Αλλαγή γραμματοσειρών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Το Word

Το PowerPoint

Excel

Word

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Μεγέθυνση γραμματοσειρών

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Κουμπί "Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς" .

Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα γραμματοσειράς   Κουμπί "Χρώμα γραμματοσειράς" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα γραμματοσειράς που θέλετε.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς

 1. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά.

 2. Κάντε τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τα νέα έγγραφα.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προεπιλογή.

 4. Όταν σας ζητηθεί να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  Αυτό αλλάζει το πρότυπο Normal.

  Συμβουλή: Η μορφοποίηση που χρησιμοποιείται στα νέα έγγραφα βασίζεται στις ρυθμίσεις που καθορίζονται σε ένα πρότυπο. Εκτός εάν καθορίσετε ένα διαφορετικό πρότυπο, οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για τα νέα έγγραφα βασίζονται στο πρότυπο Normal.

Δείτε επίσης

Οι γραμματοσειρές αλλάζουν όταν ανοίγω ένα έγγραφο που έχει δημιουργηθεί σε άλλη εφαρμογή

PowerPoint

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Μεγέθυνση γραμματοσειρών

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Κουμπί "Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς" .

Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα γραμματοσειράς   Κουμπί "Χρώμα γραμματοσειράς" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα γραμματοσειράς που θέλετε.

Δείτε επίσης

Ορισμός προεπιλεγμένου θέματος για τις παρουσιάσεις σας

Αλλαγή ή αντικατάσταση της γραμματοσειράς στην παρουσίασή σας

Excel

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Μεγέθυνση γραμματοσειρών

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Κουμπί "Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς" .

Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα γραμματοσειράς   Κουμπί "Χρώμα γραμματοσειράς" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα γραμματοσειράς που θέλετε.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Μεγέθυνση γραμματοσειρών

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Κουμπί "Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς" .

Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα γραμματοσειράς   Κουμπί "Χρώμα γραμματοσειράς" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα γραμματοσειράς που θέλετε.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς

 1. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά.

 2. Κάντε τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τα νέα έγγραφα.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προεπιλογή.

 4. Όταν σας ζητηθεί να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  Αυτό αλλάζει το πρότυπο Normal.

  Συμβουλή: Η μορφοποίηση που χρησιμοποιείται στα νέα έγγραφα βασίζεται στις ρυθμίσεις που καθορίζονται σε ένα πρότυπο. Εκτός εάν καθορίσετε ένα διαφορετικό πρότυπο, οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για τα νέα έγγραφα βασίζονται στο πρότυπο Normal.

Εμφάνιση μενού γραμματοσειρών σε μορφή απλού κειμένου

Για να επιταχύνετε την εμφάνιση των λιστών γραμματοσειρών, μπορείτε να εμφανίζετε τα ονόματα των γραμματοσειρών σε μια τυπική γραμματοσειρά αντί να χρησιμοποιείτε ένα δείγμα της γραμματοσειράς.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή γραμμών εργαλείων και μενού.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμμές εργαλείων και μενού και, στη συνέχεια, κάτω από τη λίστα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση οικογενειών χαρακτήρων στα μενού γραμματοσειρών.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή απενεργοποιεί τα μενού γραμματοσειρών με στυλ σε όλες τις εφαρμογές του Office.

Δείτε επίσης

Οι γραμματοσειρές αλλάζουν όταν ανοίγω ένα έγγραφο που έχει δημιουργηθεί σε άλλη εφαρμογή

PowerPoint

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Μεγέθυνση γραμματοσειρών

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς  Κουμπί "Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς" .

Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Χρώμα γραμματοσειράς Κουμπί "Χρώμα γραμματοσειράς" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρώμα γραμματοσειράς που θέλετε.

Εμφάνιση μενού γραμματοσειρών σε μορφή απλού κειμένου

Για να επιταχύνετε την εμφάνιση των λιστών γραμματοσειρών, μπορείτε να εμφανίζετε τα ονόματα των γραμματοσειρών σε μια τυπική γραμματοσειρά αντί να χρησιμοποιείτε ένα δείγμα της γραμματοσειράς.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή γραμμών εργαλείων και μενού.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμμές εργαλείων και μενού και, στη συνέχεια, κάτω από τη λίστα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση οικογενειών χαρακτήρων στα μενού γραμματοσειρών.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή απενεργοποιεί τα μενού γραμματοσειρών με στυλ σε όλες τις εφαρμογές του Office.

Δείτε επίσης

Ορισμός προεπιλεγμένου θέματος για τις παρουσιάσεις σας

Αλλαγή ή αντικατάσταση της γραμματοσειράς στην παρουσίασή σας

Excel

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Μεγέθυνση γραμματοσειρών

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, επιλέξτε Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς  Κουμπί "Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς" .

Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Χρώμα γραμματοσειράς Κουμπί "Χρώμα γραμματοσειράς" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρώμα γραμματοσειράς που θέλετε.

Εμφάνιση μενού γραμματοσειρών σε μορφή απλού κειμένου

Για να επιταχύνετε την εμφάνιση των λιστών γραμματοσειρών, μπορείτε να εμφανίζετε τα ονόματα των γραμματοσειρών σε μια τυπική γραμματοσειρά αντί να χρησιμοποιείτε ένα δείγμα της γραμματοσειράς.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή γραμμών εργαλείων και μενού.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμμές εργαλείων και μενού και, στη συνέχεια, κάτω από τη λίστα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση οικογενειών χαρακτήρων στα μενού γραμματοσειρών.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή απενεργοποιεί τα μενού γραμματοσειρών με στυλ σε όλες τις εφαρμογές του Office.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×