Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις για έλεγχο του φωνητικού ταχυδρομείου

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις για έλεγχο του φωνητικού ταχυδρομείου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για να ελέγξετε γρήγορα το φωνητικό σας ταχυδρομείο. Τόσο το Skype για επιχειρήσεις όσο και το Outlook αποθηκεύουν τα μηνύματα του φωνητικού σας ταχυδρομείου.

Σημειώσεις: 

Ακρόαση του φωνητικού σας ταχυδρομείου στο Skype για επιχειρήσεις

Όταν έχετε νέα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου, η καρτέλα Τηλέφωνο στο κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις εμφανίζει τον αριθμό των μηνυμάτων και ο Αφηγητής ανακοινώνει τον αριθμό των μηνυμάτων, όταν η εστίαση βρίσκεται στην καρτέλα Τηλέφωνο.

Σημείωση: Για να λάβετε μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου μέσω του Skype, οι παράμετροι του λογαριασμού σας πρέπει να ρυθμιστούν για τη λήψη μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου.

 1. Εκκινήστε το Skype για επιχειρήσεις. Για οδηγίες ανατρέξτε στην ενότητα Εκκίνηση του Skype για επιχειρήσεις.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις, πατήστε Ctrl+4, για να επιλέξετε την καρτέλα Τηλέφωνο.

 3. Ανοίγει η λίστα των μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου. Για να μετακινηθείτε στα μηνύματα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους ή πάνω βέλους. Κάθε φορά που περνάτε από ένα μήνυμα, ακούτε τα στοιχεία του καλούντος.

 4. Για να ακούσετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  1. Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  2. Για να αλλάξετε την ταχύτητα της αναπαραγωγής, πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί ταχύτητας αναπαραγωγής φωνητικού ταχυδρομείου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και επιλέξτε την ταχύτητα από το μενού.

  3. Για επαναφορά ή γρήγορη προώθηση του μηνύματος, πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε: "Ρυθμιστικό". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού ή δεξιού βέλους, για να μετακινήσετε τη θέση αναπαραγωγής πίσω ή μπροστά.

 5. Για να πραγματοποιήσετε περισσότερες ενέργειες και να ανακαλύψετε περισσότερες επιλογές, πατήστε Enter, όταν βρίσκεστε σε μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου. Υπάρχουν, για παράδειγμα, οι εξής δυνατότητες:

  • Επιστροφή κλήσης. Απλώς πατήστε μία φορά το πλήκτρο δεξιού βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  • Κλήση του κινητού τηλεφώνου του καλούντος, κλήση άλλου αριθμού ή πραγματοποίηση κλήσης Skype. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους δύο φορές. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Κουμπί Επιλογές κλήσης". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, για να ανοίξετε το μενού και πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους, για να πλοηγηθείτε στις επιλογές του μενού. Για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε Enter.

  • Άνοιγμα της κάρτας επαφής. Για να ανοίξετε την κάρτα επαφής του καλούντος, πατήστε το κουμπί δεξιού βέλους τρεις φορές και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να πλοηγηθείτε στα περιεχόμενα της κάρτας επαφής, πατήστε τα πλήκτρα κάτω ή πάνω βέλους. Για να κλείσετε την κάρτα επαφής, πατήστε Esc.

  • Για να προχωρήσετε σε περισσότερες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους τέσσερις φορές. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, για να ανοίξετε το μενού. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα εξής, για παράδειγμα:

   • Έναρξη κλήσης βίντεο με τον καλούντα.

   • Άνοιγμα στοιχείου στο Outlook για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλήση.

   • Διαγραφή στοιχείου για διαγραφή του φωνητικού ταχυδρομείου από το Skype για επιχειρήσεις.

   • Επισήμανση στοιχείου ως αναγνωσμένου.

Δείτε επίσης

Συμμετάσχετε σε ηλεκτρονική σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις στο Outlook στο web

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε Mac OS, για να ελέγξετε γρήγορα το φωνητικό σας ταχυδρομείο.

Σημειώσεις: 

Ακρόαση του φωνητικού σας ταχυδρομείου στο Skype για επιχειρήσεις

Όταν έχετε νέα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου, η καρτέλα Κλήσεις στο κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις για Mac εμφανίζει μια κόκκινη κουκκίδα και το VoiceOver ανακοινώνει τον αριθμό των μηνυμάτων για τα οποία δεν έχει γίνει αναπαραγωγή, όταν η εστίαση βρίσκεται στην καρτέλα Φωνητικό ταχυδρομείο.

 1. Έναρξη Skype για επιχειρήσεις, εάν δεν ανοίξει ήδη. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο Ανοιχτό το Skype για επιχειρήσεις και την είσοδο.

 2. Η εστίαση βρίσκεται στο κύριο παράθυρο περιήγησης του Skype για επιχειρήσεις. Για πρόσβαση στα κύρια στοιχεία περιήγησης στο παράθυρο, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους.

 3. Πατήστε Tab τρεις φορές μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να ανακοινώνει: "Κλήσεις". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για έξοδο από το κύριο παράθυρο περιήγησης, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο πάνω βέλους. Το VoiceOver ανακοινώνει: "Έξοδος από την κύρια ομάδα περιήγησης".

 5. Για να μετακινήσετε το κουμπί φωνητικού ταχυδρομείου της ομάδας κλήσεις, πατήστε Control + Option + δεξί βέλος πλήκτρο TAB μέχρι το VoiceOver ανακοινώνει: "Φωνητικό ταχυδρομείο, το κουμπί επιλογής."

 6. Για να επιλέξετε το κουμπί Φωνητικό ταχυδρομείο, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 7. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου, πατήστε μία φορά Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους. Το VoiceOver ανακοινώνει: "Φωνητικό ταχυδρομείο, πίνακας".

 8. Πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους, για να εισέλθετε στη λίστα. Η εστίαση βρίσκεται στο πιο πρόσφατο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου. Το VoiceOver ξεκινά την ανάγνωση των στοιχείων του καλούντος.

 9. Για να μετακινηθείτε στα μηνύματα, πατήστε Control+Option+πλήκτρο κάτω ή πάνω βέλους.

 10. Για αναπαραγωγή ενός μηνύματος, πατήστε Enter.

Δείτε επίσης

Συμμετάσχετε σε ηλεκτρονική σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή απάντηση μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×