Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις για έλεγχο του φωνητικού ταχυδρομείου

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις για έλεγχο του φωνητικού ταχυδρομείου

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

Χρησιμοποιήστε το Skype for Business με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για να ελέγξετε γρήγορα το φωνητικό σας ταχυδρομείο. Τόσο το Skype for Business όσο και το Outlook αποθηκεύουν τα μηνύματα του φωνητικού σας ταχυδρομείου.

Σημειώσεις: 

Ακρόαση του φωνητικού σας ταχυδρομείου στο Skype για επιχειρήσεις

Όταν έχετε νέα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου, η καρτέλα Τηλέφωνο στο κύριο παράθυρο του Skype for Business εμφανίζει τον αριθμό των μηνυμάτων και ο Αφηγητής ανακοινώνει τον αριθμό των μηνυμάτων, όταν η εστίαση βρίσκεται στην καρτέλα Τηλέφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να λάβετε μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου μέσω του Skype, οι παράμετροι του λογαριασμού σας πρέπει να ρυθμιστούν για τη λήψη μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου.

 1. Εκκινήστε το Skype for Business. Για οδηγίες ανατρέξτε στην ενότητα Εκκίνηση του Skype για επιχειρήσεις.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Skype for Business, πατήστε Ctrl+4, για να επιλέξετε την καρτέλα Τηλέφωνο.

 3. Ανοίγει η λίστα των μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου. Για να μετακινηθείτε στα μηνύματα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους ή πάνω βέλους. Κάθε φορά που περνάτε από ένα μήνυμα, ακούτε τα στοιχεία του καλούντος.

 4. Για να ακούσετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  1. Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  2. Για να αλλάξετε την ταχύτητα της αναπαραγωγής, πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί ταχύτητας αναπαραγωγής φωνητικού ταχυδρομείου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και επιλέξτε την ταχύτητα από το μενού.

  3. Για επαναφορά ή γρήγορη προώθηση του μηνύματος, πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε: "Ρυθμιστικό". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού ή δεξιού βέλους, για να μετακινήσετε τη θέση αναπαραγωγής πίσω ή μπροστά.

 5. Για να πραγματοποιήσετε περισσότερες ενέργειες και να ανακαλύψετε περισσότερες επιλογές, πατήστε Enter, όταν βρίσκεστε σε μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου. Υπάρχουν, για παράδειγμα, οι εξής δυνατότητες:

  • Επιστροφή κλήσης. Απλώς πατήστε μία φορά το πλήκτρο δεξιού βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  • Κλήση του κινητού τηλεφώνου του καλούντος, κλήση άλλου αριθμού ή πραγματοποίηση κλήσης Skype. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους δύο φορές. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Κουμπί Επιλογές κλήσης". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, για να ανοίξετε το μενού και πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να πλοηγηθείτε στις επιλογές του μενού. Για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε Enter.

  • Άνοιγμα της κάρτας επαφής. Για να ανοίξετε την κάρτα επαφής του καλούντος, πατήστε το κουμπί δεξιού βέλους τρεις φορές και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να πλοηγηθείτε στα περιεχόμενα της κάρτας επαφής, πατήστε τα πλήκτρα κάτω ή πάνω βέλους. Για να κλείσετε την κάρτα επαφής, πατήστε Esc.

  • Για να προχωρήσετε σε περισσότερες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους τέσσερις φορές. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, για να ανοίξετε το μενού. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα εξής, για παράδειγμα:

   • Έναρξη κλήσης βίντεο με τον καλούντα.

   • Άνοιγμα στοιχείου στο Outlook για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλήση.

   • Διαγραφή στοιχείου για διαγραφή του φωνητικού ταχυδρομείου από το Skype for Business.

   • Επισήμανση στοιχείου ως αναγνωσμένου.

Δείτε επίσης

Συμμετάσχετε σε ηλεκτρονική σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις στο Outlook στο web

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Skype for Business for Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε Mac OS, για να ελέγξετε γρήγορα το φωνητικό σας ταχυδρομείο.

Σημειώσεις: 

Ακρόαση του φωνητικού σας ταχυδρομείου στο Skype για επιχειρήσεις

Όταν έχετε νέα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου, η καρτέλα Κλήσεις στο κύριο παράθυρο του Skype for Business for Mac εμφανίζει μια κόκκινη κουκκίδα και το VoiceOver ανακοινώνει τον αριθμό των μηνυμάτων για τα οποία δεν έχει γίνει αναπαραγωγή, όταν η εστίαση βρίσκεται στην καρτέλα Φωνητικό ταχυδρομείο.

 1. Εκκινήστε το Skype for Business, αν δεν είναι ήδη ανοιχτό:

  1. Πατήστε Command+F για άνοιγμα της αναζήτησης.

  2. Πληκτρολογήστε Skype για επιχειρήσεις στο πεδίο κειμένου.

  3. Πατήστε Tab μέχρι να ανακοινώσει το VoiceOver: "Skype για επιχειρήσεις, εφαρμογή".

  4. Πατήστε Ctrl+Option+πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο σύνδεσης του Skype for Business.

  5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση εισόδου οργανισμού και πατήστε Tab.

  6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε Enter.

 2. Η εστίαση βρίσκεται στο κύριο παράθυρο περιήγησης του Skype for Business. Για πρόσβαση στα κύρια στοιχεία περιήγησης στο παράθυρο, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους.

 3. Πατήστε Tab τρεις φορές μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να ανακοινώνει: "Κλήσεις". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για έξοδο από το κύριο παράθυρο περιήγησης, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο πάνω βέλους. Το VoiceOver ανακοινώνει: "Έξοδος από την κύρια ομάδα περιήγησης".

 5. Για να μετακινηθείτε στο κουμπί Φωνητικό ταχυδρομείο στην ομάδα Κλήσεις, πατήστε επανειλημμένα Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ανακοινώσει το VoiceOver: "Κουμπί επιλογής Φωνητικό ταχυδρομείο".

 6. Για να επιλέξετε το κουμπί Φωνητικό ταχυδρομείο, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 7. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου, πατήστε μία φορά Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους. Το VoiceOver ανακοινώνει: "Φωνητικό ταχυδρομείο, πίνακας".

 8. Πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους, για να εισέλθετε στη λίστα. Η εστίαση βρίσκεται στο πιο πρόσφατο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου. Το VoiceOver ξεκινά την ανάγνωση των στοιχείων του καλούντος.

 9. Για να μετακινηθείτε στα μηνύματα, πατήστε Control+Option+πλήκτρο κάτω ή πάνω βέλους.

 10. Για αναπαραγωγή ενός μηνύματος, πατήστε Enter.

Δείτε επίσης

Συμμετάσχετε σε ηλεκτρονική σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Πραγματοποιήστε και λάβετε κλήσεις χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×