Έλεγχος ύπαρξης κειμένου σε κελί (διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βρείτε ένα κείμενο που ξεκινά με ένα τυπικό,εταιρικό πρόθεμα, όπως ID_ ή EMP- και το κείμενο αυτό πρέπει να είναι σε κεφαλαία γράμματα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ελέγξετε αν ένα κελί περιέχει κείμενο και είναι σημαντική η γραφή του κειμένου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Σύγκριση δύο κελιών

Στοιχεία συνάρτησης

Σύγκριση μίας τιμής με λίστα τιμών

Στοιχεία συνάρτησης

Έλεγχος αν μέρος ενός κελιού ταιριάζει με ένα συγκεκριμένο κείμενο

Στοιχεία συνάρτησης

Σύγκριση δύο κελιών

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση EXACT

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

3%

-4

"a"

Δεδομένα

ΣΓ122

ΣΓ123

ΣΓ123

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=EXACT(A2;A3)

Σύγκριση των περιεχομένων των κελιών A2 και A3 (FALSE)

=EXACT(A3;A4)

Σύγκριση των περιεχομένων των κελιών A3 και A4 (TRUE)

Σημείωση: Στη συνάρτηση EXACT, γίνεται διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, αγνοούνται όμως οι διαφορές στη μορφοποίηση.

Στοιχεία συνάρτησης

EXACT (Συνάρτηση EXACT)

Αρχή της σελίδας

Σύγκριση μίας τιμής με λίστα τιμών

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις EXACT και OR

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

3%

-4

"a"

B

Λίστα

Κελί

Μήλο

Σταφύλι

Πορτοκάλι

Μπανάνα

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=OR(EXACT(B2; A2:A4))

Συγκρίνει την τιμή "Σταφύλι" με κάθε τιμή της λίστας (FALSE)

Σημείωση: Ο τύπος του παραδείγματος πρέπει να εισαχθεί ως τύπος πίνακα. Αφού αντιγράψετε το παράδειγμα σε ένα κενό φύλλο εργασίας, επιλέξτε μεμονωμένα κάθε κελί του τύπου. Πιέστε το πλήκτρο F2 και στη συνέχεια το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ENTER. Εάν ο τύπος δεν εισαχθεί ως τύπος πίνακα, αποδίδεται το σφάλμα #ΤΙΜΗ!.

Στοιχεία συνάρτησης

OR (Συνάρτηση OR)

EXACT (Συνάρτηση EXACT)

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος αν μέρος ενός κελιού ταιριάζει με ένα συγκεκριμένο κείμενο

Για να εκτελλέσετε αυτή την εργασία,χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις IF, FIND και ISNUMBER.

Σημείωση: Στη συνάρτηση FIND γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

3%

A

Δεδομένα

Δημητρίου

ΣΓ123

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=IF(ISNUMBER(FIND("τ";A2));"Σωστό"; "Λάθος")

Ελέγχει αν το κελί A2 περιέχει το γράμμα τ (Σωστό)

=ISNUMBER(FIND("ΓΣ";A3))

Ελέγχει αν το κελί A3 περιέχει τα γράμματα ΓΣ (TRUE)

Ο παραπάνω τύπος χρησιμοποιεί τα εξής ορίσματα:

Τύπος για έλεγχο ύπαρξης κειμένου

Τύπος για έλεγχο ύπαρξης κειμένου

1. search_for: Αυτό που θέλετε να ελέγξετε.

2. to_search: Το κελί που περιέχει το κείμενο που θέλετε να ελέγξετε

Στοιχεία συνάρτησης

IF (Συνάρτηση IF)

ISNUMBER (συναρτήσεις IS)

FIND , FINDB (Συναρτήσεις FIND, FINDB)

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×