Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Αλλαγές συμβατότητας μεταξύ των εκδόσεων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ο έλεγχος συμβατότητας παραθέτει τα στοιχεία του το Word 2013 ή 2016 εγγράφου που δεν υποστηρίζονται ή που συμπεριφέρονται διαφορετικά σε προηγούμενες εκδόσεις του Word. Ορισμένες από αυτές τις δυνατότητες θα αλλάξουν μόνιμα Εάν μετατρέψετε το έγγραφο στο Word 2016 ή 2013 μορφή.

Για να εκτελέσετε τον έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για θέματα > Έλεγχος συμβατότητας, και, στη συνέχεια, εξετάστε τυχόν κατάλογο θέματα συμβατότητας στην περιοχή συνοπτική περιγραφή.

Διαθεσιμότητα δυνατότητας σε κάθε τρόπο λειτουργίας

Δυνατότητα

97-2003

2007

2010

2013 και 2016

Βίντεο στο Web

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Εφαρμογές για το Office

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Επαναλαμβανόμενη ενότητα με στοιχεία ελέγχου περιεχομένου

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Προσαρμοσμένες στήλες υποσημειώσεων

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Συμπτυγμένες επικεφαλίδες από προεπιλογή

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Επισήμανση σχολίων ως ολοκληρωμένων

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Νέες μορφές αρίθμησης

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Νέα σχήματα και πλαίσια κειμένου

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Εφέ κειμένου

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Εναλλακτικό κείμενο σε πίνακες

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Δυνατότητες OpenType

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Αποκλεισμός συντακτών

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Νέα εφέ WordArt

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Νέα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου Word 2007

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Θέματα

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Μεγάλες/μικρές γραμματοσειρές

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Εντοπισμένες κινήσεις

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Στηλοθέτες περιθωρίων

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Γραφικά SmartArt

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Γραφήματα του Office 2007

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Ενσωματωμένα αντικείμενα Open XML

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Μπλοκ δόμησης

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Βιβλιογραφία και αναφορές

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Εξισώσεις

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Σχετικά πλαίσια κειμένου

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

WordArt προηγούμενης έκδοσης

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Διαγράμματα προηγούμενης έκδοσης

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Γραφήματα προηγούμενης έκδοσης

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ


Αρχή της σελίδας

Αλλαγή συμπεριφοράς δυνατοτήτων

Επισήμανση σχολίων ως ολοκληρωμένων

Επισήμανση σχολίων ως ολοκληρωμένων είναι δυνατή μόνο στο Word 2013 και μορφές αρχείων 2016. Με την προϋπόθεση ότι το σχόλιο ή απάντηση δεν είναι δυνατή η επεξεργασία σε παλαιότερη έκδοση του Word, το σχόλιο ή απάντηση θα εμφανίζεται η ίδια όταν το αρχείο ανοίξει ξανά στο Word 2013 ή 2016.

Οι απαντήσεις σχολίων δεν έχουν την ίδια εμφάνιση με τις απαντήσεις στις προηγούμενες εκδόσεις του Word.

Μπλοκ δόμησης

Μπλοκ δόμησης και αυτόματου κειμένου καταχωρήσεις ενδέχεται να χαθούν ορισμένες πληροφορίες.

Τα πρότυπα παρέχουν περιεχόμενο που εμφανίζεται σε συλλογές μπλοκ δόμησης στο Word 2016, 2013, 2010 και 2007. Όταν αποθηκεύετε ένα πρότυπο σε μορφή Word 97-2003, το περιεχόμενο από τις συλλογές μπλοκ δόμησης θα μετατραπεί οριστικά σε στατικό καταχωρήσεων Αυτόματου κειμένου. Δεν θα μπορείτε να μετατρέψετε το Αυτόματο κείμενο ξανά σε μπλοκ δόμησης, ακόμα και αν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο στο Word 2013 ή 2016 μορφή.

Το περιεχόμενο από τις ακόλουθες συλλογές Μπλοκ δόμησης θα μετατραπεί σε Αυτόματο κείμενο:

 • Πίνακες

 • Κεφαλίδες

 • Υποσέλιδα

 • Αριθμοί σελίδων

 • Πλαίσια κειμένου

 • Εξισώσεις

 • Πίνακας περιεχομένων

 • Βιβλιογραφίες

 • Υδατογραφήματα

 • Προσαρμοσμένες συλλογές

Βιβλιογραφίες και αναφορές

Αναφορές και οι βιβλιογραφίες μετατρέπονται σε στατικό κείμενο και δεν θα ενημερώνονται πλέον αυτόματα.

Στο Word 2016 και 2013, αναφορές και οι βιβλιογραφίες ενημερώνονται αυτόματα όταν τροποποιείτε τις προελεύσεις τους ή εφαρμόζετε νέο στυλ εγγράφου.

Όταν αποθηκεύετε μια Word 2016 ή 2013 έγγραφο σε μορφή Word 97-2003, αναφορές και οι βιβλιογραφίες μετατρέπονται σε στατικό κείμενο το οποίο δεν θα ενημερώνεται αυτόματα και οι προελεύσεις τους δεν θα είναι διαθέσιμες.

Εάν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο στο Word 2016 ή 2013, αναφορές και οι βιβλιογραφίες δεν θα ενημερώνεται αυτόματα. Για αναφορές και οι βιβλιογραφίες για την αυτόματη ενημέρωση, πρέπει να αναδημιουργήσετε τις προελεύσεις στο έγγραφο ή να αντιγράψετε στην Τρέχουσα λίστα, στο πλαίσιο Διαχείριση πηγών, και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το στατικό αναφορές και οι βιβλιογραφίες με το που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές και οι βιβλιογραφίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία βιβλιογραφίας.

Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου

Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου θα μετατραπούν σε στατικό περιεχόμενο.

Εάν αποθηκεύετε ένα έγγραφο σε μορφή Word 97 – 2003, όλα τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου θα μετατραπούν σε απλό κείμενο και σχετικές ιδιότητες θα χαθούν μόνιμα ακόμη και αν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή αρχείου 2013 ή το Word 2016.

Για παράδειγμα, στο Word 97–2003, οι χρήστες δεν θα μπορούν να δουν πλέον τα στοιχεία σε αναπτυσσόμενη λίστα. Επιπλέον, όσες περιοχές δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία ή να διαγραφούν δεν θα ισχύουν και οι χρήστες δεν θα μπορούν να διαγράψουν και να αλλάξουν τα περιεχόμενα στα στοιχεία ελέγχου.

Ενσωματωμένα αντικείμενα

Ενσωματωμένο αντικείμενο σε αυτό το έγγραφο που δημιουργήθηκε σε νεότερη έκδοση του Office. Δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε σε παλαιότερη έκδοση του Word.

Μπορείτε να μετατρέψετε ενσωματωμένα αντικείμενα Open XML ώστε τα άτομα που χρησιμοποιούν προηγούμενες εκδόσεις του Word να μπορούν να τα επεξεργαστούν.

Μετατροπή ενσωματωμένων Excel 2013 ή 2016 αντικειμένων

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ενσωματωμένο αντικείμενο.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Αντικείμενο φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε.

 4. Επιλέξτε Φύλλο εργασίας του Μicrosoft Excel 97-2003 στη λίστα Τύπος αντικειμένου.

Μετατροπή ενσωματωμένων PowerPoint 2013 ή αντικείμενα της διαφάνειας 2016

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ενσωματωμένο αντικείμενο.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Αντικείμενο διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε.

 4. Επιλέξτε Διαφάνεια του Μicrosoft PowerPoint 97-2003 στη λίστα Τύπος αντικειμένου.

Μετατροπή ενσωματωμένων PowerPoint 2013 ή 2016 αντικειμένων παρουσίασης

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ενσωματωμένο αντικείμενο.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Αντικείμενο παρουσίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε.

 4. Επιλέξτε Διαφάνεια του Μicrosoft PowerPoint 97-2003 στη λίστα Τύπος αντικειμένου:

Μετατροπή ενσωματωμένων Word 2013 ή 2016 αντικειμένων

Μπορείτε να μετατρέψετε ενσωματωμένα αντικείμενα ώστε τα άτομα που χρησιμοποιούν προηγούμενες εκδόσεις του Word να μπορούν να τα επεξεργαστούν.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ενσωματωμένο αντικείμενο.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Αντικείμενο εγγράφου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή, κάντε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Μετατροπή σε.

 4. Στη λίστα Τύπος αντικειμένου, επιλέξτε Έγγραφο του Microsoft Word 97-2003.

Εξισώσεις

Εξισώσεις μετατρέπονται σε εικόνες. Δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εξισώσεις έως ότου το έγγραφο μετατρέπεται σε μια νέα μορφή αρχείου. Τυχόν σχόλια, σημειώσεις τέλους ή υποσημειώσεις που υπάρχουν στις εξισώσεις θα χαθούν κατά την αποθήκευση.

Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μορφή Word 97-2003, οι εξισώσεις θα μετατραπούν σε εικόνες που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε. Ωστόσο, εάν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή αρχείου 2013 ή το Word 2016 και έχουν γίνει αλλαγές στις εικόνες εξίσωση σε μια προηγούμενη έκδοση, οι εξισώσεις θα μετατραπούν σε κείμενο και θα μπορούν να τα επεξεργαστούν.

Γραφικά SmartArt

Τα γραφικά SmartArt θα μετατραπούν σε ένα αντικείμενο χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας σε προηγούμενες εκδόσεις του Word.

Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο που περιέχει γραφικά SmartArt σε μορφή Word 97-2003, αυτά θα μετατραπούν σε στατικές εικόνες. Δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε κείμενο μέσα σε ένα γραφικό, να αλλάξετε τη διάταξη ή τη γενική του εμφάνιση.

Εάν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο στο Word 2016 ή 2013 μορφή και καμία αλλαγή που έχουν γίνει στις εικόνες σε μια προηγούμενη έκδοση, το γραφικό θα αλλάξει πάλι σε ένα αντικείμενο SmartArt.

Στηλοθέτες περιθωρίων

Οι στηλοθέτες στοίχισης θα μετατραπούν σε παραδοσιακούς στηλοθέτες.

Στο Word 2016 και 2013, οι στηλοθέτες στοίχισης χρησιμοποιούνται για να τοποθετήσετε κείμενο σε σχέση με τα περιθώρια του εγγράφου σας ή μια περιοχή μέσα στο έγγραφο και να προσαρμόσετε τη θέση τους αν αλλάξετε τα περιθώρια.

Αν αποθηκεύσετε το έγγραφο σε μορφή Word 97-2003, οι στηλοθέτες στοίχισης θα αντικατασταθούν οριστικά με παραδοσιακούς στηλοθέτες και δεν θα προσαρμόζουν αυτόματα πλέον τη θέση τους αν αλλάξετε τα περιθώρια. Αν έχετε χρησιμοποιήσει στηλοθέτες στοίχισης για να δημιουργήσετε μια περίπλοκη διάταξη, οι στηλοθέτες ενδέχεται να αλλάξουν θέση και συνεπώς να αλλάξουν την εμφάνιση του εγγράφου σας.

Πλαίσια κειμένου

Κάποιες θέσεις πλαισίων κειμένου θα αλλάξουν.

Στα πλαίσια κειμένου, κείμενο που στοιχίζεται κατακόρυφα στο κέντρο ή στοιχίζεται στο κάτω μέρος θα στοιχιστεί οριστικά στο επάνω μέρος ακόμα και αν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο στο Word 2016 ή 2013 μορφή.

Εντοπισμένες κινήσεις

Εντοπισμένες κινήσεις θα μετατραπούν σε διαγραφές και εισαγωγές.

Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μορφή Word 97-2003, εντοπισμένες κινήσεις θα μετατραπούν σε εντοπισμένες διαγραφές και εισαγωγές. Εάν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο στο Word 2016 ή 2013 μορφή, οι εντοπισμένες εισαγωγές και διαγραφές δεν θα μετατραπεί ξανά σε εντοπισμένες κινήσεις.

Νέες μορφές αρίθμησης

Νέες μορφές αρίθμησης μετατρέπονται σε αραβικά αριθμητικά (1, 2, 3, 4,...).

Οι λίστες που είναι μορφοποιημένες με τις νέες μορφές αρίθμηση (0001, 0002, 0003, 0004, ...) θα μετατραπούν σε τυπικά αραβικά αριθμητικά (1, 2, 3, 4, ...).

Νέα σχήματα και πλαίσια κειμένου

Σχήματα και πλαίσια κειμένου μετατρέπονται σε εφέ που είναι διαθέσιμα σε αυτήν τη μορφή.

Σχήματα και πλαίσια κειμένου που έχουν δημιουργηθεί στο Word 2016 ή 2013 μπορεί να μορφοποιηθεί με μια ποικιλία νέα εφέ, όπως λοξή γωνία και περιστροφή 3-δ, που δεν είναι διαθέσιμες σε προηγούμενες εκδόσεις του Word. Σε προηγούμενες εκδόσεις του Word, αυτά τα εφέ μετατρέπονται σε εφέ που είναι διαθέσιμες σε αυτές τις εκδόσεις.

Εφέ κειμένου

Εφέ στο κείμενο θα καταργηθούν

Τα εφέ στο κείμενο καταργούνται μόνιμα, εκτός εάν έχουν εφαρμοστεί με τη χρήση προσαρμοσμένου στυλ.

Αν τα εφέ κειμένου εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο στυλ, θα επανεμφανιστούν όταν ανοίξετε ξανά το έγγραφο στο Word 2016 ή 2013.

Εναλλακτικό κείμενο σε πίνακες

Πίνακες θα χάσουν τις πληροφορίες εναλλακτικού κειμένου.

Το εναλλακτικό κείμενο εμφανίζεται όταν το έγγραφο είναι στο Web. Στη μορφή Word 97-2003, το εναλλακτικό κείμενο στους πίνακες διαγράφεται οριστικά.

Αποκλεισμός συντακτών

Όλες οι πληροφορίες στο σημείο όπου άλλοι συντάκτες επεξεργάζονται σε αυτό το έγγραφο θα καταργηθούν οριστικά.

Τα μπλοκ συντάκτη καταργούνται από τις περιοχές στις οποίες εφαρμόστηκαν και ολόκληρο το έγγραφο είναι διαθέσιμο προς επεξεργασία.

WordArt

Εφέ στο κείμενο θα καταργηθούν.

Το WordArt μετατρέπεται σε στατικό κείμενο.

Γραφήματα και διαγράμματα

Ένα γράφημα σε αυτό το έγγραφο μπορεί να περιέχει δεδομένα σε κελιά εκτός του ορίου γραμμών και στηλών της επιλεγμένης μορφής αρχείου. Δεδομένα πέρα από 256 (IV) στηλών από 65.536 γραμμές δεν θα αποθηκεύει.

Ορισμένα γραφήματα και διαγράμματα θα μετατραπούν σε εικόνες που δεν είναι δυνατό να τροποποιηθούν. Αν το γράφημα ή το διάγραμμα βασίζεται σε δεδομένα που βρίσκονται εκτός της περιοχής των γραμμών και των στηλών που υποστηρίζονται από το Word 97-2003, τα δεδομένα αυτά θα χαθούν.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×