Ακύρωση του Office 365 για Επιχειρήσεις

Σημείωση:    Για το Office 365 για Οικιακή Χρήση, για Προσωπική χρήση ή Ακαδημαϊκή έκδοση, ανατρέξτε στο θέμα Ακύρωση συνδρομής στο Office 365 για οικιακή χρήση.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη δοκιμαστική ή την επί πληρωμή συνδρομή σας στο Office 365 για Επιχειρήσεις από το Κέντρο διαχείρισης Office 365 στο Internet ανά πάσα στιγμή, εάν έχετε εκχωρήσει άδειες χρήσης σε λιγότερους από 25 χρήστες. Οποιαδήποτε κατ' αναλογία πίστωση έχει χρεωθεί θα σας επιστραφεί στον επόμενο κύκλο χρέωσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να καλέσετε την υποστήριξη, για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να καλέσετε την υποστήριξη, για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης της 21Vianet:

 • Εάν αγοράσατε τη συνδρομή σας με έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος του Office 365.

  Σημείωση: Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, αλλά δεν θα έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

 • Εάν έχετε εκχωρήσει περισσότερες από 25 άδειες χρήσης σε χρήστες.

 • Για οποιεσδήποτε άλλες συνδρομές (όπως τα Microsoft Dynamics 365 ή Microsoft Intune ή εάν η επιλογή Ακύρωση συνδρομής δεν είναι διαθέσιμη.

Προειδοποίηση: Εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο Office 365 πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος της, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις πρώιμου τερματισμού.

Προτού ξεκινήσετε: Αλλαγή των ρυθμίσεων του προσαρμοσμένου τομέα

Εάν χρησιμοποιείτε έναν προσαρμοσμένο τομέα με τη συνδρομή σας στο Office 365, υπάρχουν μερικά επιπλέον βήματα που πρέπει να κάνετε προτού έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τη συνδρομή σας. Εάν δεν έχετε προσαρμοσμένο τομέα, μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο "Βήμα 1. Αποθήκευση των δεδομένων σας".

Αλλάξτε τις εγγραφές NS του τομέα σας (εάν χρειάζεται)

Εάν ρυθμίσατε έναν προσαρμοσμένο τομέα με το Office 365, προσθέσατε εγγραφές DNS, ώστε ο τομέας να λειτουργεί με τις υπηρεσίες του Office 365. Πριν καταργήσετε τον τομέα σας, φροντίστε να ενημερώσετε τις εγγραφές DNS, όπως την εγγραφή MX του τομέα, στην υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS.

Για παράδειγμα, αλλάξτε την εγγραφή MX στην υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS, ώστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στον τομέα σας να μην παραδίδονται πλέον στη διεύθυνσή σας στο Office 365, αλλά να πηγαίνουν στη νέα σας υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Μια εγγραφή MX καθορίζει πού θα αποστέλλονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τομέα σας.)

 • Εάν οι εγγραφές του διακομιστή ονομάτων (NS) οδηγούν στους διακομιστές ονομάτων του Office 365, η αλλαγή της εγγραφής MX δεν θα εφαρμοστεί μέχρι να αλλάξετε τις εγγραφές NS ώστε να οδηγούν στη νέα σας υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS (δείτε το Βήμα 2).

 • Πριν ενημερώσετε την εγγραφή MX, ενημερώστε τους χρήστες σας για την ημερομηνία που θα αλλάξετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους και για τη νέα υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιείτε. Επίσης, θα πρέπει να ακολουθήσουν επιπλέον βήματα αν θέλουν να μεταφέρουν τα υπάρχοντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Office 365 στη νέα υπηρεσία παροχής.

 • Την ημέρα που θα αλλάξετε την εγγραφή MX, ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα σε αυτό το άρθρο.

Ενημερώστε τις εγγραφές MX και τις άλλες εγγραφές DNS του τομέα σας (εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένο τομέα)

Εάν αλλάξατε τις εγγραφές διακομιστή ονομάτων (NS) στο Office 365 όταν ρυθμίσατε τον τομέα σας, πρέπει να ρυθμίσετε ή να ενημερώσετε την εγγραφή MX και τις άλλες εγγραφές DNS στην υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, να αλλάξετε την εγγραφή NS σε αυτή την υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS.

Εάν δεν αλλάξατε τις εγγραφές NS όταν ρυθμίσατε τον τομέα σας, τότε μόλις αλλάξετε την εγγραφή MX, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα αρχίσουν αμέσως να παραδίδονται στη νέα διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πώς το Office 365 διαχειρίζεται τις εγγραφές DNS. Για να αλλάξετε τις εγγραφές NS, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσαρμοσμένες εγγραφές DNS για τον τομέα" στο θέμα Κατάργηση ενός τομέα από το Office 365.

Βήμα 1: Αποθήκευση των δεδομένων σας

Οι χρήστες σας θα πάψουν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του Office 365 όταν εφαρμοστεί η ακύρωση, επομένως ζητήστε από τους χρήστες να αποθηκεύσουν τα αρχεία OneDrive για επιχειρήσεις ή SharePoint Online σε άλλη θέση πριν ακυρώσετε τη συνδρομή. Τα δεδομένα πελάτη που θα αφήσετε ενδέχεται να διαγραφούν έπειτα από 90 ημέρες και θα διαγραφούν το αργότερο 180 ημέρες μετά την ακύρωση.

Βήμα 2: Ακύρωση της συνδρομής σας

Εάν προσθέσατε το δικό σας όνομα τομέα για χρήση με το Office 365, πρέπει πρώτα να καταργήσετε τον τομέα και μετά θα έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τη συνδρομή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση ενός τομέα από το Office 365.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 Germany, μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα Συνδρομές.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet, μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα Συνδρομές.

 2. Στη σελίδα Συνδρομές, επιλέξτε μια συνδρομή.

 3. Από το μενού Περισσότερες ενέργειες, επιλέξτε Ακύρωση συνδρομής.

  Κοντινό πλάνο του μενού "Περισσότερες ενέργειες".
 4. Εξετάστε τις σημαντικές ημερομηνίες, προσθέστε σχόλια σχετικά με το λόγο της ακύρωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ακύρωση συνδρομής.

  Η συνδρομή σας θα έχει τώρα κατάσταση Απενεργοποιημένη και θα έχει περιορισμένη λειτουργικότητα μέχρι να διαγραφεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορείτε να περιμένετε όταν ακυρώνεται μια επί πληρωμή συνδρομή του Office 365 για Επιχειρήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Τι συμβαίνει με τα δεδομένα και την πρόσβαση όταν λήξει η συνδρομή μου στο Office 365 για Επιχειρήσεις;

Βήμα 3: Κατάργηση εγκατάστασης του Office (προαιρετικό)

Εάν ακυρώσατε τη συνδρομή σας και δεν μεταφέρατε τους χρήστες σε μια άλλη συνδρομή που περιλαμβάνει το Office, το Office 365 θα εκτελείται σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας. Όταν συμβαίνει αυτό, οι χρήστες μπορούν μόνο να διαβάζουν και να εκτυπώνουν έγγραφα, ενώ οι εφαρμογές του Office 365 θα εμφανίζουν ειδοποιήσεις με το μήνυμα "Προϊόν χωρίς άδεια χρήσης". Για να αποφύγετε τυχόν σύγχυση, ζητήστε από τους χρήστες σας να καταργήσουν την εγκατάσταση του Office από τα μηχανήματά τους.

Λάβετε υποστήριξη

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Δείτε επίσης

Ανανέωση της συνδρομής σας στο Office 365 για επιχειρήσεις

Εκ νέου ενεργοποίηση της συνδρομής σας

Μετάβαση σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα ή συνδρομή του Office 365

Χρεώσεις στο Office 365 για Επιχειρήσεις – Βοήθεια για διαχειριστές

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×