Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό εγκατάστασης του Office 365 στο παλιό κέντρο διαχείρισης για την εκτέλεση μετεγκατάστασης με πλήρη μεταφορά

Εάν o Οδηγός ρύθμισης του Office 365 εντοπίσει ότι έχετε έναν διακομιστή που εκτελεί Exchange 2013, Exchange 2010 ή Exchange 2007 εσωτερικής εγκατάστασης και έχετε λιγότερα από 151 γραμματοκιβώτια, σας προτείνει να χρησιμοποιηθεί ο Οδηγός ρύθμισης του Office 365 για την ταυτόχρονη αντιγραφή δεδομένων και την προσθήκη χρηστών. Για αυτόν τον σκοπό, το Office 365 χρησιμοποιεί μια διαδικασία που ονομάζεται μετεγκατάσταση με πλήρη μεταφορά.

Διαβάστε την ενότητα Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη μετεγκατάσταση με πλήρη μεταφορά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365 για μια επισκόπηση της διεργασίας μετεγκατάστασης με πλήρη μεταφορά, εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες πριν να ξεκινήσετε.

Χρησιμοποιήστε το Κέντρο διαχείρισης του Exchange (EAC) για να εκτελέσετε μετεγκατάσταση με πλήρη μεταφορά. Δείτε την ενότητα Πραγματοποίηση μετεγκατάστασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πλήρη μεταφορά στο Office 365 χρησιμοποιώντας το EAC.

Αναζητάτε εντολές του Windows PowerShell; Δείτε την ενότητα Χρήση του PowerShell για μετεγκατάσταση με πλήρη μεταφορά στο Office 365.

Εργασίες μετεγκατάστασης με πλήρη μεταφορά

Ακολουθούν οι εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν όταν θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε:

Πριν ο Οδηγός ρύθμισης του Office 365 να μπορεί να αντιγράψει τα δεδομένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να δημιουργήσει χρήστες για εσάς, πρέπει να ολοκληρώσετε κάποιες αλλαγές στο περιβάλλον του Exchange Server εσωτερικής εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν έχετε ενεργοποιήσει το συγχρονισμό καταλόγων, πρέπει να τον απενεργοποιήσετε, προτού πραγματοποιήσετε μια μετεγκατάσταση με πλήρη μεταφορά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο παλιό Κέντρο διαχείρισης Office 365: ΧΡΗΣΤΕΣ > Ενεργοί χρήστες > Συγχρονισμός υπηρεσίας καταλόγου Active Directory> Διαχείριση.

 1. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της δυνατότητας "Το Outlook από παντού" στο Exchange Server    εσωτερικής εγκατάστασης Η υπηρεσία μετεγκατάστασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιεί τη δυνατότητα "Το Outlook από παντού" (είναι επίσης γνωστή ως RPC μέσω HTTP), για να συνδεθεί με το Exchange Server εσωτερικής εγκατάστασης. Οι παράμετροι της δυνατότητας "Το Outlook από παντού" για το Exchange 2013 και το Exchange Server 2016 ρυθμίζονται αυτόματα. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της δυνατότητας "Το Outlook από παντού" για το Exchange 2010 και το Exchange 2007 ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

 2. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από μια αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA) με τη ρύθμιση των παραμέτρων της δυνατότητας "Το Outlook από παντού", προκειμένου το Office 365 να πραγματοποιήσει μετεγκατάσταση με πλήρη μεταφορά. Για μετεγκατάσταση με πλήρη μεταφορά, θα πρέπει να προσθέσετε τη δυνατότητα "Το Outlook από παντού" και τις υπηρεσίες αυτόματου εντοπισμού στο πιστοποιητικό σας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των πιστοποιητικών, ανατρέξτε στα θέματα:

 3. Προαιρετικό: Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συνδεθείτε με τον οργανισμό Exchange με χρήση της δυνατότητας "Το Outlook από παντού"    Δοκιμάστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης:

  • Χρησιμοποιήστε το Outlook εκτός του εταιρικού σας δικτύου, για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο του Exchange εσωτερικής εγκατάστασης.

  • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Το Outlook από παντού" (RPC μέσω HTTP) ή τους ελέγχους Αυτόματου εντοπισμού του Outlook.

  • Περιμένετε ώσπου να ελεγχθεί αυτόματα η σύνδεση κατά τη σύνδεση του Office 365 στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αργότερα σε αυτή τη διαδικασία.

 4. Ορισμός δικαιωμάτων    Ο λογαριασμός χρήστη εσωτερικής εγκατάστασης που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε με τον οργανισμό Exchange εσωτερικής εγκατάστασης (ονομάζεται επίσης διαχειριστής μετεγκατάστασης) πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης στα γραμματοκιβώτια εσωτερικής εγκατάστασης που θέλετε να μετεγκαταστήσετε στο Office 365. Αυτός ο λογαριασμός χρήστη χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση του Office 365 στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αργότερα σε αυτήν τη διαδικασία.

 5. Για τη μετεγκατάσταση των γραμματοκιβωτίων, ο διαχειριστής πρέπει να έχει ένα από τα εξής δικαιώματα:

  • Ο διαχειριστής μετεγκατάστασης πρέπει να είναι μέλος της ομάδας Domain Admins στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory στον οργανισμό εσωτερικής εγκατάστασης.

   ή

  • Πρέπει να έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα FullAccess στο διαχειριστή μετεγκατάστασης για κάθε γραμματοκιβώτιο της εσωτερικής εγκατάστασης.

   ή

  • Πρέπει να έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα Receive As στο διαχειριστή μετεγκατάστασης στην εσωτερική βάση δεδομένων γραμματοκιβωτίων όπου αποθηκεύονται τα γραμματοκιβώτια των χρηστών.

  Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης αυτών των δικαιωμάτων, ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση δικαιωμάτων Exchange για τη μετεγκατάσταση γραμματοκιβωτίων στο Office 365.

 6. Απενεργοποίηση ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων (UM)    Εάν το Ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων είναι ενεργοποιημένο για τα γραμματοκιβώτια εσωτερικής εγκατάστασης που μετεγκαθιστάτε, απενεργοποιήστε το Ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων πριν από την μετεγκατάσταση. Ενεργοποιήστε το Ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων ή τα γραμματοκιβώτια μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης. Για τα βήματα αυτής της διαδικασίας, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση του Ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων για τους χρήστες για το Exchange 2007.

 7. Δημιουργία ομάδων ασφαλείας και εκκαθάριση πληρεξουσίων    Επειδή η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι δυνατό να εντοπίσει εάν οι ομάδες του Υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης είναι ομάδες ασφαλείας, δεν μπορεί να παράσχει καμία ομάδα που έχει μετεγκατασταθεί ως ομάδα ασφαλείας στο Office 365. Εάν θέλετε να έχετε ομάδες ασφαλείας στο Office 365, πρέπει πρώτα να παράσχετε μια κενή ομάδα ασφαλείας με δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365 πριν να ξεκινήσετε τη μετεγκατάσταση με πλήρη μεταφορά.

  Επιπλέον, αυτή η μέθοδος μετεγκατάστασης μετακινεί μόνο τα γραμματοκιβώτια, τους χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις επαφές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις ομάδες με δυνατότητα αλληλογραφίας. Αντικείμενα που έχουν σχέση διαχείρισης ή πληρεξούσιου μεταξύ τους πρέπει να μετακινηθούν μαζί για να συνεχίσει να λειτουργεί αυτή τη σχέση. Εάν δεν πρόκειται να μετακινήσετε όλα τα αντικείμενα που έχουν εκχωρηθεί ως διαχειριστές ή πληρεξούσιοι σε ένα άλλο αντικείμενο, τότε καταργήστε τη σχέση πριν να ξεκινήσετε τη μετεγκατάσταση.

Στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, στην Αρχική σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβείτε στο παλιό κέντρο διαχείρισης.

Στη συνέχεια, επιλέξτε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ > Έναρξη εγκατάστασης τώρα.

Το πρώτο βήμα είναι να μας δείξετε ότι είστε ο κάτοχος καθενός από τους τομείς που θα φέρετε στο Office 365 .

 1. Στη σελίδα Ας εξατομικεύσουμε τις ρυθμίσεις σας, επιλέξτε Ναι, πρέπει να αντιγράψω δεδομένα για τους χρήστες μου και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Ποιο είναι το τρέχον σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, επιλέξτε την εκδοχή του Exchange. Στο πλαίσιο Πόσους χρήστες έχετε;, καθορίστε τον αριθμό των χρηστών (μικρότερο από 151).

 2. Στον οδηγό εγκατάστασης, στη σελίδα Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους τομείς και το DNS, επιλέξτε Ας ξεκινήσουμε.

  Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τομείς, δείτε το βίντεο στη σελίδα.

 3. Στη σελίδα Ποιον τομέα θέλετε να χρησιμοποιήσετε; πληκτρολογήστε τον τομέα σας, για παράδειγμα, contoso.com.

 4. Στη σελίδα Προσθέστε αυτή την εγγραφή TXT, για να δείξετε ότι είστε ο κάτοχος του τομέα <το όνομα τομέα σας> εμφανίζεται μια συγκεκριμένη εγγραφή TXT για εσάς με μορφή "MS=ms########". Προσθέστε τη στον κεντρικό υπολογιστή DNS. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εγγραφών DNS για το Office 365 κατά τη διαχείριση των εγγραφών DNS σας.

  Αφού προσθέσετε την εγγραφή TXT στον κεντρικό υπολογιστή DNS, περιμένετε μερικά λεπτά και επιλέξτε Εντάξει, έχω προσθέσει την εγγραφή, για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

  Προσθέστε μια εγγραφή TXT για να επαληθεύσετε ότι είστε ο κάτοχος του τομέα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εγγραφή TXT συνήθως επαληθεύεται γρήγορα, αλλά αν εμφανιστεί σφάλμα, περιμένετε λίγο και μετά επιλέξτε ξανά Εντάξει, έχω προσθέσει την εγγραφή.

 5. Στη σελίδα Επαληθεύσαμε ότι είστε ο κάτοχος του τομέα <το όνομα τομέα σας>, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

Αντί να προσθέσει χρήστες, ο Οδηγός ρύθμισης του Office 365 θα προσθέσει τους νέους χρήστες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιγραφής δεδομένων. Στη σελίδα Παράλειψη προσθήκης χρηστών, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την αντιγραφή των δεδομένων σας.

 1. Ελέγξτε τις πληροφορίες στη σελίδα Ετοιμαστείτε να αντιγράψετε δεδομένα στο Office 365 και επιλέξτε Επόμενο.

 2. Στη σελίδα Ας συνδεθούμε, καταχωρήστε τα παρακάτω:

  • Στο πλαίσιο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε χρήστη γραμματοκιβωτίου εσωτερικής εγκατάστασης.

  • Στο πλαίσιο Όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη του διαχειριστή μετεγκατάστασης για το Exchange Server εσωτερικής εγκατάστασης.

  • Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή μετεγκατάστασης για το Exchange Server εσωτερικής εγκατάστασης.

 3. Επιλέξτε Έναρξη αντιγραφής.

  Εισαγάγετε πληροφορίες λογαριασμού για να συνδεθείτε με το διακομιστή Exchange.
 4. Η σελίδα Αντιγραφή σε εξέλιξη θα εμφανίζεται όσο γίνεται αντιγραφή των δεδομένων σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη σύνδεση για το Κέντρο διαχείρισης του Exchange για να προβάλετε την κατάσταση των δεσμών μετεγκατάστασης και να δείτε την πρόοδο της μετεγκατάστασης σας. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο κουμπί ανανέωσης για να δείτε την κατάσταση, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  Κάντε κλικ στο κουμπί "Ανανέωση" για να προβάλετε τα γραμματοκιβώτια που συγχρονίζονται.

Όταν ολοκληρωθεί ο Οδηγός ρύθμισης του Office 365, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του τομέα σας. Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εγγραφών DNS για το Office 365 κατά τη διαχείριση των εγγραφών DNS σας, για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την υπηρεσία σας παροχής φιλοξενίας DNS.

Ο Οδηγός ρύθμισης του Office 365 δημιουργεί τους χρήστες και τα γραμματοκιβώτια τους στο Office 365. Ωστόσο, θα εξακολουθείτε να πρέπει να εκχωρήσετε άδειες χρήσης σε κάθε χρήστη. Εάν δεν εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης, το γραμματοκιβώτιο απενεργοποιείται όταν λήξει η περίοδος χάριτος (30 ημέρες). Για να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση αδειών χρήσης σε χρήστες του Office 365 για επιχειρήσεις.

Δείτε επίσης

Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη μετεγκατάσταση με πλήρη μεταφορά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×