Χρησιμοποιήστε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα για τη διάθεση εξωτερικά δεδομένα πίνακα στις υπηρεσίες Excel Services

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Εάν θέλετε να εργαστείτε με δεδομένα του πίνακα που βασίζεται σε μια σύνδεση εξωτερικών δεδομένων στο Excel Services, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων (ονομάζεται επίσης ενός ερωτήματος για τον πίνακα). Πρέπει να δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα που ισοπεδώνει πολυδιάστατων, ιεραρχικά δεδομένα σε έναν πίνακα ή δύο διαστάσεις. Παρακάτω θα δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό.

Σύγκριση πολυδιάστατων και δισδιάστατων δεδομένων

1. μετατροπή πολυδιάστατων Συγκεντρωτικού πίνακα...

2... .για να δισδιάστατων Συγκεντρωτικού πίνακα...

3. …έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε τα δισδιάστατα δεδομένα στις Υπηρεσίες του Excel.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε πώς οι Υπηρεσίες του Excel υποστηρίζουν συνδέσεις με προελεύσεις εξωτερικών δεδομένων

Μάθετε για τις διαφορές ανάμεσα σε αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα που συνδέονται με εξωτερικά δεδομένα και περιοχές εξωτερικών δεδομένων

Δημιουργία δισδιάστατης αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα

Δημιουργία της αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα και σύνδεσή της με την εξωτερική προέλευση δεδομένων

Προσθήκη, διάταξη και τακτοποιήστε τα πεδία στην περιοχή ετικέτες γραμμών

Αλλαγή επιλογών Συγκεντρωτικού Πίνακα και ρυθμίσεων πεδίων

Διάταξη της αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα ως δισδιάστατη πίνακα

Προσαρμογή της σχεδίασης της αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα

Δημοσίευση του βιβλίου εργασίας στις Υπηρεσίες του Excel

Μάθετε πώς οι Υπηρεσίες του Excel υποστηρίζουν συνδέσεις με προελεύσεις εξωτερικών δεδομένων

Συγκεντρωτικοί Πίνακες έχουν σχεδιαστεί για να συγκεντρώσετε πολλά αριθμητικά δεδομένα σε αθροισμάτων και συνόλων και να εργαστείτε με πολυδιάστατων δεδομένων που είναι οργανωμένες σε μια ιεραρχία. Από την άλλη πλευρά, περιοχές δεδομένων εξωτερικής προέλευσης είναι δισδιάστατων πίνακες δομημένες ως γραμμές και στήλες, που εμφανίζουν nonaggregated τις εγγραφές των δεδομένων προέλευσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων ή το ερώτημα Microsoft για να συνδεθείτε με εξωτερικά δεδομένα, δημιουργείτε συνήθως περιοχής εξωτερικών δεδομένων. Η μοναδική εξαίρεση σε αυτό είναι όταν δημιουργείτε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα που είναι συνδεδεμένα με εξωτερικά δεδομένα. Ένα Συγκεντρωτικό πίνακα δεν δημιουργεί μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων. Αυτή η διαφορά με τον τρόπο που δημιουργούνται συνδέσεις είναι σημαντικό να κατανοήσετε κατά τη δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services, επειδή στις υπηρεσίες Excel Services υποστηρίζει συνδέσεις εξωτερικών δεδομένων που βασίζονται σε Συγκεντρωτικούς πίνακες και δεν υποστηρίζει περιοχές δεδομένων εξωτερικής προέλευσης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές μεταξύ τους Συγκεντρωτικούς πίνακες που είναι συνδεδεμένοι με εξωτερικά δεδομένα και τις περιοχές εξωτερικών δεδομένων

Όταν εργάζεστε με έναν Συγκεντρωτικό πίνακα που είναι συνδεδεμένα με εξωτερικά δεδομένα, υπάρχουν διαφορές μεταξύ της συμπεριφοράς του Συγκεντρωτικού πίνακα και περιοχής εξωτερικών δεδομένων που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, όπως οι παρακάτω:

Ομαδοποίηση και υποσύνολο δεδομένων Συγκεντρωτικού πίνακα σε μια σειρά αριστερά προς τα δεξιά

Σε γενικές γραμμές, ομαδοποιημένων δεδομένων βασίζεται σε μια ταξινόμηση των δεδομένων από μία ή περισσότερες στήλες. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δείτε όλους τους υπαλλήλους ομαδοποιημένα κατά των υπηρεσιών τους, μπορείτε να εκτελέσετε μια κύρια sort από τα δεδομένα από τις υπηρεσίες και μια δευτερεύουσα ταξινόμηση από υπαλλήλους. Μπορείτε επίσης να κάνετε ένθεση ομάδες, όπως η γραμμή προϊόντων, κατηγορία, και προϊόν, ή Γεωγραφία, χώρα/περιοχή, περιφέρεια/Νομός και πόλη. Από προεπιλογή, οι συγκεντρωτικοί πίνακες ταξινομούνται αυτόματα σε ομάδες και υπο-ομάδες με μια σειρά αριστερά προς τα δεξιά, ώστε να μπορείτε εύκολα να δείτε σχετικά δεδομένα, για να εμφανίσετε πληροφορίες επικεφαλίδες και σύνοψης, και για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε σχετικά στοιχεία.

Δεδομένα ομαδοποιημένα κατά Γραμμή προϊόντωνκαι subgrouped μέσα σε κάθε Γραμμή προϊόντων κατά κατηγορία

Γραμμή παραγωγής

Κατηγορία

Προϊόν

Κινητήρες

Αεροπλάνο

Προσαρμογή στο πτερύγιο

Προσαρμογή στην ουρά

Προωθητήρας

Αυτοκίνητο

269 HP

454 HP

Εξατμίσεις

Επιβατηγό

Υπερθέρμανση

Βασική

SUV

Μικρό

Τοποθετώντας μια στήλη με μοναδικές τιμές στην περιοχή "Ετικέτες γραμμών" στα αριστερά, μπορείτε αυτόματα να ενοποιήσετε τα δεδομένα.

Τα ίδια δεδομένα Γραμμή προϊόντων τίθενται με την προσθήκη της στήλης Αναγνωριστικό Num

Αναγνωριστικός αριθμός

Γραμμή παραγωγής

Κατηγορία

Προϊόν

WM-345

Κινητήρες

Αεροπλάνο

Προσαρμογή στο πτερύγιο

TM-231

Κινητήρες

Αεροπλάνο

Προσαρμογή στην ουρά

BSTR-567

Κινητήρες

Αεροπλάνο

Προωθητήρας

6C-734

Κινητήρες

Αυτοκίνητο

269 HP

8C-121

Κινητήρες

Αυτοκίνητο

454 HP

MF-202

Εξατμίσεις

Επιβατηγό

Υπερθέρμανση

MF-321

Εξατμίσεις

Επιβατηγό

Βασική

MF-211

Εξατμίσεις

SUV

Μικρό

Εάν δεν θέλετε να εμφανίσετε τη στήλη, αφού προσθέσετε τη στήλη στον Συγκεντρωτικό πίνακα, μπορείτε να αποκρύψετε τη στήλη. (Επιλέξτε τη στήλη, και, στη συνέχεια, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα κελιά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση, επιλέξτε Απόκρυψη & Επανεμφάνιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη στηλών.)

Σημαντικό: Εάν ένας Συγκεντρωτικός πίνακας εντοπίσει δύο ή περισσότερες διπλότυπες γραμμές δεδομένων από το αρχείο προέλευσης δεδομένων, ο Συγκεντρωτικός πίνακας εμφανίζει μόνο μία γραμμή. Εάν θέλετε όλες οι γραμμές, ακόμα και διπλότυπες γραμμές, εμφανίζονται σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, πρέπει να προσθέσετε μια στήλη που περιέχει μοναδικές τιμές σε πίνακα, ερώτημα ή προβολή που εισάγετε από την προέλευση δεδομένων. Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν έχει μιας στήλης μοναδικών τιμών, μπορείτε να προσθέσετε ένα στην προέλευση δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορεί να προσθέσετε μια στήλη που περιέχει τον τύπο δεδομένων AutoNum σε έναν πίνακα του Microsoft Office Access, ή μια στήλη που περιέχει τον τύπο δεδομένων ταυτότητας σε έναν πίνακα του Microsoft SQL Server ή μια υπολογιζόμενη στήλη που εμφανίζει έναν μοναδικό αριθμό για κάθε εγγραφή σε ένα ερώτημα βάσης δεδομένων ή προβολή w.

Επεξεργασία δεδομένων κελιού και προσθήκη υπολογιζόμενων στηλών

Πριν να δημοσιεύσετε το βιβλίο εργασίας στις Υπηρεσίες του Excel μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων, αλλά τα δεδομένα Συγκεντρωτικού Πίνακα είναι πάντα μόνο για ανάγνωση.

Εάν κάνετε διπλό κλικ σε ένα κελί στην περιοχή εξωτερικών δεδομένων, ενεργοποιείτε τη λειτουργία επεξεργασίας και μπορείτε να αλλάξετε την τιμή ή ακόμη να εισαγάγετε έναν τύπο. Ωστόσο, σημειώστε ότι δεν αλλάζετε την αρχική τιμή στην προέλευση δεδομένων και την επόμενη φορά που θα ανανεώσετε τα δεδομένα, η νέα τιμή ίσως αντικατασταθεί, ανάλογα με τη ρύθμιση της ιδιότητας Εάν γίνεται αλλαγή του πλήθους των γραμμών κατά την ανανέωση της περιοχής εξωτερικών δεδομένων.

Εάν κάνετε διπλό κλικ σε ένα κελί ετικέτα γραμμής σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, το κελί αναπτύσσεται ή σύμπτυξη τα στοιχεία σε αυτήν την ετικέτα γραμμής. Όταν κάνετε ισοπέδωση έναν Συγκεντρωτικό πίνακα σε δισδιάστατων πίνακα, η ισοπέδωση έχει ως αποτέλεσμα πραγματοποιήσετε όλες τις τιμές σε μια ομάδα στα αριστερά του κελιού στη γραμμή εξαφανιστούν ή να εμφανιστεί ξανά.

Μπορείτε να προσθέσετε στήλες υπολογισμού σε οποιοδήποτε σημείο σε έναν πίνακα του Microsoft Office Excel που βασίζεται σε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων ή μπορείτε να εισαγάγετε στήλες και να συμπληρώσετε προς τα κάτω τύπων σε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων. Δεν μπορείτε να εισαγάγετε υπολογιζόμενες στήλες μέσα σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα (αν και μπορείτε να εισαγάγετε πεδία υπολογισμού). Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη που συμπληρώνει προς τα κάτω δεδομένα ή τύπους άμεση αριστερά ή δεξιά του Συγκεντρωτικού πίνακα και μέσα σε έναν τύπο συμπληρωμένο προς τα κάτω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναφορές κελιών μέσα στον Συγκεντρωτικό πίνακα.

Δημιουργία γραφημάτων

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα γράφημα με βάση τα δεδομένα του Συγκεντρωτικού πίνακα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Συγκεντρωτικό γράφημα, το οποίο συμπεριφέρεται παρόμοια με τυπικών γραφημάτων, αλλά υπάρχουν ορισμένα διαφορές, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Αλληλεπίδραση     Με τυπικών γραφημάτων, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα για κάθε προβολή των δεδομένων που θέλετε να δείτε, αλλά δεν είναι αλληλεπιδραστικές τις προβολές. Με συγκεντρωτικά γραφήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο γράφημα και να προβάλετε αλληλεπιδραστικά τα δεδομένα με διαφορετικούς τρόπους, αλλάζοντας τη διάταξη της αναφοράς ή τις λεπτομέρειες που εμφανίζεται. Στις υπηρεσίες Excel Services, τόσο ενός τυπικού γραφήματος και Συγκεντρωτικού γραφήματος μπορούν να ενημερωθούν βάση αλληλεπίδραση με το βιβλίο εργασίας του χρήστη, αλλά και τα δύο γραφήματα εμφανίζονται ως στατικές εικόνες.

Τύποι γραφημάτων     Ο προεπιλεγμένος τύπος γραφήματος για ένα τυπικό γράφημα είναι ένα γράφημα ομαδοποιημένων στηλών, το οποίο συγκρίνει τις τιμές των κατηγοριών. Ο προεπιλεγμένος τύπος γραφήματος για ένα Συγκεντρωτικό γράφημα είναι ένα γράφημα σωρευμένων στηλών, το οποίο συγκρίνει τη συνεισφορά κάθε τιμής σε ένα σύνολο μεταξύ των κατηγοριών. Μπορείτε να αλλάξετε Συγκεντρωτικού γραφήματος σε οποιονδήποτε τύπο γραφήματος, εκτός από τα γραφήματα xy (διασποράς), μετοχών ή φυσαλίδας.

Στοιχεία γραφήματος     Συγκεντρωτικά γραφήματα περιέχει τα ίδια στοιχεία όπως τυπικών γραφημάτων, αλλά μπορούν επίσης να περιέχουν τα πεδία και στοιχεία που μπορεί να προστεθεί, περιστραφεί ή κατάργηση, για να εμφανίσετε διαφορετικές προβολές των δεδομένων σας. Κατηγορίες, σειρά και τα δεδομένα στα τυπικά γραφήματα είναι πεδία κατηγοριών, πεδία σειρών και πεδία τιμών σε συγκεντρωτικά γραφήματα. Συγκεντρωτικά γραφήματα μπορεί επίσης να περιέχει φίλτρα αναφοράς. Κάθε ένα από αυτά τα πεδία περιέχει στοιχεία, τα οποία στα τυπικά γραφήματα εμφανίζονται ως ετικέτες κατηγοριών ή σειρά ονόματα σε υπομνήματα.

Μορφοποίηση     Οι περισσότερες μορφοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων, τη διάταξη και στυλ, διατηρείται όταν κάνετε ανανέωση ένα Συγκεντρωτικό γράφημα. Ωστόσο, οι γραμμές τάσης, οι ετικέτες δεδομένων, γραμμές σφάλματος και άλλες αλλαγές σε σειρές δεδομένων που δεν διατηρούνται. Τυπικά γραφήματα χάνουν αυτήν τη μορφοποίηση μετά την εφαρμογή.

Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους στοιχείων     Σε ένα Συγκεντρωτικό γράφημα, δεν μπορείτε να μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος του περιοχή σχεδίασης, Υπόμνημα, οι τίτλοι γραφήματος ή τίτλοι άξονα, παρόλο που μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες θέσεις για το υπόμνημα και μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς των τίτλων. Σε ένα τυπικό γράφημα, μπορείτε να μετακινήσετε και να αλλάξετε το μέγεθος όλων αυτών των στοιχείων.

Αφού δημιουργήσετε ένα Συγκεντρωτικό γράφημα, εάν προτιμάτε, μπορείτε να το μετατρέψετε σε τυπικό γράφημα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα για δεδομένα φύλλου εργασίας anaylzeή Δημιουργία Συγκεντρωτικού γραφήματος.

Σύγκριση ιδιοτήτων περιοχής εξωτερικών δεδομένων και επιλογών Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιοχές εξωτερικών δεδομένων και για Συγκεντρωτικούς πίνακες έχουν ιδιότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τη μορφοποίηση δεδομένων και διάταξη και τη συμπεριφορά ανανέωση των δεδομένων.

Περιοχές εξωτερικών δεδομένων και για Συγκεντρωτικούς πίνακες σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε το πλάτος της στήλης, διατήρηση στήλη ταξινόμηση, φιλτράρισμα, μορφοποίηση κελιών και τη διάταξη των δεδομένων, εάν τα εξωτερικά δεδομένα ανανεώνονται.

Σε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων, έχετε επίσης τη δυνατότητα να συμπεριλαμβανομένων αριθμών γραμμών ως η πρώτη στήλη δεδομένων. Σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, δεν υπάρχει επιλογή παρόμοια. Ανατρέξτε στην ενότητα, δεδομένα ομάδας και δευτερεύουσας ομάδας Συγκεντρωτικού πίνακα σε μια σειρά αριστερά προς τα δεξιά, για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη μιας στήλης μοναδικών τιμών στην προέλευση δεδομένων.

Όταν ανανεώνετε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων, μπορείτε να ελέγξετε τι συμβαίνει με τα υπάρχοντα δεδομένα, εάν ο αριθμός των γραμμών στην περιοχή εξωτερικών δεδομένων αλλάζει, καθορίζοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

 • Εισαγωγή κελιών για νέα δεδομένα, διαγραφή μη χρησιμοποιούμενων κελιών (προεπιλογή)

 • Εισαγωγή ολόκληρων γραμμών για νέα δεδομένα, απαλοιφή μη χρησιμοποιούμενων κελιών

 • Αντικατάσταση υπαρχόντων κελιών με νέα δεδομένα, απαλοιφή μη χρησιμοποιούμενων κελιών

Όταν ανανεώνετε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, εμφανίζει μόνο στα νέα δεδομένα. Ωστόσο, μπορείτε να σας ζητηθεί και σας ζητηθεί να αποφασίσετε εάν θα αντικαταστήσει υπάρχοντα κελιά κάτω από την τρέχουσα αναφορά.

Φιλτράρισμα δεδομένων

Φιλτράρισμα δεδομένων σε μια εξωτερικών δεδομένων περιοχής και Συγκεντρωτικού Πίνακα είναι παρόμοιες, αλλά υπάρχουν ορισμένες διαφορές, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Περιοχές εξωτερικών δεδομένων χρησιμοποιούν το Φίλτρο κειμένουΦίλτρου αριθμού και εντολών Φίλτρο ημερομηνίας, ενώ Συγκεντρωτικούς πίνακες, χρησιμοποιήστε τις εντολές Φίλτρο ετικέτας, Φίλτρο τιμής και Φίλτρο ημερομηνίας.

 • Το μενού φίλτρου της περιοχής εξωτερικών δεδομένων πάντοτε καταργεί τα στοιχεία που δεν είναι πλέον έγκυρες, και το μενού φίλτρου περιλαμβάνει ποτέ νέα στοιχεία με εφαρμοσμένο φίλτρο μετά μιας λειτουργίας ανανέωσης, αλλά ένας Συγκεντρωτικός πίνακας περιλαμβάνει επιλογές για να ελέγξετε αυτήν τη συμπεριφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα αλλαγή και ρυθμίσεις πεδίου.

 • Ένας Συγκεντρωτικός πίνακας έχει μια αναφορά φίλτρο δυνατότητα (δεν είναι διαθέσιμη σε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων) που επιτρέπει στους χρήστες για να εργαστείτε με ένα υποσύνολο των δεδομένων του Συγκεντρωτικού πίνακα.

Ταξινόμηση δεδομένων

Σε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων, μπορείτε να εκτελέσετε μια πολλαπλών ταξινόμηση κατά έως και 64 στήλες, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε στήλη ως κύρια ταξινόμηση και μπορείτε να επιλέξετε οποιεσδήποτε άλλες στήλες ως δευτερεύουσα ταξινομήσεις. Ωστόσο, οι διεργασίες ταξινόμηση δεδομένων σε Συγκεντρωτικό πίνακα και την ταξινόμηση της περιοχής εξωτερικών δεδομένων είναι διαφορετικές. Σε αντίθεση με μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων, σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα μπορείτε να εκτελέσετε μόνο μια κύρια ταξινόμηση στην πιο αριστερή στήλη. Όλες οι άλλες στήλες εκτέλεση δευτερεύοντα Ταξινομεί με βάση τη στήλη αμέσως προς τα αριστερά. Με λίγα λόγια, μπορείτε να εκτελέσετε μόνο κύριας και δευτερεύουσας ταξινόμησης σε σειρά αριστερά προς τα δεξιά.

Επιπλέον, όταν τοποθετείτε μια στήλη με μοναδικές τιμές ως την πρώτη στήλη στα αριστερά, μπορείτε να ταξινομείτε μόνο κατά τη στήλη αυτή επειδή, στην πραγματικότητα, δημιουργείτε μια κύρια ομάδα για κάθε γραμμή. Ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών σας, μπορείτε να προ-ταξινομήσετε τα δεδομένα στο Excel και, αφού δημοσιεύσετε το βιβλίο εργασίας στις Υπηρεσίες του Excel, να απενεργοποιήσετε την ταξινόμηση καταργώντας την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ταξινόμηση στο παράθυρο εργαλείων 'Τμήμα Web' του Microsoft Office Excel Web Access.

Χρήση υπερ-συνδέσεων

Σε αντίθεση με τις περιοχές εξωτερικών δεδομένων, οι ενεργές υπερ-συνδέσεις δεν υποστηρίζονται σε κελιά Συγκεντρωτικού Πίνακα. Η υπερ-σύνδεση αντιμετωπίζεται ως κείμενο, αλλά δεν μπορεί να σάς παραπέμψει σε μια ιστοσελίδα ή έγγραφο, στο Excel ή στις Υπηρεσίες του Excel.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα δισδιάστατων, σε μορφή πίνακα

Υπάρχουν ορισμένα βήματα που απαιτούνται για ισοπέδωση πολυδιάστατων δεδομένων σε Συγκεντρωτικό πίνακα δισδιάστατων, σε μορφή πίνακα. Για καλύτερα αποτελέσματα, κάντε τις ακόλουθες διαδικασίες με τη σειρά.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα και συνδέστε τη με εξωτερική προέλευση δεδομένων

 1. Επιλέξτε ένα κενό κελί.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στο στοιχείο Συγκεντρωτικός Πίνακας και κατόπιν στο στοιχείο Συγκεντρωτικός Πίνακας.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση εξωτερικής προέλευσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή σύνδεσης.

  Το Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Υπάρχουσες συνδέσεις.

 5. Στη λίστα Εμφάνιση στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου, επιλέξτε την κατηγορία συνδέσεων για την οποία θέλετε να επιλέξετε μια σύνδεση, ή επιλέξτε Όλες οι υπάρχουσες συνδέσεις (προεπιλογή).

 6. Επιλέξτε μια σύνδεση από τη λίστα Επιλογή σύνδεσης και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 7. Πληκτρολογήστε μια θέση. Κάντε ένα από τα εξής

  • Για να τοποθετήσετε τον Συγκεντρωτικό πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας, ξεκινώντας από το κελί A1, κάντε κλικ στο Νέο φύλλο εργασίας.

  • Για να τοποθετήσετε τον Συγκεντρωτικό πίνακα σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, επιλέξτε Υπάρχον φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το πρώτο κελί της περιοχής κελιών όπου θέλετε να τοποθετήσετε τον Συγκεντρωτικό πίνακα.

   Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το πρώτο κελί στο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Έναν κενό Συγκεντρωτικό πίνακα, με τη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα που εμφανίζεται, προστίθεται στη θέση που έχετε εισαγάγει.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Προσθήκη, διάταξη και οργάνωση των πεδίων στην περιοχή "Ετικέτες γραμμών"

Χρησιμοποιήστε τη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα για να προσθέσετε, να διατάξετε και να οργανώσετε τα πεδία, καθώς και για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα πεδία έχουν προστεθεί στην περιοχή "Ετικέτες γραμμών".

 1. Κάντε κλικ στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

  • Για να προσθέσετε πεδία στην αναφορά, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

   • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε όνομα πεδίου στην περιοχή πεδίων της λίστας πεδίων. Κάθε πεδίο τοποθετείται στην προεπιλεγμένη περιοχή διάταξης, αλλά μπορείτε να αναδιατάξετε τα πεδία.

    Από προεπιλογή, τα μη αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή "Ετικέτες γραμμών", τα αριθμητικά πεδία στην περιοχή τιμών και τα πεδία ώρας/ημερομηνίας στην περιοχή "Ετικέτες στηλών".

   • Για να μετακινήσετε ένα πεδίο στην περιοχή "Ετικέτες γραμμών", κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του πεδίου και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη στις Ετικέτες γραμμών από το μενού συντόμευσης.

    Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ και να κρατήσετε ένα όνομα πεδίου και κατόπιν να σύρετε το πεδίο από τη λίστα πεδίων σε ένα σημείο της περιοχής διάταξης.

  • Για να διευθετήσετε ξανά τα πεδία, κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου σε μία από τις περιοχές και κατόπιν επιλέξτε μία από τις παρακάτω εντολές:

Μετακίνηση επάνω   

Μετακινεί το πεδίο προς τα επάνω στην περιοχή κατά μία θέση.

Μετακίνηση κάτω   

Μετακινεί το πεδίο μία θέση κάτω στην περιοχή.

Μετακίνηση στην αρχή   

Μετακινεί το πεδίο στην αρχή της περιοχής.

Μετακίνηση στο τέλος   

Μετακινεί το πεδίο στο τέλος της περιοχής.

Μετακίνηση στις ετικέτες γραμμών   

Μετακινεί το πεδίο στην περιοχή Ετικέτες γραμμών.

 • Για να καταργήσετε ένα το πεδίο, κάντε κλικ στο πεδίο όνομα σε μία από τις περιοχές διάταξης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση πεδίου ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε όνομα πεδίου που θέλετε να καταργήσετε, στην ενότητα πεδίου.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ και να κρατήσετε ένα όνομα πεδίου στην περιοχή διάταξης και κατόπιν να σύρετε το όνομα του πεδίου έξω από τη λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Σημείωση: Εάν απενεργοποιήσετε ένα πλαίσιο ελέγχου στην περιοχή πεδίων, όλες οι εμφανίσεις του πεδίου θα καταργηθούν από την αναφορά.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αλλαγή επιλογών Συγκεντρωτικού Πίνακα και ρυθμίσεων πεδίων

Για να εξασφαλίσετε ότι συμπεριφέρεται παρόμοια με μια εξωτερική περιοχή Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε τα εξής:

Αλλαγή επιλογών Συγκεντρωτικού Πίνακα   

 1. Κάντε κλικ στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 3. Για να κάνετε ένα πλάτος στήλης να προσαρμόζεται αυτόματα ύστερα από μια ανανέωση, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη & μορφή και κατόπιν, στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσαρμογή πλάτους στηλών κατά την ενημέρωση.

 4. Για να διατηρήσετε τη μορφοποίηση κάθε φορά που γίνεται ανανέωση των δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη & μορφή και κατόπιν, στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση μορφοποίησης κατά την ενημέρωση.

 5. Για να βεβαιωθείτε ότι το μενού "Φιλτράρισμα" καταργεί όσα στοιχεία δεν είναι πλέον έγκυρα μετά τη διαδικασία ανανέωσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα και, στο πλαίσιο Πλήθος πεδίων που διατηρούνται ανά πεδίο, επιλέξτε Κανένα.

Αλλαγή ρυθμίσεων πεδίων   

 1. Κάντε κλικ στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Για να συμπεριλάβετε νέα στοιχεία σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα με εφαρμοσμένο φίλτρο, για κάθε πεδίο, κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου από το μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην καρτέλα μερικά αθροίσματα και φίλτρα και, στη συνέχεια, στην περιοχή φίλτρων, επιλέξτε το Συμπερίληψη νέων στοιχείων στο μη αυτόματο φίλτρο του πλαισίου ελέγχου.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Διάταξη του Συγκεντρωτικού Πίνακα ως δισδιάστατη πίνακα

Για τη διάταξη του Συγκεντρωτικού Πίνακα ως δισδιάστατη πίνακα, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στο στοιχείο Μερικά αθροίσματα και κατόπιν επιλέξτε Να μην εμφανίζονται μερικά αθροίσματα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στο στοιχείο Γενικά αθροίσματα και κατόπιν επιλέξτε Όχι για γραμμές και στήλες.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στο στοιχείο Διάταξη αναφοράς και επιλέξτε Εμφάνιση σε μορφή πίνακα.

 5. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στο στοιχείο Κεφαλίδες πεδίων.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Προσαρμογή της σχεδίασης του Συγκεντρωτικού πίνακα

Τα ενσωματωμένα στυλ Συγκεντρωτικού πίνακα και τις επιλογές στυλ έχουν σχεδιαστεί για πολυδιάστατων δεδομένων, όχι δισδιάστατων πίνακα. Όταν ισοπεδώσετε την αναφορά σε ένα πίνακα δισδιάστατων, αυτά τα στυλ να μην εμφανίζονται περιγράμματα κελιών και τα πλαίσια ελέγχου Στήλες με ζώνες στην ομάδα Επιλογές στυλ Συγκεντρωτικού πίνακα από την καρτέλα Σχεδίαση και Γραμμές με ζώνες δεν επηρεάζει τη μορφή των κελιών. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε ένα στυλ Συγκεντρωτικού πίνακα, έτσι ώστε κάθε κελί περιλαμβάνει ένα περίγραμμα του κελιού και τον Συγκεντρωτικό πίνακα χρησιμοποιεί μορφοποίηση υπό όρους για να εμφανίσετε με ζώνες γραμμών ή στηλών.

Προσαρμογή του στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα   

 1. Κάντε κλικ στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα, επιλέξτε ένα στυλ που θέλετε και κατόπιν κάντε τα εξής:

  1. Κάντε δεξιό κλικ σε ένα ορατό στυλ, μεταβείτε στη συλλογή ή, για να δείτε όλα τα διαθέσιμα στυλ, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερα, στο κάτω μέρος της γραμμής κύλισης.

  2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Διπλότυπο.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση γρήγορου στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  3. Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Όνομα.

  4. Στο πλαίσιο Στοιχείο πίνακα, επιλέξτε Ολόκληρος πίνακας και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Μορφή.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

  5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Περίγραμμα και κατόπιν δημιουργήστε ένα περίγραμμα κελιού.

  6. Προαιρετικά, κάντε κλικ στις καρτέλες Γέμισμα και Γραμματοσειρά και κάντε άλλες αλλαγές.

  7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα δύο παράθυρα.

  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα στο κάτω μέρος της γραμμής κύλισης και κατόπιν, στην κατηγορία Προσαρμογή, κάντε κλικ στο στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα που έχετε δημιουργήσει.

Εμφάνιση συνδεδεμένων γραμμών ή στηλών με χρήση μορφοποίησης υπό όρους   

 1. Επιλογή όλων των στηλών του Συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κανόνων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Για να προσθέσετε έναν κανόνα μορφοποίησης υπό όρους, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία κανόνα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, κάντε κλικ στο στοιχείο Χρήση τύπου για τον προσδιορισμό των κελιών που θα μορφοποιηθούν.

  1. Στην περιοχή Επεξεργασία της περιγραφής του κανόνα, στο πλαίσιο Μορφοποίηση τιμών όταν ο τύπος είναι true, πληκτρολογήστε έναν τύπο.

  2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

   • Για να συνδέσετε γραμμές, πληκτρολογήστε τον εξής τύπο:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Για να συνδέσετε στήλες, πληκτρολογήστε τον εξής τύπο:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Για να συνδέσετε γραμμές και στήλες, πληκτρολογήστε τον εξής τύπο:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Μορφοποίηση για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

 2. Επιλέξτε τον αριθμό, τη γραμματοσειρά, το περίγραμμα ή τη μορφή γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε όταν η τιμή κελιού ικανοποιήσει τη συνθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία μορφές. Οι μορφές που επιλέγετε εμφανίζονται στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση του βιβλίου εργασίας στις Υπηρεσίες του Excel

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Δημοσίευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες Excel Services στην περιοχή διανομή του εγγράφου σε άλλα άτομα.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το διακομιστή και αποδεχθείτε το προτεινόμενο όνομα για το βιβλίο εργασίας ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα, εάν χρειάζεται.

  Σε υπολογιστή με Windows Vista    

  • Στη Γραμμή διευθύνσεων, επιλέξτε μια τοποθεσία δικτύου η οποία είναι προσβάσιμη από τους συγκεκριμένους χρήστες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

   Σε υπολογιστή με Microsoft Windows XP    

  • Στο πλαίσιο Αποθήκευση, επιλέξτε μια τοποθεσία δικτύου που είναι προσπελάσιμο από τους συγκεκριμένους χρήστες και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

   Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε http://διακομιστή/τοποθεσίας/όνομα αρχείου

   Σημείωση: Το Excel μπορεί να δημοσιεύσει ένα βιβλίο εργασίας στο διακομιστή μόνο στη μορφή αρχείου XML του Microsoft Office Excel 2007 (.xlsx) ή στη δυαδική μορφή αρχείου του Office Excel 2007 (.xlsb).

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Για να βεβαιωθείτε ότι οι περιοχές του βιβλίου εργασίας που μπορούν να προβληθούν εμφανίζονται σωστά στο πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα του βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης μετά την αποθήκευση.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×