Χρησιμοποιήστε το TalkBack για να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε τα περιεχόμενα ενός πίνακα στο Excel για Android

Χρησιμοποιήστε το TalkBack για να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε τα περιεχόμενα ενός πίνακα στο Excel για Android

Χρησιμοποιήστε το Excel για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε πίνακες. Με την ταξινόμηση μπορείτε να οργανώνετε και να αναλύετε δεδομένα. Το φιλτράρισμα δεδομένων είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν τα φύλλα εργασίας περιέχουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

 • Εάν δεν την έχετε ήδη, κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Excel για Android από το Google Play.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις του TalkBack, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση κινήσεων TalkBack.

Σε αυτό το θέμα

Ταξινόμηση δεδομένων στο Excel

Στα φύλλα εργασίας του Excel μπορείτε να ταξινομείτε δεδομένα κειμένου και αριθμητικά δεδομένα ώστε να τα τακτοποιείτε σε συγκεκριμένη σειρά, π.χ. να ταξινομείτε το κείμενο με αλφαβητική σειρά ή με αντίστροφη αλφαβητική σειρά, τους αριθμούς από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο ή από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο, τις ημερομηνίες και τις ώρες από τις παλαιότερες στις πιο πρόσφατες ή αντίστροφα.

 1. Πατήστε σε κάποιο σημείο στο φύλλο του Excel. Το TalkBack εκφωνεί το επιλεγμένο κελί.

 2. Κάντε κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε. Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

 3. Για να κάνετε εξερεύνηση με την αφή, σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 4. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα". Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάχτυλα επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λίστας. Το TalkBack παίζει ήχους σε κάθε σας κίνηση σάρωσης και παύει να παίζει ήχους μόλις φτάσετε στο τέλος της λίστας.

 5. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 6. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

  • Επιλέξτε Αύξουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε τα αλφαριθμητικά δεδομένα από το Α προς το Ω ή από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο αριθμό, ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από την παλαιότερη στην πιο πρόσφατη. Το TalkBack εκφωνεί: "Αύξουσα ταξινόμηση, ο διακόπτης δεν είναι ενεργός".

  • Επιλέξτε Φθίνουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε τα αλφαριθμητικά δεδομένα από το Ω προς το Α ή από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο αριθμό, ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη. Το TalkBack εκφωνεί: "Φθίνουσα ταξινόμηση, ο διακόπτης δεν είναι ενεργός".

  Όταν βρείτε την επιλογή που θέλετε, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και έπειτα πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Τα στοιχεία ταξινομούνται σύμφωνα με την επιλογή σας.

 8. Για να επιστρέψετε στο φύλλο εργασίας, σαρώστε προς τα δεξιά ώσπου να ακούσετε τη φράση: "Διακόπτης ανάπτυξης επιλεγμένος". Το κουμπί Ανάπτυξη είναι πλέον επιλεγμένο, πατήστε δύο φορές για να το ενεργοποιήσετε.

Ταξινόμηση περιοχής κελιών

Εάν υπάρχουν κενά κελιά στο βιβλίο εργασίας σας, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε μια περιοχή και στη συνέχεια να την ταξινομήσετε.

 1. Στο βιβλίο εργασίας, σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 2. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα".

 3. Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάχτυλα επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λίστας. Το TalkBack παίζει ήχους σε κάθε σας κίνηση σάρωσης και παύει να παίζει ήχους μόλις φτάσετε στο τέλος της λίστας.

 4. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 5. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "Επιλογή περιοχής", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή κελιού ή περιοχής, με ενεργό το πεδίο περιοχής. Πληκτρολογήστε την περιοχή που θέλετε να επιλέξετε, όπως "A1:C15". Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να ακούσετε το TalkBack να εκφωνεί "κουμπί OK". Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Τώρα είναι επιλεγμένη η περιοχή.

 7. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το κουμπί.

 8. Εξερευνήστε τη λίστα στο κάτω μέρος της οθόνης σύροντας ένα δάχτυλο στα στοιχεία. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 9. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

  • Επιλέξτε Αύξουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε τα αλφαριθμητικά δεδομένα από το Α προς το Ω ή από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο αριθμό, ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από την παλαιότερη στην πιο πρόσφατη. Το TalkBack εκφωνεί: "Αύξουσα ταξινόμηση, ο διακόπτης δεν είναι ενεργός".

  • Επιλέξτε Φθίνουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε τα αλφαριθμητικά δεδομένα από το Ω προς το Α ή από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο αριθμό, ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη. Το TalkBack εκφωνεί: "Φθίνουσα ταξινόμηση, ο διακόπτης δεν είναι ενεργός".

  Όταν βρείτε την επιλογή που θέλετε, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και έπειτα πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Τα στοιχεία ταξινομούνται σύμφωνα με την επιλογή σας.

Μορφοποίηση δεδομένων

Μερικές φορές ίσως χρειαστεί να μορφοποιήσετε εκ νέου τα δεδομένα για να λάβετε σωστά αποτελέσματα κατά την ταξινόμηση.

 1. Μεταβείτε στο κελί ή τη στήλη που θέλετε να μορφοποιήσετε. Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

 2. Για να κάνετε εξερεύνηση με την αφή, σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 3. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα". Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάκτυλα για να κυλίσετε τα περιεχόμενα της λίστας προς τα κάτω.

 4. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 5. Όταν το TalkBack εκφωνήσει: "Μενού Μορφή αριθμών", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

  Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις ακόλουθες μορφές: Γενική, Αριθμός, Νομισματική μονάδα, Λογιστική, Ημερομηνία, Ώρα, Ποσοστό, Κλάσμα, Επιστημονική, Κείμενο και Ειδική. Όταν βρείτε τη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές για να την εφαρμόσετε.

Συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων ταξινόμησης

Εάν λάβετε απροσδόκητα αποτελέσματα κατά την ταξινόμηση των δεδομένων σας, κάντε ένα από τα εξής:

 • Εάν τα δεδομένα που έχετε ταξινομήσει περιέχουν έναν ή περισσότερους μαθηματικούς τύπους, οι τιμές που επιστρέφονται από αυτούς τους μαθηματικούς τύπους ενδέχεται να αλλάξουν όταν επαναληφθεί ο υπολογισμός του φύλλου εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να κάνετε πάλι ταξινόμηση για να δείτε ενημερωμένα αποτελέσματα.

 • Οι κρυφές στήλες δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση στηλών και οι κρυφές γραμμές δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση γραμμών. Πριν από την ταξινόμηση των δεδομένων, καλό θα είναι να επανεμφανίσετε τις κρυφές στήλες και γραμμές. Για να τις επανεμφανίσετε, κάντε τα εξής στο βιβλίο εργασίας του Excel:

  1. Μεταβείτε σε μια γραμμή ή στήλη δίπλα σε μια κρυφή στήλη ή γραμμή. Το TalkBack εκφωνεί: "Δίπλα σε κρυφό κελί".

  2. Σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινηθείτε προς τα επάνω στην κεφαλίδα της στήλης (ή, αντίστοιχα, αριστερά προς τον αριθμό γραμμής) και ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε ολόκληρη τη στήλη ή γραμμή.

  3. Πατήστε δύο φορές ξανά για να ανοίξετε το μενού.

  4. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Επανεμφάνιση". Πατήστε δύο φορές για να επανεμφανίσετε τις κρυφές γραμμές ή στήλες. Το TalkBack εκφωνεί την τρέχουσα θέση σας στο βιβλίο εργασίας και η στήλη ή γραμμή επανεμφανίζεται.

 • Ελέγξτε τις τοπικές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης διαφέρουν ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Με την εισαγωγή δεδομένων σε έναν πίνακα στο Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για να βρείτε γρήγορα τις τιμές που πληρούν τα κριτήριά σας.

 1. Στο Excel, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να φτάσετε στον πίνακα. Το TalkBack εκφωνεί το επιλεγμένο κελί.

 2. Κάντε κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στην κεφαλίδα του πίνακα του οποίου τα περιεχόμενα θέλετε να φιλτράρετε. Μπορείτε επίσης να σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την οθόνη για να βρείτε την κεφαλίδα.

 3. Σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 4. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα". Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάχτυλα επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λίστας. Το TalkBack παίζει ήχους σε κάθε σας κίνηση σάρωσης και παύει να παίζει ήχους μόλις φτάσετε στο τέλος της λίστας.

 5. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 6. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας. Όταν φτάσετε στην επιλογή Εμφάνιση κουμπιών φίλτρων, ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές.

 8. Για να επιστρέψετε στο φύλλο εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας στο επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε το TalkBack να εκφωνεί την κεφαλίδα του πίνακα.

 9. Σαρώστε προς τα δεξιά μία φορά για να φτάσετε στο κουμπί φίλτρου. Το TalkBack εκφωνεί τη θέση στην οποία βρίσκεστε. Για παράδειγμα: "Στήλη μηδέν, κεφαλίδα γραμμής μηδέν, δεν έχει εφαρμοστεί φίλτρο". Κάντε κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο. Το TalkBack εκφωνεί: "Κουμπί Φιλτράρισμα στοιχείων". Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 10. Ανοίγει το μενού Φιλτράρισμα στοιχείων. Η εστίαση είναι στο πεδίο αναζήτησης. Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης και για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο στο κάτω μέρος της οθόνης.

 11. Σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του πληκτρολογίου οθόνης για να πληκτρολογήσετε τα κριτήρια με βάση τα οποία θέλετε να φιλτράρετε.

 12. Όταν τελειώσετε, σύρετε το δάχτυλό σας στο επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε το TalkBack να εκφωνεί τα σωστά κριτήρια. Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

 13. Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει το κουμπί Τέλος (στην επάνω δεξιά γωνία). Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 14. Το μενού Φιλτράρισμα στοιχείων κλείνει, οπότε επιστρέφετε στον πίνακα στον οποίο έχουν πλέον εφαρμοστεί τα επιλεγμένα κριτήρια φίλτρου.

Δείτε επίσης

Χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου με το Excel για Android

Χρήση του TalkBack για εκτέλεση βασικών εργασιών στο Excel για Android

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×