Αιτήσεις δικτύου στο Office 2016 για Mac

Οι εφαρμογές του Office 2016 για Mac παρέχουν μια εμπειρία εγγενούς εφαρμογής στην πλατφόρμα macOS. Κάθε εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων κατά τις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμη πρόσβαση στο δίκτυο. Όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, οι εφαρμογές συνδέονται αυτόματα σε μια σειρά από υπηρεσίες που βασίζονται στο Web, για την παροχή βελτιωμένης λειτουργικότητας. Αυτό το έγγραφο περιγράφει ποια είναι τα τελικά σημεία και οι διευθύνσεις URL στις οποίες επιχειρούν να φτάσουν οι εφαρμογές καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ζητήματα ρύθμισης παραμέτρων δικτύου και κατά τη ρύθμιση μιας πολιτικής για διακομιστές μεσολάβησης δικτύου. Οι λεπτομέρειες σε αυτό το έγγραφο προορίζονται για τη συμπλήρωση του άρθρου σχετικά με τη διεύθυνση URL και την περιοχή διευθύνσεων του Office 365.

Τελικά σημεία προγράμματος-πελάτη του Office: Windows | Mac

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του εγγράφου αποτελείται από πίνακες που παραθέτουν λεπτομερώς τις διευθύνσεις URL δικτύου, τον τύπο και την περιγραφή της υπηρεσίας ή της δυνατότητας που παρέχεται από το τελικό σημείο. Κάθε μία από τις εφαρμογές του Office ενδέχεται να διαφέρει ως προς τη χρήση υπηρεσίας και το τελικό σημείο. Οι ακόλουθες εφαρμογές ορίζονται στους παρακάτω πίνακες:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Ο τύπος της διεύθυνσης URL ορίζεται ως εξής:

 • ST: Στατική – η διεύθυνση URL είναι ενσωματωμένη στον κώδικα στην εφαρμογή-πελάτη

 • SS: Ημι-στατική - η διεύθυνση URL είναι κωδικοποιημένη ως τμήμα ιστοσελίδας ή προγράμματος ανακατεύθυνσης

 • CS: Υπηρεσία ρύθμισης παραμέτρων - η διεύθυνση URL επιστρέφεται ως τμήμα της υπηρεσίας ρύθμισης παραμέτρων του Office

Προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων του Office 2016 για Mac

Εγκατάσταση και ενημερώσεις

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου χρησιμοποιούνται για τη λήψη του προγράμματος εγκατάστασης του Office 2016 για Mac από το Δίκτυο παροχής περιεχομένου Microsoft (CDN).

Διεύθυνση URL

Τύπος

Περιγραφή

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Υπηρεσία σύνδεσης προώθησης της πύλης εγκατάστασης του Office 365 για τα νεότερα πακέτα εγκατάστασης.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Θέση των πακέτων εγκατάστασης στο Δίκτυο παροχής περιεχομένου.

Πρώτη εκκίνηση εφαρμογής

Γίνεται επικοινωνία με τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου στην πρώτη εκκίνηση μιας εφαρμογής του Office. Αυτά τα τελικά σημεία παρέχουν βελτιωμένη λειτουργικότητα του Office για τους χρήστες και η επικοινωνία με τις διευθύνσεις URL γίνεται ανεξάρτητα από τον τύπο άδειας χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πολλαπλών αδειών χρήσης)

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

Ρύθμιση παραμέτρων "Flighting" – δίνει τη δυνατότητα πειραματισμού και ανακάλυψης δυνατοτήτων.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

Δοκιμή ρύθμισης παραμέτρων δικτύου ‘Flighting’

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Υπηρεσία ρύθμισης παραμέτρων του Office - Κύρια λίστα των τελικών σημείων υπηρεσίας.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Λήψη τηλεμετρίας κανόνων του Office - Πληροφορεί το πρόγραμμα-πελάτη σχετικά με τα δεδομένα και τα συμβάντα που πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία τηλεμετρίας.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Δημιουργία αναφοράς αποστολής τηλεμετρίας του Office – Ο "Παλμός" και τα συμβάντα σφάλματος που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα-πελάτη αποστέλλονται στην υπηρεσία τηλεμετρίας.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Υπηρεσία προτύπων online του Office - Παρέχει στους χρήστες πρότυπα εγγράφων online.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Στοιχεία λήψης προτύπων του Office - Χώρος αποθήκευσης εικόνων προτύπων PNG.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Ρύθμιση παραμέτρων χώρου αποθήκευσης για εφαρμογές του Office.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Κατάλογος υπηρεσιών ενοποίησης εγγράφων του Office (λίστα υπηρεσιών και τελικών σημείων).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Δηλώσεις Αυτόματης ενημέρωσης της Microsoft – ελέγχει εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Εφαρμογή Wikipedia για ρύθμιση παραμέτρων του Office και πόρους.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Εφαρμογή Bing Map για ρύθμιση παραμέτρων του Office και πόρους.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

People Graph για ρύθμιση παραμέτρων του Office και πόρους.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Περιεχόμενο "Τι νέο υπάρχει" για το OneNote.

Σημείωση: Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η υπηρεσία ρύθμισης παραμέτρων του Office (http://officeclient.microsoft.com) λειτουργεί ως υπηρεσία αυτόματου εντοπισμού για όλα τα προγράμματα-πελάτες του Microsoft Office (όχι μόνο για Mac). Συγκεκριμένα, τα τελικά σημεία που επιστρέφονται στην απόκριση είναι ημι-στατικά γιατί εάν και η αλλαγή είναι πολύ σπάνια παραμένει ωστόσο πιθανή.

Είσοδος

Γίνεται επικοινωνία με τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου κατά την είσοδο σε χώρο αποθήκευσης που βασίζεται στο cloud. Ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού σας, μπορεί να γίνεται επικοινωνία με διαφορετικές υπηρεσίες.

 • MSA: Λογαριασμός Microsoft – χρησιμοποιείται συνήθως για σενάρια καταναλωτή και λιανικής πώλησης

 • OrgID: Λογαριασμός οργανισμού – χρησιμοποιείται συνήθως για εμπορικά σενάρια

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

Βοηθητική εφαρμογή εισόδου για MSA και OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Υπηρεσία εξουσιοδότησης των Windows

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Υπηρεσία σύνδεσης του Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Υπηρεσία σύνδεσης λογαριασμού Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Βοηθητική εφαρμογή υπηρεσίας σύνδεσης λογαριασμού Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Εμπορική προσαρμογή σύνδεσης Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Υπηρεσία εντοπισμού χώρου αποθήκευσης θέσεων και εγγράφων

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Υπηρεσία εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα (MRU)

Σημείωση: Για τις άδειες χρήσης με συνδρομή καθώς και λιανικής πώλησης, η είσοδος και στις δύο ενεργοποιεί το προϊόν και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πόρους στο cloud όπως το OneDrive. Για τις εγκαταστάσεις πολλαπλών αδειών χρήσης, εξακολουθεί να ζητείται από τους χρήστες να πραγματοποιήσουν είσοδο (από προεπιλογή), αλλά αυτό απαιτείται μόνο για την πρόσβαση στους πόρους στο cloud, αφού το προϊόν είναι ήδη ενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση προϊόντος

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου ισχύουν για ενεργοποιήσεις συνδρομών στο Office 365 και αδειών χρήσης λιανικής. Συγκεκριμένα, ΔΕΝ ισχύουν για εγκαταστάσεις πολλαπλών αδειών χρήσης.

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης του Office

Περιεχόμενο "Τι νέο υπάρχει"

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου ισχύουν μόνο για συνδρομές στο Office 365.

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://support.content.office.net

WXPN

CS

Περιεχόμενο σελίδας HTML "Τι νέο υπάρχει"

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Υποστήριξη βιβλιοθηκών JavaScript

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Υποστήριξη δεδομένων JSON

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Υποστήριξη δεδομένων JSON

https://c.bing.net

WXPN

CS

Υποστήριξη δεδομένων JSON

Έξυπνη αναζήτηση

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου ισχύουν για ενεργοποιήσεις συνδρομών στο Office 365 και αδειών χρήσης λιανικής/πολλαπλών αδειών χρήσης.

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Υπηρεσία Web Insights

https://www.bing.com

WXPN

CS

Υπηρεσία παροχής περιεχομένου Insights

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Υπηρεσία παροχής περιεχομένου Insights

Αποστολή χαμόγελου

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου ισχύουν για ενεργοποιήσεις συνδρομών στο Office 365 και αδειών χρήσης λιανικής/πολλαπλών αδειών χρήσης.

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Υπηρεσία αποστολής χαμόγελου

Αποθήκευση ως PDF και OpenDocument

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου ισχύουν για ενεργοποιήσεις συνδρομών στο Office 365 και αδειών χρήσης λιανικής/πολλαπλών αδειών χρήσης.

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Υπηρεσία μετατροπής εγγράφου Word (κείμενο PDF και OpenDocument)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Υπηρεσία μετατροπής υπολογιστικού φύλλου Excel (υπολογιστικό φύλλο OpenDocument)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

Υπηρεσία μετατροπής παρουσίασης PowerPoint (παρουσίαση OpenDocument)

Εφαρμογές Office (πρόσθετα aka)

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου ισχύουν για ενεργοποιήσεις συνδρομών στο Office 365 και αδειών χρήσης λιανικής/πολλαπλών αδειών χρήσης όταν τα πρόσθετα εφαρμογών του Office θεωρούνται αξιόπιστα.

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://store.office.com

WX

CS

Ρύθμιση παραμέτρων χώρου αποθήκευσης εφαρμογών του Office

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Πόροι εφαρμογής Wikipedia

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Πόροι εφαρμογής Bing Map

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Πόροι εφαρμογής People Graph

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

Βιβλιοθήκες JavaScript του Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Υπηρεσία τηλεμετρίας και δημιουργίας αναφοράς για εφαρμογές του Office

https://ajax.microsoft.com

W

SS

Βιβλιοθήκη JavaScript Microsoft Ajax

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

Βιβλιοθήκη JavaScript Microsoft Ajax

https://*.wikipedia.org

W

SS

Πόροι σελίδας Wikipedia

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Πόροι πολυμέσων Wikipedia

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Πλαίσιο περιβάλλοντος προστατευμένης εκτέλεσης Wikipedia

https://*.virtualearth.net

X

SS

Πρότυπα χάρτη

Δημιουργία αναφοράς σφάλματος

Το παρακάτω τελικό σημείο δικτύου ισχύει για όλες τις εφαρμογές του Office 2016 και τους τύπους άδειας χρήσης. Όταν μια διεργασία παρουσιάζει απροσδόκητα σφάλμα, δημιουργείται μια αναφορά η οποία στέλνεται στην υπηρεσία Watson.

Διεύθυνση URL

Τύπος

Περιγραφή

https://watson.microsoft.com

ST

Υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft

Επιλογές για τη μείωση των αιτήσεων δικτύου και της κίνησης

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων του Office 2016 για Mac παρέχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη όσον αφορά τη λειτουργικότητα αλλά και τη διατήρηση του υπολογιστή ενημερωμένου. Σε ορισμένα σενάρια, ίσως θελήσετε να μην επιτρέπεται στις εφαρμογές να επικοινωνούν με τελικά σημεία δικτύου. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι σχετικές επιλογές.

Τηλεμετρία

Το Office 2016 για Mac αποστέλλει πληροφορίες τηλεμετρίας στη Microsoft σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Τα δεδομένα αποστέλλονται στο τελικό σημείο "Nexus" Τα δεδομένα τηλεμετρίας βοηθούν την ομάδα μηχανικών να αξιολογήσει την εύρυθμη λειτουργία και τυχόν απροσδόκητες συμπεριφορές κάθε εφαρμογής του Office. Υπάρχουν δύο κατηγορίες τηλεμετρίας:

 • Η τηλεμετρία Παλμού περιέχει πληροφορίες έκδοσης και άδειας χρήσης. Αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται αμέσως με την εκκίνηση της εφαρμογής.

 • Η τηλεμετρία Χρήσης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εφαρμογών και με μη κρίσιμα σφάλματα. Αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται κάθε 60 λεπτά.

Για να αποτρέψετε την αποστολή τηλεμετρίας "Χρήσης" από τις εφαρμογές, μπορείτε να ρυθμίσετε την προτίμηση SendAllTelemetryEnabled. Η προτίμηση είναι ανά εφαρμογή και μπορεί να οριστεί μέσω των προφίλ ρύθμισης παραμέτρων macOS ή με μη αυτόματο τρόπο από το τερματικό:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Η τηλεμετρία παλμού αποστέλλεται πάντα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Σχόλια και έρευνες

Το Office 2016 για Mac σάς επιτρέπει να παρέχετε σχόλια για την εμπειρία σας με το Office. Χρησιμοποιούμε τα σχόλια αυτά για να κάνουμε βελτιώσεις του προϊόντος, να κατανοήσουμε τα αιτήματα για νέες δυνατότητες και να αξιολογήσουμε πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες μας με αυτές τις αλλαγές σε βάθος χρόνου. Υπάρχουν δύο κατηγορίες σχολίων: Σχόλια χρήστη και Έρευνα.

 • Τα σχόλια χρήστη γίνονται από άτομο που χρησιμοποιεί το Office. Μπορεί να υποβάλλει ένα σχόλιο, ένα προαιρετικό στιγμιότυπο οθόνης και μια προαιρετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Η έρευνα ξεκινά από το Office και εμφανίζεται ως ειδοποίηση την οποία ο χρήστης μπορεί να απορρίψει. Μπορείτε να υποβάλετε μια αξιολόγηση μαζί με ένα προαιρετικό σχόλιο. Οι έρευνες ζητούνται μία φορά κάθε 3 μήνες το μέγιστο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα σχόλια και τις έρευνες ανά εφαρμογή στο Office. Η προτίμηση SendASmileEnabled μπορεί να οριστεί μέσω των προφίλ ρύθμισης παραμέτρων macOS ή με μη αυτόματο τρόπο από το τερματικό:

defaults write -app "AppName" SendASmileEnabled -bool FALSE
    Example:
defaults write com.microsoft.Word SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendASmileEnabled -bool FALSE

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική συλλογής δεδομένων και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δημιουργία αναφοράς σφάλματος

Όταν παρουσιάζεται ένα κρίσιμο σφάλμα εφαρμογής, η εφαρμογή θα τερματιστεί απροσδόκητα και θα αποσταλεί μια αναφορά σφάλματος στην υπηρεσία "Watson" Η αναφορά σφάλματος αποτελείται από μια στοίβα κλήσης που είναι η λίστα βημάτων που η εφαρμογή επεξεργαζόταν και οδήγησαν στο σφάλμα. Αυτά τα βήματα βοηθούν την ομάδα μηχανικών να προσδιορίσουν συγκεκριμένα ποια λειτουργία απέτυχε και γιατί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα περιεχόμενα ενός εγγράφου μπορούν να προκαλέσουν σφάλμα στην εφαρμογή. Εάν η εφαρμογή προσδιορίσει το έγγραφο ως την αιτία του σφάλματος, θα ρωτήσει το χρήστη εάν συμφωνεί να αποσταλεί και το έγγραφο μαζί με τη στοίβα κλήσης. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν μια επιλογή ενημέρωσης σε αυτή την ερώτηση. Οι διαχειριστές IT ενδέχεται να έχουν αυστηρές απαιτήσεις σχετικά με τη μετάδοση εγγράφων και να αποφασίσουν εκ μέρους του χρήστη να μην αποστέλλονται ποτέ έγγραφα. Μπορεί να οριστεί η ακόλουθη προτίμηση ώστε να αποτραπεί η αποστολή εγγράφων και να μην εμφανίζεται το μήνυμα προς το χρήστη:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Σημείωση: Εάν για την προτίμηση SendAllTelemetryEnabled οριστεί η τιμή FALSE, απενεργοποιείται κάθε αναφορά σφάλματος για αυτή τη διεργασία.

Ενημερώσεις

Η Microsoft κυκλοφορεί ενημερώσεις του Office 2016 για Mac σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως μία φορά το μήνα). Συνιστούμε ιδιαιτέρως στους χρήστες και διαχειριστές IT να διατηρούν ενημερωμένους τους υπολογιστές ώστε να εξασφαλίζεται η εγκατάσταση των πιο πρόσφατων επιδιορθώσεων ασφαλείας. Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές IT θέλουν να ελέγχουν στενά και να διαχειρίζονται τις ενημερώσεις υπολογιστή, μπορεί να οριστεί η ακόλουθη προτίμηση ώστε να μην επιτρέπεται στη διεργασία Αυτόματης ενημέρωσης να εντοπίζει και να παρέχει ενημερώσεις προϊόντων αυτόματα:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Η σύντομη σύνδεση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε είναι η εξής: https://aka.ms/macofficeendpoints

Δείτε επίσης

Αιτήσεις δικτύου στο Office 2016 για Mac

Διευθύνσεις URL του Office 365 και περιοχές διευθύνσεων IP

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×