Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Έλεγχος συμβατότητας με το Web: Σφάλματα σε φόρμες και αναφορές

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο παραθέτει φόρμας και έκθεσης σφάλματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά την εκτέλεση του ελέγχου συμβατότητας και παρέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλύσετε τα σφάλματα.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με σφάλματα έλεγχο συμβατότητας, ανατρέξτε στο άρθρο Έλεγχος γενικά σφάλματα συμβατότητας με το Web.

ACCWeb102010

ACCWeb106000

ACCWeb106001

ACCWeb106002

ACCWeb106003

ACCWeb106004

ACCWeb106005

ACCWeb106006

ACCWeb106007

ACCWeb102010

Κείμενο σφάλματος    Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να είναι 0 για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Στοιχείο ελέγχου αναπλήρωση σε αναφορές πρέπει να είναι μηδέν.

Τι πρέπει να κάνετε    Κατάργηση της αναπλήρωσης από τα στοιχεία ελέγχου στην αναφορά.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106000

Κείμενο σφάλματος    Συμβάν δεν είναι συμβατό με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Το συμβάν καθορισμένου δεν υποστηρίζεται σε βάσεις δεδομένων Web.

Τι πρέπει να κάνετε    Χρησιμοποιήστε ένα υποστηριζόμενο συμβάν. Υποστηρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου σε φόρμες στο Web:

 • Μετά από ενημέρωση

 • OnApplyFilter

 • OnChange

 • OnClick

 • Με το τρέχον

 • OnDblClick

 • OnDirty

 • OnLoad

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106001

Κείμενο σφάλματος    Δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου δεν υποστηρίζονται στο κεφαλίδα έκθεσης, κεφαλίδα σελίδας της έκθεσης ή υποσέλιδο σελίδας της έκθεσης.

Τι σημαίνει αυτό    Του καθορισμένου στοιχείου ελέγχου δεν υποστηρίζεται στο Web, επειδή είναι συνδεδεμένο με μια προέλευση δεδομένων και βρίσκεται σε μια κεφαλίδα έκθεσης, κεφαλίδα σελίδας της έκθεσης ή υποσέλιδο σελίδας της έκθεσης.

Τι πρέπει να κάνετε    Κάντε ένα από τα εξής:

 • Αλλαγή της προέλευσης στοιχείου ελέγχου για το στοιχείο ελέγχου, ώστε να είναι μη δεσμευμένη.

 • Μετακίνηση του στοιχείου ελέγχου στην ενότητα λεπτομερειών της έκθεσης ή στο υποσέλιδο της έκθεσης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106002

Κείμενο σφάλματος    Υπό όρους μορφοποίησης γραμμές δεδομένων δεν είναι συμβατά με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Μορφοποίηση υπό όρους υποστηρίζεται σε εκθέσεις στο web αλλά δεν είναι γραμμές δεδομένων.

Τι πρέπει να κάνετε    Διαγράψτε το μορφοποίησης υπό όρους γραμμές δεδομένων στην αναφορά σας.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106003

Κείμενο σφάλματος    Στοιχείο ελέγχου της φόρμας δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Το στοιχείο ελέγχου φόρμας καθορισμένου δεν υποστηρίζεται στο web. Τα παρακάτω είδη στοιχείων ελέγχου δεν υποστηρίζονται σε φόρμες στο Web:

 • Στοιχεία ελέγχου

 • Γράφημα

 • Υπερ-σύνδεση

 • EmptyCell

 • Εικόνα

 • FrameLine

 • OLEDocument

 • OptionButton

 • OptionGroup

 • Αλλαγή σελίδας

 • Ορθογώνιο

 • Κουμπιών εναλλαγής

Τι πρέπει να κάνετε    Χρησιμοποιήστε στοιχεία ελέγχου που υποστηρίζονται. Ακολουθεί μια λίστα με έγκυρη στοιχείων ελέγχου σε φόρμες:

 • Επιλογή του πλαισίου ελέγχου

 • Σύνθετο πλαίσιο

 • CommandButton

 • Φόρμα

 • FormDetail

 • Υποσέλιδο φόρμας

 • Κεφαλίδα φόρμας

 • Εικόνα

 • Ετικέτα

 • Πλαίσιο λίστας

 • NavigationButton

 • NavigationControl

 • Σελίδα

 • Δευτερεύουσα φόρμα

 • TabList

 • Πλαίσιο κειμένου

 • WebBrowser

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106004

Κείμενο σφάλματος    Στοιχείο ελέγχου της έκθεσης δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου δεν υποστηρίζονται στις εκθέσεις web:

 • Στοιχεία ελέγχου

 • ActiveX

 • Συνημμένο

 • Δεσμευμένο πλαίσιο αντικειμένου

 • Κουμπί

 • Γράφημα

 • Σύνθετο πλαίσιο

 • Εισαγωγή αλλαγής σελίδας

 • Κατάργηση αλλαγής σελίδας

 • Εισαγωγή σελίδας

 • Πλαίσιο λίστας

 • Επιλογή

 • Ομάδα επιλογών

 • Ορθογώνιο

 • Δευτερεύουσα φόρμα

 • Δευτερεύουσα έκθεση

 • Κουμπί εναλλαγής

 • Μη δεσμευμένο πλαίσιο αντικειμένου

Τι πρέπει να κάνετε    Διαγραφή στοιχείων ελέγχου που δεν υποστηρίζονται σε εκθέσεις στο web και να χρησιμοποιήσετε μόνο τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου που υποστηρίζονται:

 • Επιλογή του πλαισίου ελέγχου

 • Λεπτομέρειες

 • Κενό κελί

 • Υποσέλιδο ομάδας

 • Κεφαλίδα ομάδας

 • Υπερ-σύνδεση

 • Εικόνα

 • Ετικέτα

 • Υποσέλιδο σελίδας

 • Κεφαλίδα σελίδας

 • Έκθεση

 • Υποσέλιδο έκθεσης

 • Κεφαλίδα έκθεσης

 • Πλαίσιο κειμένου

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106005

Κείμενο σφάλματος    Προεπιλεγμένη προβολή πρέπει να είναι απλή φόρμα, συνεχείς φόρμες ή φύλλου δεδομένων για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Την ιδιότητα προεπιλεγμένη προβολή για τη φόρμα που υποδεικνύεται έχει οριστεί σε μια τιμή που δεν υποστηρίζεται σε μια φόρμα web.

Τι πρέπει να κάνετε    Ορισμός της προεπιλεγμένης προβολής για μεμονωμένη φόρμα, συνεχείς φόρμες ή φύλλου δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106006

Κείμενο σφάλματος    Τα συμβάντα στις εκθέσεις δεν είναι συμβατά με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Η αναφορά καθορισμένου έχει μια διαδικασία συμβάντος. Αναφορές στο web δεν υποστηρίζουν συμβάντα.

Τι πρέπει να κάνετε    Καταργήστε όλες τις διαδικασίες συμβάντος από την αναφορά που υποδεικνύεται.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106007

Κείμενο σφάλματος    Αναφορές με δευτερεύουσες εκθέσεις δεν είναι συμβατά με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Η αναφορά καθορισμένου έχει μια δευτερεύουσα έκθεση. Δευτερεύουσες εκθέσεις δεν υποστηρίζονται σε μια έκθεση web.

Τι πρέπει να κάνετε    Καταργήστε το στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας έκθεσης από την αναφορά.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας web.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×