Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Διάταξη σελίδων

Αλλαγή περιθωρίων

Αλλαγή περιθωρίων

Στο Word, μπορείτε να προσαρμόσετε ή να επιλέξετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις περιθωρίων. Το Word ορίζει αυτόματα περιθώριο 2,54 εκατοστών γύρω από κάθε σελίδα. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε περιθώρια για αντικριστές σελίδες, να αφήσετε επιπλέον χώρο περιθωρίου εάν το έγγραφό σας πρόκειται να συρραφεί και να αλλάξετε τον τρόπο μέτρησης των περιθωρίων.

 1. Επιλέξτε Διάταξη > Περιθώρια. 

 2. Επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις παραμέτρων για τα περιθώρια.

 3. Αν δεν βλέπετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις παραμέτρων, επιλέξτε Προσαρμοσμένα περιθώρια για να ορίσετε τα δικά σας περιθώρια.

Περιθώρια

Τι θα θέλατε να κάνετε;


Παρακολούθηση βίντεο

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Περιθώρια και θα εμφανιστεί η συλλογή "Περιθώρια".

  Συλλογή περιθωρίων στην ομάδα "Διαμόρφωση σελίδας" της καρτέλας "Διάταξη σελίδας"

 2. Επιλέξτε τον τύπο περιθωρίου που θέλετε να εφαρμόσετε.

  Σημείωση: Εάν το έγγραφό σας περιέχει πολλές ενότητες, ο νέος τύπος περιθωρίου θα εφαρμοστεί μόνο στην τρέχουσα ενότητα. Εάν το έγγραφό σας περιέχει πολλές ενότητες και έχετε επιλέξει πολλές ενότητες, ο νέος τύπος περιθωρίου θα εφαρμοστεί σε κάθε ενότητα που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα περιθώρια. Και, αφού το κάνετε, οι νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρότυπο στο οποίο βασίζεται το έγγραφο. Στη συνέχεια, κάθε νέο έγγραφο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο θα χρησιμοποιεί αυτόματα τις νέες ρυθμίσεις περιθωρίων.

 1. Επιλέξτε Περιθώρια αφού επιλέξετε ένα νέο περιθώριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσαρμοσμένα περιθώρια.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλογής.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Περιθώρια και θα εμφανιστεί η συλλογή "Περιθώρια".

  Συλλογή περιθωρίων στην ομάδα "Διαμόρφωση σελίδας" της καρτέλας "Διάταξη σελίδας"

 2. Στο κάτω μέρος της συλλογής "Περιθώρια", επιλέξτε Προσαρμοσμένα περιθώρια.

  Παράθυρο διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, εισαγάγετε νέες τιμές για τα περιθώρια.

Περισσότερες συμβουλές για τα περιθώρια

 • Για να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα περιθώρια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιθώρια αφού επιλέξετε ένα νέο περιθώριο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια. Στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στο στοιχείο Ορισμός ως προεπιλογής. Οι νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρότυπο στο οποίο βασίζεται το έγγραφο. Κάθε νέο έγγραφο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο χρησιμοποιεί αυτόματα τις νέες ρυθμίσεις περιθωρίων.

 • Για να αλλάξετε τα περιθώρια για ένα τμήμα του εγγράφου, επιλέξτε το κείμενο και μετά καθορίστε τα περιθώρια που θέλετε πληκτρολογώντας τα νέα περιθώρια στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας. Στο πλαίσιο Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στο Επιλεγμένο κείμενο. Το Microsoft Word εισάγει αυτομάτως αλλαγές ενότητας πριν και μετά το κείμενο με τις νέες ρυθμίσεις περιθωρίων. Εάν το έγγραφό σας έχει ήδη διαχωριστεί σε ενότητες, μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια ενότητα ή να επιλέξετε πολλές ενότητες και, στη συνέχεια, να αλλάξετε τα περιθώρια.

 • Οι περισσότεροι εκτυπωτές απαιτούν ένα ελάχιστο πλάτος για τις ρυθμίσεις περιθωρίου, επειδή δεν μπορούν να εκτυπώσουν μέχρι το άκρο της σελίδας. Εάν προσπαθήσετε να ορίσετε πολύ στενά περιθώρια, το Microsoft Word εμφανίζει το μήνυμα Ένα ή περισσότερα περιθώρια έχουν οριστεί έξω από την εκτυπώσιμη περιοχή της σελίδας.

  Για να αποτρέψετε την περικοπή κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί Διόρθωση για να αυξηθεί αυτόματα το πλάτος των περιθωρίων. Εάν παραβλέψετε το μήνυμα και προσπαθήσετε να εκτυπώσετε το έγγραφο, το Word εμφανίζει ένα άλλο μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να συνεχίσετε.

  Οι ελάχιστες ρυθμίσεις για τα περιθώρια εξαρτώνται από τον εκτυπωτή, το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και το μέγεθος του χαρτιού. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά τις ρυθμίσεις ελάχιστου περιθωρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας.

Χρησιμοποιήστε αντικριστά περιθώρια για να ορίσετε αντικριστές σελίδες για έγγραφα διπλής όψης, όπως βιβλία ή περιοδικά. Όταν επιλέξετε αντικριστά περιθώρια, τα περιθώρια της αριστερής σελίδας είναι αντανάκλαση των περιθωρίων της δεξιάς σελίδας. Δηλαδή, τα εσωτερικά περιθώρια έχουν το ίδιο πλάτος με τα εξωτερικά περιθώρια.

 • Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Περιθώρια >Αντικριστά.

  Συλλογή περιθωρίων με επισημασμένη την επιλογή "Αντικριστά"

Σημείωση: Για να αλλάξετε το πλάτος των περιθωρίων, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσαρμοσμένα περιθώρια στο κάτω μέρος της συλλογής "Περιθώρια". Εισαγάγετε νέες τιμές στα πλαίσια Εσωτερικά και Εξωτερικά.

Το περιθώριο βιβλιοδεσίας προσθέτει επιπλέον διάστημα στο πλαϊνό περιθώριο, το επάνω περιθώριο ή τα εσωτερικά περιθώρια ενός εγγράφου που σκοπεύετε να δέσετε. Το περιθώριο βιβλιοδεσίας διασφαλίζει ότι το κείμενο δεν καλύπτεται από τη βιβλιοδεσία.

Απεικόνιση αντικριστών περιθωρίων και περιθωρίων βιβλιοδεσίας

1. Περιθώρια βιβλιοδεσίας για βιβλιοδεσία

2. Ορισμός περιθωρίων για αντικριστές σελίδες

Για να ορίσετε το περιθώριο βιβλιοδεσίας

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Περιθώρια.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια

 3. Στο πλαίσιο Περιθώριο βιβλιοδεσίας, εισαγάγετε ένα πλάτος για το περιθώριο βιβλιοδεσίας.

 4. Στο πλαίσιο Θέση περιθωρίων βιβλιοδεσίας, επιλέξτε Αριστερά ή Επάνω.

  Σημείωση: Το πλαίσιο Θέση περιθωρίων βιβλιοδεσίας δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τις επιλογές Αντικριστά περιθώρια, 2 σελίδες ανά φύλλο ή Δίπτυχο. Για αυτές τις επιλογές, η θέση περιθωρίων βιβλιοδεσίας καθορίζεται αυτόματα.

Το Word μπορεί να εμφανίσει γραμμές στο έγγραφό σας, οι οποίες αναπαριστούν τα όρια του κειμένου.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στις Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση των ορίων του κειμένου στην περιοχή Εμφάνιση περιεχομένου εγγράφου.

  Τα περιθώρια της σελίδας εμφανίζονται στο έγγραφό σας ως διάστικτες γραμμές.

Σημείωση: Μπορείτε να προβάλετε τα περιθώρια σελίδας στην προβολή "Διάταξη εκτύπωσης" ή στην προβολή "Διάταξη Web" και τα όρια κειμένου δεν εμφανίζονται στην εκτυπωμένη σελίδα.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Το Microsoft Word προσφέρει πολλές επιλογές για τα περιθώρια της σελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιθώρια σελίδας που αποτελούν την προεπιλογή ή να καθορίσετε τα δικά σας.

 • Προσθήκη περιθωρίων για βιβλιοδεσία    Χρησιμοποιήστε τα περιθώρια βιβλιοδεσίας για να προσθέσετε επιπλέον διάστημα στο πλαϊνό ή το επάνω περιθώριο ενός εγγράφου που σκοπεύετε να δέσετε. Το περιθώριο βιβλιοδεσίας σάς βοηθά να εξασφαλίσετε ότι το κείμενο δεν καλύπτεται από τη βιβλιοδεσία.

Απεικόνιση αντικριστών περιθωρίων και περιθωρίων βιβλιοδεσίας

1. Περιθώρια βιβλιοδεσίας για βιβλιοδεσία

2. Ορισμός περιθωρίων για αντικριστές σελίδες

 • Ορισμός περιθωρίων για αντικριστές σελίδες     Χρησιμοποιήστε αντικριστά περιθώρια για να ορίσετε αντικριστές σελίδες για έγγραφα διπλής όψης, όπως βιβλία ή περιοδικά. Σε αυτή την περίπτωση, τα περιθώρια της αριστερής σελίδας είναι αντανάκλαση των περιθωρίων της δεξιάς σελίδας (δηλαδή, τα εσωτερικά περιθώρια έχουν το ίδιο πλάτος με τα εξωτερικά περιθώρια).

  Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε περιθώρια βιβλιοδεσίας για ένα έγγραφο που έχει αντικριστά περιθώρια, εάν το έγγραφο απαιτεί επιπλέον χώρο για τη βιβλιοδεσία.

 • Προσθήκη δίπτυχου     Χρησιμοποιώντας την επιλογή Δίπτυχο στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φυλλάδιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια επιλογή για να δημιουργήσετε ένα μενού, πρόσκληση, πρόγραμμα εκδήλωσης ή οποιονδήποτε άλλο τύπο εγγράφου που χρησιμοποιεί μία μόνο αναδίπλωση στο κέντρο.

Φυλλάδιο με αναδίπλωση μόνο στο κέντρο

1. Το Word εισάγει ένα μεμονωμένο δίπτυχο στο κέντρο

Αφού ρυθμίσετε ένα έγγραφο ως φυλλάδιο, μπορείτε να εργαστείτε με αυτό ακριβώς όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, προσθέτοντας κείμενο, γραφικά και άλλα οπτικά στοιχεία.

 • Οι περισσότεροι εκτυπωτές απαιτούν ένα ελάχιστο πλάτος για τις ρυθμίσεις περιθωρίου, επειδή δεν μπορούν να εκτυπώσουν μέχρι το άκρο της σελίδας. Εάν προσπαθήσετε να ορίσετε πολύ στενά περιθώρια, το Microsoft Word εμφανίζει το μήνυμα Ένα ή περισσότερα περιθώρια έχουν οριστεί έξω από την εκτυπώσιμη περιοχή της σελίδας.

  Για να αποτρέψετε την περικοπή κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί Διόρθωση για να αυξηθεί αυτόματα το πλάτος των περιθωρίων. Εάν παραβλέψετε το μήνυμα και προσπαθήσετε να εκτυπώσετε το έγγραφο, το Word εμφανίζει ένα άλλο μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να συνεχίσετε.

 • Οι ελάχιστες ρυθμίσεις για τα περιθώρια εξαρτώνται από τον εκτυπωτή, το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και το μέγεθος του χαρτιού. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά τις ρυθμίσεις ελάχιστου περιθωρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Περιθώρια.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Επιλέξτε τον τύπο περιθωρίου που θέλετε. Για το πιο κοινό πλάτος περιθωρίου, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονικό.

  Σημείωση: Όταν κάνετε κλικ στον τύπο περιθωρίου που θέλετε, ολόκληρο το έγγραφό σας αλλάζει αυτόματα στον τύπο περιθωρίου που έχετε επιλέξει.

 3. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις δικές σας ρυθμίσεις των περιθωρίων. Κάντε κλικ στο κουμπί Περιθώρια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια και, στη συνέχεια, στα πλαίσια Επάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά, εισαγάγετε νέες τιμές για τα περιθώρια.

 • Για να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα περιθώρια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιθώρια αφού επιλέξετε ένα νέο περιθώριο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια. Στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι. Οι νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρότυπο στο οποίο βασίζεται το έγγραφο. Κάθε νέο έγγραφο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο χρησιμοποιεί αυτόματα τις νέες ρυθμίσεις περιθωρίων.

 • Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις των περιθωρίων, κάντε κλικ στην επιλογή Περιθώρια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια. Αλλάξτε τα περιθώρια για τα πλαίσια Επάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά σε 2,54 εκ.. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλογή και κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

 • Για να αλλάξετε τα περιθώρια για ένα τμήμα του εγγράφου, επιλέξτε το κείμενο και μετά καθορίστε τα περιθώρια που θέλετε πληκτρολογώντας τα νέα περιθώρια στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας. Στο πλαίσιο Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στο Επιλεγμένο κείμενο. Το Microsoft Word εισάγει αυτομάτως αλλαγές ενότητας πριν και μετά το κείμενο με τις νέες ρυθμίσεις περιθωρίων. Εάν το έγγραφό σας έχει ήδη διαχωριστεί σε ενότητες, μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια ενότητα ή να επιλέξετε πολλές ενότητες και, στη συνέχεια, να αλλάξετε τα περιθώρια.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση των ορίων του κειμένου στην περιοχή Εμφάνιση περιεχομένου εγγράφου.

  Τα περιθώρια της σελίδας εμφανίζονται στο έγγραφό σας ως διάστικτες γραμμές.

Σημείωση: Μπορείτε να προβάλετε τα περιθώρια σελίδας στην προβολή "Διάταξη εκτύπωσης" ή στην προβολή "Διάταξη Web" και τα όρια κειμένου δεν εμφανίζονται στην εκτυπωμένη σελίδα.

Όταν επιλέγετε αντικριστά περιθώρια, τα περιθώρια της αριστερής σελίδας είναι αντανάκλαση των περιθωρίων της δεξιάς σελίδας. Δηλαδή, τα εσωτερικά περιθώρια έχουν το ίδιο πλάτος με τα εξωτερικά περιθώρια.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Περιθώρια >Αντικριστά.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιθώρια > Προσαρμοσμένα περιθώρια και, στα πλαίσια Εσωτερικά και Εξωτερικά, εισαγάγετε το πλάτος που θέλετε.

Η ρύθμιση περιθωρίου βιβλιοδεσίας προσθέτει επιπλέον διάστημα στο πλαϊνό ή το επάνω περιθώριο ενός εγγράφου που σκοπεύετε να δέσετε. Το περιθώριο βιβλιοδεσίας διασφαλίζει ότι το κείμενο δεν καλύπτεται από τη βιβλιοδεσία.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στις επιλογές Περιθώρια >Αντικριστά.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Στη λίστα Πολλές σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονικό.

 3. Στο πλαίσιο Περιθώριο βιβλιοδεσίας, εισαγάγετε ένα πλάτος για το περιθώριο βιβλιοδεσίας.

 4. Στο πλαίσιο Θέση περιθωρίων βιβλιοδεσίας, επιλέξτε Αριστερά ή Επάνω.

  Σημείωση: Το πλαίσιο Θέση περιθωρίων βιβλιοδεσίας δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τις επιλογές Αντικριστά περιθώρια, 2 σελίδες ανά φύλλο ή Δίπτυχο. Για αυτές τις επιλογές, η θέση περιθωρίων βιβλιοδεσίας καθορίζεται αυτόματα.

 1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου που δημιουργήσατε για να το επισημάνετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση στην κορδέλα.

 3. Κάντε κλικ στο μικρό κουμπί στην κάτω αριστερή πλευρά της ομάδας Μέγεθος.

 4. Στο παράθυρο Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

 5. Στην ενότητα Εσωτερικό περιθώριο, μπορείτε να προσαρμόσετε τα περιθώρια στο επιθυμητό μέγεθος.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν αυτό το άρθρο δεν απαντά την ερώτησή σας, μπορείτε να συνομιλήσετε με έναν εικονικό ή φυσικό συνεργάτη της Microsoft οποιαδήποτε στιγμή

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×