Έλεγχος συμβατότητας με το Web: Σφάλματα σε φόρμες και αναφορές

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τα σφάλματα σε φόρμες και αναφορές που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε όταν εκτελείτε τον έλεγχο συμβατότητας, και παρέχει πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν στην επίλυση των σφαλμάτων.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με σφάλματα έλεγχο συμβατότητας, ανατρέξτε στο άρθρο Έλεγχος γενικά σφάλματα συμβατότητας με το Web.

ACCWeb102010

ACCWeb106000

ACCWeb106001

ACCWeb106002

ACCWeb106003

ACCWeb106004

ACCWeb106005

ACCWeb106006

ACCWeb106007

ACCWeb102010

Κείμενο σφάλματος    Για να είναι συμβατή με το Web, η τιμή της ιδιότητας πρέπει να είναι 0.

Τι σημαίνει    Η αναπλήρωση στοιχείου ελέγχου στις εκθέσεις πρέπει να είναι μηδέν.

Τι να κάνετε    Καταργήστε την αναπλήρωση από τα στοιχεία ελέγχου στην έκθεση.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106000

Κείμενο σφάλματος    Το συμβάν δεν είναι συμβατό με το Web.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο συμβάν δεν υποστηρίζεται σε βάσεις δεδομένων Web.

Τι να κάνετε    Χρησιμοποιήστε ένα συμβάν που υποστηρίζεται. Τα παρακάτω συμβάντα υποστηρίζονται για στοιχεία ελέγχου σε φόρμες στο Web:

 • AfterUpdate

 • OnApplyFilter

 • OnChange

 • OnClick

 • OnCurrent

 • OnDblClick

 • OnDirty

 • OnLoad

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106001

Κείμενο σφάλματος    Τα δεσμευμένα στοιχεία δεν υποστηρίζονται στην κεφαλίδα της έκθεσης, στην κεφαλίδα σελίδας της έκθεσης ή στο υποσέλιδο σελίδας της έκθεσης.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο στοιχείο ελέγχου δεν υποστηρίζεται στο Web επειδή είναι δεσμευμένο σε μια προέλευση δεδομένων και βρίσκεται σε κεφαλίδα έκθεσης, κεφαλίδα σελίδας έκθεσης ή υποσέλιδο σελίδας έκθεσης.

Τι να κάνετε    Κάντε ένα από τα εξής:

 • Αλλάξτε την προέλευση του στοιχείου ελέγχου έτσι, ώστε να μην είναι δεσμευμένο.

 • Μετακινήστε το στοιχείο ελέγχου στην ενότητα λεπτομερειών της έκθεσης ή στο υποσέλιδο της έκθεσης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106002

Κείμενο σφάλματος    Οι γραμμές δεδομένων για υπό όρους μορφοποίηση δεν είναι συμβατές με το Web.

Τι σημαίνει    Η μορφοποίηση υπό όρους υποστηρίζεται στις εκθέσεις Web, αλλά δεν υποστηρίζονται οι γραμμές δεδομένων .

Τι να κάνετε    Διαγράψτε τις γραμμές δεδομένων μορφοποίησης υπό όρους στην έκθεσή σας.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106003

Κείμενο σφάλματος    Το στοιχείο ελέγχου στη φόρμα δεν είναι συμβατό με το Web.

Τι σημαίνει    Το υποδεικνυόμενο στοιχείο ελέγχου στη φόρμα δεν υποστηρίζεται στο Web. Τα ακόλουθα είδη στοιχείων ελέγχου δεν υποστηρίζονται σε φόρμες στο Web:

 • Στοιχείο ελέγχου ActiveX

 • Γράφημα

 • Υπερ-σύνδεση

 • ΚενόΚελί

 • Εικόνα

 • Γραμμή πλαισίου

 • Έγγραφο OLE

 • Κουμπί επιλογής

 • Ομάδα επιλογών

 • Αλλαγή σελίδας

 • Ορθογώνιο

 • Κουμπί εναλλαγής

Τι να κάνετε    Χρησιμοποιήστε στη θέση τους στοιχεία ελέγχου που υποστηρίζονται. Ακολουθεί μια λίστα με έγκυρα στοιχεία ελέγχου στις φόρμες:

 • Πλαίσιο ελέγχου

 • Σύνθετο πλαίσιο

 • Κουμπί εντολών

 • Φόρμα

 • Λεπτομέρειες φόρμας

 • Υποσέλιδο φόρμας

 • Κεφαλίδα φόρμας

 • Εικόνα

 • Ετικέτα

 • Πλαίσιο λίστας

 • ΚουμπίΠεριήγησης

 • ΣτοιχείοΕλέγχουΠεριήγησης

 • Σελίδα

 • Δευτερεύουσα φόρμα

 • Λίστα καρτελών

 • Πλαίσιο κειμένου

 • ΠρόγραμμαΠεριήγησης

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106004

Κείμενο σφάλματος    Το στοιχείο ελέγχου στην έκθεση δεν είναι συμβατό με το Web.

Τι σημαίνει    Τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου δεν υποστηρίζονται στις εκθέσεις Web:

 • Στοιχείο ελέγχου ActiveX

 • Στοιχεία ελέγχου

 • Συνημμένο

 • Πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου

 • Κουμπί

 • Γράφημα

 • Σύνθετο πλαίσιο

 • Εισαγωγή αλλαγής σελίδας

 • Κατάργηση αλλαγής σελίδας

 • Εισαγωγή σελίδας

 • Πλαίσιο λίστας

 • Επιλογή

 • Ομάδα επιλογών

 • Ορθογώνιο

 • Δευτερεύουσα φόρμα

 • Δευτερεύουσα έκθεση

 • Κουμπί εναλλαγής

 • Πλαίσιο μη δεσμευμένου αντικειμένου

Τι να κάνετε    Διαγράψτε τα στοιχεία ελέγχου που δεν υποστηρίζονται στις εκθέσεις Web και χρησιμοποιήστε μόνο τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου, τα οποία υποστηρίζονται:

 • Πλαίσιο ελέγχου

 • Λεπτομέρειες

 • Κενό κελί

 • Υποσέλιδο σελίδας

 • Κεφαλίδα ομάδας

 • Υπερ-σύνδεση

 • Εικόνα

 • Ετικέτα

 • Υποσέλιδο ομάδας

 • Κεφαλίδα σελίδας

 • Έκθεση

 • Υποσέλιδο έκθεσης

 • Κεφαλίδα έκθεσης

 • Πλαίσιο κειμένου

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106005

Κείμενο σφάλματος    Για να είναι συμβατή με το Web, η προεπιλεγμένη προβολή πρέπει να είναι "Μονή φόρμα", "Συνεχόμενες φόρμες" ή "Φύλλο δεδομένων".

Τι σημαίνει    Η ιδιότητα "Προεπιλεγμένη προβολή" για την υποδεικνυόμενη φόρμα έχει οριστεί σε τιμή που δεν υποστηρίζεται σε φόρμα Web.

Τι να κάνετε    Ορίστε την "Προεπιλεγμένη προβολή" σε Μονή φόρμα, Συνεχόμενες φόρμες ή Φύλλο δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106006

Κείμενο σφάλματος    Τα συμβάντα στις εκθέσεις δεν είναι συμβατά με το Web.

Τι σημαίνει    Η υποδεικνυόμενη έκθεση έχει μια διαδικασία συμβάντος. Οι εκθέσεις στο Web δεν υποστηρίζουν τα συμβάντα.

Τι να κάνετε    Καταργήστε όλες τις διαδικασίες συμβάντος από την υποδεικνυόμενη έκθεση.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb106007

Κείμενο σφάλματος    Οι εκθέσεις με δευτερεύουσες εκθέσεις δεν είναι συμβατές με το Web.

Τι σημαίνει    Η υποδεικνυόμενη έκθεση διαθέτει μια δευτερεύουσα έκθεση. Οι δευτερεύουσες εκθέσεις δεν υποστηρίζονται σε μια έκθεση Web.

Τι να κάνετε    Καταργήστε το στοιχείο ελέγχου της δευτερεύουσας έκθεσης από την έκθεση.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας έκθεσης σε μια φόρμα Web.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×