Έλεγχος της αναγνωσιμότητας του εγγράφου σας

Συνδρομή του Office 365, Office Online, Word 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν το Outlook και το Word ολοκληρωθεί ο έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής, μπορείτε να επιλέξετε για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ανάγνωσης του εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων αναγνωσιμότητας σύμφωνα με τις ακόλουθες δοκιμές:

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Outlook

 1. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία και, στην περιοχή Σύνθεση μηνυμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Γλωσσικός έλεγχος.

 4. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο Outlook, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος είναι επιλεγμένο.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στατιστικών αναγνωσιμότητας.

Αφού ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ανοίξτε ένα μήνυμα που θέλετε να ελέγξετε και Ελέγξτε την ορθογραφία. Όταν το Outlook ολοκληρώσει τον έλεγχο ορθογραφίας και γραμματικής, εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ανάγνωσης του εγγράφου.

Word

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Κάτω από την περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας και γραμματικής στο Word, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στατιστικών αναγνωσιμότητας.

Αφού ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ανοίξτε ένα αρχείο που θέλετε να ελέγξετε και Ελέγξτε την ορθογραφία , πατώντας το πλήκτρο F7 ή μεταβαίνοντας στο Αναθεώρηση > Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος. Όταν το Word ολοκληρώσει τον έλεγχο ορθογραφίας και γραμματικής, εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ανάγνωσης του εγγράφου.

Σημαντικό: Πρέπει να διορθώσετε ή Παράβλεψη, θα Εμφάνιση όλων των ορθογραφικών λαθών βρέθηκε στο έγγραφο πριν από την στατιστικών στοιχείων αναγνωσιμότητας. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν οποιαδήποτε κόκκινο ορνιθοσκαλίσματα στο αρχείο, δεν θα Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων αναγνωσιμότητας.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Γλωσσικός έλεγχος.

 4. Στην περιοχή κατά τη διόρθωση γραμματικής στο Outlook, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στατιστικών αναγνωσιμότητας.

Αφού ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ανοίξτε ένα αρχείο που θέλετε να ελέγξετε και Ελέγξτε την ορθογραφία , πατώντας το πλήκτρο F7 ή επιλέγοντας Αρχείο > Ορθογραφικός έλεγχος. Όταν το Outlook ή το Word ολοκληρώσει τον έλεγχο ορθογραφίας και γραμματικής, εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ανάγνωσης του εγγράφου.

Word

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος.

 4. Στην περιοχή κατά τη διόρθωση γραμματικής στο Word, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων αναγνωσιμότητας.

Κατανόηση επιδόσεων αναγνωσιμότητας

Κάθε δοκιμή αναγνωσιμότητας βασίζει το χαρακτηρισμό της στον μέσο όρο των συλλαβών ανά λέξη και λέξεων ανά πρόταση. Οι ακόλουθες ενότητες εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο κάθε δοκιμή αξιολογεί την αναγνωσιμότητα του αρχείου σας.

Δοκιμή Flesch Reading Ease

Η δοκιμή αυτή χαρακτηρίζει το κείμενο με βάση μια κλίμακα 100 βαθμών. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο πιο κατανοητό είναι το έγγραφο. Για τα περισσότερα τυπικά αρχεία, η επιθυμητή βαθμολογία κυμαίνεται μεταξύ 60 και 70.

Ο τύπος για τη βαθμολογία της δοκιμής Flesch Reading Ease είναι:

206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW)

όπου:

ASL (average sentence length) = μέσο μήκος πρότασης (ο αριθμός των λέξεων διά τον αριθμό των προτάσεων)

ASW (average number of syllables per word) = μέσος όρος συλλαβών ανά λέξη (ο αριθμός των συλλαβών διά τον αριθμό των λέξεων)

Δοκιμή Flesch-Kincaid Grade Level

Η δοκιμή αυτή χαρακτηρίζει το κείμενο με βάση τις σχολικές βαθμίδες εκπαίδευσης των Η.Π.Α. Για παράδειγμα, ο βαθμός 8,0 σημαίνει ότι το κείμενο είναι κατανοητό από ένα μαθητή της όγδοης τάξης του σχολείου (δευτέρας γυμνασίου). Για τα περισσότερα έγγραφα, ο στόχος σας είναι ένας βαθμός μεταξύ 7,0 και 8,0 περίπου.

Ο τύπος για τη δοκιμή Flesch-Kincaid Grade Level είναι:

(.39 x ASL) + (11.8 x ASW) – 15.59

όπου:

ASL (average sentence length) = μέσο μήκος πρότασης (ο αριθμός των λέξεων διά τον αριθμό των προτάσεων)

ASW (average number of syllables per word) = μέσος όρος συλλαβών ανά λέξη (ο αριθμός των συλλαβών διά τον αριθμό των λέξεων)

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι γλώσσες επηρεάζουν τις επιδόσεις αναγνωσιμότητας

Οι γλώσσες που χρησιμοποιείτε σε ένα έγγραφο είναι δυνατό να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα του Office ελέγχει και παρουσιάζει τις επιδόσεις αναγνωσιμότητας.

 • Εάν ρυθμίσετε το Word ώστε να ελέγχει την ορθογραφία και τη γραμματική κειμένου σε άλλες γλώσσες και ένα έγγραφο περιέχει κείμενο σε πολλές γλώσσες, το Word εμφανίζει τα στατιστικά αναγνωσιμότητας για την τελευταία γλώσσα στην οποία έγινε ο έλεγχος. Για παράδειγμα, εάν ένα έγγραφο περιέχει τρεις παραγράφους — η πρώτη στα Αγγλικά, η δεύτερη στα Γαλλικά και η τρίτη στα Αγγλικά — το Word εμφανίζει τα στατιστικά αναγνωσιμότητας μόνο για το κείμενο στα Αγγλικά.

 • Για ορισμένες ευρωπαϊκές γλώσσες μέσα σε ένα έγγραφο στα Αγγλικά, το Word εμφανίζει μόνο τις πληροφορίες μέτρησης και μέσων όρων και όχι της αναγνωσιμότητας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×