Άλλες συνδεδεμένες υπηρεσίες της Microsoft

Το παρόν άρθρο περιγράφει τις συνδεδεμένες υπηρεσίες στις εφαρμογές του Office για Windows, Office Online και Mac, οι οποίες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, υπόκεινται στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft. Αυτή η σύμβαση γίνεται απευθείας με εσάς και όχι με τον οργανισμό σας, ο οποίος υπόκειται στους Όρους χρήσης των Υπηρεσιών online.  Ορισμένες συνδεδεμένες υπηρεσίες ενδέχεται να παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτων, όπως το YouTube και η Wikipedia. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών τρίτων ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες από τις εφαρμογές του Microsoft Office. Ωστόσο, σημειώστε ότι δεν είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες διαθέσιμες σε όλες τις εφαρμογές του Office 365. Προσθέτουμε συχνά νέες δυνατότητες και λειτουργίες στο Office και η λίστα των συνδεδεμένων υπηρεσιών μπορεί να αλλάζει κατά διαστήματα. Θα πρέπει περιοδικά να ελέγχετε τη λίστα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες υπηρεσίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρησιμοποιήστε ακόμα πιο έξυπνα το Office.

Χάρτες 3Δ

Οι Χάρτες 3Δ για το Excel είναι ένα εργαλείο τρισδιάστατης απεικόνισης δεδομένων που παρέχει πληροφορίες και στοιχεία που ίσως να μην είναι διαθέσιμα σε παραδοσιακούς δισδιάστατους πίνακες και γραφήματα. Τα δεδομένα του Excel που έχουν γεωγραφικές ιδιότητες σε μορφή πίνακα ή σε ένα μοντέλο δεδομένων — για παράδειγμα, γραμμές και στήλες που έχουν ονόματα πόλεων, νομών, διαμερισμάτων, ταχυδρομικούς κώδικες, χώρες/περιοχές ή γεωγραφικά μήκη και πλάτη είναι τα πιο κατάλληλα για Χάρτες 3Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με χάρτες 3Δ.

Πρόγραμμα επεξεργασίας

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας παρέχει μια επισκόπηση των σφαλμάτων που βρίσκονται στο έγγραφό σας και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ποια από αυτά θέλετε να διορθώσετε. Το Πρόγραμμα επεξεργασίας εντοπίζει ορθογραφικά λάθη, γραμματικά λάθη και λάθη στο στυλ γραφής, τα οποία και τα επισημαίνει κατά την πληκτρολόγηση: κόκκινες κυματιστές γραμμές για τα ορθογραφικά λάθη, μπλε διπλή υπογράμμιση για τη γραμματική και χρυσές διάστικτες γραμμές για το στυλ γραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Πρόγραμμα επεξεργασίας: ο προσωπικός σας βοηθός γραφής.

Παροχή σχολίων στη Microsoft

Οι δυνατότητες υποβολής σχολίων περιλαμβάνουν τη δυνατότητα "Αποστολή χαμόγελου" στην έκδοση του Office για υπολογιστή Windows, τη δυνατότητα "Συμβολή στη βελτίωση του Office" στην έκδοση του Office για υπολογιστές Mac και τη δυνατότητα "Παροχή σχολίων στη Microsoft" στο Office Online. Με όλες τις παραπάνω δυνατότητες, μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας στη Microsoft σχετικά με τις εμπειρίες σας από τις εφαρμογές του Office. Μπορείτε να υποβάλλετε θετικά ή αρνητικά σχόλια, γραπτά σχόλια ή προτάσεις. Μπορείτε να επιλέξετε να στείλετε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί μόνο για επικοινωνία με εσάς σχετικά με τα σχόλιά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορώ να παρέχω σχόλια σχετικά με το Microsoft Office;

Εισαγωγή μοντέλων 3D

Μπορείτε να εισαγάγετε περιστρέψιμα μοντέλα 3D στο Word, το Excel και το PowerPoint στα Windows, με βάση το θέμα που έχετε επιλέξει. Τα μοντέλα 3D των οποίων η εισαγωγή έχει γίνει από προελεύσεις online προέρχονται από το Microsoft Remix 3D, χρησιμοποιώντας το Bing για την αναζήτηση σχετικών μοντέλων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Γίνετε δημιουργικοί με μοντέλα 3D.

Γράφημα χάρτη

Το Γράφημα χάρτη του Excel σάς βοηθά να δημιουργείτε και να εισαγάγετε έναν προσαρμοσμένο χάρτη και γραφήματα ειδικά για το σύνολο δεδομένων σας. Το σύνολο δεδομένων αποστέλλεται στη Microsoft και, χρησιμοποιώντας το Bing, ένα προτεινόμενο γράφημα ή ένας χάρτης επιστρέφονται σε εσάς. Το Γράφημα χάρτη μπορεί να περιλαμβάνει γεωγραφικές αναπαραστάσεις των δεδομένων σας, καθώς και μετρήσεις δεδομένων για: χώρες, περιοχές, πολιτείες, διαμερίσματα ή ταχυδρομικούς κώδικες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία γραφήματος χάρτη.

Βοήθεια του Office και Γρήγορες εκκινήσεις

Η Microsoft δημιουργεί και δημοσιεύει υλικό βοήθειας. Παρέχει άρθρα βοήθειας και βίντεο, που ονομάζονται "Γρήγορη εκκίνηση", σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων και χρήσης του Office. Εάν επιλέξετε να επιτρέψετε στο Office να συνδεθεί με υπηρεσίες online, το περιεχόμενο ενδέχεται να προβληθεί σε περιβάλλον εντός εφαρμογής, σε οποιαδήποτε εφαρμογή του Office. Επίσης, η δυνατότητα "Πείτε μου" μπορεί να σας συνδέσει με άρθρα βοήθειας και βίντεο του Office με βάση το ερώτημα αναζήτησης που εισαγάγετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δυνατότητες, ανατρέξτε στα θέματα Γρήγορες εκκινήσεις του Office και Γρήγορη εκτέλεση εργασιών με τη δυνατότητα "Πείτε μου".

Office Store

Το Office Store είναι το σημείο όπου μπορείτε να βρείτε πρόσθετα, μίνι εφαρμογές που επεκτείνουν τις δυνατότητες του Office, του Office 365 και του SharePoint (2013 και 2016). Για παράδειγμα, με τα πρόσθετα του Office μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Wikipedia χωρίς να φύγετε από το Word ή να λάβετε οδηγίες και χάρτες απευθείας στο Outlook. Διατίθενται πρόσθετα για εφαρμογές Web της Access, το Word, το Excel, το Outlook, το Project, το PowerPoint και το SharePoint.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις για το Office Store.

Πρότυπα του Office

Μπορείτε να λάβετε δωρεάν, προδομημένα πρότυπα από το Office, κάνοντας κλικ στην επιλογή Αρχείο > Δημιουργία σε οποιαδήποτε εφαρμογή του Office. Τα πρότυπα μπορεί να περιλαμβάνουν ημερολόγια, επαγγελματικές κάρτες, γράμματα, κάρτες, φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, βιογραφικά σημειώματα και άλλα. Τα πρότυπα μπορούν να προσαρμοστούν για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Όταν επιλέγετε ένα πρότυπο, παρουσιάζεται ένα παράθυρο διαλόγου που εμφανίζει μια μεγαλύτερη προβολή του προτύπου. Για να το λάβετε και να το χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και ένα νέο αρχείο θα δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Λάβετε δωρεάν, προδομημένα πρότυπα.

Εικόνες στο Internet

Οι Εικόνες στο Internet παρέχουν πρόσβαση στους μηχανισμούς αναζήτησης όπως το Bing, οι τρίτες υπηρεσίες παροχής όπως το Pexels και το προσωπικό OneDrive σας, για την αναζήτηση εικόνων. Το ερώτημα αναζήτησης αποστέλλεται στον μηχανισμό αναζήτησης που έχετε επιλέξει για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Το Microsoft Forms διαθέτει τη δυνατότητα "Εισαγωγή εικόνας" που σας επιτρέπει να εισαγάγετε μια εικόνα από μια αναζήτηση στο Bing απευθείας στη φόρμα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή εικόνας και Προσθήκη εικόνας σε ερώτηση.

Online βίντεο

Τα Online βίντεο παρέχουν πρόσβαση στο YouTube και στο προσωπικό σας OneDrive για την αναζήτηση βίντεο. Επιπλέον, μπορείτε να εισαγάγετε τον κώδικα ενσωμάτωσης ενός συγκεκριμένου βίντεο, για να ανακτήσετε ένα βίντεο από το YouTube και να το εισαγάγετε στο αρχείο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή ή σύνδεση σε βίντεο στο YouTube.

Γρήγορη εκκίνηση του PowerPoint

Η Γρήγορη εκκίνηση δημιουργεί μια διάρθρωση του PowerPoint που βασίζεται σε ένα θέμα που του παρέχετε. Αυτό το θέμα αποστέλλεται στο Bing ως ερώτημα αναζήτησης και χρησιμοποιείται για να βρεθούν κατάλληλες εικόνες και κείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Έρευνα θέματος με τη Γρήγορη εκκίνηση του PowerPoint.

Ερευνητής

Ο ερευνητής στο Word σάς βοηθάει να βρείτε θέματα και να ενσωματώσετε αξιόπιστες πηγές και περιεχόμενο στην ερευνητική σας εργασία σε λίγα μόλις βήματα. Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ερευνήσετε το υλικό που σχετίζεται με το περιεχόμενό σας και, στη συνέχεια, να το προσθέσετε με παραπομπές στο έγγραφο χωρίς να κλείσετε το Word.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Εύκολη έρευνα για την εργασία σας μέσα από το Word.

Βοηθός σύνταξης βιογραφικού σημειώματος

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο βιογραφικού σημειώματος, ανοίγει το παράθυρο του Βοηθού σύνταξης βιογραφικού σημειώματος του LinkedIn. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε το βιογραφικό σας σημείωμα για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας ή εταιρεία, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ένα σύνολο παραδειγμάτων και προτάσεων, με την υποστήριξη του LinkedIn. Μόλις ολοκληρωθεί το βιογραφικό σας σημείωμα, θα έχετε την ευκαιρία να το δημοσιεύσετε στο LinkedIn.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα,ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργήστε το καλύτερο βιογραφικό σας στο Word με τον Βοηθό σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και βοήθεια από το LinkedIn.

Έξυπνη αναζήτηση

Επιλέγοντας μια λέξη ή φράση και εκκινώντας την έξυπνη αναζήτηση, το επιλεγμένο κείμενο αποστέλλεται στο Bing ως ένα ερώτημα αναζήτησης και παρέχει περισσότερες πληροφορίες, ορισμούς, ιστορικό και άλλους πόρους από πολλές τρίτες τοποθεσίες που σχετίζονται με τη λέξη ή τη φράση. Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα αποτελέσματα και να μεταβείτε απευθείας σε αυτές τις τοποθεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη πληροφοριών σχετικά με την εργασία που κάνετε με τη χρήση της Έξυπνης αναζήτησης.

Γρήγορη εκκίνηση Sway

Η Γρήγορη εκκίνηση δημιουργεί μια διάρθρωση του Sway που βασίζεται σε ένα θέμα που του παρέχετε. Αυτό το θέμα αποστέλλεται στο Wikipedia ως ερώτημα αναζήτησης και χρησιμοποιείται για να βρεθούν κατάλληλα άρθρα με σχετικές εικόνες και κείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία Sway σε δευτερόλεπτα με τη Γρήγορη εκκίνηση.

Προτεινόμενο περιεχόμενο

Μία από τις έξυπνες δυνατότητες του Sway είναι το Προτεινόμενο περιεχόμενο. Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Εισαγωγή , ανοίγει το παράθυρο Προτεινόμενες αναζητήσεις και εμφανίζει στον χρήστη διάφορες οντότητες που σχετίζονται με το περιεχόμενό του και τις οποίες μπορεί ο χρήστης να θέλει να προσθέσει σε αυτό. Κάνοντας κλικ σε μία από αυτές θα ξεκινήσει μια αναζήτηση στο Bing, το YouTube και το Wikipedia με τον συγκεκριμένο όρο ως ερώτημα αναζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Αναζήτηση για περιεχόμενο στο Sway.

Μεταφραστής

Μεταδίδει μια επισημασμένη λέξη ή ένα τμήμα κειμένου του χρήστη, καθώς και μερικές λέξεις από κάθε πλευρά του κειμένου, για να εκτελέσει τη μετάφραση που ζητήθηκε. Ενδέχεται να σας εμφανιστεί μια λίστα με διάφορες μεταφράσεις, ενώ μπορείτε να αναπτύξετε το μεταφρασμένο στοιχείο και να εμφανίσετε ένα παράδειγμα χρήσης και στις δύο γλώσσες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Μετάφραση κειμένου σε άλλη γλώσσα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτών των δυνατοτήτων

Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή υπολογιστή του Office 365 στα Windows, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις συνδεδεμένες υπηρεσίες από το Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέγοντας τα στοιχεία "Να γίνεται λήψη σχεδίων, πληροφοριών, προτάσεων και υπηρεσιών..." και "Επιτρέψτε στο Office να συνδέεται σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες...".

Στην ενότητα Επιλογές προστασίας προσωπικών δεδομένων του Κέντρου αξιοπιστίας, παράθυρο διαλόγου Επιλογές προστασίας προσωπικών δεδομένων

Για να μάθετε περισσότερα,ανατρέξτε στο θέμα Προβολή των επιλογών προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Microsoft Office.

Στο Office Online, αυτές οι συνδεδεμένες υπηρεσίες είναι πάντοτε διαθέσιμες σε εσάς. Ορισμένες υπηρεσίες, όπως ο Μεταφραστής, ο Βοηθός σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και η Έξυπνη αναζήτηση, θα σας παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες και θα ζητήσουν τη συγκατάθεσή σας την πρώτη φορά που θα τις χρησιμοποιήσετε.

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή υπολογιστή του Office για Mac, όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εσάς και ορισμένες υπηρεσίες όπως, μεταξύ άλλων, η Σχεδίαση, η Έξυπνη αναζήτηση και η Υπηρεσία δυαδικής μετατροπής, θα ζητήσουν τη συγκατάθεσή σας την πρώτη φορά που θα τις χρησιμοποιήσετε.

Είστε διαχειριστής;

Εάν είστε διαχειριστής και θέλετε να διαχειρίζεστε αυτές τις υπηρεσίες, ίσως αυτό το άρθρο να σας φανεί χρήσιμο: Πώς μπορούν οι διαχειριστές να χειριστούν τις υπηρεσίες ελεγκτή στο Office 365 ProPlus.

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε πιο έξυπνα το Office

Προστασία προσωπικών δεδομένων της Microsoft

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×