Αλλαγή ρυθμίσεων για τις τροφοδοσίες RSS

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αφού προσθέσετε μια Τροφοδοσία RSS, δεν χρειάζεται να αλλάξετε οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις. Ωστόσο, Microsoft Outlook 2010 παρέχει διάφορες επιλογές προσαρμογής, όπως τη συχνότητα λήψης ενημερωμένων στοιχείων RSS, όπου αποθηκεύονται τα στοιχεία RSS και εάν θα λαμβάνονται συνημμένα ή όχι.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αναθεώρηση ή αλλαγή της συχνότητας λήψης στοιχείων

Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης των τροφοδοσιών RSS

Αλλαγή του εμφανιζόμενου ονόματος τροφοδοσίας RSS

Λήψη συνδεδεμένων άρθρων ως συνημμένων

Αυτόματη λήψη συνημμένων

Αναθεώρηση ή αλλαγή της συχνότητας πραγματοποίησης λήψης στοιχείων

Όταν εγγράφεστε σε μια τροφοδοσία RSS, το Outlook ελέγχει περιοδικά για ενημερωμένες καταχωρήσεις.

Τροφοδοσία RSS εκδότες να καθορίσετε τη μέγιστη συχνότητα με την οποία πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος για νέες δημοσιεύσεις. Αυτά τα όρια Βοήθεια στη Διαχείριση η ζήτηση σε διακομιστές. Για παράδειγμα, μια τροφοδοσία RSS ενδέχεται να έχει μέγιστη συχνότητα ανίχνευσης 60 λεπτά — αυτό σημαίνει ότι δεν έλεγχος για ενημερώσεις περισσότερες από μία φορές ανά ώρα.

Σημαντικό: Ορισμένοι εκδότες επιβάλλουν αυστηρά αυτά τα όρια. Εάν ελέγχετε για ενημερώσεις πιο συχνά από το καθορισμένο όριο, τον εκδότη τροφοδοσίας RSS να προσωρινά ή μόνιμα αποκλείσετε την πρόσβασή σας. Microsoft ούτε το Outlook μπορεί να σας βοηθήσουν εάν η πρόσβασή σας είναι σε αναστολή ή από μια τροφοδοσία RSS publisher.

Για να ελέγξετε εάν έχει οριστεί χρονικό όριο από τον εκδότη RSS, εκτελέστε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λογαριασμού.

  Ρυθμίσεις λογαριασμού στην προβολή Backstage

 3. Στην καρτέλα Τροφοδοσίες RSS, κάντε κλικ σε μια τροφοδοσία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

  Στην ενότητα Όριο ενημέρωσης, εμφανίζεται ο χρόνος Τρέχον όριο υπηρεσίας παροχής.

  Στιγμιότυπο οθόνης ορίου ενημέρωσης

  Δεν συνιστούμε την κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου Όριο ενημέρωσης. Αυτή η ρύθμιση βοηθάει στην αποτροπή του αποκλεισμού σας από εκδότες περιεχομένου λόγω υπερβολικά συχνού ελέγχου για ενημερώσεις.

Εάν δεν καθορίζεται κάποια τιμή από την τροφοδοσία RSS, χρησιμοποιείται η ρύθμιση "Αποστολή/Παραλαβή" για τις τροφοδοσίες RSS. Για να ελέγξετε ή να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Στην καρτέλα Αποστολή/Παραλαβή., στην ομάδα Αποστολή & παραλαβή, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες αποστολής/παραλαβής.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ομάδων αποστολής/παραλαβής.

 3. Στην περιοχή Όνομα ομάδας, επιλέξτε την ομάδα που περιέχει το λογαριασμό με όνομα RSS.

  Από προεπιλογή, το RSS περιέχεται στην επιλογή Όλοι οι λογαριασμοί. Εάν δεν είστε βέβαιοι σε ποια ομάδα βρίσκεται ο λογαριασμός RSS, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Επαναλάβετε, μέχρι να εντοπίσετε την ομάδα που περιέχει το λογαριασμό RSS, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

  Ρυθμίσεις αποστολής/παραλαβής

 4. Στην περιοχή ρύθμιση για την ομάδα "Όλοι οι λογαριασμοί", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματισμός αυτόματης αποστολής/παραλαβής κάθε ν λεπτά.

  Ομάδες αποστολής/παραλαβής

 5. Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο κειμένου μια τιμή έως 1440.

  Σημείωση: Εάν καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα που είναι πιο συχνά από το όριο έχει οριστεί από τον εκδότη, τη ρύθμιση του εκδότη χρησιμοποιεί το Outlook. Αυτό σας βοηθά να αποτρέψετε απαγόρευση από τον εκδότη του περιεχομένου λόγω το όριο, ανεξάρτητα.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του σημείου αποθήκευσης των τροφοδοσιών RSS

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να αλλάξετε το σημείο αποθήκευσης των τροφοδοσιών RSS. Ωστόσο, ένα σενάριο κατά το οποίο ενδέχεται να σκεφτείτε να αλλάξετε τη θέση είναι όταν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό Microsoft Exchange Server και η εταιρεία σας έχει στενά όρια αποθήκευσης για την ποσότητα δεδομένων που μπορείτε να διατηρήσετε σους διακομιστές τους. Αποθηκεύοντας τροφοδοσίες RSS σε αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) στον υπολογιστή σας, το περιεχόμενο τροφοδοσιών RSS δεν χρησιμοποιεί τον παραχωρημένο χώρο του διακομιστή σας.

Εάν αποφασίσετε να διατηρήσετε τις τροφοδοσίες RSS σε ένα αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst), θα έχετε πρόσβαση μόνο στα στοιχεία στον υπολογιστή όπου βρίσκεται το αρχείο.

Οι τροφοδοσίες RSS, οι οποίες αποθηκεύουν στοιχεία σε φάκελο, ο οποίος βρίσκεται εντός του γραμματοκιβωτίου Exchange, είναι διαθέσιμες σε εσάς από κάθε υπολογιστή με Outlook που συνδέεται με το λογαριασμό Exchange, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης σύνδεσης με το λογαριασμό Exchange χρησιμοποιώντας το Outlook από παντού ή από το Outlook Web Access.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λογαριασμού.

  Ρυθμίσεις λογαριασμού στην προβολή Backstage

 3. Στην καρτέλα Τροφοδοσίες RSS, κάντε κλικ σε μια τροφοδοσία RSS και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή φακέλου.

 4. Στην περιοχή Επιλογή φακέλου, επιλέξτε μια νέα τοποθεσία παράδοσης τροφοδοσίας RSS ή δημιουργήστε ένα φάκελο, κάνοντας κλικ στην επιλογή Νέος φάκελος.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις λογαριασμού.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του εμφανιζόμενου ονόματος τροφοδοσίας RSS

Κάθε τροφοδοσίας RSS έχει ένα όνομα που καθορίζεται από τον εκδότη RSS. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα, όπως εμφανίζεται στο Παράθυρο περιήγησης και Τις ρυθμίσεις του λογαριασμού.

Αλλαγή του ονόματος τροφοδοσίας RSS στο παράθυρο περιήγησης

 • Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Μετονομασία, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή του ονόματος τροφοδοσίας RSS στις ρυθμίσεις λογαριασμού

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λογαριασμού.

  Ρυθμίσεις λογαριασμού στην προβολή Backstage

 3. Στην καρτέλα Τροφοδοσίες RSS, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

 4. Στην ενότητα Γενικά, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο κειμένου Όνομα τροφοδοσίας RSS.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα κοινής χρήσης τροφοδοσιών RSS με κάποιον, θα λάβει το αρχικό όνομα της τροφοδοσίας RSS του εκδότη και όχι τον προσαρμοσμένο τίτλο που ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει.

Αρχή της σελίδας

Λήψη συνδεμένων άρθρων ως συνημμένα

Πολλές τροφοδοσίες RSS χρησιμοποιούν μηνύματα που περιέχουν μια σύντομη περίληψη ενός μεγαλύτερου μηνύματος ή ενός άρθρου, μαζί με μια σύνδεση προς το πλήρες περιεχόμενο. Μπορείτε να προσαρμόσετε το Outlook να λαμβάνει αυτόματα το συνδεμένο περιεχόμενο ως συνημμένο στα μηνύματα RSS.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λογαριασμού.

  Ρυθμίσεις λογαριασμού στην προβολή Backstage

 3. Στην καρτέλα Τροφοδοσίες RSS, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

 4. Στην περιοχή Λήψεις, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Λήψη ολόκληρου του άρθρου ως συνημμένου .html σε κάθε στοιχείο.

Αρχή της σελίδας

Αυτόματη λήψη συνημμένων

Τα μηνύματα RSS μπορούν να περιέχουν συνημμένα. Από προεπιλογή, η λήψη αυτών των συνημμένων δεν έχει πραγματοποιηθεί από το Outlook. Εάν θέλετε να πραγματοποιείται αυτόματα η λήψη συνημμένων, πραγματοποιήσετε τις εξής ενέργειες:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λογαριασμού.

  Ρυθμίσεις λογαριασμού στην προβολή Backstage

 3. Στην καρτέλα Τροφοδοσίες RSS, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

 4. Στην περιοχή Λήψεις, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη λήψη εσώκλειστων στοιχείων για τη συγκεκριμένη τροφοδότηση.

  Σημειώσεις: 

  • Από προεπιλογή, το Outlook αποκλείει τα συνημμένα αρχεία που πιθανόν να είναι επικίνδυνα, όπως αρχεία .bat, .exe, .vbs και .js, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ιούς. Δεν μπορείτε να προβάλετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα αποκλεισμένο συνημμένο. Στο φάκελο Εισερχόμενα θα εμφανιστεί το εικονίδιο συνδετήρα στη στήλη Συνημμένο για να σας ειδοποιήσει ότι το μήνυμα περιέχει ένα συνημμένο αρχείο και θα δείτε μια λίστα των αποκλεισμένων συνημμένων αρχείων στη γραμμή πληροφοριών στο επάνω μέρος του μηνύματος.

  • Πριν ανοίξετε τα συνημμένα, συνιστάται να τα εξετάσετε για ιούς με ένα πρόγραμμα για προστασία από ιούς.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×