Αλλαγή ή κατάργηση μιας σύνδεσης δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια σύνδεση δεδομένων είναι μια σύνδεση μεταξύ μιας φόρμας του Microsoft Office InfoPath και ενός εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων, όπως είναι μια βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web, ένα αρχείο XML ή μια βιβλιοθήκη ή λίστα εγγράφων των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services. Οι συνδέσεις δεδομένων χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ερωτημάτων και την υποβολή δεδομένων. Εάν αλλάξουν τα εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας, ενδέχεται να πρέπει να τροποποιήσετε ή να καταργήσετε τις αντίστοιχες συνδέσεις δεδομένων από το πρότυπο φόρμας.

Σε αυτό το άρθρο

Πριν ξεκινήσετε

Αλλαγή μιας σύνδεσης δεδομένων

Κατάργηση μιας σύνδεσης δεδομένων

Πριν ξεκινήσετε

Αλλαγή ή κατάργηση σύνδεσης δεδομένων ενός προτύπου φόρμας επηρεάζει τα στοιχεία ελέγχου και προελεύσεων δεδομένων από οποιαδήποτε νέα ή υπάρχουσα φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Όταν αλλάζετε τη σύνδεση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί ένα νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων που βασίζεται σε ο τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων στο νέο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν το νέο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων αποθηκεύονται τα δεδομένα όπως ακριβώς μήπως το παλιό εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, δεν θα βλέπετε τις αλλαγές στην προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Όλα τα στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας θα είναι συνδεδεμένο με τα ίδια πεδία στην προέλευση δεδομένων. Ωστόσο, εάν το νέο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων αποθηκεύονται τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο από το παλιό εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί μια νέα προέλευση δεδομένων με νέα πεδία και ομάδες. Στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας που ήταν συνδεδεμένα σε πεδία στο παλιό αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν είναι πλέον θα είναι συνδεδεμένα με πεδία στο νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου, θα πρέπει να συνδέσετε τα στοιχεία ελέγχου σε άλλα πεδία στο νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Μπορείτε να καταργήσετε μόνο δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων από ένα πρότυπο φόρμας. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την κύρια σύνδεση δεδομένων από ένα πρότυπο φόρμας. Όταν καταργείτε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων, το InfoPath διαγράφει το αντίστοιχο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων από το πρότυπο φόρμας. Τα στοιχεία ελέγχου που σχετίζονται με το διαγραμμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων παραμένουν στο πρότυπο φόρμας, αλλά δεν είναι πλέον συνδεδεμένα σε πεδία και ομάδες αυτού του αρχείου προέλευσης δεδομένων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία ελέγχου, πρέπει να κάνετε ένα από τα εξής:

 • Συνδέστε τα μη συνδεδεμένα στοιχεία ελέγχου σε πεδία ή ομάδες στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων ή σε άλλο υπάρχον δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 • Προσθέστε μια νέα δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας και μετά συνδέστε τα μη συνδεδεμένα στοιχεία ελέγχου σε πεδία ή ομάδες αυτού του νέου δευτερεύοντος αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 • Καταργήστε τα μη συνδεδεμένα στοιχεία ελέγχου από το πρότυπο φόρμας.

Σημείωση: Η αλλαγή ή η κατάργηση μιας σύνδεσης δεδομένων από ένα πρότυπο φόρμας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων για τυχόν υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Όταν ένας χρήστης ανοίγει μια υπάρχουσα φόρμα, το InfoPath ελέγχει τη δημοσιευμένη θέση για μια νεότερη έκδοση του προτύπου φόρμας. Εάν υπάρχει μια νεότερη έκδοση, το InfoPath εμφανίζει τη φόρμα με χρήση της νεότερης έκδοσης του προτύπου φόρμας. Εάν ένας χρήστης έχει καταχωρήσει δεδομένα σε ένα στοιχείο ελέγχου που ήταν συνδεδεμένο σε πεδίο σε παλιότερη έκδοση του προτύπου φόρμας και αλλάξατε ή τροποποιήσατε τη σύνδεση δεδομένων, με αποτέλεσμα την κατάργηση αυτού του πεδίου από το αρχείο προέλευσης δεδομένων, ο χρήστης θα χάσει τα δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στο πεδίο που καταργήθηκε από το αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Πριν να αλλάξετε ή να καταργήσετε μια σύνδεση δεδομένων, σκεφθείτε τις επιδράσεις στα στοιχεία ελέγχου και στα αρχεία προέλευσης δεδομένων στις υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Μετά την αλλαγή ή κατάργηση μιας σύνδεσης δεδομένων, δοκιμάστε τις αλλαγές σας πριν να επιτρέψετε στους χρήστες να συμπληρώσουν μια φόρμα που βασίζεται στο τροποποιημένο πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή μιας σύνδεσης δεδομένων

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στη λίστα Συνδέσεις δεδομένων για το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στη σύνδεση δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

  Ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων" ξεκινά να σας καθοδηγεί στη διαδικασία αλλαγής της σύνδεσης δεδομένων. Οι επόμενες σελίδες του "Οδηγού σύνδεσης δεδομένων" εξαρτώνται από τον τύπο της σύνδεσης δεδομένων που αλλάζετε.

 4. Ακολουθήστε τα βήματα του "Οδηγού σύνδεσης δεδομένων".

  Σημείωση: Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του "Οδηγού σύνδεσης δεδομένων" για τη σύνδεση μιας φόρμας σε ένα συγκεκριμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

 5. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση μιας σύνδεσης δεδομένων

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στη λίστα Συνδέσεις δεδομένων για το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στη σύνδεση δεδομένων που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  Σημείωση: Εάν είναι απενεργοποιημένο το κουμπί Κατάργηση, αυτό σημαίνει ότι έχετε επιλέξει την κύρια σύνδεση δεδομένων του προτύπου φόρμας. Δεν μπορείτε να καταργήσετε μια κύρια σύνδεση δεδομένων προτύπου φόρμας.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Office InfoPath, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

 5. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×