Έναρξη αρίθμησης σελίδων παρακάτω στο έγγραφό σας

Έναρξη αρίθμησης σελίδων παρακάτω στο έγγραφό σας

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε οι αριθμοί σελίδων που εμφανίζονται στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο να μην είναι οι ίδιοι με τους πραγματικούς αριθμούς σελίδων του εγγράφου. Ακολουθούν τρία παραδείγματα αυτού του σεναρίου:

Κατάργηση του αριθμού σελίδας από την πρώτη σελίδα

Σε εκδόσεις υπολογιστή του Word

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Κεφαλίδα > Επεξεργασία κεφαλίδαςΥποσέλιδο > Επεξεργασία υποσέλιδου).

 2. Στην περιοχή Εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου / Σχεδίαση, στην ομάδα Επιλογές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαφορά στην πρώτη σελίδα.

  Στην περιοχή "Εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου", στην καρτέλα "Σχεδίαση", στην ομάδα "Επιλογές", ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε μια επιλογή.

  Σημείωση: Η επιλογή Διαφορά στην πρώτη σελίδα μπορεί να εφαρμοστεί στην πρώτη σελίδα οποιασδήποτε ενότητας του εγγράφου, όχι μόνο στην πρώτη σελίδα.

 3. Στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου, θα πρέπει να βλέπετε μια ετικέτα στην πρώτη σελίδα με την ένδειξη Κεφαλίδα πρώτης σελίδας. Επιλέξτε τον αριθμό σελίδας για να τον επισημάνετε και πατήστε το πλήκτρο Delete ή κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποκοπή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου ή πατήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο.

Στο Word Online

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή > Κεφαλίδα και υποσέλιδο για να ανοίξετε την περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές στη δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαφορά στην πρώτη σελίδα.

  Ενεργοποίηση της επιλογής "Διαφορά στην πρώτη σελίδα"

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές ξανά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση αριθμών σελίδας.

 4. Για να δείτε τους αριθμούς σελίδων και να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του αριθμού από την πρώτη σελίδα, επιλέξτε Προβολή > Προβολή ανάγνωσης.

 5. Εάν έχουν διαγραφεί όλοι οι αριθμοί σελίδων, επιλέξτε Εισαγωγή > Κεφαλίδα και υποσέλιδο, επιλέξτε Άλλες σελίδες στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε Εισαγωγή > Αριθμός σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια θέση αριθμού.

  Νέα αρίθμηση όλων των σελίδων εκτός της πρώτης

Έναρξη αρίθμησης σελίδων παρακάτω στο έγγραφό σας

Σημείωση: Εάν επεξεργάζεστε ένα έγγραφο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας το Word Online, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την αρίθμηση παρακάτω στο έγγραφο. Εάν έχετε την έκδοση υπολογιστή του Word, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο έγγραφό σας στην εφαρμογή υπολογιστή κάνοντας κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word. Εάν δεν έχετε το Word, μπορείτε να το δοκιμάσετε ή να το αγοράσετε στην τελευταία έκδοση του Office τώρα.

Για να ξεκινήσετε την αρίθμηση σελίδων παρακάτω στο έγγραφό σας, πρέπει να χωρίσετε το έγγραφο σε ενότητες, να τις αποσυνδέσετε και κατόπιν να προσθέσετε αριθμούς σελίδων. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε εμφανίσετε το στυλ αρίθμησης σελίδων και την τιμή έναρξης για κάθε ενότητα.

Συμβουλή: Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να προβάλλετε όχι μόνο το περιεχόμενο της περιοχής κεφαλίδας ή υποσέλιδου αλλά και τα σημάδια μορφοποίησης σε αυτή την περιοχή. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, επιλέξτε Εμφάνιση/Απόκρυψη (¶) για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση των σημαδιών μορφοποίησης. Επιλέξτε το κουμπί ξανά για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στη σελίδα του εγγράφου στην οποία θέλετε να ξεκινήσει η αρίθμηση σελίδων. Εκεί θα εισαγάγετε μια αλλαγή ενότητας.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Διάταξη > Αλλαγές > Επόμενη σελίδα.

  Οι επιλογές αλλαγής εμφανίζονται στην καρτέλα "Διάταξη".

 3. Κάντε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου στην πρώτη σελίδα όπου θέλετε να εμφανίσετε αριθμούς σελίδας. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η καρτέλα Σχεδίαση στην περιοχή Εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με το προηγούμενο για να την απενεργοποιήσετε και να καταργήσετε τη σύνδεση της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου από την προηγούμενη ενότητα.

  Η επιλογή "Σύνδεση με το προηγούμενο" επισημαίνεται στο στοιχείο "Εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου".

  Σημείωση: Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα συνδέονται ξεχωριστά, επομένως, εάν ο αριθμός της σελίδας βρίσκεται στην κεφαλίδα, απενεργοποιήστε τη σύνδεση των κεφαλίδων. Εάν ο αριθμός σελίδας είναι στο υποσέλιδο, απενεργοποιήστε τη σύνδεση των υποσέλιδων.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμός σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια θέση και ένα στυλ. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στο στοιχείο Επάνω μέρος της σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σχέδιο που σας αρέσει.

  Οι επιλογές αριθμού σελίδας επιλογές εμφανίζονται σε μια λίστα.

 6. Κάντε κλικ στις επιλογές Αριθμός σελίδας > Μορφοποίηση αριθμών σελίδας για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.

 7. Για να ξεκινήσετε την αρίθμηση με τον αριθμό 1, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη από και πληκτρολογήστε 1 (διαφορετικά, το Word θα εφαρμόσει αυτόματα τον πραγματικό αριθμό σελίδας).

  Εμφανίζονται οι επιλογές στο παράθυρο διαλόγου "Μορφή αριθμού σελίδας".

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 9. Για να καταργήσετε τους αριθμούς σελίδων από την προηγούμενη ενότητα, επιλέξτε οποιονδήποτε αριθμό σελίδας σε αυτή την ενότητα για να τον επισημάνετε και πατήστε το πλήκτρο Delete ή κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποκοπή. Όλοι οι αριθμοί σελίδων σε αυτή την ενότητα θα διαγραφούν.

 10. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων ή κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο εκτός της περιοχής της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

  Η επιλογή "Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων" επισημαίνεται στην καρτέλα "Εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου".

Έναρξη αρίθμησης σελίδων με αριθμό διάφορο του 1

Σημείωση: Εάν επεξεργάζεστε ένα έγγραφο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας το Word Online, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την αρίθμηση σελίδων με διαφορετικό αριθμό. Εάν έχετε την έκδοση υπολογιστή του Word, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο έγγραφό σας στην εφαρμογή υπολογιστή κάνοντας κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word. Εάν δεν έχετε το Word, μπορείτε να το δοκιμάσετε ή να το αγοράσετε στην τελευταία έκδοση του Office τώρα.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Μορφή αρίθμησης σελίδων για να επιλέξετε μια διαφορετική τιμή αριθμού έναρξης για το έγγραφό σας.

 1. Κάντε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση στην περιοχή Εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου.

 2. Εάν προσθέτετε αριθμούς σελίδων για πρώτη φορά, επιλέξτε Αριθμός σελίδας, επιλέξτε μια θέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ στη συλλογή.

  Για να προσθέσετε αριθμούς σελίδας, επιλέξτε την καρτέλα "Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Αριθμός σελίδας".
 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Αριθμός σελίδας > Μορφοποίηση αριθμών σελίδας για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.

 4. Στην περιοχή Αρίθμηση σελίδων, επιλέξτε Έναρξη από, πληκτρολογήστε έναν αριθμό από τον οποίο θέλετε να ξεκινήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Εμφανίζονται οι επιλογές στο παράθυρο διαλόγου "Μορφή αριθμού σελίδας".
 5. Επιλέξτε Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων ή κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο εκτός της περιοχής της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

  Η επιλογή "Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων" επισημαίνεται στην καρτέλα "Εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου".

Δείτε επίσης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×