Έλεγχος σελιδοποίησης

Όταν ορίζετε επιλογές σελιδοποίησης, μπορείτε να ελέγξετε σε ποιο σημείο εισάγεται μια αλλαγή σελίδας ή να απορρίψετε τις αυτόματες αλλαγές σελίδας.

Σημαντικό: Οι παρακάτω διαδικασίες προϋποθέτουν ότι βρίσκεστε σε προβολή διάταξης εκτύπωσης. Εάν δεν βρίσκεστε σε προβολή διάταξης εκτύπωσης, στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Διατήρηση γραμμών μαζί

Μπορείτε να διατηρήσετε όλες τις γραμμές μιας παραγράφου μαζί σε μια σελίδα ή σε μια στήλη, έτσι ώστε η παράγραφος να μην χωρίζεται μεταξύ δύο σελίδων.

 1. Επιλέξτε τις γραμμές που θέλετε να διατηρήσετε μαζί.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγραφος και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση γραμμών μαζί.

Διατήρηση παραγράφων μαζί

Μπορείτε να διατηρήσετε παραγράφους μαζί, όπως μια επικεφαλίδα και την επόμενη παράγραφο, σε μια σελίδα ή σε μια στήλη.

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να διατηρήσετε μαζί σε μια σελίδα.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγραφος και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση με επόμενα.

Να υπάρχει πάντα μια αλλαγή σελίδας πριν από μια παράγραφο

Εάν θέλετε μια συγκεκριμένη παράγραφο στο έγγραφό σας να εμφανίζεται πάντα στην αρχή της σελίδας, ορίστε να εμφανίζεται μια αλλαγή σελίδας πριν από την παράγραφο.

 1. Επιλέξτε την παράγραφο που θέλετε να τοποθετηθεί μετά την αλλαγή σελίδας.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγραφος και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αλλαγή σελίδας πριν.

Έλεγχος χήρας και ορφανής γραμμής

Από προεπιλογή, το Word δεν επιτρέπει η τελευταία γραμμή μιας παραγράφου να εμφανίζεται στην αρχή ή στο τέλος της σελίδας.

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους όπου θέλετε να ελέγχεται η χήρα και ορφανή γραμμή.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγραφος και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος "χήρας/ορφανής" γραμμής.

Αποτροπή της επέκτασης μιας γραμμής πίνακα σε δύο σελίδες

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 2. Στο μενού Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμμή.

 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Επέκταση γραμμής σε δύο σελίδες

Εισαγωγή μη αυτόματης αλλαγής γραμμής

Μια μη αυτόματη αλλαγή γραμμής τερματίζει την τρέχουσα γραμμή και συνεχίζει το κείμενο στην επόμενη γραμμή. Ορισμένα στυλ παραγράφου περιλαμβάνουν επιπλέον διάστημα πριν από κάθε παράγραφο. Για να παραλείψετε αυτό το διάστημα μεταξύ σύντομων γραμμών κειμένου, όπως σε ένα μπλοκ διεύθυνσης ή σε ένα ποίημα, εισαγάγετε μια μη αυτόματη αλλαγή γραμμής μετά από κάθε γραμμή, αντί να πατήσετε το πλήκτρο RETURN.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια αλλαγή γραμμής.

 2. Πατήστε SHIFT + RETURN.

  Το Word εισαγάγει μια μη αυτόματη αλλαγή γραμμής ( Χαρακτήρας μη αυτόματης αλλαγής γραμμής ).

  Συμβουλή: Για να προβάλετε τις μη αυτόματες αλλαγές γραμμής, στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κουμπιού .

Εισαγωγή μη αυτόματης αλλαγής σελίδας

Το Word εισάγει αυτόματες αλλαγές σελίδας με βάση τον τρόπο ρύθμισης του εγγράφου. Ωστόσο, μπορείτε να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο μια αλλαγή σελίδας σε μια συγκεκριμένη θέση.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να αρχίζει η νέα σελίδα.

 2. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Εισαγωγή σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή και, στη συνέχεια, στην επιλογή Σελίδα.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Εισαγωγή σελίδων"

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + ENTER. Εάν τα πλήκτρα RETURN και ENTER στο πληκτρολόγιό σας είναι το ίδιο πλήκτρο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + FN + ENTER.

Διαγραφή μη αυτόματης αλλαγής σελίδας

 1. Επιλέξτε την αλλαγή σελίδας που θέλετε να διαγράψετε.

  Εάν δεν βλέπετε την αλλαγή σελίδας, στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο Εμφάνιση κουμπιού .

 2. Πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή .

  Εάν το πληκτρολόγιό σας δεν διαθέτει πλήκτρο  Διαγραφή , κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους  Βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Δείτε επίσης

Το έγγραφό μου περιέχει ανεπιθύμητες αλλαγές σελίδας

Προσθήκη ή κατάργηση αριθμών σελίδων

Αλλαγή του διαστήματος μεταξύ γραμμών ή παραγράφων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×