Έγκριση ή απόρριψη ενημερώσεων εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν οι πόροι ενημερώνουν την κατάσταση εργασίας τους και την υποβάλλουν για έγκριση, μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε τις ενημερώσεις αυτές αν διαθέτετε δικαιώματα έγκρισης. Το Microsoft Office Project Web Access σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε κανόνες για την έγκριση των ενημερώσεων εργασίας ή μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε ενημερώσεις εργασίας μη αυτόματα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ρύθμιση έγκρισης κανόνων

Έγκριση ενημερώσεις εργασιών με τη χρήση κανόνων

Έγκριση ενημερώσεις εργασιών με μη αυτόματο τρόπο

Απόρριψη ενημερώσεων εργασίας

Αναθεώρηση και να δημοσιεύσετε το εγκρίσεις και απορρίψεων

Καθορισμός κανόνων έγκρισης

Μπορείτε να ορίσετε κανόνες για να εγκρίνετε συγκεκριμένες ενημερώσεις εργασίας που λαμβάνετε. Οι κανόνες αυτοί εκτελούνται αυτόματα ή αν θέλετε μπορείτε να τους εκτελέσετε εσείς. Εάν διαχειρίζεστε μεγάλο αριθμό πόρων, μπορεί να σας διευκολύνουν οι κανόνες στην έγκριση των ενημερώσεων εργασίας που αντιστοιχούν στα έργα σας.

 1. Στο πρόγραμμα Γρήγορη εκκίνηση, κάτω από την ενότητα Εγκρίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημερώσεις εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση κανόνων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

 4. Στην ενότητα Όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα του νέου κανόνα στο πλαίσιο Όνομα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή του νέου κανόνα στο πλαίσιο Περιγραφή και σχόλια για μέλη ομάδας.

  Όταν εγκρίνεται μια ενημέρωση εργασίας με βάση αυτόν τον κανόνα, η περιγραφή θα σταλεί στον πόρο που την υπέβαλλε.

 5. Στην ενότητα Αυτόματες ενημερώσεις, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη εκτέλεση αυτού του κανόνα αν θέλετε να εκτελείται αυτόματα σε όλες τις ενημερώσεις εργασίας που λαμβάνετε.

  Σημείωση: Όταν εκτελείτε κανόνες για την αυτόματη έγκριση ή απόρριψη ενημερώσεων εργασίας, οι κανόνες εφαρμόζουν τις ενημερώσεις εργασίας άμεσα στην πρόχειρη έκδοση του έργου.

 6. Στην ενότητα Τύποι αιτήματος, επιλέξτε τους τύπους αιτημάτων που θα πρέπει να δεχτεί ο κανόνας.

  Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ενημερώσεις εργασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ποιες ενημερώσεις εργασίας θέλετε να γίνουν δεκτές από τον κανόνα.

  • Όλες τις ενημερώσεις      Κάντε αυτή την επιλογή για να επιτρέψετε στον κανόνα να εγκρίνει όλες τις ενημερώσεις εργασίας που λαμβάνετε.

  • Όταν το ενημερωμένο πεδίο αντιστοιχεί σε ένα πεδίο στο δημοσιευμένο έργο      Κάντε αυτή την επιλογή για να επιτρέψετε στον κανόνα να εγκρίνει ενημερώσεις εργασίας σε συγκεκριμένα πεδία, όταν οι ενημερώσεις αντιστοιχούν στα προγραμματισμένα δεδομένα έργου. Εάν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί, θα πρέπει να κάνετε και επιλογές από τις λίστες Ενημερωμένο πεδίο, Τελεστής και Δημοσιευμένο πεδίο.

   Για παράδειγμα, εάν θέλετε να γίνονται δεκτές οι ενημερώσεις εργασίας από τον κανόνα όταν η πραγματική εργασία του πόρου στην ανάθεση είναι ίδια με την προγραμματισμένη εργασία που βρίσκεται στο έργο, κάντε κλικ στην επιλογή Πραγματική εργασία ανάθεσης, από τη λίστα Ενημερωμένο πεδίο, επιλέξτε το στοιχείο Ίσο με από τη λίστα Τελεστής και κάντε κλικ στο στοιχείο Εργασία ανάθεσης από τη λίστα Δημοσιευμένο πεδίο.

  • Όταν το ενημερωμένο πεδίο αντιστοιχεί σε μια καθορισμένη τιμή      Κάντε αυτή την επιλογή για να επιτρέψετε στον κανόνα να εγκρίνει ενημερώσεις εργασίας σε συγκεκριμένα πεδία, όταν οι ενημερώσεις αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη τιμή. Εάν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί, θα πρέπει να κάνετε και επιλογές από τις λίστες Ενημερωμένο πεδίο και Τελεστής και εισάγετε δεδομένα στο πλαίσιο Τιμή.

   Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εγκρίνει ο κανόνας τις ενημερώσεις εργασίας όταν η ενημερωμένη ημερομηνία τέλους για την εργασία είναι οποιαδήποτε στιγμή πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος εργασίας από τη λίστα Ενημερωμένο πεδίο, κάντε κλικ στο στοιχείο Μικρότερο ή ίσο από τη λίστα Τελεστής και, στη συνέχεια, εισάγετε την συγκεκριμένη ημερομηνία στο πλαίσιο Τιμή.

 7. Στην ενότητα Έργα, κάντε κλικ στην εντολή Όλα τα τρέχοντα και μελλοντικά έργα μου για να επιτρέψετε στον κανόνα να αποδέχεται ενημερώσεις εργασίας σε όλα τα έργα σας ή κάντε κλικ στην εντολή Συγκεκριμένα έργα για να εγκρίνετε ενημερώσεις εργασίας μόνο σε συγκεκριμένα έργα.

  Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Καθορισμένα έργα, κάντε κλικ σε ένα έργο το οποίο θέλετε να συμπεριλάβετε στον κανόνα στο πλαίσιο Διαθέσιμα έργα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Εάν θέλετε να προσθέσετε όλα τα έργα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Όλα τα έργα στο μέλλον.

  Συμβουλή: Εάν προσθέσετε ένα έργο στον κανόνα που δεν θέλετε να συμπεριλαμβάνεται πλέον, μπορείτε να κάνετε κλικ στο έργο στο πλαίσιο Επιλεγμένα έργα και, στη συνέχεια να κάνετε κλικ στην εντολή Κατάργηση.

 8. Στην ενότητα Πόροι, στην περιοχή Ο κανόνας δέχεται αιτήματα από αυτούς τους πόρους, κάντε κλικ στην εντολή Όλοι οι τρέχοντες και μελλοντικοί πόροι για να επιτρέψετε στον κανόνα να αποδέχεται τις ενημερώσεις εργασίας από όλους τους πόρους ή κάντε κλικ στην εντολή Καθορισμένοι πόροι για να αποδεχτείτε τις ενημερώσεις εργασίας από συγκεκριμένους πόρους.

  Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Καθορισμένοι πόροι, κάντε κλικ σε έναν πόρο, τον οποίο θέλετε να συμπεριλάβετε στον κανόνα στο πλαίσιο Διαθέσιμοι πόροι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Εάν θέλετε να προσθέσετε όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες στα έργα σας στο μέλλον, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Όλοι οι πόροι στο μέλλον.

  Συμβουλή: Εάν προσθέσετε έναν πόρο στον κανόνα που δεν θέλετε να συμπεριλαμβάνεται πλέον, μπορείτε να κάνετε κλικ στον πόρο στο πλαίσιο Επιλεγμένοι πόροι και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην εντολή Κατάργηση.

 9. Εάν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Όλα τα αιτήματα επαναληπτικών αναθέσεων εργασίας, στην ενότητα Τύποι αιτήματος, η ενότητα Πόροι περιλαμβάνεται μια ρύθμιση επαναληπτικής ανάθεσης. Στην περιοχή Ο κανόνας αποδέχεται την επαναληπτική ανάθεση σε αυτούς τους πόρους, κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι οι τρέχοντες και μελλοντικοί πόροι για να επιτρέψετε στον κανόνα να αποδέχεται τις επαναληπτικές αναθέσεις εργασίας από όλους τους πόρους ή κάντε κλικ στην εντολή Καθορισμένοι πόροι για να γίνουν δεκτές οι επαναληπτικές αναθέσεις μόνο από συγκεκριμένους πόρους.

  Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Καθορισμένοι πόροι, κάντε κλικ σε έναν πόρο, τον οποίο θέλετε να συμπεριλάβετε στον κανόνα στο πλαίσιο Διαθέσιμοι πόροι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Εάν θέλετε να προσθέσετε όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες στα έργα σας στο μέλλον, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Όλοι οι πόροι στο μέλλον.

Αρχή της σελίδας

Έγκριση ενημερώσεων εργασίας με χρήση κανόνων

 1. Στο πρόγραμμα Γρήγορη εκκίνηση, κάτω από την ενότητα Εγκρίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημερώσεις εργασίας.

  Σημείωση: Εάν δεν υπάρχουν ενημερώσεις που αναμένουν έγκριση, εμφανίζεται μια σημείωση στη σελίδα Αιτήματα ενημέρωσης εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση κανόνων.

 3. Κάντε κλικ στον κανόνα που θέλετε να εκτελέσετε για την έγκριση ενημερώσεων εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση κανόνα.

  Εάν θέλετε να εκτελέσετε όλους τους κανόνες που έχετε ορίσει, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση όλων των κανόνων.

Μετά από την εκτέλεση των κανόνων, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημερώσεις εργασίας, στην περιοχή Εγκρίσεις στο πρόγραμμα Γρήγορη εκκίνηση, για να αναθεωρήσετε τις υπόλοιπες ενημερώσεις εργασίας και να εγκρίνετε ή να απορρίψετε μη αυτόματα αυτές που δεν εγκρίθηκαν μέσω του κανόνα.

Αρχή της σελίδας

Μη αυτόματη έγκριση ενημερώσεων εργασίας

 1. Στο πρόγραμμα Γρήγορη εκκίνηση, κάτω από την ενότητα Εγκρίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημερώσεις εργασίας.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε ενημέρωση εργασίας που θέλετε να εγκρίνετε.

  Εάν θέλετε να εγκρίνετε όλες τις ενημερώσεις εργασίας σε ένα συγκεκριμένο έργο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο έργο αυτό.

  Εάν θέλετε να εγκρίνετε όλες τις ενημερώσεις εργασίας στη λίστα, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων.

  Συμβουλή: Εφόσον έχετε επιλέξει τις ενημερώσεις εργασίας, κάντε κλικ στην εντολή Προεπισκόπηση για να προβάλλετε με ποιον τρόπον θα αλλάξει τις τιμές εργασίας και τις ημερομηνίες του έργου ή των έργων σας η έγκριση των ενημερώσεων εργασίας. Η προεπισκόπηση περιλαμβάνει πολλές προβολές για να μπορείτε να βλέπετε το αποτέλεσμα των αλλαγών σας και να τις συγκρίνετε με τα τρέχοντα δεδομένα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή για να εγκρίνετε τις επιλεγμένες ενημερώσεις εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Απόρριψη ενημερώσεων εργασίας

 1. Στο πρόγραμμα Γρήγορη εκκίνηση, κάτω από την ενότητα Εγκρίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημερώσεις εργασίας.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε ενημέρωση εργασίας που θέλετε να απορρίψετε.

  Εάν θέλετε να απορρίψετε όλες τις ενημερώσεις εργασίας σε ένα συγκεκριμένο έργο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο έργο αυτό.

  Εάν θέλετε να απορρίψετε όλες τις ενημερώσεις εργασίας στη λίστα, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Απόρριψη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια εξήγηση για την απόρριψη στο παράθυρο διαλόγου Επικύρωση.

  Ο πόρος που υποβάλλεται την ενημέρωση εργασιών, θα δείτε μια ένδειξη Εικόνα κουμπιού στην προσωπική του σελίδα Κέντρου εργασιών και να αναθεωρήσετε την επεξήγηση για να μάθετε γιατί απορρίφθηκε την ενημέρωση εργασιών.

Αρχή της σελίδας

Αναθεώρηση και δημοσίευση των εγκρίσεων και των απορρίψεων

Εφόσον έχετε εγκρίνει ή απορρίψει ενημερώσεις εργασίας, μπορείτε να δημοσιεύσετε όλες τις ενημερώσεις που έχουν εγκριθεί στο σχέδιο έργου.

 1. Στο πρόγραμμα Γρήγορη εκκίνηση, κάτω από την ενότητα Εγκρίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημερώσεις εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Μετάβαση σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμοσμένα αιτήματα και σφάλματα.

  Συμβουλή: Εάν μια ενημέρωση που θέλετε να δημοσιεύσετε δεν υπάρχει στη λίστα στη σελίδα Εφαρμοσμένα αιτήματα και σφάλματα ενημέρωσης εργασίας, ενδέχεται να είναι σε αναμονή στην ουρά στο διακομιστή ή μπορεί να έχει γίνει εξαγωγή του έργου. Κάντε κλικ στην εντολή Μετάβαση στην και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναθεωρημένα αιτήματα για να δείτε τις ενημερώσεις εργασίας που έχετε εγκρίνει αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμες για δημοσίευση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 4. Επιλέξτε το έργο στο οποίο θα δημοσιεύσετε τις ενημερώσεις από τη λίστα Έργο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

  Συμβουλή: Η σελίδα Εφαρμοσμένα αιτήματα και σφάλματα ενημερώσεων εργασίας παρέχει ένα ιστορικό των εγκρίσεων και απορρίψεων, συμπεριλαμβάνοντας και τυχόν σφάλματα που μπορεί να παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης. Μπορείτε να διαγράψετε στοιχεία από το ιστορικό οποιαδήποτε στιγμή, αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται στα αριστερά της ενημέρωσης και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Διαγραφή. Η διαγραφή ενός στοιχείου από το ιστορικό δεν καταργεί τις ενημερώσεις από το έργο.

Γιατί δεν μπορώ να εκτελέσω ορισμένες ενέργειες στο Project Web Access;

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στο Project Web Access, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες. Επίσης, αυτό που βλέπετε σε ορισμένες σελίδες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που τεκμηριώνονται εάν διαχειριστή του διακομιστή σας προσαρμοσμένη Project Web Access και δεν έχει αλλάξει προσαρμογή της Βοήθειας, ώστε να ταιριάζει με.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×