Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προγραμματίσετε μια σύσκεψη στο Outlook

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προγραμματίσετε μια σύσκεψη στο Outlook

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προγραμματίσετε συσκέψεις με άλλα άτομα, να ελέγξετε πότε είναι διαθέσιμα τα άτομα που προσκαλείτε, να κάνετε τις συσκέψεις περιοδικές, να ορίσετε υπενθυμίσεις για συσκέψεις και να ζητήσετε απάντηση από τα άτομα που έχετε προσκαλέσει στο Outlook 2016.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

Σε αυτό το θέμα

Προγραμματισμός σύσκεψης και πρόσκληση ατόμων

 1. Για να δημιουργήσετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη από οποιαδήποτε περιοχή του Outlook 2016 (όπως το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Ημερολόγιο ή τις Εργασίες), πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Q. Ανοίγει ένα παράθυρο Σύσκεψη, η εστίαση μετακινείται στο πεδίο κειμένου Προς στην πρόσκληση και θα ακούσετε το εξής: "To, Editing." Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "To, edit."

 2. Για να προσκαλέσετε άτομα στη σύσκεψη, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου και, εάν τη γνωρίζετε, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

  Το Outlook πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση για αντιστοιχίσεις στο βιβλίο διευθύνσεών σας. Για να περιηγηθείτε στις προτάσεις, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Θα ακούσετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις καθώς μετακινείστε.

  Συμβουλή: Για να επιβεβαιώσετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος ονομάτων για να κάνετε αναζήτηση. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος ονομάτων, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+H για να μεταβείτε στην καρτέλα Σύσκεψη, έπειτα πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Check Names button" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στο πρώτο όνομα των αποτελεσμάτων αναζήτησης και θα ακούσετε να εκφωνείται το όνομα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε ένα όνομα και μια διεύθυνση.

 3. Για να περιηγηθείτε στα προτεινόμενα ονόματα, χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος. Για να επιλέξετε ένα όνομα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab, για να μεταβείτε στο πλαίσιο κειμένου Θέμα. Θα ακούσετε το εξής: "Subject, editing." Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "Subject, edit." Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το θέμα της σύσκεψης.

 5. Πατήστε ξανά το πλήκτρο Tab, για να μεταβείτε στο πλαίσιο κειμένου Τοποθεσία. Θα ακούσετε το εξής: "Location editable, edit." Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "Location, edit combo." Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την τοποθεσία.

  Συμβουλές: Εάν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό Microsoft Exchange, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αιθουσών: Όλες οι αίθουσες, για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να κάνετε κράτηση αιθουσών.

  • Για να μετακινηθείτε στο κουμπί Αίθουσες... ενώ η εστίαση είναι στο πλαίσιο Τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε να εκφωνείται το "Rooms... button".

  • Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αιθουσών, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο Αναζήτηση και θα ακούσετε να εκφωνείται το "Select Rooms, All Rooms, Search, Editing". Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "Search column, edit."

  • Για να βρείτε μια διαθέσιμη αίθουσα στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα. Θα ακούσετε το όνομα της επιλεγμένης αίθουσας, καθώς και λεπτομέρειες όπως τη διαθεσιμότητα της αίθουσας και τον αριθμό τηλεφώνου.

  • Για να περιηγηθείτε στη λίστα αιθουσών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Για να δεσμεύσετε την τρέχουσα επιλεγμένη αίθουσα για τη σύσκεψή σας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Πατήστε ξανά το πλήκτρο Enter για να επιστρέψετε την εστίαση στην πρόσκληση. Θα ακούσετε το θέμα της σύσκεψης και μετά θα ακούσετε "Rooms… button".

 6. Για να καθορίσετε τη διάρκεια της σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε να εκφωνείται το "Start date, editing." Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "Start date, edit." Από προεπιλογή, αυτό το πεδίο περιλαμβάνει την ημέρα και την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η πρόσκληση σε σύσκεψη.

  Συμβουλή: Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των ατόμων που προσκαλείτε πριν αποθηκεύσετε ή στείλετε την πρόσκληση της σύσκεψης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Έλεγχος διαθεσιμότητας για τα άτομα που προσκαλείτε

  Ανάλογα με τη διάρκεια της σύσκεψης, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω δύο μεθόδους:

  • Αν η σύσκεψη διαρκεί όλη την ημέρα, πληκτρολογήστε την ημερομηνία της σύσκεψης και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Unchecked, All day event check box." Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "All day event check box, not checked." Για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε το εξής: "Checked."

  • Αν η σύσκεψη διαρκεί λιγότερο από μια πλήρη ημέρα, πληκτρολογήστε την ημερομηνία της σύσκεψης και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε το εξής: "Start time." Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης της σύσκεψης και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο κειμένου Ώρα λήξης και ακούγεται "End time."

 7. Για να ορίσετε την ώρα λήξης της σύσκεψης, πληκτρολογήστε την ώρα λήξης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Για να στείλετε την πρόσκληση σε σύσκεψη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+S. Η εστίαση μετακινείται στο τρέχον ενεργό παράθυρο.

Έλεγχος διαθεσιμότητας για τα άτομα που προσκαλείτε

Αφού εισαγάγετε ονόματα σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη, μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητά τους.

 1. Στο παράθυρο Σύσκεψη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+H και έπειτα πατήστε το πλήκτρο U, για να ανοίξετε τον Βοηθό προγραμματισμού. Θα ακούσετε το εξής: "All attendees list box." Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "List box, all attendees."

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Options button" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού Επιλογές. Θα ακούσετε το εξής: "Menu." Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στα στοιχεία μέχρι να ακούσετε το εξής: "AutoPick, collapsed, menu item." Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "AutoPick submenu." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το δευτερεύον μενού.

 3. Για να περιηγηθείτε στο δευτερεύον μενού, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Μπορείτε να ακούσετε τις επιλογές καθώς μετακινείστε, όπως "All People and Resources," ή "All People and One Resource." Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter όταν την ακούσετε να εκφωνείται.

 4. Η Αυτόματη επιλογή επιλέγει την αμέσως επόμενη διαθέσιμη ώρα που ικανοποιεί την επιλογή σας. Στον Αφηγητή, ακούτε την προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα καθώς και το όνομα και τη διαθεσιμότητα κάθε συμμετέχοντα, όπως "Anna Lidman, Free." Στο JAWS, για να ακούσετε τη διαθεσιμότητα κάθε συμμετέχοντα, περιηγηθείτε στη πλαίσιο λίστας συμμετεχόντων.

 5. Κάντε μία από αυτές τις επιλογές:

  • Για να αποδεχτείτε την ώρα και να στείλετε την πρόσκληση σε σύσκεψη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+S.

  • Για να αποδεχτείτε την ώρα και να επιστρέψετε στη φόρμα της πρόσκλησης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+H, P, P. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε την πρόσκληση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στα πεδία της πρόσκλησης.

  • Για να επιστρέψετε στην Αυτόματη επιλογή και να βρείτε μια διαφορετική επιλογή, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Σημειώστε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, η εστίαση παραμένει στο κουμπί Επιλογές και μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Enter. Αλλιώς, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το εξής: "Options button."

Δημιουργία περιοδικής σύσκεψης

 1. Στο παράθυρο πρόσκλησης της Σύσκεψης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+H και έπειτα πατήστε το πλήκτρο E, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Περιοδικότητα συνάντησης. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε το εξής: "Appointment recurrence. Start, editing." Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "Appointment recurrence. Start column." Θα ακούσετε επίσης την ώρα έναρξης της σύσκεψης.

 2. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο ομάδας Μοτίβο περιοδικότητας, στο παράθυρο διαλόγου Περιοδικότητα συνάντησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το τρέχον επιλεγμένο μοτίβο ("Daily," "Weekly", "Monthly" ή "Yearly").

 3. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των μοτίβων περιοδικότητας και να επιλέξετε ένα από αυτά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Μπορείτε να κάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Επιλογές ημέρας

   Για να επιλέξετε το στοιχείο Ημερήσια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+D. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε το εξής: "Daily." Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "Recurrence pattern, daily."

   • Κάθε εργάσιμη ημέρα

    Πατήστε το πλήκτρο Tab και έπειτα μετακινήστε την εστίαση στην επιλογή Κάθε εργάσιμη ημέρα, επιλέξτε την και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+K. Θα ακούσετε το εξής: "Every weekday".

   • Κάθε λίγες ημέρες

    Για να μετακινήσετε την εστίαση στο κουμπί Κάθε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+V. Θα ακούσετε "Every". Για να μετακινήσετε την εστίαση στο πεδίο κειμένου ημερών, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε "Every, editable text". Πληκτρολογήστε τον αριθμό των ημερών (για παράδειγμα, για να καθορίσετε ότι η σύσκεψη επαναλαμβάνεται κάθε δύο ημέρες, πληκτρολογήστε 2) και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Επιλογές εβδομάδας

   • Εβδομαδιαία

    Για να επιλέξετε το στοιχείο Εβδομαδιαία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+W. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε το εξής: "Weekly." Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "Recurrence pattern, weekly."

   • Κάθε λίγες εβδομάδες

    Επιλέξτε Εβδομαδιαία. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο πεδίο κειμένου Επανάληψη κάθε, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε "Recur every, editable text, week". Πληκτρολογήστε τον αριθμό των εβδομάδων (για παράδειγμα, για να καθορίσετε ότι η σύσκεψη επαναλαμβάνεται κάθε τρεις εβδομάδες, πληκτρολογήστε 3).

  • Επιλογές μήνα

   • Μηνιαία

    Για να επιλέξετε το στοιχείο Μηνιαία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+M. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε το εξής: "Monthly." Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "Recurrence pattern, monthly."

   • Κάθε λίγους μήνες

    Επιλέξτε το στοιχείο Μηνιαία. Για να ορίσετε την περιοδικότητα των συσκέψεων, πατήστε το πλήκτρο Tab τρεις φορές. Θα ακούσετε το εξής: "Day, editable text, of every, editable text, month." Πληκτρολογήστε τον αριθμό των μηνών (για παράδειγμα, για να καθορίσετε ότι η σύσκεψη επαναλαμβάνεται κάθε τρεις μήνες, πληκτρολογήστε 3).

  • Ετήσια

   Για να επιλέξετε το στοιχείο Ετήσια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Y. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε το εξής: "Yearly." Στο JAWS, θα ακούσετε το εξής: "Recurrence pattern, yearly."

  Αφού ορίσετε τις επιλογές περιοδικότητας, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Περιοδικότητα συνάντησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το "OK button" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση και απάντηση μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη στο Outlook 2016

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στην Αλληλογραφία στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×