Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Ψηφιακές υπογραφές στο InfoPath 2010

Μια ψηφιακή υπογραφή είναι εννοιολογικά ίδια με μια γραπτή υπογραφή που εφαρμόζεται σε έγγραφα εγγράφου. Μια ψηφιακή υπογραφή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας του υπογράφοντα και των υπογεγραμμένες ψηφιακών πληροφοριών (όπως τα πρότυπα φόρμας, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα έγγραφα) χρησιμοποιώντας την κρυπτογράφηση υπολογιστή.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;

Ψηφιακές υπογραφές για φόρμες του InfoPath

Εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής σε φόρμα

Στοιχείο ελέγχου ενότητας

Στοιχείο ελέγχου "γραμμές υπογραφής"

Η προβολή Backstage

Προσθήκη πολλών υπογραφών σε μια φόρμα

Στοιχείο ελέγχου ενότητας

Στοιχείο ελέγχου "γραμμές υπογραφής"

Καθορισμός μηνύματος επιβεβαίωσης ώστε να εμφανίζεται όταν εφαρμόζεται μια υπογραφή

Στοιχείο ελέγχου ενότητας

Στοιχείο ελέγχου "γραμμές υπογραφής"

Απενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών

Ψηφιακές υπογραφές για πρότυπα φόρμας του InfoPath

Σημεία προσοχής

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;

Οι ψηφιακές υπογραφές βοηθούν να δημιουργηθούν τα εξής:

 • Αυθεντικότητα    Η ψηφιακή υπογραφή βοηθά να εξασφαλιστεί ότι ο υπογράφων είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι.

 • Ακεραιότητα    Η ψηφιακή υπογραφή σάς βοηθά να διαβεβαιώσω ότι το υπογεγραμμένο περιεχόμενο δεν έχει αλλάξει ή αλλοιωθεί από τη στιγμή που εφαρμόστηκε η ψηφιακή υπογραφή του.

 • Μη αποποίηση ευθυνών    Η ψηφιακή υπογραφή σάς βοηθά να αποδείξετε την προέλευση του περιεχομένου που έχει υπογραφεί σε όλα τα μέρη. Η ’αποκήρυξη’ αναφέρεται στην ενέργεια ενός υπογράφοντα να αρνηθεί κάθε σχέση με το υπογεγραμμένο περιεχόμενο.

Για να εφαρμόσετε μια ψηφιακή υπογραφή σε μια φόρμα του Microsoft InfoPath ή σε ένα πρότυπο φόρμας του InfoPath, απαιτείται ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό μέσω μιας εμπορικής αρχής έκδοσης πιστοποιητικών ή από τον εσωτερικό διαχειριστή ασφαλείας σας.

Οι ψηφιακές υπογραφές μπορούν να εφαρμοστούν σε φόρμες του InfoPath και στα πρότυπα φόρμας του InfoPath με βάση τα οποία βασίζονται.

Αρχή της σελίδας

Ψηφιακές υπογραφές για φόρμες του InfoPath

Οι ψηφιακές υπογραφές μπορούν να εφαρμοστούν σε φόρμες που συμπληρώνονται στον Internet Explorer και στο InfoPath. Ως σχεδιαστής φόρμας, καθορίζετε τα δεδομένα προς υπογραφή και ρυθμίζετε τις μεθόδους και τα στοιχεία ελέγχου μέσω των οποίων οι χρήστες προσθέτουν τις υπογραφές τους. Μετά την υπογραφή μιας φόρμας, η φόρμα ή το τμήμα της φόρμας που υπεγράφη δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να ακυρωθεί η υπογραφή.

Εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής σε φόρμα

Το InfoPath επιτρέπει στο πρόγραμμα σχεδίασης φόρμας να καθορίζει εάν όλα ή μόνο τα τμήματα της φόρμας έχουν ψηφιακή υπογραφή όταν εφαρμόζονται υπογραφές. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να το κάνετε αυτό και η επιλογή σας ως σχεδιαστής θα πρέπει να βασίζεται τόσο στην εμπειρία χρήστη που λειτουργεί καλύτερα για τους χρήστες σας όσο και στην εμπειρία που είναι διαθέσιμη στους χρήστες σας όταν πηγαίνουν να εφαρμόσουν την υπογραφή. Υπάρχουν τρεις διασυνδέσεις μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να εφαρμόσουν μια ψηφιακή υπογραφή και κάθε μία από αυτές τις διασυνδέσεις μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εφαρμόζει μια μερική ή ψηφιακή υπογραφή πλήρους φόρμας.

Στοιχείο ελέγχου ενότητας

Το στοιχείο ελέγχου ενότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών στον Internet Explorer και στο InfoPath Filler. Ο ευκολότερος τρόπος για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός στοιχείου ελέγχου ενότητας για να εφαρμόσετε μια ψηφιακή υπογραφή είναι μέσω του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες ενότητας .

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Από την κεντρική καρτέλα, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου ενότητας .

 3. Επαναλάβετε τα δύο προηγούμενα βήματα, ανάλογα με τις ανάγκες, για να προσθέσετε τυχόν πρόσθετα στοιχεία ελέγχου που θέλετε να υπογράφουν οι χρήστες στην περιοχή ελέγχου ενότητας .

Σημείωση:  Κατά την εφαρμογή μιας ψηφιακής υπογραφής, οι χρήστες υπογράφουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου.

 1. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου ενότητας .

 2. Από την καρτέλα Ιδιότητες , στην ομάδα Ιδιότητες , κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου .

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στους χρήστες να υπογράφουν ψηφιακά αυτή την ενότητα .

 4. Επιλέξτε Προσθήκη δεδομένων που μπορούν να υπογραφούν από τη λίστα.

 5. Τις περισσότερες φορές, οι προεπιλεγμένες τιμές στο παράθυρο διαλόγου " Ρύθμιση δεδομένων με υπογραφή " είναι σωστές. Μόνο οι προχωρημένοι χρήστες πρέπει να αλλάξουν αυτές τις τιμές.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου " δεδομένα με υπογραφή ".

 7. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ενότητας .

Το στοιχείο ελέγχου ενότητας χρησιμοποιείται συχνότερα για την εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών σε τμήματα μιας φόρμας. Ωστόσο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή υπογραφών σε ολόκληρη τη φόρμα. Όταν χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο ελέγχου ενότητας για να εφαρμόσετε μια ψηφιακή υπογραφή σε μια ολόκληρη φόρμα, είναι προτιμότερο να προσθέσετε όλα τα στοιχεία ελέγχου της φόρμας σας στην ενότητα.

Σημείωση:  Η υπογραφή ενότητας υποστηρίζεται στον Internet Explorer και στο InfoPath Filler.

Στοιχείο ελέγχου "γραμμές υπογραφής"

Το στοιχείο ελέγχου "γραμμή υπογραφής" χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών σε φόρμες που συμπληρώνονται στο InfoPath Filler και προεπιλογές για την υπογραφή ολόκληρης της φόρμας. Τις περισσότερες φορές, μπορείτε απλώς να προσθέσετε το στοιχείο ελέγχου της ουράς υπογραφής σε μια κατάλληλη θέση στη φόρμα (συνήθως στο κάτω μέρος) και δεν υπάρχουν περαιτέρω ρυθμίσεις για τη ρύθμιση των παραμέτρων του. Ωστόσο, το στοιχείο ελέγχου "γραμμή υπογραφής" μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να υπογράφουν μια φόρμα χρησιμοποιώντας μια εικόνα ή να υπογράφουν μόνο τμήματα μιας φόρμας.

Η ρύθμιση του στοιχείου ελέγχου "γραμμή υπογραφής" για τη χρήση μιας υπογραφής εικόνας χρησιμοποιείται συχνότερα με Hanko γραμματόσημα, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως στην Ιαπωνία. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του στοιχείου ελέγχου "γραμμή υπογραφής" για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα για ψηφιακές υπογραφές:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Από την κεντρική καρτέλα, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου γραμμή υπογραφής .

 3. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου " γραμμή υπογραφής ".

 4. Από την καρτέλα Ιδιότητες , στην ομάδα Ιδιότητες , κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου .

 5. Στο παράθυρο διαλόγου ιδιότητες της γραμμή υπογραφής , κάντε κλικ στην καρτέλα για προχωρημένους .

 6. Στην ενότητα Εμφάνιση , κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σφραγίδας.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του στοιχείου ελέγχου "γραμμή υπογραφής" για να υπογράψετε μόνο ένα μέρος της φόρμας:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Από την κεντρική καρτέλα, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου γραμμή υπογραφής .

 3. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου " γραμμή υπογραφής ".

 4. Από την καρτέλα Ιδιότητες , στην ομάδα Ιδιότητες , κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου .

 5. Στο παράθυρο διαλόγου ιδιότητες της γραμμή υπογραφής , κάντε κλικ στην καρτέλα για προχωρημένους .

 6. Στην ενότητα Καθορισμός των τμημάτων της φόρμας για υπογραφή , κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση .

 7. Καθορίστε το σύνολο των δεδομένων με υπογραφή, χρησιμοποιώντας το πεδίο επιλογή πεδίου ή επιλογή ομάδας.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου " δεδομένα με υπογραφή ".

 9. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ενότητας .

Σημείωση:  Το στοιχείο ελέγχου "γραμμή υπογραφής" είναι διαθέσιμο μόνο όταν σχεδιάζετε μια φόρμα του InfoPath 2010 Filler και δεν υποστηρίζεται σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web. Επίσης, το στοιχείο ελέγχου "γραμμή υπογραφής" επιτρέπει στο InfoPath να υποστηρίζει τη ροή εργασίας "συλλογή υπογραφών-SharePoint 2010". Η ροή εργασίας "συλλογή υπογραφών – SharePoint 2010" δρομολογεί ένα έγγραφο του Microsoft Office που είναι αποθηκευμένο σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη σε μια ομάδα ατόμων για τη συλλογή των ψηφιακών υπογραφών τους.

Η προβολή Backstage

Η προβολή "παρασκήνιο" του Microsoft Office χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών παράλληλα με τη χρήση στοιχείων ελέγχου της ενότητας και της υπογραφής και ελλείψει στοιχείων ελέγχου υπογραφής. Ωστόσο, χρησιμοποιείται συχνότερα ελλείψει ενός στοιχείου ελέγχου "γραμμή υπογραφής", όταν δεν θέλετε να εμφανίζεται στην επιφάνεια της φόρμας σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την προβολή "παρασκήνιο" για να συλλέξετε μια ψηφιακή υπογραφή ελλείψει στοιχείων ελέγχου υπογραφής, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές για τη φόρμα και να καθορίσετε το τμήμα των δεδομένων που υπογράφουν οι χρήστες.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές φόρμας.

 3. Στην περιοχή κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή ψηφιακές υπογραφέςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε να επιτρέπεται η υπογραφή τμημάτων της φόρμας.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Πληκτρολογήστε το όνομα για τα δεδομένα που θα υπογραφούν, χωρίς κενά διαστήματα, στο πρώτο πλαίσιο κειμένου.

 6. Στα δεξιά του πλαισίου κειμένου πεδία και ομάδες για υπογραφή , κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογή XPath .

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας , κάντε κλικ στο πεδίο ή την ομάδα για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση:  Η προβολή παρασκήνιο είναι μια δυνατότητα μόνο για υπολογιστή-πελάτη. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών σε φόρμες που συμπληρώνονται με τη χρήση του InfoPath Filler.

Προσθήκη πολλών υπογραφών σε μια φόρμα

Κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας, μπορείτε επίσης να καθορίσετε εάν οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν πολλές ψηφιακές υπογραφές σε μια φόρμα και αν αυτές οι υπογραφές θα πρέπει να είναι από κοινού υπογεγραμμένες (κάθε υπογραφή είναι ανεξάρτητη από τις άλλες υπογραφές) ή να έχουν υπογραφεί (κάθε υπογραφή υπογράφει τη φόρμα, καθώς και τις υπογραφές που προηγούνται της). Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πολλών υπογραφών χρησιμοποιώντας είτε το στοιχείο ελέγχου ενότητας είτε ένα στοιχείο ελέγχου γραμμών υπογραφής, ως εξής:

Στοιχείο ελέγχου ενότητας

 1. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου ενότητας και, στη συνέχεια, από την καρτέλα Ιδιότητες , στην ομάδα Ιδιότητες , κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου .

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα ψηφιακές υπογραφές .

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στους χρήστες να υπογράφουν ψηφιακά αυτή την ενότητα .

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση .

 5. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή από την ενότητα επιλογές υπογραφής .

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ενότητας .

Στοιχείο ελέγχου "γραμμές υπογραφής"

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Από την κεντρική καρτέλα, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου γραμμή υπογραφής .

 3. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου " γραμμή υπογραφής ".

 4. Από την καρτέλα Ιδιότητες , στην ομάδα Ιδιότητες , κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου .

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση .

 7. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή από την ενότητα επιλογές υπογραφής .

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ενότητας .

Καθορισμός μηνύματος επιβεβαίωσης ώστε να εμφανίζεται όταν εφαρμόζεται μια υπογραφή

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για να εμφανίζεται ο χρήστης όταν εφαρμόζεται μια ψηφιακή υπογραφή. Για να καθορίσετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης:

Στοιχείο ελέγχου ενότητας

 1. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου ενότητας .

 2. Από την καρτέλα Ιδιότητες , στην ομάδα Ιδιότητες , κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου .

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα ψηφιακές υπογραφές .

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στους χρήστες να υπογράφουν ψηφιακά αυτή την ενότητα .

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση .

 6. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή από την ενότητα επιλογές υπογραφής .

 7. Πληκτρολογήστε το επιθυμητό μήνυμα στο πλαίσιο μηνύματος επιβεβαίωσης υπογραφής .

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου " δεδομένα με υπογραφή ".

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ενότητας .

Στοιχείο ελέγχου "γραμμές υπογραφής"

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Από την κεντρική καρτέλα, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου γραμμή υπογραφής .

 3. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου " γραμμή υπογραφής ", στη συνέχεια, από την καρτέλα " Ιδιότητες ", στην ομάδα " Ιδιότητες ", κάντε κλικ στο κουμπί " Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου ".

 4. Στην καρτέλα Γενικά , ορίστε το μήνυμα στο μήνυμα που θα βλέπουν οι υπογράφοντες πριν από την υπογραφή του πλαισίου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Απενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές για μια φόρμα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές φόρμας.

 2. Στην περιοχή κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή ψηφιακές υπογραφές.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή να μην επιτρέπεται η υπογραφή της φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Ψηφιακές υπογραφές για πρότυπα φόρμας του InfoPath

Εκτός από την Ενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να υπογράφουν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας σας, μπορείτε επίσης να υπογράψετε ψηφιακά το πρότυπο φόρμας που σχεδιάζετε. Η ψηφιακή υπογραφή ενός προτύπου φόρμας ελέγχει την ταυτότητά σας ως σχεδιαστή του προτύπου φόρμας με τον ίδιο τρόπο που μια ψηφιακή υπογραφή σε μια φόρμα σας πιστοποιεί ως το χρήστη που συμπλήρωσε τη φόρμα.

Η προσθήκη μιας ψηφιακής υπογραφής σε ένα πρότυπο φόρμας επιτρέπει επίσης τη λειτουργία του προτύπου φόρμας σε επίπεδο πλήρους αξιοπιστίας. Για παράδειγμα, ένα πρότυπο φόρμας που περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα που χρησιμοποιεί το επίπεδο αξιοπιστίας πλήρους αξιοπιστίας πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή ενός χρήστη ή να έχει ψηφιακή υπογραφή από το πρόγραμμα σχεδίασης προτύπου φόρμας, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση.

Σημείωση:  Εάν ένα πρότυπο φόρμας έχει σχεδιαστεί με βάση ένα σχήμα XML, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές για αυτό το πρότυπο φόρμας μόνο εάν το σχήμα XML έχει έναν κόμβο που βρίσκεται στον χώρο ονομάτων ψηφιακής υπογραφής XML του World Wide Web Consortium (W3C).

Για να υπογράψετε ψηφιακά ένα πρότυπο φόρμας, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές φόρμας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή ασφάλεια και αξιοπιστία.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου υπογραφή αυτού του προτύπου φόρμας .

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πιστοποιητικού.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πιστοποιητικού , κάντε κλικ στο πιστοποιητικό για το οποίο θέλετε να υπογράψετε ψηφιακά το πρότυπο φόρμας.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση:  Εάν ένα πιστοποιητικό δεν είναι αξιόπιστο στον υπολογιστή ενός χρήστη, το InfoPath εμφανίζει ένα μήνυμα ασφαλείας και απαιτεί από το χρήστη να ενεργοποιήσει την αξιοπιστία για τον εκδότη του πιστοποιητικού, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ανοίξει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Σημεία προσοχής

 • Διάρκεια ζωής μιας ψηφιακής υπογραφής φορμών του InfoPath

Το ψηφιακό πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή μιας ψηφιακής υπογραφής έχει ημερομηνία λήξης. Όταν λήξει το πιστοποιητικό, όλες οι ψηφιακές υπογραφές που εφαρμόζονται με αυτό το πιστοποιητικό αντιμετωπίζονται ως μη έγκυρες. Το InfoPath 2010 υποστηρίζει την εφαρμογή του Office 2010 υπογραφή XAdES-T για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος για υπογραφές φορμών του InfoPath. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής ψηφιακών υπογραφών και τη χρήση του υπογραφή XAdES, ανατρέξτε στο θέμα ψηφιακές υπογραφές στο Office 2010.

 • Υπογραφές προτύπου φόρμας του InfoPath

Όπως και με τις υπογραφές φόρμας, το ψηφιακό πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται για την υπογραφή ενός προτύπου φόρμας έχει επίσης ημερομηνία λήξης. Ωστόσο, το InfoPath 2010 δεν παρέχει μηχανισμό για την εφαρμογή των μετα-δεδομένων του υπογραφή XAdES σε ένα πρότυπο φόρμας. Όταν μια ψηφιακή υπογραφή εφαρμόζεται σε ένα πρότυπο φόρμας, ο εκδότης πρέπει να προγραμματίσει να ανανεώσει την ψηφιακή υπογραφή χρησιμοποιώντας το SignTool πριν από την ημερομηνία λήξης του ψηφιακού πιστοποιητικού.

 • Ασφάλεια

Οι ψηφιακές υπογραφές είναι μόνο εξίσου ασφαλείς με τους κρυπτογραφικούς αλγορίθμους που χρησιμοποιούν για να εξασφαλίσουν ότι τα υπογεγραμμένα δεδομένα δεν έχουν αλλοιωθεί. Για μια εισαγωγή στην ασφάλεια ψηφιακής υπογραφής στο InfoPath 2010, ανατρέξτε στο θέμα υποστήριξη ψηφιακής υπογραφής στο infopath 2010.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×