Αλλαγή ή κατάργηση μιας σύνδεσης δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια σύνδεση δεδομένων είναι μια σύνδεση μεταξύ μιας φόρμας του Microsoft Office InfoPath και μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων, υπηρεσία Web, αρχείο XML, ή Microsoft Windows SharePoint Services βιβλιοθήκη εγγράφων ή λίστα. Συνδέσεις δεδομένων χρησιμοποιούνται για την υποβολή ερωτημάτων και την υποβολή δεδομένων. Εάν αλλάξετε στις εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων για το πρότυπο φόρμας, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε ή να καταργήσετε τις αντίστοιχες συνδέσεις δεδομένων από το πρότυπο φόρμας.

Σε αυτό το άρθρο

Πριν ξεκινήσετε

Αλλαγή μιας σύνδεσης δεδομένων

Κατάργηση μιας σύνδεσης δεδομένων

Πριν ξεκινήσετε

Αλλαγή ή κατάργηση σύνδεσης δεδομένων ενός προτύπου φόρμας επηρεάζει τα στοιχεία ελέγχου και προελεύσεων δεδομένων από οποιαδήποτε νέα ή υπάρχουσα φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Όταν αλλάζετε τη σύνδεση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί ένα νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων που βασίζεται σε ο τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων στο νέο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν το νέο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων αποθηκεύονται τα δεδομένα όπως ακριβώς μήπως το παλιό εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, δεν θα βλέπετε τις αλλαγές στην προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Όλα τα στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας θα είναι συνδεδεμένο με τα ίδια πεδία στην προέλευση δεδομένων. Ωστόσο, εάν το νέο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων αποθηκεύονται τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο από το παλιό εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί μια νέα προέλευση δεδομένων με νέα πεδία και ομάδες. Στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας που ήταν συνδεδεμένα σε πεδία στο παλιό αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν είναι πλέον θα είναι συνδεδεμένα με πεδία στο νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου, θα πρέπει να συνδέσετε τα στοιχεία ελέγχου σε άλλα πεδία στο νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Μπορείτε να καταργήσετε μόνο δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων από ένα πρότυπο φόρμας. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την κύρια σύνδεση δεδομένων από ένα πρότυπο φόρμας. Όταν καταργείτε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων, το InfoPath διαγράφει το αντίστοιχο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων από το πρότυπο φόρμας. Τα στοιχεία ελέγχου που σχετίζονται με το διαγραμμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων παραμένουν στο πρότυπο φόρμας, αλλά δεν είναι πλέον συνδεδεμένα σε πεδία και ομάδες σε αυτή την προέλευση δεδομένων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία ελέγχου, πρέπει να κάνετε ένα από τα εξής:

 • Συνδέστε τα μη δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου σε πεδία ή ομάδες στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων ή άλλη υπάρχουσα δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 • Προσθέστε μια νέα δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, συνδέστε τα μη δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου σε πεδία ή ομάδες στο συγκεκριμένο νέο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 • Καταργήστε τα μη δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου από το πρότυπο φόρμας.

Σημείωση: Αλλαγή ή κατάργηση σύνδεσης δεδομένων από ένα πρότυπο φόρμας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων για τυχόν υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Όταν ένας χρήστης ανοίγει μια υπάρχουσα φόρμα, το InfoPath ελέγχει τη δημοσιευμένη θέση για μια νεότερη έκδοση του προτύπου φόρμας. Εάν υπάρχει μια νεότερη έκδοση, το InfoPath εμφανίζει τη φόρμα, χρησιμοποιώντας τη νεότερη έκδοση του προτύπου φόρμας. Εάν ένας χρήστης εισαγάγει δεδομένα σε ένα στοιχείο ελέγχου που ήταν συνδεδεμένο με ένα πεδίο σε μια παλαιότερη έκδοση του προτύπου φόρμας και αλλάξατε ή τροποποιήσατε τη σύνδεση δεδομένων, με αποτέλεσμα την κατάργηση αυτού του πεδίου από την προέλευση δεδομένων, ο χρήστης θα χάσει τα δεδομένα που αποθηκεύτηκε στο το πεδίο t καπέλο έχει καταργηθεί από την προέλευση δεδομένων.

Πριν να αλλάξετε ή να καταργήσετε μια σύνδεση δεδομένων, φροντίστε να λάβετε υπόψη σας τα εφέ σε στοιχεία ελέγχου και προελεύσεις δεδομένων στις υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Μετά την αλλαγή ή κατάργηση μιας σύνδεσης δεδομένων, ελέγξτε τις αλλαγές σας πριν να επιτρέψετε στους χρήστες να συμπληρώσουν μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας που έχουν τροποποιηθεί.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή μιας σύνδεσης δεδομένων

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στη λίστα συνδέσεων δεδομένων για το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στη σύνδεση δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

  Ξεκινά τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων για να σας καθοδηγήσει κατά τη διαδικασία αλλαγής της σύνδεσης δεδομένων. Οι επόμενες σελίδες του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων εξαρτώνται από τον τύπο της σύνδεσης δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

 4. Ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων.

  Σημείωση: Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων για να συνδεθείτε μια φόρμα με ένα συγκεκριμένο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

 5. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση μιας σύνδεσης δεδομένων

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στη λίστα συνδέσεων δεδομένων για το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στη σύνδεση δεδομένων που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  Σημείωση: Εάν το κουμπί " Κατάργηση " είναι απενεργοποιημένη, αυτό σημαίνει ότι έχετε επιλέξει το πρότυπο φόρμας κύρια σύνδεση δεδομένων. Δεν μπορείτε να καταργήσετε ένα πρότυπο φόρμας κύρια σύνδεση δεδομένων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Office InfoPath, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

 5. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×