Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε κλειστές λεζάντες για να καταγράψει παρουσιάσεις του PowerPoint

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε κλειστές λεζάντες για να καταγράψει παρουσιάσεις του PowerPoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε κλειστές λεζάντες σε βίντεο. Με τις κλειστές λεζάντες, μπορείτε να ανοίξετε την παρουσίασή σας σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο, για παράδειγμα, σε άτομα με προβλήματα ακοής ή σε άτομα που μιλούν διαφορετική γλώσσα από αυτή που υπάρχει στο βίντεό σας.

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο στο PowerPoint 2016 εμφανίζει τις λεζάντες κατά την αναπαραγωγή του βίντεο. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση κλειστών λεζαντών ή υποτίτλων.

Οι κλειστές λεζάντες αποθηκεύονται σε ένα αρχείο που βασίζεται σε κείμενο με την επέκταση ονόματος αρχείου .vtt. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο κλειστής λεζάντας μόνοι σας ή να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο δημιουργίας λεζαντών. Για να κάνετε αναζήτηση στο Internet για διαθέσιμα εργαλεία και λεπτομερείς οδηγίες, πληκτρολογήστε "δημιουργία αρχείου vtt" στο μηχανισμό αναζήτησης που χρησιμοποιείτε. Για να δείτε τους τύπους αρχείων λεζάντας που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα Τύποι αρχείων κλειστής λεζάντας που υποστηρίζονται από το PowerPoint.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κλειστών λεζαντών σε βίντεο

Μπορείτε να προσθέσετε λεζάντες σε παρουσιάσεις που έχετε καταγράψει με αφήγηση βίντεο, καταγραφές οθόνης και οποιαδήποτε άλλα βίντεο εκτός από τα online βίντεο που εισάγετε στο PowerPoint. Αυτή τη στιγμή, η προσθήκη λεζαντών σε μια καταγεγραμμένη παρουσίαση που περιέχει μόνο αφήγηση ήχου δεν υποστηρίζεται.

Προετοιμάστε ένα αρχείο λεζαντών που βασίζεται σε κείμενο με επέκταση ονόματος αρχείου .vtt πριν από την προσθήκη λεζαντών. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας κλειστών λεζαντών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία κλειστών λεζαντών για βίντεο.

 1. Στο PowerPoint 2016, στην Κανονική προβολή, μεταβείτε στη διαφάνεια που περιέχει το βίντεο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε λεζάντες. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Μάθετε πώς να περιηγείστε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας προσβάσιμες δυνατότητες.

 2. Στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το βίντεο που έχει ανακοινωθεί.

 3. Στο βίντεο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ, Ο. Θα ακούσετε: "Καρτέλα 'Αναπαραγωγή'".

 4. Πατήστε Λ,2. Θα ακούσετε τη φράση: "Στοιχείο μενού 'Εισαγωγή λεζαντών'".

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου 'Εισαγωγή λεζαντών', όνομα αρχείου, δυνατότητα επεξεργασίας."

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή λεζαντών, πατήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους μέχρι να εντοπίσετε το αρχείο λεζάντας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή, διαιρούμενο κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα άλλο αρχείο λεζάντας, απλώς να επαναλάβετε τη διαδικασία.

 9. Κάντε αναπαραγωγή του βίντεο και ελέγξτε ότι οι λεζάντες εμφανίζονται σωστά. Μπορεί να χρειάζεστε βοήθεια από ένα άτομο που βλέπει για να το κάνετε αυτό.

Κατάργηση λεζαντών από ένα βίντεο

Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ένα αρχείο κλειστής λεζάντας που έχει εισαχθεί σε ένα βίντεο στο PowerPoint 2016, μπορείτε πρώτα να καταργήσετε το αρχείο, να το τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, να το προσθέσετε ξανά στο βίντεο. Πριν από την κατάργηση του αρχείου από το βίντεο του PowerPoint 2016, βεβαιωθείτε ότι έχετε το αρχικό αντίγραφο του αρχείου κλειστής λεζάντας αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας.

Εάν έχετε προσθέσει περισσότερα από ένα αρχεία λεζάντας σε ένα βίντεο, η ακόλουθη διαδικασία καταργεί όλα τα αρχεία λεζάντας που έχετε εκχωρήσει για το βίντεο.

 1. Στο PowerPoint 2016, στην Κανονική προβολή, μεταβείτε στη διαφάνεια που περιέχει το βίντεο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε λεζάντες. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Μάθετε πώς να περιηγείστε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας προσβάσιμες δυνατότητες.

 2. Στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το βίντεο που έχει ανακοινωθεί.

 3. Στο βίντεο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ, Ο. Θα ακούσετε: "Καρτέλα 'Αναπαραγωγή'".

 4. Πατήστε Λ,2. Θα ακούσετε τη φράση: "Στοιχείο μενού 'Εισαγωγή λεζαντών'".

 5. Πατήστε το πλήκτρο Κ. Οι κλειστές λεζάντες καταργούνται από το βίντεο.

Δείτε επίσης

Δημιουργία παρουσίασης από ένα πρότυπο με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για να δημιουργείτε παρουσιάσεις του PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για παράδοση παρουσίασης PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×