Έλεγχος συμβατότητας (PowerPoint για Mac)

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο συμβατότητας, ενδέχεται να μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που καθορίζουν ενδεχόμενες βλάβες της λειτουργικότητας όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση PowerPoint ως αρχείο του PowerPoint 97-2003 (.ppt). Αυτό το έγγραφο περιέχει τα μηνύματα που δημιουργεί ο έλεγχος συμβατότητας. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην περιοχή κάθε μήνυμα για να δείτε τι έχει ως αποτέλεσμα το μήνυμα να εμφανίζεται και προτάσεις σχετικά με το ποια ενέργεια.

Σε αυτό το άρθρο

Παρατηρήστε ότι όλα αυτά τα μηνύματα πούμε ότι κάτι "δεν είναι διαθέσιμη σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint." Θα χάσετε λειτουργίες επεξεργασίας μόνο όταν ανοίγετε το αρχείο σε μια παλαιότερη έκδοση του PowerPoint. Για παράδειγμα, εάν αποθηκεύσετε μια παρουσίαση με ένα Γραφικό SmartArt σε μια παλαιότερη έκδοση της μορφής PowerPoint και, στη συνέχεια, ανοίξτε το αρχείο σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, το Γραφικό SmartArt έχει αλλάξει σε μια εικόνα. Ωστόσο, εάν ανοίξετε το αρχείο ξανά σε νεότερη έκδοση του PowerPoint χωρίς να επεξεργαστείτε στη συγκεκριμένη εικόνα Γραφικό SmartArt, μπορείτε να συνεχίσετε να επεξεργαστείτε το Γραφικό SmartArt.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ορισμένες περιεχομένου από νεότερες εκδόσεις των PowerPoint στις προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint. Για παράδειγμα, σχήματα και κείμενο με νέα εφέ μετατρέπονται σε εικόνες (αρχεία bitmap) σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint για να βεβαιωθείτε ότι θα εμφανίζονται με το ίδιο σε μια παρουσίαση. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος της γραμμής, το χρώμα γεμίσματος ή άλλες πτυχές των σχημάτων και του κειμένου. Επίσης, αφού ενεργοποιηθεί το κείμενο σε bitmap, οι κινήσεις σε αυτό το κείμενο δεν εμφανίζονται στη διάρκεια της παρουσίασης.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να τροποποιήσετε ένα Γραφικό SmartArt, ένα σχήμα ή άλλα αντικείμενα στην παρουσίασή σας, αποθηκεύστε ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας PowerPoint και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αντίγραφο ως αρχείο του PowerPoint 97-2003 (.ppt). Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στην αρχική παρουσίαση εάν σας Γραφικά SmartArt, σχήματα ή άλλα αντικείμενα μετατρέπονται σε εικόνες κατά την αποθήκευση της παρουσίασης σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης.

Παρουσίασή σας περιέχει ένα γραφικό SmartArt που δεν είναι διαθέσιμη σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint

Για να διατηρήσετε την εμφάνιση του σας Γραφικό SmartArt, μετατρέπεται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα Γραφικό SmartArt.

Εάν αποθηκεύσετε μια παρουσίαση που περιέχει γραφικά SmartArt ως αρχείου .ppt (που είναι συμβατά με το PowerPoint 97-2003), το Γραφικό SmartArt μετατρέπεται σε μια εικόνα. Εάν εφαρμόσετε μορφοποίηση στην εικόνα κατά την επεξεργασία της παρουσίασης στο PowerPoint 2004 ή παλαιότερη έκδοση, στη συνέχεια, στην εικόνα δεν θα μπορείτε να επιστρέψετε σε ένα σχήμα με δυνατότητα επεξεργασίας σε εκδόσεις αργότερα από το PowerPoint 2008.

Παρουσίασή σας περιέχει ένα απόσπασμα πολυμέσων ενσωματωμένου που δεν είναι διαθέσιμη σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint

Για να αντιπροσωπεύει το απόσπασμα πολυμέσων ενσωματωμένο, μετατρέπεται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint. Το αντικείμενο πολυμέσων μετατρέπεται οριστικά σε εικόνα. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε ή να επεξεργαστείτε το αντικείμενο ήχου ή ταινίας μετά την αποθήκευση της παρουσίασης σε αυτήν τη μορφή αρχείου.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα απόσπασμα πολυμέσων ενσωματωμένο.

Σύνδεση του ήχου ή ταινίας αντί για την ενσωμάτωση του.

Η παρουσίαση περιέχει εφέ κίνησης σε μια προσαρμοσμένη διάταξη που δεν είναι διαθέσιμη σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν προσθέτετε εφέ κίνησης στο πλαίσιο κράτησης θέσης μιας προσαρμοσμένης διάταξης.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Εφέ κίνησης που προστίθεται στο σύμβολο κράτησης θέσης μιας προσαρμοσμένης διάταξης.

Κατά την αποθήκευση σε προηγούμενη έκδοση, PowerPoint αλλάζει αυτόματα το σύμβολο κράτησης θέσης με το προεπιλεγμένο πλαίσιο κράτησης θέσης χωρίς εφέ κίνησης.

Αλλάξτε το σύμβολο κράτησης θέσης με ένα πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και εφαρμόστε εφέ κίνησης σε αυτό.

Η παρουσίαση περιέχει μια κίνηση σε ένα σχήμα, όπως ένα γραφικό SmartArt, που δεν είναι διαθέσιμη σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint

Όταν εφαρμόζετε συγκεκριμένα εφέ κίνησης σε σχήματα και, στη συνέχεια, αποθηκεύετε την παρουσίασή σας στη μορφή κειμένου μιας προηγούμενης έκδοσης του PowerPoint, ενδέχεται να μην εμφανίζονται οι κινήσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή το εφέ κίνησης είναι συνδεδεμένο σε κείμενο ή σχήμα που μετατράπηκε σε εικόνα.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Εφέ κίνησης εφαρμόζεται σε σχήμα που θα γίνει χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας (για παράδειγμα, Γραφικά SmartArt ).

Κατά την αποθήκευση σε προηγούμενη έκδοση, PowerPoint αλλάζει αυτόματα το σύμβολο κράτησης θέσης με το προεπιλεγμένο πλαίσιο κράτησης θέσης χωρίς εφέ κίνησης.

Μετατρέψτε το αντικείμενο σε κινούμενη εικόνα, με τις εξής ενέργειες:

  1. Επιλέξτε το σχήμα στη διαφάνεια.

  2. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα και επιλέξτε Αποθήκευση ως εικόνα.

  3. Μετά την αποθήκευση, στο μενού " Εισαγωγή ", χρησιμοποιήστε την εντολή " εικόνα " για να μεταβείτε στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

  4. Εφαρμόστε το εφέ κίνησης στην εικόνα.

  5. Τώρα μπορείτε να καταργήσετε το αρχικό Γραφικό SmartArt από τη διαφάνεια.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×