Αγορά ή επεξεργασία προσθέτου για το Office 365 για επιχειρήσεις

Πολλά από τα προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις διαθέτουν πρόσθετα που μπορείτε να αγοράσετε για τη συνδρομή σας. Τα πρόσθετα παρέχουν επιπλέον λειτουργίες στη συνδρομή για την οποία τα αγοράζετε.

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 Germany, μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα Συνδρομές.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet, μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα Συνδρομές.

 2. Στη σελίδα Συνδρομές, επιλέξτε τη συνδρομή για την οποία θέλετε να αγοράσετε ένα πρόσθετο.

 3. Στην κάτω αριστερή γωνία των λεπτομερειών της συνδρομής, επιλέξτε Πρόσθετα > Αγορά πρόσθετων.

  Σύνδεση αγοράς πρόσθετων στη σελίδα "Συνδρομές" του Κέντρου διαχείρισης Office 365.
 4. Στην περιοχή Αγορά υπηρεσιών, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού ή πατήστε στη συνδρομή πρόσθετου που θέλετε να αγοράσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αγορά τώρα.

 5. Εισαγάγετε τον αριθμό των αδειών χρήσης που επιθυμείτε και επιλέξτε εάν θέλετε να πληρώνετε κάθε μήνα ή για ολόκληρο το έτος. Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνει αυτόματη εκχώρηση αδειών χρήσης σε όποιον δεν έχει αυτή τη στιγμή άδεια χρήσης. Εάν εμφανίζεται, επιλέξτε μια βασική συνδρομή.

 6. Επιλέξτε Ολοκλήρωση αγοράς.

 7. Ελέγξτε τις πληροφορίες τιμολόγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

 8. Καταχωρήστε τα στοιχεία πληρωμής και έπειτα επιλέξτε Υποβολή παραγγελίας > Μετάβαση στην αρχική σελίδα διαχείρισης.

Τα βήματα που χρησιμοποιείτε για να ενημερώσετε ένα πρόσθετο εξαρτώνται από το εάν το πρόσθετο είναι παραδοσιακό πρόσθετο ή μεμονωμένο πρόσθετο. Τα παραδοσιακά πρόσθετα συνδέονται με μια συγκεκριμένη συνδρομή. Εάν ακυρώσετε τη συνδρομή, ακυρώνεται και το σχετικό πρόσθετο.

Τα μεμονωμένα πρόσθετα δεν συνδέονται με μια συγκεκριμένη συνδρομή. Τα μεμονωμένα πρόσθετα εμφανίζονται ως ξεχωριστή συνδρομή στη σελίδα Συνδρομές και έχουν τη δική τους ημερομηνία λήξης. Μπορείτε να διαχειριστείτε ένα μεμονωμένο πρόσθετο με τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεστε οποιαδήποτε άλλη συνδρομή.

Ενημέρωση παραδοσιακού πρόσθετου

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 Germany, μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα Συνδρομές.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet, μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα Συνδρομές.

 2. Στη σελίδα Συνδρομές, επιλέξτε τη συνδρομή για την οποία θέλετε να ενημερώσετε ένα πρόσθετο.

 3. Επιλέξτε Πρόσθετα.

  Εμφανίζονται τα πρόσθετα που έχετε αγοράσει και κάθε ένα από τα πρόσθετα θα έχει μια σύνδεση Αλλαγή ποσότητας κάτω από αυτό.

 4. Επιλέξτε τη σύνδεση Αλλαγή ποσότητας για το πρόσθετο που θέλετε να ενημερώσετε.

  Σύνδεση πρόσθετων και σύνδεση αλλαγής ποσότητας.
 5. Εισαγάγετε τον αριθμό των αδειών χρήσης που χρειάζεστε στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το βέλος προς τα επάνω και το βέλος προς τα κάτω για να αλλάξετε την ποσότητα των αδειών χρήσης ή απλώς να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο.

  Πλαίσιο συνολικού αριθμού αδειών χρήσης και το κουμπί υποβολής στο παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη ή κατάργηση αδειών χρήσης".

Ενημέρωση μεμονωμένου πρόσθετου

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στη σελίδα Συνδρομές ή επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 Germany, μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα Συνδρομές.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet, μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα Συνδρομές.

 2. Στη σελίδα Συνδρομές, επιλέξτε τη συνδρομή πρόσθετου που θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη/Κατάργηση αδειών χρήσης.

 3. Εισαγάγετε τον αριθμό των αδειών χρήσης που χρειάζεστε στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το βέλος προς τα επάνω και το βέλος προς τα κάτω για να αλλάξετε την ποσότητα των αδειών χρήσης ή απλώς να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο.

  Πλαίσιο συνολικού αριθμού αδειών χρήσης και το κουμπί υποβολής στο παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη ή κατάργηση αδειών χρήσης".

Μπορείτε να ακυρώσετε ένα μεμονωμένο πρόσθετο με τον ίδιο τρόπο που ακυρώνετε μια συνδρομή. Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Περιοδική χρέωση για ένα μεμονωμένο πρόσθετο χρησιμοποιώντας τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω. Ωστόσο, δεν μπορείτε να καταργήσετε ένα παραδοσιακό πρόσθετο μετά την αγορά του. Εάν θέλετε να καταργήσετε κάποιο παραδοσιακό πρόσθετο, επικοινωνήστε με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις για να λάβετε βοήθεια.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα πρόσθετα που είναι διαθέσιμα για διάφορες εκδόσεις του Office 365 για Επιχειρήσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα του Skype για επιχειρήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Άδειες χρήσης πρόσθετων του Skype για επιχειρήσεις και του Microsoft Teams.

Πρόσθετο

Διαθέσιμο σε αυτές τις συνδρομές

Κιβώτιο ασφαλείας πελατών

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

Προηγμένη προστασία του Exchange Online από απειλές

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

Αρχειοθέτηση Exchange Online

 • Office 365 Essentials για Επιχειρήσεις

 • Office 365 Premium για Επιχειρήσεις

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

Microsoft MyAnalytics

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

Office 365 Advanced Compliance

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

Office 365 Extra File Storage

 • Office 365 για Επιχειρήσεις

 • Office 365 Essentials για Επιχειρήσεις

 • Office 365 Premium για Επιχειρήσεις

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E2

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E5

 • Office Online με το Πρόγραμμα 1 του SharePoint

 • Office Online με το Πρόγραμμα 2 του SharePoint

 • SharePoint Online Πρόγραμμα 1

 • SharePoint Online Πρόγραμμα 2

Σύστημα τηλεφώνου στο Office 365

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E5

Διάσκεψη ήχου στο Office 365

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

Πιστωτικές μονάδες επικοινωνίας στο Office 365

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E5

Πρόγραμμα τοπικών κλήσεων στο Office 365

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E5

Πρόγραμμα διεθνών κλήσεων στο Office 365

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E5

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Δείτε επίσης

Αλλαγή χώρου αποθήκευσης για τη συνδρομή σας

Χρεώσεις στο Office 365 για επιχειρήσεις – Βοήθεια για διαχειριστές

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×