Αλλαγή δεδομένων προέλευσης για Συγκεντρωτικό Πίνακα

Αλλαγή δεδομένων προέλευσης για Συγκεντρωτικό Πίνακα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αφού δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, μπορείτε να αλλάξετε την περιοχή της προέλευσης δεδομένων του. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναπτύξετε την προέλευση δεδομένων για να συμπεριλάβετε περισσότερες γραμμές δεδομένων. Ωστόσο, εάν η προέλευση δεδομένων διαφέρει ουσιαστικά, όπως εάν έχει περισσότερες ή λιγότερες στήλες, εξετάστε το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε νέο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Μπορείτε να αλλάξετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων ενός Συγκεντρωτικού πίνακα σε ένα διαφορετικό πίνακα του Excel ή μια περιοχή κελιών, ή να αλλάξετε σε μια διαφορετική εξωτερική προέλευση δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα " ανάλυση ", στην ομάδα δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή προέλευσης δεδομένων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αλλαγή προέλευσης δεδομένων Συγκεντρωτικού πίνακα.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων ενός Συγκεντρωτικού πίνακα σε ένα διαφορετικό πίνακα του Excel ή μια περιοχή κελιών, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πίνακα ή περιοχή, και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το πρώτο κελί στο πλαίσιο Πίνακας/περιοχή κειμένου και κάντε κλικ στο κουμπί OK

   Παράθυρο διαλόγου "Αλλαγή προέλευσης δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα"

  • Για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική σύνδεση, κάντε τα εξής:

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή επιλέξτε χρήση εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή σύνδεσης.

    Παράθυρο διαλόγου "Αλλαγή προέλευσης δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα"

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Υπάρχουσες συνδέσεις.

   2. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου, επιλέξτε την κατηγορία συνδέσεων για τις οποίες θέλετε να επιλέξετε μια σύνδεση ή επιλέξτε Όλες οι υπάρχουσες συνδέσεις (που είναι και η προεπιλογή).

   3. Επιλέξτε μια σύνδεση από το πλαίσιο λίστας Επιλέξτε μια σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα. Τι γίνεται εάν δεν παρατίθεται τη σύνδεσή σας;

    Σημείωση: Εάν επιλέξετε μια σύνδεση από την κατηγορία Συνδέσεις σε αυτό το βιβλίο εργασίας, τότε θα χρησιμοποιήσετε ξανά ή από κοινού μια υπάρχουσα σύνδεση. Εάν επιλέξετε μια σύνδεση από τις κατηγορίες Αρχεία σύνδεσης στο δίκτυο ή Αρχεία σύνδεσης σε αυτόν τον υπολογιστή, τότε το αρχείο σύνδεσης αντιγράφεται στο βιβλίο εργασίας με τη μορφή νέας σύνδεσης βιβλίου εργασίας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ως η νέα σύνδεση για την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

    Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση συνδέσεων προς δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας.

   4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τι γίνεται εάν δεν παρατίθεται τη σύνδεσή σας;

Εάν η σύνδεσή σας δεν παρατίθεται στο παράθυρο διαλόγου Υπάρχουσες συνδέσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για περισσότερα και, στη συνέχεια, αναζητήστε το αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε να συνδεθείτε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα προέλευση, εάν είναι απαραίτητο, και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων και, στη συνέχεια, επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Παράθυρο διαλόγου "Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων"

Εάν ο Συγκεντρωτικός Πίνακάς σας βασίζεται σε σύνδεση με μια περιοχή ή έναν πίνακα του μοντέλου δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε άλλον πίνακα ή άλλη σύνδεση μοντέλου δεδομένου από την καρτέλα Πίνακες. Ωστόσο, εάν ο Συγκεντρωτικός Πίνακάς σας βασίζεται στο μοντέλο δεδομένων "Βιβλίο εργασίας", δεν μπορείτε να αλλάξετε την προέλευση δεδομένων.

Η καρτέλα "Πίνακες" στο παράθυρο διαλόγου "Υπάρχουσες συνδέσεις"

 1. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία σύνδεσης μόνο.

  Εισαγωγή δεδομένων "Δημιουργία σύνδεσης μόνο"

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ιδιότητες και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Ορισμός.

  Ιδιότητες σύνδεσης

 4. Εάν το αρχείο σύνδεσης .odc έχει μετακινηθεί, μεταβείτε στη νέα θέση του στο πλαίσιο Αρχείο σύνδεσης.

 5. Εάν πρέπει να αλλάξετε τιμές στο πλαίσιο Συμβολοσειρά σύνδεσης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή προέλευσης δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή προέλευσης δεδομένων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αλλαγή δεδομένων Συγκεντρωτικού πίνακα προέλευσης.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική περιοχή πίνακα ή το κελί του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πίνακα ή περιοχής και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το πρώτο κελί στο πλαίσιο Πίνακας/περιοχή κειμένου.

   Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού , ώστε να γίνει προσωρινή απόκρυψη του παραθύρου διαλόγου, επιλέξτε το πρώτο κελί του φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

 4. Για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή σύνδεσης.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Υπάρχουσες συνδέσεις.

 5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου, επιλέξτε την κατηγορία συνδέσεων για τις οποίες θέλετε να επιλέξετε μια σύνδεση ή επιλέξτε Όλες οι υπάρχουσες συνδέσεις (που είναι και η προεπιλογή).

 6. Επιλέξτε μια σύνδεση από το πλαίσιο λίστας Επιλογή σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε μια σύνδεση από την κατηγορία Συνδέσεις σε αυτό το βιβλίο εργασίας, τότε θα χρησιμοποιήσετε ξανά ή από κοινού μια υπάρχουσα σύνδεση. Εάν επιλέξετε μια σύνδεση από τις κατηγορίες Αρχεία σύνδεσης στο δίκτυο ή Αρχεία σύνδεσης σε αυτόν τον υπολογιστή, τότε το αρχείο σύνδεσης αντιγράφεται στο βιβλίο εργασίας με τη μορφή νέας σύνδεσης βιβλίου εργασίας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ως η νέα σύνδεση για την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση συνδέσεων προς δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τι γίνεται εάν δεν παρατίθεται τη σύνδεσή σας;

Εάν η σύνδεσή σας δεν παρατίθεται στο παράθυρο διαλόγου Υπάρχουσες συνδέσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για περισσότερα και, στη συνέχεια, αναζητήστε το αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε να συνδεθείτε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα προέλευση, εάν είναι απαραίτητο, και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων και, στη συνέχεια, επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Παράθυρο διαλόγου "Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων"

Εάν ο Συγκεντρωτικός Πίνακάς σας βασίζεται σε σύνδεση με μια περιοχή ή έναν πίνακα του μοντέλου δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε άλλον πίνακα ή άλλη σύνδεση μοντέλου δεδομένου από την καρτέλα Πίνακες. Ωστόσο, εάν ο Συγκεντρωτικός Πίνακάς σας βασίζεται στο μοντέλο δεδομένων "Βιβλίο εργασίας", δεν μπορείτε να αλλάξετε την προέλευση δεδομένων.

Η καρτέλα "Πίνακες" στο παράθυρο διαλόγου "Υπάρχουσες συνδέσεις"

 1. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία σύνδεσης μόνο.

  Εισαγωγή δεδομένων "Δημιουργία σύνδεσης μόνο"

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ιδιότητες και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Ορισμός.

  Ιδιότητες σύνδεσης

 4. Εάν το αρχείο σύνδεσης .odc έχει μετακινηθεί, μεταβείτε στη νέα θέση του στο πλαίσιο Αρχείο σύνδεσης.

 5. Εάν πρέπει να αλλάξετε τιμές στο πλαίσιο Συμβολοσειρά σύνδεσης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα προέλευσης για Συγκεντρωτικό πίνακα στο Excel Online. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση υπολογιστή του Excel για να έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων

Διαχείριση συνδέσεων σε δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×