Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Ζητήστε από το Word να ολοκληρώσει την πληκτρολόγηση στο Word για Mac

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Οι καταχωρήσεις Αυτόματου κειμένου σάς επιτρέπουν να εισαγάγετε γρήγορα κείμενο και εικόνες πληκτρολογώντας λίγους μόνο χαρακτήρες. Το Word συνοδεύεται από έναν αριθμό ενσωματωμένων καταχωρήσεων Αυτόματου κειμένου και μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τη δική σας.

Εισαγωγή κειμένου & εικόνων με χρήση αυτόματου κειμένου

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε αυτόματο κείμενο.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν γνωρίζετε την καταχώρηση αυτόματου κειμένου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της

  • Στο μενού Εισαγωγή , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αυτόματο κείμενο, επιλέξτε Αυτόματο κείμενοκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα στοιχείο, όπως το όνομα αρχείου, από τη λίστα.

  Συμβουλή: Οι καταχωρήσεις Αυτόματου κειμένου που προσθέτετε εμφανίζονται στο υπομενού πρότυπο για το έγγραφό σας, όπως το Normal. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να εισαγάγετε μια καταχώρηση αυτόματου κειμένου είναι να πληκτρολογήσετε τους πρώτους τέσσερις χαρακτήρες της καταχώρησης και, στη συνέχεια, όταν εμφανιστεί το QuickTip, πατήστε το πλήκτρο Return.

Δημιουργία μιας καταχώρησης Αυτόματου κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το γραφικό που θέλετε να αποθηκεύσετε ως Αυτόματο κείμενο.

  Για να αποθηκεύσετε το αυτόματο κείμενο με την καταχώρηση, συμπεριλάβετε το σημάδι παραγράφου Σημάδι παραγράφου στην επιλογή.

  Συμβουλή: Για να δείτε τα σημάδια παραγράφου, στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων .

 2. Στο μενού Εισαγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αυτόματο Κείμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου αυτόματου κειμένου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την καταχώρηση Αυτόματου κειμένου.

  Το Word αποθηκεύει την καταχώρηση Αυτόματου κειμένου για μεταγενέστερη χρήση.

  Συμβουλή: Εάν σκοπεύετε να εισαγάγετε αυτόματα την καταχώρηση, βεβαιωθείτε ότι το όνομα περιέχει τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, επειδή το Word εισάγει μια καταχώρηση μόνο αφού πληκτρολογήσετε τέσσερις χαρακτήρες.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Το Word αποθηκεύει την καταχώρηση Αυτόματου κειμένου στο πρότυπο Normal, το οποίο την διαθέσιμη σε όλα τα έγγραφα. Εάν θέλετε να περιορίσετε τις καταχωρήσεις Αυτόματου κειμένου σε συγκεκριμένα έγγραφα, στο μενού Εισαγωγή , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αυτόματοκείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματο κείμενοκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα βέλη δίπλα στην επιλογή Διερεύνηση σε και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εισαγωγή καταχώρησης Αυτόματου κειμένου από μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Αυτόματο κείμενο για να εισάγετε κείμενο ή γραφικά σε ένα έγγραφο.

 1. Κάντε κλικ στο έγγραφο στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την καταχώρηση Αυτόματου κειμένου.

 2. Στο μενού Εισαγωγή , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αυτόματοκείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματο κείμενοκαι, στη συνέχεια, στη λίστα Εισαγωγή καταχωρήσεων Αυτόματου κειμένου εδώ , κάντε κλικ στο όνομα της καταχώρησης αυτόματου κειμένου που θέλετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

  Συμβουλή: Οι καταχωρήσεις Αυτόματου κειμένου που προσθέτετε εμφανίζονται στο υπομενού πρότυπο για το έγγραφό σας, όπως το Normal. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να εισαγάγετε μια καταχώρηση αυτόματου κειμένου είναι να πληκτρολογήσετε τους πρώτους τέσσερις χαρακτήρες της καταχώρησης και, στη συνέχεια, όταν εμφανιστεί το QuickTip, πατήστε το πλήκτρο Return.

Επεξεργασία καταχώρησης Αυτόματου κειμένου

 1. Εισαγάγετε την καταχώρηση Αυτόματου κειμένου στο έγγραφό σας.

 2. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 3. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε την αναθεωρημένη καταχώρηση Αυτόματου κειμένου.

  Για να αποθηκεύσετε το αυτόματο κείμενο με την καταχώρηση, συμπεριλάβετε το σημάδι παραγράφου Σημάδι παραγράφου στην επιλογή.

  Συμβουλή: Για να δείτε τα σημάδια παραγράφου, στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων .

 4. Στο μενού Εισαγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αυτόματο Κείμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

 5. Πληκτρολογήστε το αρχικό όνομα της καταχώρησης Αυτόματου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Όταν σας ζητηθεί να καθορίσετε ξανά την καταχώρηση μπλοκ δόμησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

  Σημειώσεις: 

  • Το Word χρησιμοποιεί την αναθεωρημένη καταχώρηση την επόμενη φορά που εισάγετε την καταχώρηση Αυτόματου κειμένου.

  • Δεν μπορείτε να αναιρέσετε την επεξεργασία ή τη διαγραφή μιας καταχώρησης Αυτόματου κειμένου.

Διαγραφή καταχώρησης Αυτόματου κειμένου

 1. Στο μενού Εισαγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αυτόματο Κείμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αυτόματο Κείμενο.

 2. Στη λίστα Εισαγωγή καταχωρήσεων Αυτόματου Κειμένου, κάντε κλικ στο όνομα της καταχώρησης Αυτόματου κειμένου που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να αναιρέσετε την επεξεργασία ή τη διαγραφή μιας καταχώρησης Αυτόματου κειμένου.

Διαγραφή πολλών καταχωρήσεων Αυτόματου κειμένου

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόχειρη, Διάταξη Web, Διάρθρωση ή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπα και πρόσθετα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Οργάνωση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματο Κείμενο.

 4. Στο πλαίσιο σε , στα αριστερά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND και κάντε κλικ στις καταχωρήσεις Αυτόματου κειμένου που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να αναιρέσετε την επεξεργασία ή τη διαγραφή μιας καταχώρησης Αυτόματου κειμένου.

Δείτε επίσης

Προσθήκη της σημερινής ημερομηνίας κατά την πληκτρολόγηση

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×