Χρησιμοποιήσετε έξυπνα έγγραφα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Έξυπνα έγγραφα είναι αρχεία, όπως το Microsoft Office Excel βιβλία εργασίας που έχουν προγραμματιστεί για να σας δώσει Βοήθεια κατά την εργασία με αυτά. Πολλοί τύποι αρχείων του Excel, όπως φόρμες και πρότυπα, μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως έξυπνα έγγραφα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα έξυπνα έγγραφα

Προσθήκη και να επισυνάψετε μια λύση έξυπνο έγγραφο

Αλλαγή του πακέτου επέκτασης XML που είναι συνημμένα σε ένα έξυπνο έγγραφο

Διαγραφή μιας λύσης έξυπνο έγγραφο

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα έξυπνα έγγραφα

Έξυπνα έγγραφα παρέχουν λύσεις σε δύο συνηθισμένα προβλήματα επιχειρήσεις: έλεγχος ροής εργασιών επιχείρησης διαδικασία και επαναχρησιμοποίηση και κοινή χρήση πληροφοριών. Μπορείτε να προσθέσετε πακέτα επέκτασης XML σε βιβλία εργασίας του Excel για να δημιουργήσετε αυτές τις λύσεις έξυπνο έγγραφο. Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτών των λύσεων ή να αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας μια έξυπνη εγγράφου Software Development Kit.

Έλεγχος ροής εργασίας επιχειρηματική διαδικασία

Έξυπνα έγγραφα λειτουργούν ιδιαίτερα καλά για βιβλία εργασίας που αποτελούν μέρος μιας ροής εργασίας. Μια ροή εργασίας είναι η αυτοματοποιημένη μετακίνηση εγγράφων ή στοιχείων μέσω μιας συγκεκριμένης ακολουθίας ενεργειών ή εργασιών που σχετίζονται με μια επιχειρηματική διαδικασία. Ροές εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεπή διαχείριση κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως έγκρισης εγγράφου ή την αναθεώρηση. Για παράδειγμα, η εταιρεία σας μπορεί να διαθέτει μια διαδικασία για τη συμπλήρωση μιας ετήσιες φόρμες εξόδων υπαλλήλων και μπορεί να χρησιμοποιείτε ήδη ένα πρότυπο του Excel για το σκοπό. Εάν αυτό το πρότυπο μετατραπεί σε έξυπνο έγγραφο, μπορεί να συνδεθεί με μια βάση δεδομένων που συμπληρώνει αυτόματα ορισμένες από τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως όνομα υπαλλήλου, τον αριθμό υπαλλήλου και το όνομα του διαχειριστή. Όταν ολοκληρώσετε την αναφορά εξόδων, το έξυπνο έγγραφο μπορεί να εμφανίσει ένα κουμπί που σας επιτρέπει να τη στείλετε στο επόμενο βήμα της ροής εργασίας. Επειδή το έξυπνο έγγραφο "γνωρίζει" ποιος τον προϊστάμενό σας, μπορεί αυτόματα δρομολόγηση μόνο σε αυτό το άτομο. Και, ανεξάρτητα από το ποιος έχει το έγγραφο, το έξυπνο έγγραφο γνωρίζει όπου είναι στη ροή εργασίας αναθεώρησης εξόδων και τι βήμα πρέπει να είναι η επόμενη ενέργεια.

Επαναχρησιμοποίηση και κοινή χρήση πληροφοριών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έξυπνα έγγραφα για να κάνετε κοινή χρήση και εκ νέου χρήση υπάρχοντος περιεχομένου. Για παράδειγμα, δικηγόροι να χρησιμοποιήσετε υπάρχουσες στερεότυπο όταν να γράψει συμβάσεις, και δημοσιογράφοι μπορούν να εισαγάγουν και άλλο κείμενο που χρησιμοποιείται συχνά. Έξυπνα έγγραφα μπορούν επίσης να διευκολύνουν την κοινή χρήση πληροφοριών και ακόμα και να αλληλεπιδράσετε με άλλα προγράμματα του Microsoft Office system. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έξυπνα έγγραφα για να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Microsoft Office Outlook, χωρίς να κλείσετε το έγγραφο ή να ξεκινήσετε το Outlook στον εαυτό σας.

Προσθήκη λύσεις έξυπνο έγγραφο χρησιμοποιώντας πακέτα επέκτασης XML

Όταν προσθέτετε μια λύση έξυπνο έγγραφο, εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων λύσεων κάθε φορά που ανοίγετε ένα νέο έξυπνο έγγραφο. Για να χρησιμοποιήσετε μια λύση, πρέπει πρώτα να επισυνάψετε πακέτα επέκτασης XML στο έγγραφό σας, η οποία μετατρέπει βιβλίο εργασίας του Excel σε ένα έξυπνο έγγραφο. Ένα πακέτο επέκτασης XML περιέχει πολλά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν αρχεία XML και η δήλωση που αναφέρεται σε αυτά τα στοιχεία. Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που είναι συνημμένα σε ένα πακέτο επέκτασης, το Excel ανοίγει επίσης το παράθυρο εργασιών " Ενέργειες εγγράφου ". Αυτό το παράθυρο εργασιών μπορεί να περιλαμβάνει εργαλεία για την ολοκλήρωση των εργασιών και Βοήθεια για τη χρήση το έξυπνο έγγραφο. Οι συγκεκριμένες δυνατότητες που παρέχει ένα έξυπνο έγγραφο εξαρτώνται από τη σχεδίαση που δημιουργό — τον προγραμματιστή ή επαγγελματίες IT — υλοποιεί. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ για τη θέση του και λεπτομέρειες σχετικά με τη λύση έξυπνων εγγράφων.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τα έξυπνα έγγραφα για πρώτη φορά, ενδέχεται να μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα που λέει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε τα κοινά στοιχεία χρόνου εκτέλεσης γλώσσας ή ότι χρειάζεστε μια διαφορετική έκδοση των στοιχείων. Εάν βλέπετε αυτόν τον τύπο του μηνύματος, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Τη λήψη ή την ανάπτυξη έξυπνα έγγραφα

Εάν δεν έχετε ανάπτυξη ή ΤΟΥΣ πόρους που είναι διαθέσιμοι, μπορείτε να κάνετε λήψη έξυπνα έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από τρίτους κατασκευαστές. Εάν είστε προγραμματιστής και θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία έξυπνα έγγραφα, ανατρέξτε στο θέμα η έξυπνη εγγράφου Software Development Kit στην τοποθεσία Web Microsoft Developer Network (MSDN).

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη και να επισυνάψετε μια λύση έξυπνο έγγραφο

 1. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι ορατό, κάντε τα εξής για να την εμφανίσετε:

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

  2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση: Στην κορδέλα αποτελεί μέρος του νέου Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office-αντικαθιστά τα πολλά μενού και γραμμών εργαλείων με μία εύκολη τοποθέτηση για να βρείτε όλες τις εντολές που χρειάζεστε.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα XML, κάντε κλικ στην επιλογή Πακέτα επέκτασης.

  Ομάδα XML στην Κορδέλα

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση πακέτα επέκτασης XML, βρείτε τη θέση της δήλωσης για τη λύση που θέλετε να προσθέσετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 6. Στη λίστα διαθέσιμα πακέτα επέκτασης XML, κάντε κλικ στη λύση που θέλετε να επισυνάψετε στο έγγραφό σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του πακέτου επέκτασης XML που είναι συνημμένα σε ένα έξυπνο έγγραφο

 1. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, κάντε τα εξής για να την εμφανίσετε:

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

  2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση: Στην κορδέλα αποτελεί μέρος του νέου Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office-αντικαθιστά τα πολλά μενού και γραμμών εργαλείων με μία εύκολη τοποθέτηση για να βρείτε όλες τις εντολές που χρειάζεστε.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα XML, κάντε κλικ στην επιλογή Πακέτα επέκτασης.

  Ομάδα XML στην Κορδέλα

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  1. Για να καταργήσετε το όνομα του πακέτου επέκτασης XML και τις ιδιότητες URL από το έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή. Το πακέτο επέκτασης XML θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο στη λίστα διαθέσιμα πακέτα επέκτασης XML.

  2. Για να αντικαταστήσετε το τρέχον πακέτο επέκτασης XML με το νέο πακέτο επέκτασης XML, στη λίστα διαθέσιμα πακέτα επέκτασης XML, επιλέξτε ένα διαφορετικό πακέτο επέκτασης XML και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη.

  3. Πακέτα επέκτασης XML μπορεί να ρυθμιστεί για να ενημερώσετε αυτόματα σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Για να ελέγξετε για ενημερώσεις έξω από αυτά τα χρονικά διαστήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση. Εάν ένα πακέτο επέκτασης XML είναι διαθέσιμη, θα γίνει λήψη των νέων στοιχείων.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή μιας λύσης έξυπνου εγγράφου

 1. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, κάντε τα εξής για να την εμφανίσετε:

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

  2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση: Στην κορδέλα αποτελεί μέρος του νέου Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office-αντικαθιστά τα πολλά μενού και γραμμών εργαλείων με μία εύκολη τοποθέτηση για να βρείτε όλες τις εντολές που χρειάζεστε.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα XML, κάντε κλικ στην επιλογή Πακέτα επέκτασης.

  Ομάδα XML στην Κορδέλα

 3. Στη λίστα διαθέσιμα πακέτα επέκτασης XML, κάντε κλικ στη λύση που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Σημείωση: Διαγραφή μιας λύσης έξυπνη εγγράφου καταργεί τις πληροφορίες μητρώου για αυτήν τη λύση. Διαγραφή της λύσης δεν καταργεί όλα τα αρχεία που έχουν εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας από το πακέτο επέκτασης XML, επειδή μια άλλη έξυπνο έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα αρχεία.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×