Έλεγχος συμβατότητας στο Web: Γενικά σφάλματα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κατά την εκτέλεση του ελέγχου συμβατότητας, σφάλματα είναι αποθηκευμένα σε έναν πίνακα, θέματα συμβατότητας στο Web. Αυτό το θέμα εξηγεί πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα σφάλματα που παρατίθενται στον πίνακα θέματα συμβατότητας στο Web σε γενικές γραμμές και επίσης παρέχει ειδική βοήθεια σχετικά με γενικά σφάλματα που μπορεί να δείτε που παρατίθενται.

Σημείωση: Πολλά σφάλματα που παρουσιάζονται στον Έλεγχο συμβατότητας προέρχονται από την παρουσία αντικειμένων μόνο επιφάνειας εργασίας (ή "αντικείμενα προγράμματος-πελάτη") σε μια βάση δεδομένων που θέλετε να δημοσιεύσετε στο Web.

Επισκόπηση

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

Επισκόπηση

Όταν εκτελείται τον έλεγχο συμβατότητας, δημιουργείται ένας πίνακας στον οποίο αναγράφονται τυχόν σφάλματα που παρουσιάζονται. Για παράδειγμα, ακολουθεί ένας ανοιχτός πίνακας που εμφανίζει ένα σφάλμα:

Πίνακας Θέματα συμβατότητας στο Web

Το σφάλμα που παρατίθενται υποδεικνύει ότι μια στήλη σε πίνακας2 έχει έναν τύπο δεδομένων που δεν είναι συμβατή με το Web.

Πώς λειτουργεί αυτό το άρθρο

Σε αυτό και σε άλλα Web συμβατότητας ελέγχου σφάλματος θέματα, κάθε σφάλμα εμφανίζεται με την εξής μορφή:

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή του πεδίου περιγραφή για τη γραμμή του πίνακα θέματα συμβατότητας στο Web.

Τι σημαίνει    Περισσότερες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το θέμα.

Τι να κάνετε    Η προτεινόμενη επίλυση του σφάλματος.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102000

Όνομα αντικειμένου κειμένου σφάλματος    εξαρτάται από όνομα αντικειμένου αντικειμένου προγράμματος-πελάτη.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο αντικείμενο Web στηρίζεται σε ένα άλλο αντικείμενο που δεν είναι αντικείμενο Web. Δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα:

  • Μια φόρμα Web που εμφανίζει τις πληροφορίες από ένα ερώτημα προγράμματος-πελάτη

  • Μια φόρμα Web που έχει ένα κουμπί το οποίο εκκινεί μια έκθεση προγράμματος-πελάτη όταν επιλεγεί

Το αντικείμενο Web δεν θα λειτουργεί σωστά στο Web εάν δεν αφαιρέσετε τη στήριξη στο αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη.

Τι να κάνετε    Αφαιρέστε την αναφορά στο αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη. Ίσως, επίσης, θέλετε να δημιουργήσετε ξανά το αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη ως αντικείμενο Web και να αντικαταστήσετε την αναφορά στο αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη με μια αναφορά στο νέο αντικείμενο Web.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102001

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή ιδιότητας περιέχει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες που είναι ασύμβατοι με το Web.

Τι σημαίνει    Το όνομα του αντικειμένου ή το όνομα του στοιχείου ελέγχου δεν είναι έγκυρο για χρήση στο Web.

Τι να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αντικειμένου δεν παραβιάζει κάποιον από τους ακόλουθους κανόνες:

  • Το όνομα δεν μπορεί να περιέχει τελεία (.), θαυμαστικό (!), αγκύλες ([]), κενό διάστημα στην αρχή ή μη εκτυπώσιμο χαρακτήρα όπως χαρακτήρα επαναφοράς.

  • Το όνομα δεν μπορεί να περιέχει κανέναν από τους ακόλουθους χαρακτήρες: / \ : * ? "" < > | # <TAB> { } % ~ &

  • Το όνομα δεν μπορεί να αρχίζει με το σύμβολο ίσον (=)

  • Το όνομα πρέπει να έχει μήκος από 1 έως 64 χαρακτήρες

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102002

Όνομα αντικειμένου κειμένου σφάλματος    εξαρτάται από όνομα αντικείμενο το οποίο δεν υπάρχει.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο αντικείμενο Web στηρίζεται σε ένα άλλο αντικείμενο που δεν είναι αντικείμενο Web. Δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα:

  • Μια φόρμα Web που εμφανίζει τις πληροφορίες από ένα ερώτημα προγράμματος-πελάτη

  • Μια φόρμα Web που έχει ένα κουμπί το οποίο εκκινεί μια έκθεση προγράμματος-πελάτη όταν επιλεγεί

Το αντικείμενο Web δεν θα λειτουργεί σωστά στο Web εάν δεν αφαιρέσετε τη στήριξη στο αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη.

Τι να κάνετε    Καταργήστε την αναφορά στο αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη. Ίσως, επίσης, θέλετε να δημιουργήσετε ξανά το αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη ως αντικείμενο Web και να αντικαταστήσετε την αναφορά στο αντικείμενο του προγράμματος-πελάτη με μια αναφορά στο νέο αντικείμενο Web.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102004

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να είναι η προεπιλεγμένη τιμή για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Μόνο η προεπιλεγμένη τιμή της υποδεικνυόμενης ιδιότητας υποστηρίζεται στις βάσεις δεδομένων Web.

Τι να κάνετε    Αντικαταστήστε την τρέχουσα τιμή της υποδεικνυόμενης ιδιότητας με την προεπιλεγμένη τιμή για αυτήν την ιδιότητα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102008

Όνομα αντικειμένου κειμένου σφάλματος    εξαρτάται από όνομα αντικείμενο το οποίο δεν είναι συμβατό με το Web.

Τι σημαίνει    Το πρώτο αντικείμενο αναφέρεται στο δεύτερο αντικείμενο, αλλά το δεύτερο αντικείμενο δεν θα είναι διαθέσιμο στο Web.

Τι να κάνετε    Καταργήστε την αναφορά στο δεύτερο αντικείμενο ή αντικαταστήστε την αναφορά με μια αναφορά σε ένα άλλο αντικείμενο που είναι συμβατό με το Web.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102011

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να είναι τιμή να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η υποδεικνυόμενη ιδιότητα θα πρέπει να έχει την υποδεικνυόμενη τιμή σε μια βάση δεδομένων.

Τι να κάνετε    Αλλάξτε την τιμή της ιδιότητας με την υποδεικνυόμενη τιμή.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102013

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να είναι κενή για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η υποδεικνυόμενη ιδιότητα πρέπει να έχει μια τιμή που να λειτουργεί σε βάση δεδομένων Web.

Τι να κάνετε    Εκχωρήστε μια τιμή στην ιδιότητα.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102014

Κείμενο σφάλματος    Οι βάσεις δεδομένων που ελέγχονται από τον πηγαίο κώδικα δεν είναι συμβατές με το Web.

Τι σημαίνει    Η βάση δεδομένων που επιχειρείτε να δημοσιεύσετε ελέγχεται από πηγαίο κώδικα και η ρύθμιση αυτή δεν υποστηρίζεται σε μια βάση δεδομένων Web.

Τι πρέπει να κάνετε    Συμπύκνωση και επιδιόρθωση της βάσης δεδομένων για να την καταργήσετε από το στοιχείο ελέγχου πηγαίου κώδικα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα συμβάλει στην αποτροπή και διόρθωση προβλημάτων αρχείων βάσης δεδομένων με τη χρήση συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102015

Κείμενο σφάλματος    Μήκος συμβολοσειράς της τιμής ιδιότητας μπορεί να είναι έχει περισσότερους από ακέραιο αριθμό.

Τι σημαίνει    Η υποδεικνυόμενη ιδιότητα έχει μια τιμή συμβολοσειράς που είναι πολύ μεγάλη. Αυτό, συνήθως, συμβαίνει με τα ονόματα των στοιχείων ελέγχου (μέγιστο μήκος 255), τις λεζάντες ετικέτας ή κουμπιού (μέγιστο 2048), τις ετικέτες (2048), τις περιγραφές (2048), το κείμενο συμβουλής (255), τα ονόματα αντικειμένων (255) και τα ονόματα εικόνων (255).

Τι να κάνετε    Περιορίστε το μέγεθος της συμβολοσειράς. Συνήθως, αυτές οι ιδιότητες βρίσκονται στο φύλλο ιδιοτήτων μιας φόρμας ή έκθεσης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102016

Κείμενο σφάλματος    Για να είναι συμβατή με το Web, η τιμή της ιδιότητας πρέπει να είναι μια φόρμα ή έκθεση συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει    Η υποδεικνυόμενη δευτερεύουσα φόρμα ή έκθεση δεν είναι συμβατές με το Web.

Τι να κάνετε    Καταργήστε τη δευτερεύουσα φόρμα ή έκθεση ή αντικαταστήστε τις με μια έκδοση συμβατή με το Web.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb102017

Κείμενο σφάλματος    Ο έλεγχος συμβατότητας με το Web ακυρώθηκε.

Τι σημαίνει    Εάν δεν έχετε ακυρώσει τον Έλεγχο συμβατότητας, ίσως συμβαίνει ένα από τα εξής:

  • Η βάση δεδομένων είναι μόνο για ανάγνωση.

  • Δεν είναι κλειστά όλα τα αντικείμενα.

Τι να κάνετε    Κλείστε τυχόν ανοικτά αντικείμενα της βάσης δεδομένων και εκτελέστε ξανά τον Έλεγχο συμβατότητας. Εάν δεν υπάρχουν ανοικτά αντικείμενα ή εάν το σφάλμα επαναλαμβάνεται, ελέγξτε εάν το αρχείο της βάσης δεδομένων είναι μόνο για ανάγνωση.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106004

Αντικείμενο σφάλματος κειμένου    δεν είναι συμβατά με το Web.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο αντικείμενο είναι σελίδα πρόσβασης δεδομένων και δεν είναι δυνατό να δημοσιευτεί.

Τι να κάνετε    Καταργήστε όλες τις σελίδες πρόσβασης δεδομένων από τη βάση δεδομένων που θέλετε να δημοσιεύσετε στο Web.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×