Χρησιμοποιήστε το TalkBack για να εισαγάγετε και να επεξεργαστείτε έναν πίνακα στο Excel για Android

Χρησιμοποιήστε το TalkBack για να εισαγάγετε και να επεξεργαστείτε έναν πίνακα στο Excel για Android

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Excel για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να εισαγάγετε και να τροποποιήσετε έναν πίνακα. Μπορείτε να κάνετε τον πίνακά σας πιο προσβάσιμο προσθέτοντας έναν τίτλο ή επισημαίνοντας τμήματα του πίνακα με διαφορετικά χρώματα. Μπορείτε να επεκτείνετε τον πίνακα με νέες γραμμές και στήλες ή μπορείτε να εμφανίσετε τα δεδομένα σας με τη μορφή γραφήματος.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Μετάβαση στο μενού καρτελών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές για την επεξεργασία του φύλλου εργασίας, θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού καρτελών.

 1. Για να απομακρυνθείτε από μια επιλογή σε ένα φύλλο εργασίας και να μετακινηθείτε στο πρώτο στοιχείο στην οθόνη, σαρώστε πρώτα προς τα επάνω και, στη συνέχεια, προς τα κάτω. Θα ακούσετε τον τίτλο του βιβλίου εργασίας.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ανοιχτό το μενού συντομεύσεων στο επάνω μέρος του φύλλου εργασίας σας, για να απομακρυνθείτε από το μενού, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης με δύο δάχτυλα.

 2. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: Κουμπί "Περισσότερες επιλογές". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη με ένα δάχτυλο. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα".

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την καρτέλα που θέλετε να επιλέξετε, για παράδειγμα: "Καρτέλα Εισαγωγή". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει η κορδέλα Εισαγωγή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι καρτέλες Πίνακας, Εικόνα, Σχήμα και Γράφημα είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι επιλεγμένο το αντικείμενο στο φύλλο εργασίας.

 4. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας

 1. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή πίνακα <λεπτομέρειες πίνακα και θέση εστίασης>."

 2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο, έως ότου ακούσετε τη θέση στον πίνακα που επιθυμείτε. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα "Πίνακας".

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην καρτέλα "Πίνακας" ακολουθώντας τις οδηγίες στην Περιήγηση στο μενού καρτελών.

Εισαγωγή ενός πίνακα στο Excel

Προσθέστε έναν πίνακα για να παρουσιάσετε τα δεδομένα σας με αποτελεσματικό και συστηματικό τρόπο. Μπορείτε να εισαγάγετε έναν πίνακα σε ένα κενό φύλλο εργασίας και να συμπληρώσετε τα δεδομένα σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα έναν πίνακα χρησιμοποιώντας δεδομένα στο υπάρχον σύμπλεγμα κελιών.

 1. Στο φύλλο εργασίας σας στο Excel, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Φύλλο <όνομα φύλλου>". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε το τρέχον σημείο εστίασης στο φύλλο εργασίας, που περιγράφεται σε στήλες και γραμμές.

 2. Για να μετακινηθείτε στο κελί όπου θέλετε να εισαγάγετε έναν πίνακα, σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος της οθόνης. Θα ακούσετε την τρέχουσα θέση. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Συμβουλή: Για να επεκτείνετε την επιλογή σας από ένα μόνο κελί σε πολλά κελιά και να εισαγάγετε έναν μεγαλύτερο πίνακα, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και σύρετε απομακρύνοντάς τα προς την κατεύθυνση στην οποία θέλετε να επεκτείνετε την επιλογή σας. Θα ακούσετε την επιλεγμένη περιοχή από το πρώτο κελί επάνω αριστερά έως το τελευταίο κελί κάτω δεξιά.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα "Εισαγωγή" ακολουθώντας τις οδηγίες στην Περιήγηση στο μενού καρτελών.

 4. Στην καρτέλα "Εισαγωγή", σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Πίνακας". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Δεν είναι επιλεγμένο, ο πίνακας περιέχει κεφαλίδες, πλαίσιο ελέγχου." Εάν ο πίνακας περιέχει κεφαλίδες, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Δεν είναι επιλεγμένο, ο πίνακας περιέχει κεφαλίδες, πλαίσιο ελέγχου." Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο".

 5. Για να απομακρυνθείτε από το πλαίσιο ελέγχου, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης με δύο δάχτυλα.

Προσθήκη τίτλου εναλλακτικού κειμένου σε έναν πίνακα

Για να κάνετε τους πίνακές σας στο Excel προσβάσιμους για όλους τους αναγνώστες, μπορείτε να προσθέσετε έναν σύντομο και περιγραφικό τίτλο στον πίνακα και επίσης να προσθέσετε ένα πιο ολοκληρωμένο κείμενο για να περιγράψετε λεπτομερώς τον πίνακα.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας. Η εστίαση μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μενού εναλλακτικού κειμένου". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εναλλακτικό κείμενο".

 3. Στο μενού Εναλλακτικό κείμενο, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πλαίσιο επεξεργασίας για τον τίτλο". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση πληκτρολογίου <γλώσσα πληκτρολογίου>." Πληκτρολογήστε έναν σύντομο τίτλο για τον πίνακά σας.

 4. Για να συντάξετε μια περιγραφή για τον πίνακά σας, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πλαίσιο επεξεργασίας για την περιγραφή". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση πληκτρολογίου <γλώσσα πληκτρολογίου>."

 5. Για να επιστρέψετε στο ενεργό φύλλο, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά έως ότου ακούσετε τη φράση: "Φύλλο <αριθμός φύλλου, λεπτομέρειες φύλλου>, έχει επιλεγεί". Για να ενεργοποιήσετε το φύλλο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη γραμμής ή στήλης σε πίνακα

Μπορείτε εύκολα να επεκτείνετε τον πίνακα, προσθέτοντας γραμμές, επάνω ή κάτω, ή στήλες, αριστερά ή δεξιά από την τρέχουσα επιλογή σε έναν πίνακα.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, προσθέστε γραμμές ή στήλες:

  • Για να εισαγάγετε μια γραμμή πάνω από την τρέχουσα επιλογή, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εισαγωγής επάνω". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να εισαγάγετε μια γραμμή κάτω από την τρέχουσα επιλογή, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εισαγωγής κάτω". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να εισαγάγετε μια στήλη αριστερά της τρέχουσας επιλογής, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εισαγωγής αριστερά". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να εισαγάγετε μια στήλη δεξιά της τρέχουσας επιλογής, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εισαγωγής δεξιά". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Διαγραφή γραμμής ή στήλης από πίνακα

Μπορείτε γρήγορα να διαγράψετε από τον πίνακα ολόκληρες τις γραμμές ή τις στήλες που δεν χρειάζεστε.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψτε γραμμές, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διαγραφή γραμμών". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να διαγράψτε στήλες, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διαγραφή στηλών". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Επισήμανση των δεδομένων στον πίνακά σας

Για να επισημάνετε τα δεδομένα στον πίνακά σας, μπορείτε να προσθέσετε χρώμα σε εναλλασσόμενες γραμμές ή στήλες ή να επισημάνετε μόνο την πρώτη ή την τελευταία στήλη. Μπορείτε επίσης να εμπλουτίσετε γρήγορα τους πίνακές σας, προσθέτοντας προκαθορισμένα στυλ.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, κάντε ένα από τα εξής σε εναλλασσόμενες γραμμές ή στήλες:

  • Για να προσθέσετε χρώμα σε εναλλασσόμενες γραμμές, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διακόπτης γραμμών σε ζώνες, μη επιλεγμένο". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να προσθέσετε χρώμα σε εναλλασσόμενες στήλες, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διακόπτης στηλών σε ζώνες, μη επιλεγμένο". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα προκαθορισμένο στυλ σε μια γραμμή ή στήλη με ζώνες, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μενού στυλ πινάκων". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Στυλ πίνακα". Στη λίστα, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Θα ακούσετε μια περιγραφή για κάθε στυλ. Για να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Στην καρτέλα Πίνακας, κάντε ένα από τα εξής για την πρώτη ή την τελευταία γραμμή:

  • Για να προσθέσετε χρώμα στην πρώτη στήλη, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πρώτη στήλη, μη επιλεγμένη". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να προσθέσετε χρώμα στην τελευταία στήλη, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Τελευταία στήλη, μη επιλεγμένη". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα προκαθορισμένο στυλ στην πρώτη ή στην τελευταία στήλη του πίνακα, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μενού στυλ πινάκων". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Στυλ πίνακα". Στη λίστα, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μεσαίο" ή "Σκούρο". Στη λίστα Μεσαίο στυλ, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ανοιχτό γκρι, στυλ πίνακα μεσαίο, οκτώ στοιχεία λίστας." Αυτό και τα παρακάτω 13 στυλ μπορούν να εφαρμοστούν στην πρώτη γραμμή/τελευταίες στήλες. Στη λίστα Σκούρο στυλ, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σκούρο γκρι, στυλ πίνακα σκούρο, ένα στοιχείο λίστας". Αυτό και τα παρακάτω 6 στυλ μπορούν να εφαρμοστούν στην πρώτη ή τις τελευταίες στήλες. Για να επιλέξετε ένα στυλ για εφαρμογή, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Παρουσίαση των δεδομένων σας σε γράφημα

Μπορείτε να εμφανίσετε τα δεδομένα στον πίνακά σας σε μορφή γραφήματος.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας.

 2. Για να επιλέξετε τα κελιά του πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το γράφημα, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μέχρι να ακούσετε την επιλογή που επιθυμείτε.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή ακολουθώντας τις οδηγίες στην Περιήγηση στο μενού καρτελών.

 4. Στην κορδέλα Εισαγωγή, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μενού γραφήματος". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Γράφημα".

 5. Στο μενού Γράφημα σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον τύπο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, για παράδειγμα: "Μενού πίτας". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε το όνομα του επιλεγμένου τύπου γραφήματος, για παράδειγμα: "Πίτα". Ανοίγει η λίστα τύπων γραφήματος.

 6. Στη λίστα τύπων γραφήματος, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στη λίστα. Θα ακούσετε τα ονόματα των στοιχείων της λίστας, για παράδειγμα: "Πίτα 3Δ, στοιχείο λίστας". Για να επιλέξετε έναν τύπο γραφήματος, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το γράφημα δημιουργείται στο φύλλο εργασίας.

Δείτε επίσης

Χρήση του TalkBack για την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα ενός πίνακα στο Excel για Android

Χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου με το Excel για Android

Χρήση του TalkBack για εκτέλεση βασικών εργασιών στο Excel για Android

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×