Αλλαγή ή ορισμός της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς

Όταν ορίζετε μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, κάθε νέο έγγραφο που ανοίγετε θα χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις της γραμματοσειράς που επιλέξατε και ορίσατε ως προεπιλεγμένη. Η προεπιλεγμένη γραμματοσειρά εφαρμόζεται σε νέα έγγραφα που βασίζονται στο ενεργό πρότυπο, συνήθως το Normal.dotm. Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικά πρότυπα για να χρησιμοποιήσετε άλλες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γραμματοσειράς.

Σημείωση: Στο Word, μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε γρήγορα και εύκολα ένα ολόκληρο έγγραφο για να του δώσετε επαγγελματική και σύγχρονη εμφάνιση, εφαρμόζοντας ένα θέμα εγγράφου. Ένα θέμα εγγράφου είναι ένα σύνολο επιλογών μορφοποίησης που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό χρωμάτων (ένα σύνολο χρωμάτων), ένα συνδυασμό γραμματοσειρών (ένα σύνολο γραμματοσειρών επικεφαλίδας και σώματος κειμένου) και ένα συνδυασμό εφέ (ένα σύνολο γραμμών και εφέ γεμίσματος).

Ορισμός της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς

Ξεκινήστε με ένα κενό έγγραφο ή εάν το έγγραφό σας περιέχει ήδη κείμενο που είναι μορφοποιημένο με τις ιδιότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε αυτό το κείμενο.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά.

  Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου "Γραμματοσειρά"

 2. Ενεργοποιήστε τα στοιχεία στα οποία θέλετε να εφαρμόσετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, όπως το στυλ γραμματοσειράς και το μέγεθος γραμματοσειράς. Εάν επιλέξατε κείμενο στο βήμα 1, οι ιδιότητες του επιλεγμένου κειμένου ορίζονται στο παράθυρο διαλόγου.

  Ορίστε τις επιλογές γραμματοσειράς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Ορισμός ως προεπιλογής" για να τις ορίσετε ως προεπιλεγμένες
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός ως προεπιλογής και ορίστε το εύρος των αλλαγών σας:

  • Επιλέξτε Μόνο σε αυτό το έγγραφο; Εάν θέλετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας μόνο στο τρέχον έγγραφο.

  • Επιλέξτε Όλα τα έγγραφα που βασίζονται στο πρότυπο Normal .dotm; εάν θέλετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε όλα τα έγγραφα που βασίζονται στο πρότυπο Normal.

   Επιλέξτε το πεδίο εφαρμογής για το οποίο θέλετε να είναι προεπιλογή αυτή η γραμματοσειρά.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Επιλογές > Αλληλογραφία > Επιστολόχαρτα και γραμματοσειρές...

 2. Επιλέξτε τη γραμματοσειρά που θέλετε να αλλάξετε.

  • Νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - Ορίζει την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τα αρχικά μηνύματα που συντάσσετε.

  • Απάντηση ή προώθηση μηνυμάτων - Μπορείτε να έχετε διαφορετική γραμματοσειρά στα μηνύματα που προωθείτε ή απαντάτε. Αυτή η ρύθμιση είναι κυρίως για τα δύο πλαίσια ελέγχου που σας επιτρέπουν να επισημάνετε τα σχόλια με το όνομά σας (ή άλλο κείμενο) ή με διαφορετικό χρώμα κειμένου.

  • Σύνθεση και ανάγνωση μηνυμάτων απλού κειμένου - Τα μηνύματα απλού κειμένου θα λαμβάνονται από το άλλο άτομο με μια τυπική γραμματοσειρά, αλλά εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια καλύτερη γραμματοσειρά όταν γράφετε το μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε. Απλώς πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή τη γραμματοσειρά δεν θα σταλεί μαζί με το μήνυμα.

 3. Ενεργοποιήστε τα στοιχεία στα οποία θέλετε να εφαρμόσετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, όπως το στυλ γραμματοσειράς και το μέγεθος γραμματοσειράς.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όσες φορές χρειάζεται για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Δείτε επίσης

Η αλλαγή της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς σε οποιοδήποτε πρότυπο σημαίνει ότι η γραμματοσειρά χρησιμοποιείται σε κάθε νέο έγγραφο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τα νέα κενά έγγραφα βασίζεται στο πρότυπο Normal.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο ή ένα έγγραφο με βάση το πρότυπο του οποίου τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά.

 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή.

  Σημείωση: Τα περισσότερα από τα στυλ του Word βασίζονται στο στυλ Normal. Η αλλαγή της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς αλλάζει επίσης το στυλ Normal, επηρεάζοντας έτσι οποιαδήποτε άλλα στυλ που έχουν δημιουργηθεί με το στυλ Normal.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης απόστασης χαρακτήρων

Η αλλαγή της προεπιλεγμένης απόστασης χαρακτήρων σε οποιοδήποτε πρότυπο σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις για την κλίμακα, την απόσταση, τη θέση, τη διαγραμμάτωση και τα άλλα τυπογραφικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται σε κάθε νέο έγγραφο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη απόσταση χαρακτήρων για τα νέα κενά έγγραφα βασίζεται στο πρότυπο Normal.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο ή ένα έγγραφο με βάση το πρότυπο του οποίου τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή.

Αλλαγή των προεπιλεγμένων περιθωρίων

Η αλλαγή των προεπιλεγμένων περιθωρίων σε οποιοδήποτε πρότυπο σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις περιθωρίου χρησιμοποιούνται σε κάθε νέο έγγραφο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο. Για παράδειγμα, τα περιθώρια για τα νέα κενά έγγραφα βασίζονται στο πρότυπο Normal.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο ή ένα έγγραφο με βάση το πρότυπο του οποίου τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιθώρια.

 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης διάταξης

Η αλλαγή της προεπιλεγμένης διάταξης σε οποιοδήποτε πρότυπο σημαίνει ότι οι αλλαγές ενότητας, οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα καθώς και άλλα χαρακτηριστικά διάταξης χρησιμοποιούνται σε κάθε νέο έγγραφο που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο. Για παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά διάταξης για τα νέα κενά έγγραφα βασίζονται στο πρότυπο Normal.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο ή ένα έγγραφο με βάση το πρότυπο του οποίου τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.

 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή.

Αλλαγή άλλων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων στο πρότυπο Normal

Μπορείτε να προσαρμόσετε το πρότυπο Normal και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για πολλές πτυχές του εγγράφου, όπως η μορφοποίηση κειμένου, η μορφοποίηση παραγράφου, η μορφοποίηση εγγράφου, το στυλ, το κείμενο, οι εικόνες, οι καταχωρήσεις Αυτόματου κειμένου και οι συντομεύσεις πληκτρολογίου. Για να κάνετε αλλαγές στο πρότυπο Normal.dotm, πρέπει να ανοίξετε το αρχείο από το Word. Εάν ανοίξετε το Normal.dotm από το Finder, το Word θα δημιουργήσει ένα νέο κενό έγγραφο που βασίζεται στο πρότυπο.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, μεταβείτε στον φάκελο που περιέχει το αρχείο Normal.dotm.

  • Εάν χρησιμοποιείτε το Word 2016 για Mac, μεταβείτε στη διαδρομή /Χρήστες/όνομα χρήστηΒιβλιοθήκη/Κοντέινερ ομάδας/UBF8T346G9. Office/Περιεχόμενο χρήστη/Πρότυπα

  • Εάν χρησιμοποιείτε το Word 2011 για Mac, μεταβείτε στη διαδρομή /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα χρήστη/Τα πρότυπά μου

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X 10.7 (Lion), ο φάκελος "Βιβλιοθήκη" είναι κρυφός από προεπιλογή. Για να μεταβείτε στο φάκελο "Βιβλιοθήκη" από το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + SHIFT + G, και στο πλαίσιο Μετάβαση στο φάκελο πληκτρολογήστε ~/Βιβλιοθήκη.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο πρότυπο Normal.dotm. Ανοίγει το πρότυπο Normal.

 4. Στο πρότυπο Normal, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 5. Αποθηκεύστε και κλείστε το πρότυπο Normal.

  Συμβουλές: 

  • Εάν κάνετε εκτεταμένες αλλαγές στο πρότυπο Normal, συνιστάται να δημιουργείτε περιοδικά ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου. Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για το πρότυπο Normal, αντιγράψτε το αρχείο και μετονομάστε το ή μετακινήστε το σε άλλη θέση.

  • Μπορείτε να μορφοποιήσετε γρήγορα και εύκολα ένα ολόκληρο έγγραφο για να του δώσετε επαγγελματική και σύγχρονη εμφάνιση, εφαρμόζοντας ένα θέμα εγγράφου. Ένα θέμα εγγράφου είναι ένα σύνολο επιλογών μορφοποίησης που μπορεί να περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό χρωμάτων (ένα σύνολο χρωμάτων), έναν συνδυασμό γραμματοσειρών (ένα σύνολο γραμματοσειρών επικεφαλίδας και σώματος κειμένου) και έναν συνδυασμό εφέ (ένα σύνολο γραμμών και εφέ γεμίσματος). Για να εφαρμόσετε ένα θέμα:

   • Στο Word 2016 για Mac, στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Θέματα, και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα θέμα.

   • Στο Word 2011 για Mac, στην Κεντρική καρτέλα, στην ενότητα Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Θέματα και επιλέξτε ένα θέμα.

Δείτε επίσης

Δημιουργία και χρήση του δικού σας προτύπου

Μπορείτε να αλλάζετε τις γραμματοσειρές στα έγγραφά σας αλλά την επόμενη φορά που θα δημιουργήσετε ένα νέο κενό έγγραφο Word για το web θα έχει γίνει επαναφορά στη γραμματοσειρά Calibri 11 στιγμών. Εάν δημιουργείτε νέο έγγραφο από πρότυπο, αυτό ενδέχεται να έχει μια διαφορετική προεπιλεγμένη γραμματοσειρά.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×