Έναρξη συνομιλίας στο teams

Ξεκινάτε μία προς μία και ομαδικές συνομιλίες με τον ίδιο τρόπο: επιλέγοντας νέα Εικονίδιο νέας συνομιλίας συνομιλίας στο επάνω μέρος των ομάδων.

Ξεκινήστε μια συνομιλία στο teams.

Έναρξη συνομιλίας one-on-one

Αφού επιλέξετε νέα Εικονίδιο νέας συνομιλίας στο teams συνομιλίας και εισαγάγετε το όνομα του ατόμου, συνθέστε το μήνυμά σας στο πλαίσιο και επιλέξτε Αποστολή Εικονίδιο "Αποστολή μηνύματος" στο teams . Αυτή η ενέργεια ξεκινά τη συνομιλία.

1:1 συνομιλία στο teams.

Έναρξη ομαδικής συνομιλίας

Ξεκινήστε ένα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ξεκινάτε μια συνομιλία one-on-One: επιλέξτε νέα Εικονίδιο νέας συνομιλίας στο teams συνομιλίας στο επάνω μέρος των ομάδων. Επιλέξτε το κάτω βέλος στο δεξιό άκρο του πεδίου " προς " και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συνομιλία στο πεδίο " όνομα ομάδας ".

Δημιουργήστε μια νέα ομαδική συνομιλία στο teams.

Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων που θέλετε να προσθέσετε στο πεδίο " προς ".

Νέα ομαδική συνομιλία συνομιλίας στο teams.

Μπορείτε να συμπεριλάβετε έως και 100 άτομα σε μια ομαδική συνομιλία. 

Σημείωση: Εάν θέλετε να ξεκινήσετε μια συνομιλία με ολόκληρη την ομάδα, δοκιμάστε μια συνομιλία καναλιού.

Προσθήκη ατόμων στη συνομιλία

Για να κάνετε βρόχους περισσότερα άτομα στη συνομιλία, απλώς κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ατόμων Κουμπί προσθήκης ατόμων στην ομάδα στην επάνω δεξιά γωνία των ομάδων. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων με τα οποία θέλετε να συνομιλήσετε, επιλέξτε το μέγεθος του ιστορικού συνομιλίας που θα συμπεριλάβετε και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη

Σημείωση: Προς το παρόν, μπορείτε να συμπεριλάβετε το ιστορικό συνομιλίας μόνο όταν προσθέτετε κάποιον σε μια ομαδική συνομιλία (όχι μια συνομιλία one-on-one).

Ιστορικό συνομιλίας στο teams

Δείτε ποια είναι τα μέλη μιας ομαδικής συνομιλίας

Για να δείτε ποιος βρίσκεται σε μια ομαδική συνομιλία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τον αριθμό των συμμετεχόντων στην κεφαλίδα συνομιλίας για να εμφανίσετε μια λίστα με τα ονόματα όλων των χρηστών.

Λίστα συμμετεχόντων σε μια κεφαλίδα συνομιλίας

Κατάργηση ατόμων από μια ομαδική συνομιλία

Σημείωση: Ο διαχειριστής σας θα πρέπει να ενεργοποιήσει αυτήν τη ρύθμιση για να επιτρέπεται στα μέλη να καταργούν ο ένας τον άλλον από μια ομαδική συνομιλία.

Ανοίξτε οποιαδήποτε ομαδική συνομιλία τριών ή περισσότερων ατόμων και μεταβείτε στο επάνω μέρος της συνομιλίας όπου σας ενημερώνει για τον αριθμό των συμμετεχόντων. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα του ατόμου που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το X και επιβεβαιώστε ότι θέλετε να καταργήσετε τον συμμετέχοντα από τη συνομιλία.

Καταργήστε κάποιον από μια ομαδική συνομιλία στο teams.

Μια ενημέρωση στη συνομιλία θα ενημερώσει όλους τους χρήστες ότι έχετε καταργήσει το άτομο.

Τα άτομα που έχουν καταργηθεί από μια συνομιλία θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν το προηγούμενο ιστορικό συνομιλίας, αλλά δεν θα μπορούν να στέλνουν νέα μηνύματα, να αντιδρούν σε μηνύματα και δεν θα μπορούν να προβάλουν νέες συνομιλίες ή αρχεία που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση από την ομάδα.

Αποχώρηση από ομαδική συνομιλία

Όταν αποχωρήσετε από μια ομάδα, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό συνομιλίας.

Επιλέξτε Κουμπί "Άνοιγμα συνομιλίας" συνομιλίας για να ανοίξετε τη λίστα συνομιλίας. Εντοπίστε τη συνομιλία που θέλετε να αποχωρήσετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" > αποχωρήσετε. Εάν αλλάξετε γνώμη, απλώς ζητήστε από κάποιον να σας καλέσει ξανά στην ομάδα.

Αφήστε μια ομαδική συνομιλία στο teams.

Το ιστορικό συνομιλιών σας

Οι ομάδες αποθηκεύουν όλο το ιστορικό των συνομιλιών σας, καθώς και το πρώτο μήνυμα που στείλατε. Και εάν κάποιος αποχωρήσει από την εταιρεία σας, οι απαντήσεις της συνομιλίας του εξακολουθούν να υπάρχουν στο ιστορικό συνομιλίας σας. 

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα μηνύματα που έχετε στείλει, αλλά δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε ολόκληρο το ιστορικό των συνομιλιών σας.

Πατήστε συνομιλία Κουμπί "Άνοιγμα συνομιλίας" Κουμπί "Άνοιγμα συνομιλίας" Νέα Κουμπί "Νέα συνομιλία" συνομιλίας και πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου ή των ατόμων με τα οποία θέλετε να συνομιλήσετε. Στη συνέχεια, συνθέστε το μήνυμά σας και πατήστε αποστολή Κουμπί "Αποστολή" .

Προσθήκη ατόμων στη συνομιλία

Στην κεφαλίδα συνομιλίας ομάδας, πατήστε τους συμμετέχοντες για να δείτε τις Λεπτομέρειες της συνομιλίας ομάδας. Στη συνέχεια, πατήστε Δημιουργία νέας ομαδικής συνομιλίας και πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων που θέλετε να προσθέσετε. Μπορείτε να συμπεριλάβετε έως και 100 άτομα σε μια ομαδική συνομιλία.

Προς το παρόν, μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας ή στην εφαρμογή Web για να συμπεριλάβετε ολόκληρο ή μέρος του ιστορικού συνομιλίας για νέους συμμετέχοντες.

Δείτε ποια είναι τα μέλη μιας ομαδικής συνομιλίας

Για να δείτε ποιος βρίσκεται σε μια ομαδική συνομιλία, πατήστε τους συμμετέχοντες στην κεφαλίδα της συνομιλίας.

Κατάργηση ατόμων από μια ομαδική συνομιλία

Από τη λίστα των συμμετεχόντων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα ενός ατόμου και επιλέξτε X για να τα καταργήσετε από τη συνομιλία. Θα μπορούν να προβάλουν το ιστορικό της συνομιλίας από τη στιγμή που ήταν μέλος, αλλά δεν θα μπορούν να αντιδράσουν σε μηνύματα, να στέλνουν μηνύματα ή να λαμβάνουν νέα μηνύματα από την ομάδα.

Αποχώρηση από ομαδική συνομιλία

Για να αποχωρήσετε από μια ομαδική συνομιλία, πατήστε την κεφαλίδα συνομιλίας και, στη συνέχεια, πατήστε Έξοδος συνομιλίας

Το ιστορικό συνομιλιών σας

Οι ομάδες αποθηκεύουν όλο το ιστορικό των συνομιλιών σας, καθώς και το πρώτο μήνυμα που στείλατε. Και εάν κάποιος αποχωρήσει από την εταιρεία σας, οι απαντήσεις της συνομιλίας του εξακολουθούν να υπάρχουν στο ιστορικό συνομιλίας σας. 

Πατήστε συνομιλία Κουμπί "Άνοιγμα συνομιλίας" Κουμπί "Άνοιγμα συνομιλίας" Νέα Κουμπί "Νέα συνομιλία" συνομιλίας και πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου ή των ατόμων με τα οποία θέλετε να συνομιλήσετε. Στη συνέχεια, συνθέστε το μήνυμά σας και πατήστε αποστολή Κουμπί "Αποστολή" .

Προσθήκη ατόμων στη συνομιλία

Στην κεφαλίδα συνομιλίας ομάδας, πατήστε περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" Λεπτομέρειες συνομιλίαςΠροσθήκη ατόμων Κουμπί "Προσθήκη ατόμων" και πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων που θέλετε να προσθέσετε. Μπορείτε να συμπεριλάβετε έως και 100 άτομα σε μια ομαδική συνομιλία.

Προς το παρόν, μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας ή στην εφαρμογή Web για να συμπεριλάβετε ολόκληρο ή μέρος του ιστορικού συνομιλίας για νέους συμμετέχοντες.

Δείτε ποια είναι τα μέλη μιας ομαδικής συνομιλίας

Μεταβείτε στην κεφαλίδα συνομιλίας και πατήστε περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" > Λεπτομέρειες συνομιλίας.

Κατάργηση ατόμων από μια ομαδική συνομιλία

Από τη λίστα των συμμετεχόντων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα ενός ατόμου και επιλέξτε X για να τα καταργήσετε από τη συνομιλία. Θα μπορούν να προβάλουν το ιστορικό της συνομιλίας από τη στιγμή που ήταν μέλος, αλλά δεν θα μπορούν να αντιδράσουν σε μηνύματα, να στέλνουν μηνύματα ή να λαμβάνουν νέα μηνύματα από την ομάδα.

Αποχώρηση από ομαδική συνομιλία

Μεταβείτε στην κεφαλίδα της συνομιλίας και πατήστε περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" > Λεπτομέρειες συνομιλίαςαποχώρηση από τη συνομιλία.

Το ιστορικό συνομιλιών σας

Οι ομάδες αποθηκεύουν όλο το ιστορικό των συνομιλιών σας, καθώς και το πρώτο μήνυμα που στείλατε. Και εάν κάποιος αποχωρήσει από την εταιρεία σας, οι απαντήσεις της συνομιλίας του εξακολουθούν να υπάρχουν στο ιστορικό συνομιλίας σας. 

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×