Χρησιμοποιήστε τον Publisher για τη δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Publisher για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερωτικά δελτία. Τον τρόπο ρύθμισης του παράδοσης αλληλογραφίας εξαρτάται από το ακροατήριό σας και τον τρόπο που θέλετε τη μορφή που θα εμφανίζονται.

Αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν θέλετε οι παραλήπτες να διαβάσετε το περιεχόμενο της δημοσίευσής σας στην αρχική του μορφή, στείλτε τη δημοσίευσή σας ως συνημμένο. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον πρότυπο ενημερωτικού δελτίου προσαρμοσμένο για τη δημιουργία του ενημερωτικού δελτίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του ενημερωτικού δελτίου, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ενημερωτικού δελτίου με τον Publisher.

Μπορείτε να στείλετε το συνημμένο σας σε οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις μορφές:

 • Δημοσίευση του Publisher

 • Αρχείο PDF

 • Αρχείο XPS

Η καλύτερη επιλογή είναι να το στείλετε ως PDF. Όταν στέλνετε τη δημοσίευσή σας ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν χρειάζεται να δείτε σε προεπισκόπηση την εμφάνισή του σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, επειδή παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ανοίξει και προβάλει τη δημοσίευση στο πρόγραμμα σωστά.

 1. Για να στείλετε το μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > κοινή χρήση > ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στον Publisher 2010, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Αποθήκευση και αποστολή > Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ), και επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Αποστολή ως συνημμένου

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν στέλνετε μια δημοσίευση του Publisher ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο παραλήπτης πρέπει να έχετε εγκατεστημένο για να προβάλετε τη δημοσίευση το Publisher.

  • Αποστολή ως PDF

  • Αποστολή ως XPS

 2. Στην κεφαλίδα του μηνύματος, προσθέστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους παραλήπτες.

 3. Στο πλαίσιο θέμα, προσθέστε έναν τίτλο για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 4. Στη γραμμή εργαλείων επάνω από την κεφαλίδα του μηνύματος, ορίστε τις υπόλοιπες επιλογές που θέλετε.

Δημιουργία και αποστολή ενημερωτικού δελτίου ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο Publisher περιλαμβάνει πολλά σχέδια ενημερωτικού δελτίου ελκυστική εντυπωσιακά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορείτε να στείλετε ως μηνύματα.

Δημιουργία του ενημερωτικού δελτίου

 1. Στη λίστα των τύπων προτύπου στον Publisher, επιλέξτε την κατηγορία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Στη λίστα των σχεδίων, κάντε κύλιση προς τα κάτω, βρείτε την κατηγορία ενημερωτικού δελτίου και επιλέξτε το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην περιοχή Προσαρμογή, μπορείτε να προσαρμόσετε το συνδυασμό χρωμάτων και γραμματοσειρών και να εισαγάγετε πληροφορίες της επιχείρησής σας πριν να δημιουργήσετε τη δημοσίευση.

 3. Επιλέξτε Δημιουργία.

 4. Στη δημοσίευσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντικαταστήστε το κείμενο και τις εικόνες της δημοσίευσης με το δικό σας περιεχόμενο.

 5. Αποθηκεύστε το ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τώρα που έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία του ενημερωτικού δελτίου σας, μπορείτε να το στείλετε ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προεπισκόπηση και αποστολή του ενημερωτικού δελτίου

 1. Για να κάνετε προεπισκόπηση το ενημερωτικό δελτίο σας, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > κοινή χρήση > Προεπισκόπηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Προεπισκόπηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Στον Publisher 2010, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Αποθήκευση και αποστολή > Προεπισκόπηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Προεπισκόπηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.)

 2. Για να στείλετε το μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > κοινή χρήση > ηλεκτρονικό ταχυδρομείο > Αποστολή της τρέχουσας σελίδας. (Στον Publisher 2010, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Αποθήκευση και αποστολή > Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Αποστολή της τρέχουσας σελίδας.)

 3. Στην κεφαλίδα του μηνύματος, προσθέστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους παραλήπτες.

 4. Στο πλαίσιο θέμα, προσθέστε έναν τίτλο για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 5. Στη γραμμή εργαλείων επάνω από την κεφαλίδα του μηνύματος, ορίστε τις υπόλοιπες επιλογές που θέλετε.

Δημιουργία και αποστολή με χρήση της συγχώνευσης αλληλογραφίας

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συγχωνευμένων ενημερωτικό δελτίο, διαβάστε Δημιουργία αλληλογραφίας ή συγχώνευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν θέλετε οι παραλήπτες να διαβάσετε το περιεχόμενο της δημοσίευσής σας στην αρχική του μορφή, στείλτε τη δημοσίευσή σας ως συνημμένο. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον πρότυπο ενημερωτικού δελτίου προσαρμοσμένο για τη δημιουργία του ενημερωτικού δελτίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του ενημερωτικού δελτίου, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ενημερωτικού δελτίου με τον Publisher.

Μπορείτε να στείλετε το συνημμένο σας σε οποιαδήποτε από αυτές τις τέσσερις μορφές:

 • Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Δημοσίευση του Publisher

 • Αρχείο PDF

 • Αρχείο XPS

Η καλύτερη επιλογή είναι να το στείλετε ως PDF. Όταν στέλνετε τη δημοσίευσή σας ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν χρειάζεται να δείτε σε προεπισκόπηση την εμφάνισή του σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, επειδή θα ανοίξει και προβάλει τη δημοσίευση στο σωστό πρόγραμμα παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Για να στείλετε το μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Αποστολή ως μηνύματος

  • Αποστολή δημοσίευσης ως συνημμένου

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν στέλνετε μια δημοσίευση του Publisher ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο παραλήπτης πρέπει να έχετε εγκατεστημένο για να προβάλετε τη δημοσίευση το Publisher.

  • Αποστολή δημοσίευσης ως συνημμένου αρχείου PDF

  • Αποστολή δημοσίευσης ως συνημμένο XPS

 2. Στην κεφαλίδα του μηνύματος, προσθέστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους παραλήπτες.

 3. Στο πλαίσιο θέμα, προσθέστε έναν τίτλο για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 4. Στη γραμμή εργαλείων επάνω από την κεφαλίδα του μηνύματος, ορίστε τις υπόλοιπες επιλογές που θέλετε.

Δημιουργία και αποστολή ενημερωτικού δελτίου ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο Publisher περιλαμβάνει πολλά σχέδια ενημερωτικού δελτίου ελκυστική εντυπωσιακά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορείτε να στείλετε ως μηνύματα.

Δημιουργία του ενημερωτικού δελτίου

 1. Στη λίστα των Δημοφιλείς τύποι δημοσίευσης στον Publisher, κάντε κλικ στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Στη λίστα των σχεδίων, κάντε κύλιση προς τα κάτω, βρείτε την κατηγορία ενημερωτικό δελτίο και επιλέξτε το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην περιοχή Προσαρμογή, μπορείτε να προσαρμόσετε το συνδυασμό χρωμάτων και γραμματοσειρών και να εισαγάγετε πληροφορίες της επιχείρησής σας πριν να δημιουργήσετε τη δημοσίευση.

 3. Επιλέξτε Δημιουργία.

 4. Στη δημοσίευσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντικαταστήστε το κείμενο και τις εικόνες της δημοσίευσης με το δικό σας περιεχόμενο.

 5. Αποθηκεύστε το ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τώρα που έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία του ενημερωτικού δελτίου σας, μπορείτε να το στείλετε ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προεπισκόπηση και αποστολή του ενημερωτικού δελτίου

 1. Για να κάνετε προεπισκόπηση το ενημερωτικό δελτίο σας, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Προεπισκόπηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Για να στείλετε το μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Αποστολή ως μηνύματος.

 3. Στην κεφαλίδα του μηνύματος, προσθέστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους παραλήπτες.

 4. Στο πλαίσιο θέμα, προσθέστε έναν τίτλο για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 5. Στη γραμμή εργαλείων επάνω από την κεφαλίδα του μηνύματος, ορίστε τις υπόλοιπες επιλογές που θέλετε.

Δημιουργία και αποστολή με χρήση της συγχώνευσης αλληλογραφίας

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα συγχωνευμένο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαβάστε Δημιουργία μια συγχώνευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×