Αλλαγή μεγέθους ενός πίνακα, στήλης ή γραμμής

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Προσαρμόστε το μέγεθος πίνακα, το πλάτος της στήλης ή το ύψος της γραμμής αυτόματα ή με μη αυτόματο τρόπο. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του πολλών γραμμών ή στηλών και να τροποποιήσετε το διάστημα μεταξύ των κελιών. Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν πίνακα σε έγγραφο του Word, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή πίνακα.

Σε αυτό το άρθρο

Αλλαγή πλάτους στήλης

Αλλαγή του ύψους γραμμής

Κάντε το ίδιο μέγεθος πολλών γραμμών ή στηλών

Αλλαγή μεγέθους μιας στήλης ή πίνακα αυτόματα με αυτόματη προσαρμογή

Απενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη Προσαρμογή

Αλλάξτε το μέγεθος ολόκληρου του πίνακα με μη αυτόματο τρόπο

Προσθήκη ή αλλαγή του διαστήματος μέσα στον πίνακα

Αλλαγή πλάτους στήλης

Για να αλλάξετε το πλάτος της στήλης, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι, τοποθετήστε το δρομέα στη δεξιά πλευρά του ορίου στήλης που θέλετε να μετακινήσετε, μέχρι να μετατραπεί σε μια αλλαγή μεγέθους δρομέα Κατακόρυφος δείκτης διαίρεσης (βέλος με διπλή αιχμή) και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο έως ότου αποκτήσει η στήλη το πλάτος που θέλετε.

 • Για να αλλάξετε το πλάτος σε μια συγκεκριμένη τιμή, κάντε κλικ σε ένα κελί στη στήλη που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα Μέγεθος κελιού, κάντε κλικ στο πλαίσιο Πλάτος στήλης πίνακα και, στη συνέχεια, καθορίστε τις επιλογές που θέλετε.

 • Για να κάνετε τις στήλες σε έναν πίνακα αυτόματη προσαρμογή στα περιεχόμενα, κάντε κλικ στην επιλογή στον πίνακά σας. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα Μέγεθος κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Προσαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Προσαρμογή περιεχομένων.

 • Για να χρησιμοποιήσετε το χάρακα, επιλέξτε ένα κελί του πίνακα και, στη συνέχεια, σύρετε τα σημάδια του χάρακα. Εάν θέλετε να δείτε το ακριβής μέτρηση της στήλης στο χάρακα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το δείκτη.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του ύψους γραμμής

Για να αλλάξετε το ύψος της γραμμής, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όριο της γραμμής που θέλετε να μετακινήσετε, μέχρι να μετατραπεί σε ένα δείκτη αλλαγής μεγέθους Οριζόντιο βέλος δύο κεφαλών και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο.

 • Για να ορίσετε το ύψος της γραμμής σε μια συγκεκριμένη τιμή, κάντε κλικ σε ένα κελί στη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα Μέγεθος κελιού, κάντε κλικ στο πλαίσιο Ύψος γραμμής του πίνακα και, στη συνέχεια, καθορίστε το ύψος που θέλετε.

 • Για να χρησιμοποιήσετε το χάρακα, επιλέξτε ένα κελί του πίνακα και, στη συνέχεια, σύρετε τα σημάδια του χάρακα. Εάν θέλετε να δείτε το ακριβής μέτρηση της γραμμής στο χάρακα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το δείκτη.

Αρχή της σελίδας

Κάντε το ίδιο μέγεθος πολλών γραμμών ή στηλών

 1. Επιλέξτε τις στήλες ή τις γραμμές που θέλετε να κάνετε το ίδιο μέγεθος. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε για να επιλέξετε πολλές ενότητες που δεν βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα Μέγεθος κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες διανομή Εμφανίζει το κουμπί διανομή στήλες. ή Διανομή γραμμές Εμφανίζει το κουμπί διανομή γραμμών .

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ

ΚΆΝΤΕ ΤΟ ΕΞΉΣ

Ολόκληρο τον πίνακα

Αφήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τον πίνακα μέχρι να εμφανιστεί η λαβή μετακίνησης πίνακα Λαβή μετακίνησης πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη λαβή μετακίνησης πίνακα.

Μια γραμμή ή τις γραμμές

Κάντε κλικ στα αριστερά της γραμμής. Επιλογή γραμμής

Μια στήλη ή τις στήλες

Κάντε κλικ στην επάνω γραμμή πλέγματος ή το περίγραμμα της στήλης. Επιλογή στήλης

Ένα κελί

Κάντε κλικ στο κουμπί του αριστερού άκρου του κελιού. Επιλογή κελιού

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή μεγέθους μιας στήλης ή πίνακα αυτόματα με αυτόματη προσαρμογή

Αυτόματη Προσαρμογή του πίνακα ή στηλών για να προσαρμοστεί στο μέγεθος του περιεχομένου σας χρησιμοποιώντας το κουμπί "Αυτόματη Προσαρμογή".

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα Μέγεθος κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Προσαρμογή.

  Εμφανίζει τις επιλογές στην ομάδα μέγεθος κελιού.

 3. Κάντε ένα από τα εξής.

  • Για να προσαρμόσετε αυτόματα το πλάτος της στήλης, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Προσαρμογή περιεχομένων.

  • Για να προσαρμόσετε αυτόματα το πλάτος του πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Προσαρμογή παραθύρου.

   Σημείωση: Ύψος της γραμμής προσαρμόζεται αυτόματα το μέγεθος του περιεχομένου, μέχρι να την αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο.

Αρχή της σελίδας

Απενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη Προσαρμογή

Εάν δεν θέλετε αυτόματη προσαρμογή για την αυτόματη προσαρμογή του πίνακα ή το πλάτος στήλης, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα Μέγεθος κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Προσαρμογή.

  Εμφανίζει τις επιλογές στην ομάδα μέγεθος κελιού.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή σταθερό πλάτος στηλών.

Αρχή της σελίδας

Αλλάξτε το μέγεθος ολόκληρου του πίνακα με μη αυτόματο τρόπο

 1. Υπόλοιπο το δρομέα στον πίνακα μέχρι την αλλαγή μεγέθους πίνακα χειρισμού Τετράγωνη λαβή εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα.

 2. Αφήστε το δείκτη του ποντικιού στη λαβή αλλαγής μεγέθους πίνακα μέχρι να μετατραπεί σε ένα βέλος δύο κεφαλών Δρομέας βέλους δύο κεφαλών. .

 3. Σύρετε το όριο του πίνακα, μέχρι ο πίνακας είναι το μέγεθος που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή του διαστήματος μέσα στον πίνακα

Για να προσθέσετε κενό διάστημα μέσα στον πίνακά σας, μπορείτε να προσαρμόσετε περιθώρια κελιών ή απόσταση κελιών.

Αναπλήρωση κελιών πίνακα και απόσταση κελιών

Περιθώρια κελιών είναι μέσα σε κελί του πίνακα, όπως το μπλε βέλος στο επάνω μέρος του γραφικού. Απόσταση κελιών είναι μεταξύ των κελιών, όπως το πορτοκαλί βέλος στο κάτω μέρος.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα Στοίχιση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιθώρια κελιών, και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο διαλόγου " Επιλογές πίνακα "

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην περιοχή προεπιλεγμένα περιθώρια κελιών, πληκτρολογήστε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε να προσαρμόσετε την επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά περιθώρια.

  • Στην περιοχή προεπιλεγμένη απόσταση κελιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου με απόσταση μεταξύ κελιών και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις που επιλέγετε είναι διαθέσιμη μόνο στο ενεργό πίνακα. Τυχόν νέους πίνακες που δημιουργείτε θα χρησιμοποιήσει την αρχική ρύθμιση προεπιλεγμένη.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×