Χρησιμοποιήστε το VoiceOver για να διαχειριστείτε το ημερολόγιο και τα συμβάντα σας στο Outlook για iOS

Χρησιμοποιήστε το VoiceOver για να διαχειριστείτε το ημερολόγιο και τα συμβάντα σας στο Outlook για iOS

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Outlook για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να προγραμματίσετε συμβάντα ημερολογίου και να λάβετε υπενθυμίσεις στο iPhone ή το iPad σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Εκκίνηση της εφαρμογής Outlook και είσοδος

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Outlook.

 2. Εάν σας ζητηθεί, εισέλθετε στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Ανάλογα με την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να ακούσετε διαφορετικές οδηγίες.

 3. Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, θα ανοίξει ο προεπιλεγμένος λογαριασμός. Για να μεταβείτε σε διαφορετικό λογαριασμό, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί Εμφάνιση παραθύρου περιήγησης, στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Πατήστε δύο φορές.

 4. Σύρετε προς τα κάτω στο μενού μέχρι να ακούσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να ανοίξετε και πατήστε δύο φορές.

 5. Από προεπιλογή, η εφαρμογή Outlook ανοίγει στα δικά σας Εισερχόμενα. Για να μεταβείτε στο Ημερολόγιο, σύρετε προς τα κάτω, στο κάτω μέρος της οθόνης και μετακινήστε την εστίαση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε την υπόδειξη "καρτέλα ημερολογίου" και πατήστε δύο φορές. Θα ανοίξει το Ημερολόγιο.

Χρήση της προβολής ημερολογίου

Στην Προβολή ημερολογίου της εφαρμογής Outlook, η επάνω γραμμή περιλαμβάνει το κουμπί Διαχείριση ημερολογίων στην αριστερή πλευρά, τον μήνα και το έτος στη μέση και τα κουμπιά Προβολή ημέρας και Δημιουργία συμβάντος στα δεξιά.

Για να αλλάξετε το περιεχόμενο στο σώμα της οθόνης, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί Προβολή ημέρας και πατήστε δύο φορές. Θα ανοίξει ένα μενού. Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα κάτω για να επιλέξετε από τις εξής τρεις επιλογές:

 • Κουμπί "Ατζέντα". Το ημερολόγιο εμφανίζει εβδομάδες και ημέρες και βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης, ενώ τα στοιχεία της ατζέντας για τη συγκεκριμένη ημέρα βρίσκονται κάτω από αυτό.

 • Κουμπί "Ημέρα". Το ημερολόγιο εμφανίζει εβδομάδες και ημέρες και βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Κάτω από αυτό εμφανίζεται μια λωρίδα χρόνου στα αριστερά, όπου τα συμβάντα εμφανίζονται στα δεξιά της προγραμματισμένης ώρας.

 • Κουμπί "3 ημέρες". Εμφανίζει τα συμβάντα τριών ημερών, με μια λωρίδα χρόνου στα αριστερά και τα συμβάντα για κάθε ημέρα στις στήλες δεξιά από την προγραμματισμένη ώρα.

Κάτω από αυτή τη γραμμή, εμφανίζεται η επιλεγμένη προβολή. Η προεπιλεγμένη ημερομηνία είναι η σημερινή.

Στο κάτω μέρος της οθόνης, εμφανίζεται η κορδέλα με τις καρτέλες:

 • Αλληλογραφία, η οποία οδηγεί στα Εισερχόμενα.

 • Ημερολόγιο, η οποία οδηγεί στην Προβολή ημερολογίου.

 • Αρχεία , η οποία σάς επιτρέπει να περιηγείστε σε αρχεία, καθώς και σε αυτά του OneDrive.

 • Άτομα, η οποία οδηγεί στην προβολή "Επαφές", όπου εμφανίζονται οι επαφές σας.

 • Ρυθμίσεις, η οποία εμφανίζει τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Outlook που μπορείτε να αλλάξετε.

Περιήγηση στο ημερολόγιο

Από προεπιλογή, εμφανίζονται μόνο δύο εβδομάδες του μήνα. Για να εμφανίσετε έως και πέντε εβδομάδες, ενώ βρίσκεστε σε Προβολή ημέρας ή ατζέντας, μετακινήστε την εστίαση στην επικεφαλίδα του μήνα και πατήστε δύο φορές.

Για να μετακινηθείτε μέσα στο ημερολόγιο, στο σώμα της οθόνης, σύρετε γρήγορα προς τα επάνω για να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα και προς τα κάτω για μετακίνηση στην προηγούμενη ημέρα. Η ημέρα της εβδομάδας και η ημερομηνία ακούγονται καθώς μετακινείστε.

Σύρετε προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε κάτω από το ημερολόγιο, στην προβολή ημέρας/ατζέντας. Κινηθείτε προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε προς τα επάνω και να επιστρέψετε στο ημερολόγιο. Στην προβολή 3 ημερών, κινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να μεταβείτε από τη μια ημέρα στην επόμενη.

Απάντηση σε υπενθυμίσεις συμβάντων

Εάν έχετε προγραμματίσει συμβάντα στην εφαρμογή Outlook, εάν έχετε ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις και εάν το VoiceOver είναι κι αυτό ενεργοποιημένο, θα ακούτε υπενθυμίσεις συμβάντων σε μια προκαθορισμένη χρονική στιγμή πριν από το συμβάν. Η υπενθύμιση συμβάντος γίνεται με τη μορφή αναδυόμενου μηνύματος στην οθόνη. Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα κάτω στην αναδυόμενη υπενθύμιση για να ακούσετε το κείμενο του συμβάντος. Κάτω από το κείμενο του συμβάντος υπάρχουν κάποια κουμπιά με διάφορες επιλογές απάντησης στο συγκεκριμένο συμβάν. Τα κουμπιά διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε. Συνήθως, θα εμφανίζονται τουλάχιστον τα εξής:

 • Προβολή. Πατήστε δύο φορές για να ανοίξετε το συμβάν.

 • Αναβολή. Για να κλείσετε την υπενθύμιση μέχρι την ώρα της εκδήλωσης, πατήστε δύο φορές.

 • Κλείσιμο. Για να κλείσετε την υπενθύμιση χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια, πατήστε δύο φορές.

Προγραμματισμός συμβάντος

 1. Μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί Δημιουργία συμβάντος στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης και πατήστε δύο φορές.

 2. Η εστίαση βρίσκεται στο πλαίσιο κειμένου Τίτλος. Πληκτρολογήστε ή υπαγορεύστε έναν τίτλο για το συμβάν.

 3. Ορίστε την ημερομηνία και τις ώρες για το συμβάν:

  • Για να δημιουργήσετε ένα ολοήμερο συμβάν, σύρετε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Ολοήμερο" και πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

  • Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν για μια συγκεκριμένη ημέρα και χρονική περίοδο, σύρετε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Έναρξη" και πατήστε δύο φορές. Ανοίγει το στοιχείο "επιλογή ημέρας". Κινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε μια ημέρα. Στη συνέχεια, σύρετε προς τα δεξιά και κινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να επιλέξετε μια ώρα, σύρετε προς τα δεξιά και κινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε τα λεπτά και σύρετε προς τα δεξιά και κινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για εναλλαγή μεταξύ π.μ. και μ.μ. Τέλος, σύρετε μέχρι να ακούσετε "Έναρξη" και πατήστε δύο φορές για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

   Σύρετε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Τέλος" και πατήστε δύο φορές. Χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο για να ορίσετε την ώρα λήξης του συμβάντος.

 4. Για να ορίσετε μια τοποθεσία για το συμβάν (όπως μια τοπική καφετέρια), σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Θέση" και πατήστε δύο φορές. Η εστίαση βρίσκεται σε ένα πεδίο κειμένου. Πληκτρολογήστε ή υπαγορεύστε το όνομα της τοποθεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Καθώς πληκτρολογείτε, το Outlook αναζητά και παραθέτει τοποθεσίες που ταιριάζουν σε αυτό που γράφετε. Για να ακούσετε τα ονόματά τους, σύρετε το δάκτυλό σας προς τα κάτω. Για να επιλέξετε την τοποθεσία που μόλις ακούσατε, πατήστε δύο φορές.

  Συμβουλή: Μπορεί να σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας για να βοηθήσετε το Outlook να βρίσκει και να προβλέπει καλύτερα τα μέρη που βρίσκονται κοντά σας στα οποία ίσως θέλετε να οργανώσετε συμβάντα ή συσκέψεις.

 5. Εάν θέλετε, καθορίστε το ημερολόγιο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το συμβάν. Σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "κουμπί ημερολογίου" και πατήστε δύο φορές. Σύρετε προς τα κάτω για να ακούσετε τα ημερολόγια και πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε το ημερολόγιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το συμβάν.

 6. Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ώρα ειδοποίησης (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 15 λεπτά πριν από το συμβάν). Για να το κάνετε αυτό, σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "κουμπί ειδοποίησης". Πατήστε δύο φορές. Στη συνέχεια, σύρετε προς τα κάτω για να ακούσετε τα εναλλακτικά χρονικά διαστήματα ειδοποίησης και πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε αυτό που θέλετε.

 7. Σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Περιγραφή" (είναι το τελευταίο κουμπί) και πατήστε δύο φορές. Η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο κειμένου "Περιγραφή". Πατήστε δύο φορές και πληκτρολογήστε μια πιο λεπτομερή περιγραφή του συμβάντος.

 8. Για να προσκαλέσετε άτομα, σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Άτομα" και πατήστε δύο φορές. Η εστίαση βρίσκεται σε ένα πεδίο κειμένου. Πληκτρολογήστε ή υπαγορεύστε τα ονόματα των ατόμων που θέλετε να προσκαλέσετε. Καθώς πληκτρολογείτε, το Outlook αναζητεί και εμφανίζει τα άτομα που ταιριάζουν με αυτό που γράφετε. Για να ακούσετε τα ονόματά τους, σύρετε το δάκτυλό σας προς τα κάτω. Για να επιλέξετε ένα άτομο, πατήστε δύο φορές.

  Όταν ολοκληρώσετε την πρόσκληση ατόμων, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί "Τέλος" στην επάνω δεξιά γωνία και πατήστε δύο φορές.

 9. Για να απορρίψετε το συμβάν, σύρετε το δάκτυλό σας έως και το κουμπί "Άκυρο" στην επάνω αριστερή γωνία και πατήστε δύο φορές. Θα ακούσετε "Προσοχή, κουμπί απόρριψης συμβάντος" και το κουμπί επιλέγεται από προεπιλογή. Πατήστε δύο φορές.

  Για να αποθηκεύσετε το συμβάν, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί "Τέλος" στην επάνω δεξιά γωνία και πατήστε δύο φορές. Όταν αποθηκεύσετε το συμβάν, θα σταλούν αυτόματα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους προσκεκλημένους.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×