Έλεγχος συμβατότητας στο Web: Σφάλματα διάταξης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τα σφάλματα διάταξης που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε όταν εκτελείτε τον έλεγχο συμβατότητας και παρέχει πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν στην επίλυση των σφαλμάτων.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με σφάλματα έλεγχο συμβατότητας, ανατρέξτε στο άρθρο Έλεγχος γενικά σφάλματα συμβατότητας με το Web.

Χρήση του Οδηγού αναζήτησης για να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε ένα πεδίο αναζήτησης

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Χρήση του "Οδηγού αναζήτησης" για τη δημιουργία ή τροποποίηση ενός πεδίου αναζήτησης

Πολλά σχήματος σφάλματα προκαλούνται από προβλήματα με πεδία αναζήτησης. Αυτές τις διαδικασίες εξηγούν τον τρόπο εκκίνηση του Οδηγού αναζήτησης σε προβολή φύλλου δεδομένων για να διορθώσετε αυτά τα προβλήματα κατά τη δημιουργία ή τροποποίηση ενός πεδίου αναζήτησης.

Δημιουργία πεδίου αναζήτησης σε προβολή φύλλου δεδομένων

 1. Ανοίξτε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε την τελευταία στήλη, με την ετικέτα Κάντε κλικ για προσθήκη.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Κάντε κλικ για προσθήκη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση & σχέση.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα στον "Οδηγό αναζήτησης" για να δημιουργήσετε το πεδίο αναζήτησης που θέλετε.

Τροποποίηση πεδίου αναζήτησης σε προβολή φύλλου δεδομένων

 1. Ανοίξτε τον πίνακα και επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην καρτέλα Πεδία, στην ομάδα Ιδιότητες, επιλέξτε Τροποποίηση αναζητήσεων.

  • Κάντε δεξιό κλικ στο πεδίο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τροποποίηση αναζητήσεων.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα στον "Οδηγό αναζήτησης" για να επιδιορθώσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα.

ACCWeb105003

Κείμενο σφάλματος    Ο τύπος δεδομένων στήλης για τις αναζητήσεις της λίστας τιμών πρέπει να είναι "Κείμενο" για να είναι συμβατός με το Web.

Τι σημαίνει    Η υποδεικνυόμενη αναζήτηση χρησιμοποιεί μια λίστα που δεν υποστηρίζεται σε μια βάση δεδομένων Web. Αυτή η λίστα τιμών πρέπει να είναι δεσμευμένη σε μια στήλη κειμένου του διακομιστή.

Τι να κάνετε    Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και αλλάξτε τον τύπο δεδομένων του πεδίου αναζήτησης σε "Κείμενο". Εάν δεν είναι διαθέσιμη η προβολή σχεδίασης, διαγράψτε το πεδίο αναζήτησης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να το δημιουργήσετε ξανά.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105012

Κείμενο σφάλματος    Προελεύσεις γραμμών αναζήτησης με τον όρο FROM όρους δεν είναι συμβατά με το Web.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο πεδίο αναζήτησης χρησιμοποιεί ερώτημα που περιέχει έναν όρο WHERE, ο οποίος δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι να κάνετε    Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και καταργήστε τον όρο WHERE από την ιδιότητα "Προέλευση γραμμής" του σχετικού πεδίου αναζήτησης. Εάν δεν είναι διαθέσιμη η προβολή σχεδίασης, διαγράψτε το πεδίο αναζήτησης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να το δημιουργήσετε ξανά.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105018

Κείμενο σφάλματος    Ένα πρωτεύον κλειδί, το οποίο αποτελεί αναζήτηση, δεν είναι συμβατό με το Web.

Τι σημαίνει    Ο υποδεικνυόμενος πίνακας διαθέτει ένα πρωτεύον κλειδί, το οποίο αποτελεί ένα πεδίο αναζήτησης που αναφέρεται σε έναν άλλον πίνακα και δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι να κάνετε    Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και αλλάξτε την ιδιότητα "Τύπος στοιχείου ελέγχου" του πεδίου αναζήτησης σε "Πλαίσιο κειμένου" (στην καρτέλα "Αναζήτηση"). Στη συνέχεια, ανοίξτε το παράθυρο "Σχέσεις" και διαγράψτε τυχόν σχέσεις στις οποίες το πεδίο αναζήτησης βρίσκεται στην πλευρά πολλά- της σχέσης (το βέλος δείχνει προς την αντίθετη πλευρά του πεδίου αναζήτησης).

Εάν η προβολή σχεδίασης και το παράθυρο "Σχέσεις" δεν είναι διαθέσιμα, κάντε τα εξής:

 1. Δημιουργήστε μια νέα κενή βάση δεδομένων (όχι μια βάση δεδομένων Web).

 2. Εισαγάγετε τους πίνακες που θέλετε από την αρχική βάση δεδομένων στη νέα βάση δεδομένων.

 3. Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές στη νέα βάση δεδομένων.

 4. Στην αρχική βάση δεδομένων, διαγράψτε τους πίνακες και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ τους από τη νέα βάση δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107000

Κείμενο σφάλματος    Ο τύπος δεδομένων πεδίου δεν είναι συμβατός με το Web.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο πεδίο έχει τύπο δεδομένων που δεν υποστηρίζεται στο Web, όπως Αντικείμενο OLE.

Τι να κάνετε    Δημιουργήστε ξανά το πεδίο ως έναν από τους υποστηριζόμενους τύπους δεδομένων:

 • Κείμενο

 • Αριθμός

 • Νομισματική μονάδα

 • Ναι/Όχι

 • Ημερομηνία/ώρα

 • Υπολογιζόμενο πεδίο

 • Συνημμένο

 • Υπερ-σύνδεση

 • Υπόμνημα

 • Αναζήτηση

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107001

Κείμενο σφάλματος    Τα σύνθετα ευρετήρια δεν είναι συμβατά με το Web.

Τι σημαίνει    Ο υποδεικνυόμενος πίνακας διαθέτει ένα σύνθετο πρωτεύον κλειδί (ένα κλειδί που αποτελείται από περισσότερα από ένα πεδία). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το πεδίο Αυτόματης Αρίθμησης ως το πρωτεύον κλειδί για έναν πίνακα Web. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνθετα ευρετήρια στο Web.

Τι να κάνετε    Εάν το σύνθετο ευρετήριο ήταν για πρωτεύον κλειδί, δημιουργήστε ένα πρωτεύον κλειδί Αυτόματης Αρίθμησης για τον υποδεικνυόμενο πίνακα. Στη συνέχεια, δημιουργήστε έναν κανόνα επικύρωσης πίνακα για να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα στα αρχικά πεδία είναι μοναδικά.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107002

Κείμενο σφάλματος    Πίνακας με περισσότερα από ένα πεδία συνημμένων δεν είναι συμβατός με το Web.

Τι σημαίνει    Ο υποδεικνυόμενος πίνακας περιέχει περισσότερα από ένα πεδία συνημμένου, γεγονός το οποίο προκαλεί την αποτυχία κατά τη λειτουργία δημοσίευσης και συνεπώς δεν είναι συμβατός με το Web.

Τι να κάνετε    Εξετάστε το ενδεχόμενο να αποθηκεύσετε όλα τα συνημμένα για κάθε εγγραφή σε ένα ενιαίο πεδίο συνημμένου. Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε περισσότερα από ένα πεδία συνημμένου ανά εγγραφή, για κάθε πρόσθετο πεδίο συνημμένου δημιουργήστε ένα νέο πίνακα, ο οποίος περιέχει μόνο το πεδίο συνημμένου και ένα πεδίο αναγνωριστικού και, στη συνέχεια, συνδέστε το νέο πίνακα με τον αρχικό πίνακα χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό αναζήτησης".

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107003

Κείμενο σφάλματος    Η παράσταση του πεδίου υπολογισμού έχει ένα πεδίο εισαγωγής με τύπο που δεν είναι συμβατός με το Web, όπως είναι οι τύποι "Αυτόματη Αρίθμηση", "Υπόμνημα" ή "Δυαδικό".

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο υπολογιζόμενο πεδίο χρησιμοποιεί έναν υπολογισμό που λαμβάνει ως εισαγωγή ένα πεδίο το οποίο δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι να κάνετε    Ρυθμίστε τον υπολογισμό έτσι ώστε όλα τα πεδία εισαγωγής να έχουν έναν από τους εξής υποστηριζόμενους τύπους δεδομένων:

 • Κείμενο

 • Αριθμός

 • Νομισματική μονάδα

 • Ναι/Όχι

 • Ημερομηνία/ώρα

 • Υπολογιζόμενο πεδίο

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107004

Κείμενο σφάλματος    Ο τύπος δεδομένων των αποτελεσμάτων στην υπολογιζόμενη στήλη δεν είναι συμβατός με το Web.

Τι σημαίνει    Το αποτέλεσμα του υπολογισμού για το υποδεικνυόμενο πεδίο είναι ένας τύπος δεδομένων που δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι να κάνετε    Δημιουργήστε ξανά το πεδίο υπολογισμού, ώστε ο τύπος δεδομένων που προκύπτει να είναι ένας από τους εξής υποστηριζόμενους τύπους δεδομένων:

 • Κείμενο

 • Αριθμός

 • Νομισματική μονάδα

 • Ναι/Όχι

 • Ημερομηνία/ώρα

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107005

Κείμενο σφάλματος    Πίνακας με περισσότερα από 220 πεδία δεν είναι συμβατός με το Web.

Τι σημαίνει    Ο υποδεικνυόμενος πίνακας περιέχει περισσότερα από 220 πεδία. Δεν είναι δυνατή η δημοσίευση ενός πίνακα με περισσότερα από 220 πεδία στο Web.

Τι να κάνετε    Δημιουργήστε ένα νέο πίνακα για να συμπεριλάβετε τα πρόσθετα πεδία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να δημιουργήσετε ένα νέο πεδίο, το οποίο συνδέει το νέο πίνακα με τον υπάρχοντα πίνακα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107006

Κείμενο σφάλματος    Το όνομα του πίνακα είναι ένα δεσμευμένο όνομα και δεν είναι συμβατό με το Web.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο όνομα του πίνακα είναι δεσμευμένο για χρήση από το SharePoint και δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι να κάνετε    Αποφύγετε τη χρήση οποιωνδήποτε από τα παρακάτω δεσμευμένα ονόματα πίνακα:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107007

Κείμενο σφάλματος    Οι αδημοσίευτοι πίνακες με αναζητήσεις σε δημοσιευμένους πίνακες δεν είναι συμβατοί με το Web.

Τι σημαίνει    Ο υποδεικνυόμενος πίνακας δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα και περιέχει ένα πεδίο αναζήτησης που παραπέμπει σε δημοσιευμένο πίνακα, γεγονός που θα αποτρέψει τη δημοσίευση.

Τι να κάνετε    Δημοσιεύστε τον αδημοσίευτο πίνακα χωρίς να προσθέσετε αναζήτηση. Για να το επιτύχετε αυτό, μπορείτε να συγχρονίσετε τη βάση δεδομένων. Μετά τη δημοσίευση του νέου πίνακα, δημιουργήστε την επιθυμητή αναζήτηση στον άλλο δημοσιευμένο πίνακα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107008

Κείμενο σφάλματος    Οι προσαρμοσμένες μορφές δεν είναι συμβατές με το Web

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο πεδίο έχει μια προσαρμοσμένη μορφή νομισματικής ομάδας, η οποία δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι να κάνετε    Χρησιμοποιήστε μια τυπική μορφή νομισματικής ομάδας για το πεδίο. Ορίστε τη μορφή πεδίου σε "Νομισματική μονάδα" ή "Ευρώ", χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού "Μορφοποίηση".

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107009

Κείμενο σφάλματος    Μόνο μία από τις ιδιότητες "Μηδενικό μήκος" και "Απαιτείται" μπορεί να οριστεί ως "True" για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο πεδίο έχει και τις δύο ιδιότητες "Μηδενικό μήκος" και "Απαιτείται" ορισμένες ως "True".

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε το πολύ μία από τις υποδεικνυόμενες ιδιότητες έχει οριστεί σε "True". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή σχεδίασης για να αλλάξετε αυτές τις ιδιότητες.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107010

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να οριστεί ως "Όχι" για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η ιδιότητα "Μόνο προσάρτηση" του υποδεικνυόμενου πεδίου υπερ-σύνδεσης έχει οριστεί ως "Ναι" και η ρύθμιση αυτή δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι να κάνετε    Αλλάξτε την ιδιότητα "Μόνο προσάρτηση" σε "Όχι".

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107011

Κείμενο σφάλματος    Η προεπιλεγμένη τιμή πρέπει να είναι κενή για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο πεδίο αναζήτησης διαθέτει μια προεπιλεγμένη τιμή σε ένα ερώτημα αναζήτησης ή σε μία λίστα που επιτρέπει πολλές τιμές και η ρύθμιση αυτή δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι:

 • Καμία προεπιλεγμένη τιμή δεν έχει οριστεί για το ερώτημα αναζήτησης, ή

 • Καμία προεπιλεγμένη τιμή δεν έχει οριστεί για τη λίστα τιμών αναζήτησης, ώστε να επιτρέπει πολλές τιμές

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107012

Κείμενο σφάλματος    Η προεπιλεγμένη τιμή πρέπει να είναι κενή για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο πεδίο υπερ-σύνδεσης διαθέτει μια προεπιλεγμένη τιμή και η ρύθμιση αυτή δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι να κάνετε    Καταργήστε την προεπιλεγμένη τιμή από το πεδίο υπερ-σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107013

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η ιδιότητα "Μορφή" του υποδεικνυόμενου πεδίου "Αριθμός" έχει οριστεί ως κάτι διαφορετικό από "Γενικός αριθμός", "Ποσοστό" ή "Βασική". Μόνο αυτές οι μορφές υποστηρίζονται στο Web.

Τι να κάνετε    Αλλάξτε τη μορφή του πεδίου σε "Γενικός αριθμός", "Ποσοστό" ή "Βασική".

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107014

Κείμενο σφάλματος    Ένας πίνακας πρέπει να έχει ένα πρωτεύον κλειδί, το οποίο πρέπει να είναι ένας αριθμός με μέγεθος πεδίου "Μεγάλο" για να είναι συμβατό με το Web.

Τι σημαίνει    Ο υποδεικνυόμενος πίνακας παρουσιάζει ένα από τα ακόλουθα προβλήματα:

 • Ο πίνακας δεν διαθέτει πρωτεύον κλειδί.

 • Ο τύπος δεδομένων του πρωτεύοντος κλειδιού δεν είναι "Αριθμός".

 • Το μέγεθος πεδίου του πρωτεύοντος κλειδιού δεν είναι "Μεγάλο".

Τι να κάνετε    Τροποποιήστε το υπάρχον πρωτεύον κλειδί στην προβολή σχεδίασης, ώστε να διαθέτει το σωστό τύπο δεδομένων και μέγεθος πεδίου. Εναλλακτικά, δημιουργήστε ένα νέο πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα, χρησιμοποιώντας τον τύπο δεδομένων Αυτόματη Αρίθμηση. Εάν η προβολή σχεδίασης δεν είναι διαθέσιμη, δημιουργήστε ένα νέο πίνακα και προσθέστε σε αυτόν τις στήλες από τον αρχικό πίνακα. Στη συνέχεια διαγράψτε τον αρχικό πίνακα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107015

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να έχει οριστεί σε "false" για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η ιδιότητα "Μοναδικό" του υποδεικνυόμενου πεδίου υπομνήματος έχει οριστεί σε "True" και αυτή η ρύθμιση δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι να κάνετε    Αλλάξτε την τιμή από "Μοναδικό" σε "False".

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107016

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να έχει οριστεί σε "false" για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η ιδιότητα "Μοναδικό" του υποδεικνυόμενου πεδίου "Ναι/Όχι" έχει οριστεί σε "True".

Τι να κάνετε    Αλλάξτε την τιμή από "Μοναδικό" σε "False".

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107017

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να έχει οριστεί σε "false" για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η ιδιότητα "Μοναδικό" του υποδεικνυόμενου πεδίου υπερσύνδεσης έχει οριστεί σε "True" και η ρύθμιση αυτή δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι να κάνετε    Αλλάξτε την τιμή από "Μοναδικό" σε "False".

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107018

Κείμενο σφάλματος    Η δεσμευμένη στήλη πρέπει να έχει οριστεί στο πρωτεύον κλειδί του πίνακα και πρέπει να είναι η πρώτη στήλη που είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο πεδίο αναζήτησης παρουσιάζει ένα από τα εξής προβλήματα:

 • Η δεσμευμένη στήλη έχει οριστεί σε ένα πεδίο διαφορετικό από το πρωτεύον κλειδί του πίνακα προέλευσης.

 • Η δεσμευμένη στήλη δεν αποτελεί την πρώτη στήλη της αναζήτησης.

Τι να κάνετε    Χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να τροποποιήσετε το πεδίο αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107019

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να έχει οριστεί σε "Ναι" για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η ιδιότητα "Περιορισμός σε λίστα" του υποδεικνυόμενου πεδίου αναζήτησης έχει οριστεί ως "Όχι", αλλά το πεδίο αναζήτησης δεν αποτελεί λίστα τιμών μίας τιμής και, κατά συνέπεια, η ρύθμιση της ιδιότητας δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι να κάνετε    Χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να τροποποιήσετε το πεδίο αναζήτησης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός σε λίστα όταν το εμφανίσει ο οδηγός.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107020

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να είναι κενή για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η ιδιότητα "Σύνδεση θυγατρικών πεδίων" του υποδεικνυόμενου πεδίου δεν είναι κενή και, κατά συνέπεια, η ρύθμιση δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι να κάνετε    Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και κάντε απαλοιφή της ιδιότητας "Σύνδεση θυγατρικών στοιχείων". Στη συνέχεια, ορίστε την ιδιότητα "Όνομα δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων" ως [Αυτόματα] ή [Κανένα]. Εάν δεν είναι διαθέσιμη η προβολή σχεδίασης, σε προβολή φύλλου δεδομένων, στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Δευτερεύον φύλλο δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107021

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να είναι κενή για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η ιδιότητα "Σύνδεση πρωτευόντων πεδίων" του υποδεικνυόμενου πεδίου δεν είναι κενή και, κατά συνέπεια, η ρύθμιση δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι να κάνετε    Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και κάντε απαλοιφή της ιδιότητας "Σύνδεση πρωτευόντων πεδίων". Στη συνέχεια, ορίστε την ιδιότητα "Όνομα δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων" ως [Αυτόματα] ή [Κανένα]. Εάν δεν είναι διαθέσιμη η προβολή σχεδίασης, σε προβολή φύλλου δεδομένων, στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Δευτερεύον φύλλο δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107022

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να είναι κενή ή να οριστεί σε "Αυτόματα" για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η ιδιότητα "Όνομα δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων" του υποδεικνυόμενου πεδίου δεν έχει οριστεί ως [Αυτόματα] ή [Κανένα] και, κατά συνέπεια, η ρύθμιση δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι να κάνετε    Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και ορίστε την ιδιότητα "Όνομα δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων" σε [Αυτόματα] ή [Κανένα]. Εάν δεν είναι διαθέσιμη η προβολή σχεδίασης, σε προβολή φύλλου δεδομένων, στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Δευτερεύον φύλλο δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107023

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να οριστεί για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η ιδιότητα "Πλάτος στήλης" του υποδεικνυόμενου πεδίου αναζήτησης είναι κενή και, κατά συνέπεια, η ρύθμιση δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι να κάνετε    Ανοίξτε την προβολή σχεδίασης και καθορίστε μια τιμή για την ιδιότητα "Πλάτος στήλης" (στην καρτέλα ιδιοτήτων αναζήτησης). Εναλλακτικά, επιλέξτε τη στήλη σε προβολή φύλλου δεδομένων και στην καρτέλα Πεδία , στην ομάδα Ιδιότητες, επιλέξτε Τροποποίηση αναζητήσεων. Ακολουθήστε τα βήματα στον "Οδηγό αναζήτησης".

Αρχή της σελίδας

ACCWeb107024

Κείμενο σφάλματος    Η Αυτόματη Αρίθμηση δεν υποστηρίζεται από κανένα άλλο πεδίο εκτός από το πρωτεύον κλειδί.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο πεδίο χρησιμοποιεί έναν τύπο δεδομένων Αυτόματης Αρίθμησης, αλλά δεν αποτελεί το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και, κατά συνέπεια, η ρύθμιση δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι να κάνετε    Αλλάξτε τον τύπο δεδομένων του πεδίου σε "Αριθμός". Ως λύση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μακροεντολές δεδομένων για να επιτύχετε μια παρόμοια λειτουργία. Αλλάξτε το πεδίο με αυτήν την ιδιότητα στο πρωτεύον κλειδί σε προβολή σχεδίασης ή αλλάξτε τον τύπο δεδομένων σε "Αριθμός".

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×