Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" ως διαχειριστής τοποθεσίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Διαχειρίζεστε μια τοποθεσία και θέλετε να δώσετε στην ομάδα σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το Microsoft Office SharePoint Designer 2007 για να συμβάλλει περιεχόμενο στη σελίδα χωρίς να επηρεάζει τη σχεδίαση, τη διάταξη ή άλλο περιεχόμενο της τοποθεσίας. Με τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για την κατάσταση λειτουργίας συμβολής, ώστε η ομάδα σας να μπορεί εύκολα να πραγματοποιήσει τις εργασίες της και μπορείτε να ορίσετε τα κατάλληλα στοιχεία ελέγχου στο περιεχόμενο της τοποθεσίας που θα επιτρέπεται να τροποποιήσει. Το καλύτερο όμως για το διαχειριστή τοποθεσίας είναι ότι η κατάσταση λειτουργίας συμβολής είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δεν απαιτείται ρύθμιση.

Το άρθρο αυτό είναι μια επισκόπηση για τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Ρυθμίσεις συμβολής" από το διαχειριστή τοποθεσίας και του τρόπου εργασίας με ομάδες συμβαλλόντων και τύπους περιοχής.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις συμβολής, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή στις ρυθμίσεις συμβολής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής", η τοποθεσία πρέπει να βρίσκεται σε ένα διακομιστή που εκτελεί το Windows SharePoint Services 3.0 ή το Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Οι ρυθμίσεις συμβολής είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω ομάδες συμβαλλόντων;

Τι είναι η προεπιλεγμένη ομάδα συμβαλλόντων;

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τύπων περιοχής;

Δώστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαφής

Επαναφορά των ρυθμίσεων συμβολής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή

Την πρώτη φορά που ανοίγετε οποιαδήποτε τοποθεσία του SharePoint στο Office SharePoint Designer 2007, η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Δεν απαιτείται ρύθμιση από το διαχειριστή τοποθεσίας, εκτός αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προεπιλογής. Η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" περιλαμβάνει ένα σύνολο προεπιλεγμένων ομάδων συμβαλλόντων (που έχουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις) που είναι συνδεδεμένες με τα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων του SharePoint και οι ρυθμίσεις αυτές είναι ενεργές μέχρι να τις απενεργοποιήσει κάποιος με επαρκή δικαιώματα.

Όταν απενεργοποιείτε τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής", οποιοσδήποτε χρήστης με δικαιώματα για άνοιγμα της τοποθεσίας έχει πλήρη, απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα στο Office SharePoint Designer 2007. Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις συμβολής δημιουργήσατε βρίσκονται ακόμη στην τοποθεσία, ωστόσο, και μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τις ρυθμίσεις συμβολής οποιαδήποτε στιγμή για να είναι πάλι ενεργές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής", πρέπει να έχετε τουλάχιστον δικαιώματα διαχείρισης στην τοποθεσία του SharePoint. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε διαχειριστής τοποθεσίας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας "Ρυθμίσεις συμβολής"

 1. Ανοίξτε την τοποθεσία SharePoint στο Office SharePoint Designer 2007.

 2. Στο μενού Τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις συμβολής.

 3. Αν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετο για να ανοίξετε την ενότητα Για προχωρημένους.

  Παράθυρο διαλόγου 'Ρυθμίσεις συμβολής'

 4. Εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής", κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση ρυθμίσεων συμβολής. Εάν η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" είναι απενεργοποιημένη, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση ρυθμίσεων συμβολής.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Πώς χρησιμοποιούνται οι ομάδες συμβαλλόντων;

Στο πρόγραμμα περιήγησης

Ως διαχειριστής τοποθεσίας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι ένα μεγάλο μέρος της ρύθμισης των ομάδων συμβαλλόντων πραγματοποιείται στις σελίδες "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στο πρόγραμμα περιήγησης.

Για παράδειγμα, δεν προσθέτετε χρήστες άμεσα στις ομάδες συμβαλλόντων. Αντίθετα, κάθε ομάδα συμβαλλόντων είναι συνδεδεμένη με ένα ή περισσότερα επίπεδα δικαιωμάτων σε μια τοποθεσία του SharePoint. Ένα επίπεδο δικαιωμάτων προσδιορίζει δύο σημαντικούς παράγοντες για την ομάδα συμβαλλόντων με την οποία συνδέεται:

 • Ποιος είναι μέλος αυτής της ομάδας συμβαλλόντων    Κατά την προσθήκη χρηστών και ομάδων σε μια τοποθεσία SharePoint στο πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να τους εκχωρήσετε ένα επίπεδο δικαιωμάτων. Εάν αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων είναι συνδεδεμένο με μια ομάδα συμβαλλόντων στο Office SharePoint Designer 2007, κατ' επέκταση, οι χρήστες και οι ομάδες αυτές γίνονται μέλη της συγκεκριμένης ομάδας συμβαλλόντων. Για το λόγο αυτό, αν θέλετε να καταργήσετε χρήστες από μια ομάδα συμβαλλόντων, πρέπει είτε να αποσυνδέσετε το επίπεδο δικαιωμάτων τους από την ομάδα συμβαλλόντων (αυτό πραγματοποιείται στο Office SharePoint Designer 2007) ή να τους εκχωρήσετε ένα επίπεδο δικαιωμάτων που δεν είναι συνδεδεμένο με τη συγκεκριμένη ομάδα συμβαλλόντων (αυτό πραγματοποιείται στο πρόγραμμα περιήγησης).

 • Τι δικαιώματα διαθέτει αυτή η ομάδα συμβαλλόντων    Η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" δεν είναι δυνατότητα ασφαλείας. Η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγεί καλώς εκπαιδευμένους χρήστες προς την σωστή κατεύθυνση, ώστε να μπορούν εύκολα να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με ελάχιστο κίνδυνο για την διακοπή της τοποθεσίας. Οι ρυθμίσεις συμβολής που καθορίζετε στο Office SharePoint Designer 2007 δεν μπορούν να παρακάμψουν ούτε να αντικαταστήσουν τα επίπεδα δικαιωμάτων του SharePoint. Το επίπεδο δικαιωμάτων ενός χρήστη — όχι οι ρυθμίσεις συμβολής — προσδιορίζει πάντα το επίπεδο πρόσβασης αυτού του χρήστη σε μια τοποθεσία SharePoint. Οι ρυθμίσεις συμβολής προσδιορίζουν ποιες δυνατότητες επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο Office SharePoint Designer 2007.

Ως διαχειριστής τοποθεσίας που χρησιμοποιεί τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" στο πρόγραμμα περιήγησης ίσως χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

 • Προσθήκη χρηστών και ομάδων και εκχώρηση επιπέδου δικαιωμάτων σε αυτούς.     Κατ' επέκταση, ανήκουν σε οποιαδήποτε ομάδα συμβαλλόντων που μπορεί να είναι συνδεδεμένη με αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων.

 • Αλλαγή του επιπέδου δικαιωμάτων που εκχωρείται στους χρήστες.     Το επίπεδο δικαιωμάτων αυτό ενδέχεται να είναι συνδεδεμένο με μια διαφορετική ομάδα συμβαλλόντων.

 • Επεξεργασία υπαρχόντων επιπέδων δικαιωμάτων.     Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να επιλέξετε ποια δικαιώματα θα είναι συσχετισμένα με αυτά τα επίπεδα δικαιωμάτων. Το επίπεδο δικαιωμάτων πάντα υπερτερεί των ρυθμίσεων της συνδεδεμένης ομάδας συμβαλλόντων. Οι ρυθμίσεις συμβολής δεν μπορούν να επιτρέψουν στους χρήστες να αλλάξουν μια τοποθεσία με οποιονδήποτε τρόπο αν δεν έχουν το επίπεδο δικαιωμάτων που να το επιτρέπει. Για παράδειγμα, εάν επιτρέψετε στην ομάδα συμβαλλόντων να δημιουργεί νέες σελίδες, οι χρήστες δεν μπορούν να το κάνουν εκτός αν το επίπεδο δικαιωμάτων τους περιλαμβάνει το επίπεδο δικαιωμάτων "Προσθήκη και προσαρμογή σελίδων".

 • Δημιουργία νέων επιπέδων δικαιωμάτων.     Μπορείτε να προσθέσετε νέα επίπεδα δικαιωμάτων για να συνδυάσετε διαφορετικά σύνολα δικαιωμάτων. Ενδέχεται να έχετε χρήστες ή ομάδες που χρειάζονται πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένα αντικείμενα στην τοποθεσία σας και μπορείτε να τους δώσετε τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιώματα για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Μπορείτε να βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων στο SharePoint στην ενότητα Δείτε επίσης.

Στο Office SharePoint Designer 2007

Οι ομάδες συμβαλλόντων είναι ομάδες χρηστών στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας για τη διαδικασία ενημέρωσης μιας τοποθεσίας Web — για παράδειγμα οι συντάκτες περιεχομένου και οι σχεδιαστές Web. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις συμβολής για να δημιουργήσετε διαφορετικά σύνολα περιορισμών επεξεργασίας για διαφορετικές ομάδες συμβαλλόντων, αλλά οι ομάδες πρέπει πρώτα να συνδεθούν με επίπεδα δικαιωμάτων του SharePoint.

Υπάρχουν τρεις προεπιλεγμένες ομάδες συμβαλλόντων: Διαχειριστής τοποθεσίας, Σχεδιαστές Web και Συντάκτες περιεχομένου. Αυτές οι ομάδες συμβαλλόντων είναι συνδεδεμένες αντίστοιχα με τα επίπεδα δικαιωμάτων "Πλήρης έλεγχος", "Σχεδίαση" και "Συνεργάτης".

Προεπιλεγμένες ομάδες συμβαλλόντων που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου 'Ρυθμίσεις συμβολής'

Για παράδειγμα, έχετε ένα σχεδιαστή Web που έχει πρόσβαση για τροποποίηση της τοποθεσίας SharePoint με το επίπεδο δικαιωμάτων σχεδίασης. Από προεπιλογή, ο σχεδιαστής Web χρησιμοποιεί το Office SharePoint Designer 2007 ως μέλος της ομάδας συμβαλλόντων "Σχεδιαστές Web". Αυτό συμβαίνει επειδή η ομάδα συμβαλλόντων "Σχεδιαστές Web" είναι συνδεδεμένη με το επίπεδο δικαιωμάτων σχεδίασης. Ομοίως, ένας διαχειριστής τοποθεσίας που έχει επίπεδο δικαιωμάτων "Πλήρης έλεγχος" στο Windows SharePoint Services 3.0 ανήκει στην ομάδα "Διαχειριστής τοποθεσίας" στο Office SharePoint Designer 2007.

Επίπεδο δικαιωμάτων που εμφανίζεται συνδεδεμένο σε ομάδα συμβαλλόντων

Ενδέχεται να χρειάζεστε μόνο τις προεπιλεγμένες ομάδες συμβαλλόντων ή μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε περισσότερες ομάδες συμβαλλόντων. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να έχετε δύο διαφορετικές ομάδες "Σχεδιαστής Web", μία με όλα τα κανονικά δικαιώματα και μία χωρίς τη δυνατότητα δημιουργίας ή τροποποίησης κύριων σελίδων. Για να το κάνετε αυτό, δημιουργείτε τη νέα ομάδα συμβαλλόντων στο Office SharePoint Designer 2007 και της δίνετε ένα όνομα— για παράδειγμα, "Περιορισμένος σχεδιαστής". Μπορεί να πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο επίπεδο δικαιωμάτων SharePoint — για παράδειγμα, "Σχεδίαση περιορισμένη" — επειδή το επίπεδο δικαιωμάτων "Σχεδίαση" είναι ήδη συνδεδεμένο με την ομάδα συμβαλλόντων "Σχεδιαστές Web". Στη συνέχεια, συνδέετε τη νέα ομάδα συμβαλλόντων με το νέο επίπεδο δικαιωμάτων του SharePoint και ρυθμίζετε τις παραμέτρους για τους περιορισμούς επεξεργασίας για την ομάδα συμβαλλόντων.

Το Windows SharePoint Services 3.0 είναι ευέλικτο σχετικά με τη δημιουργία νέων επιπέδων δικαιωμάτων. Εάν δεν έχετε άλλα διαθέσιμα επίπεδα, μπορείτε απλώς να δημιουργήσετε ένα νέο. Επειδή κάθε επίπεδο δικαιωμάτων του SharePoint μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία ομάδα συμβαλλόντων, μπορεί να χρειάζεται να δημιουργήσετε νέα επίπεδα δικαιωμάτων αν πρέπει να επεξεργάζεστε πολλές νέες ομάδες συμβαλλόντων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέες ομάδες συμβαλλόντων ή να τροποποιήσετε τους υπάρχοντες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας ομάδας συμβαλλόντων.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι η προεπιλεγμένη ομάδα συμβαλλόντων;

Την πρώτη φορά που ανοίγετε μια τοποθεσία στο Office SharePoint Designer 2007 και στη συνέχεια ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συμβολής (μενού Τοποθεσία), θα δείτε ότι η ομάδα "Συντάκτες περιεχομένου" εμφανίζεται ως προεπιλεγμένη ομάδα συμβαλλόντων. Τι σημαίνει αυτό;

Όπως γνωρίζετε ήδη, όλοι οι χρήστες και οι ομάδες της τοποθεσίας SharePoint διαθέτουν επίπεδα δικαιωμάτων στο Windows SharePoint Services 3.0. Τα επίπεδα δικαιωμάτων, με τη σειρά τους, είναι συνδεδεμένα με ομάδες συμβαλλόντων. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας χρήστης του οποίου το επίπεδο δικαιωμάτων δεν είναι συνδεδεμένο με μια ομάδα συμβαλλόντων. Όταν ο χρήστης αυτός ανοίξει την τοποθεσία στο Office SharePoint Designer 2007, του εκχωρείται αυτόματα η προεπιλεγμένη ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής", κάθε χρήστης λαμβάνει ένα σύνολο περιορισμών επεξεργασίας, είτε συνδέσετε το επίπεδο δικαιωμάτων του με μια ομάδα συμβαλλόντων είτε όχι.

Γιατί είναι η ομάδα συμβαλλόντων "Συντάκτης περιεχομένου" η προεπιλεγμένη ομάδα στο Office SharePoint Designer 2007; Επειδή η ομάδα "Συντάκτης περιεχομένου", από προεπιλογή, έχει την μικρότερη πρόσβαση στις δυνατότητες του Office SharePoint Designer 2007. Συνεπώς, ακόμη και αν οι χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι με κάποια ομάδα συμβαλλόντων ανοίξουν την τοποθεσία για επεξεργασία, θα έχουν μόνο περιορισμένη πρόσβαση. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες διακοπής της τοποθεσίας από κάποιον κατά λάθος. Η ανάθεση μιας προεπιλεγμένης ομάδας συμβαλλόντων διευκολύνει και τη ρύθμιση των παραμέτρων της δυνατότητας "Ρυθμίσεις συμβολής", επειδή δεν χρειάζεται να συνδέσετε όλα τα επίπεδα δικαιωμάτων στην τοποθεσία με μια ομάδα συμβαλλόντων.

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ομάδα. Ωστόσο, πριν από αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αναρωτηθείτε Εάν αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει αρνητικά διαδικασία ενημέρωσης της τοποθεσίας Web σας. Να θυμάστε ότι ρυθμίσεων της ομάδας συμβαλλόντων της προεπιλεγμένης ομάδας είναι οι περιορισμοί επεξεργασίας που λαμβάνει οποιοσδήποτε χρήστης εκτός της ομάδας συμβαλλόντων. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ποια ομάδα συμβαλλόντων είναι η προεπιλεγμένη ομάδα, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας ομάδας συμβαλλόντων.

Αρχή της σελίδας

Πώς χρησιμοποιούνται οι τύποι περιοχής;

Οι κύριες σελίδες περιέχουν σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου που ορίζουν τα σημεία της σελίδας, στα οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές οι χρήστες. Οι περιοχές μέσα στα σύμβολα κράτησης θέσης ονομάζονται περιοχές περιεχομένου. Με τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής", μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους περιοχής και, στη συνέχεια, να εκχωρήσετε έναν τύπο περιοχής σε μια περιοχή περιεχομένου. Για παράδειγμα, ένας τύπος περιοχής μπορεί να ορίζει ότι οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν στην περιοχή περιεχομένου μόνο κείμενο. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις κύριες σελίδες, η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" παρέχει τη δυνατότητα σε έναν κάτοχο τοποθεσίας να ορίσει όχι μόνο το σημείο στη σελίδα όπου θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές αλλά και ποιοι τύποι αλλαγών επιτρέπονται στο συγκεκριμένο σημείο.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η ομάδα "Συντάκτες περιεχομένου" πρέπει να ενημερώνουν τακτικά πληροφορίες σε σελίδες της τοποθεσίας SharePoint. Μπορείτε να δημιουργήσετε συγκεκριμένες περιοχές περιεχομένου σε σελίδες όπου οι συντάκτες περιεχομένου μπορούν να προσθέσουν περιεχόμενο. Στις υπόλοιπες περιοχές της σελίδας δεν είναι δυνατή η επεξεργασία, που σημαίνει ότι οι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν τη σχεδίαση, τη διάταξη ή τα στυλ.

Υπάρχουν τρεις προεπιλεγμένοι τύποι περιοχής στο Office SharePoint Designer 2007 — Μόνο κείμενο, Κείμενο και εικόνες και Κείμενο, διάταξη και εικόνες.

Διαχείριση τύπων περιοχής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους περιοχής για να ελέγξετε τον τύπο περιεχομένου που προσθέτουν οι χρήστες σε μια σελίδα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να περιορίσετε τους χρήστες για να μην προσθέτουν πίνακες στη σελίδα. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις στον τύπο περιοχής Κείμενο, διάταξη και εικόνες για να μην μπορούν οι χρήστες να προσθέτουν πίνακες.

Από προεπιλογή, όταν δημιουργείτε ένα νέο τύπο περιοχής, οι περιορισμοί επεξεργασίας και στις τέσσερις κατηγορίες — Επεξεργασία, Μορφοποίηση, Εικόνες, και SharePoint — μεταβιβάζονται από τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων του χρήστη. Όλες οι επιλογές για τον ορισμό των περιορισμών επεξεργασίας στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις περιοχής είναι διαθέσιμες μόνο εφόσον επιλέξετε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός της χρήσης τύπων περιοχής: η παράκαμψη των ρυθμίσεων για μία ή περισσότερες ομάδες συμβαλλόντων σε συγκεκριμένες περιοχές της σελίδας. Με τους τύπους περιοχής, ο διαχειριστής τοποθεσίας μπορεί να ασκεί πολύ μεγάλο έλεγχο σχετικά με το ποιοι τύποι περιεχομένου που μπορούν να προστεθούν σε περιοχές περιεχομένου και από ποιες ομάδες συμβαλλόντων.

Αρχή της σελίδας

Παροχή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαφής

Ως διαχειριστής τοποθεσίας, όταν δημιουργείτε τις ομάδες συμβαλλόντων και τους τύπους περιοχής για την τοποθεσία σας, πρέπει να εξισορροπείτε την ευκολία διαχείρισης με την ανάγκη ορισμού περιορισμών επεξεργασίας, ώστε να μπορούν οι χρήστες να πραγματοποιούν τις εργασίες τους, αλλά χωρίς να διακόπτουν την τοποθεσία. Με οποιαδήποτε τοποθεσία, είναι επίσης σημαντικό να ακολουθείται η αρχή του ελάχιστου προνομίου: Θέλετε να έχουν οι συμβάλλοντες τη λιγότερη δυνατή πρόσβαση σε δυνατότητες του Office SharePoint Designer 2007, ενώ παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Εάν οι χρήστες που εργάζονται σε ομάδες συμβαλλόντων ή με τύπους περιοχής ανακαλύψουν ότι μια ρύθμιση συμβολής τους εμποδίζει να ολοκληρώσουν την εργασία τους, είναι σημαντικό να γνωρίζουν σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν. Θα πρέπει να παρέχετε τουλάχιστον μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαφής για μια τοποθεσία. Ιδανικά, κάθε επαφή θα έχει αρκετά δικαιώματα (συνήθως, Πλήρη έλεγχο) για να αλλάξει τις ρυθμίσεις συμβολής για την τοποθεσία, αν χρειάζεται. Όταν οι χρήστες προβάλλουν τις ρυθμίσεις συμβολής, μπορούν να απευθύνονται στο διαχειριστή τοποθεσίας, κάνοντας κλικ στη σύνδεση Επικοινωνία με το διαχειριστή της τοποθεσίας, στο παράθυρο εργασιών Συνεργάτης. Οι χρήστες μπορούν επίσης να προβάλλουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαχειριστή τοποθεσίας, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις συμβολής, στο μενού Τοποθεσία.

 1. Στο μενού Τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις συμβολής.

 2. Στο πλαίσιο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επαφής, πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επαφής — για παράδειγμα, someone@example.com. Εάν πληκτρολογήσετε περισσότερες από μία διευθύνσεις, βεβαιωθείτε ότι τις έχετε διαχωρίσει με ελληνικά ερωτηματικά.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Επαναφορά των ρυθμίσεων συμβολής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Εάν επιλέξετε τα επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συμβολής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, όλες οι ομάδες συμβαλλόντων που δημιουργήσατε ή τροποποιήσατε διαγράφονται και δεν μπορείτε να τις ανακτήσετε.

 1. Στο μενού Τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις συμβολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων συμβολής.

 2. Εάν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  Μήνυμα που ρωτά εάν θέλετε να καταργήσετε όλες τις ρυθμίσεις συμβολής

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×