Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ σε ερωτήματα και παραμέτρους της Access

Αντιστοίχιση όλων των χαρακτήρων σε οποιοδήποτε σημείο των δεδομένων σας

 1. Ανοίξτε το ερώτημα σε Προβολή σχεδίασης. Για να το κάνετε αυτό, στο Παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Ερωτήματα, κάντε δεξί κλικ στο ερώτημα και επιλέξτε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στο κελί Κριτήρια κάτω από το πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, προσθέστε έναν αστερίσκο σε μία από τις πλευρές των κριτηρίων σας ή και στις δύο πλευρές. Για παράδειγμα:

  "*κάτοχος*".

  "κάτοχος*".

  "*κάτοχος".

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση. εικόνα κουμπιού

Αντιστοίχιση ενός χαρακτήρα μέσα σε ένα μοτίβο

 1. Ανοίξτε το ερώτημα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στο κελί Κριτήρια του πεδίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πληκτρολογήστε τον τελεστή Like μπροστά από το κριτήριό σας.

 3. Αντικαταστήστε έναν ή περισσότερους χαρακτήρες στο κριτήριο με ένα χαρακτήρα μπαλαντέρ. Για παράδειγμα, η παράσταση Like Ρ?308021 επιστρέφει ΡA308021, ΡΒ308021 και ούτω καθεξής.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Ανάκτηση μιας λίστας των εταιρειών από το A έως το H

 1. Ανοίξτε το ερώτημα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στο κελί Κριτήρια του πεδίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, εισαγάγετε Likeακολουθούμενο από ένα ζεύγος διπλών εισαγωγικών. Για παράδειγμα: Like "".

 3. Μέσα στα διπλά εισαγωγικά, προσθέστε ένα ζεύγος αγκύλες και την περιοχή των χαρακτήρων που θέλετε να βρείτε, ως εξής:

  Like "[α-η]"

 4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ έξω από τις αγκύλες. Για παράδειγμα:

  Like "[α-η]*"

Πίνακας χαρακτήρων μπαλαντέρ

Αυτός ο πίνακας παραθέτει και περιγράφει τους χαρακτήρες μπαλαντέρ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ένα ερώτημα της Access.

Σύμβολο

Περιγραφή

Παράδειγμα

*

Ταιριάζει μηδέν ή περισσότερους χαρακτήρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτος ή τελευταίος χαρακτήρας στη συμβολοσειρά χαρακτήρων.

Πληκτρολογώντας πα* εντοπίζονται οι λέξεις πανό, παλιός, πανί και πατώ

?

Αντιστοιχίζει κάθε μεμονωμένο αριθμητικό χαρακτήρα.

Πληκτρολογώντας κά?α εντοπίζονται οι λέξεις κάβα, κάπα και κάσα.

[ ]

Αντιστοιχίζει έναν οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα μέσα στις αγκύλες.

Πληκτρολογώντας κά[πσ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάπα και κάσα, αλλά όχι η λέξη κάβα.

!

Αντιστοιχίζει έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα που δεν βρίσκεται μέσα στις αγκύλες.

Πληκτρολογώντας κά[!πσ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάβα και κάρα, αλλά όχι η λέξη κάσα ή κάπα.

-

Αντιστοιχίζει οποιαδήποτε περιοχή χαρακτήρων. Πρέπει να καθορίσετε τους χαρακτήρες με αύξουσα σειρά (Α προς Ω και όχι Ω προς Α).

Πληκτρολογώντας κά[π-σ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάπα, κάρα και κάσα.

#

Αντιστοιχίζει κάθε μεμονωμένο αριθμητικό χαρακτήρα.

Πληκτρολογώντας 1#3 εντοπίζονται οι αριθμοί 103, 113 και 123.

Παραδείγματα χρήσης χαρακτήρων μπαλαντέρ

Κατάσταση

Παράδειγμα

Τα δεδομένα σας παραθέτουν ορισμένα άτομα ως "κάτοχος" και άλλους ως "κάτοχος/χειριστής".

Like "κάτοχος*" ή
Like "*κάτοχος*"

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ με ένα ερώτημα παραμέτρων.

Like "*" & [παράμετρος] & "*"

Για παράδειγμα:

Like "*" & [σκάφος] & "*"

Επιστρέφει όλες τις λέξεις που περιέχουν τη λέξη "σκάφος", όπως βαθυσκάφος, αεροσκάφος και ούτω καθεξής.

Κάποιος έχει πληκτρολογήσει λάθος ένα όνομα κατά την καταχώρηση δεδομένων, όπως "Ανδρίας" αντί για "Ανδρέας".

Like "Ανδρ?ς"

Θέλετε να βρείτε τους πελάτες των οποίων το επώνυμο ξεκινά με τα γράμματα A έως H για την αποστολή μαζικής αλληλογραφίας, για παράδειγμα.

Like "[α-η]*"

Θέλετε να βρείτε τμήματα αριθμών που έχουν όλα τα ψηφία κοινά όλα εκτός από το δεύτερο και το τρίτο ψηφίο.

Like "R??083930"

Θέλετε να στείλετε προσκλήσεις για πάρτι γειτονιάς στο τετράγωνο 1000 της οδού Πανεπιστημίου.

Like "οδός Πανεπιστημίου 1###"

Σύνταξη για την ανάκτηση χαρακτήρων μπαλαντέρ από τα δεδομένα σας

Χαρακτήρας

Απαιτούμενη σύνταξη

Αστερίσκος *

[*]

Λατινικό ερωτηματικό ?

[?]

Σύμβολο αριθμού #

[#]

Ενωτικό -

[-]

Σετ αριστερής και δεξιάς αγκύλης []

[[]]

Αριστερή αγκύλη [

[[]

Δεξιά αγκύλη ]

Δεν χρειάζεται ειδικός χειρισμός

Θαυμαστικό !

Δεν χρειάζεται ειδικός χειρισμός

Προσδιορισμός του συνόλου χαρακτήρων μπαλαντέρ που πρέπει να χρησιμοποιήσετε

Μηχανισμός βάσεων δεδομένων της Access (ANSI-89) έναντι SQL Server (ANSI-92)

Ο ANSI-89 περιγράφει την παραδοσιακή σύνταξη SQL της Access, η οποία είναι η προεπιλογή για τις βάσεις δεδομένων της Access. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ συμμορφώνονται με την προδιαγραφή της Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA) και όχι με την SQL.

Ο μηχανισμός ANSI-92 χρησιμοποιείται όταν θέλετε η σύνταξή σας να είναι συμβατή με μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server™.

Συνιστάται να μην συνδυάζετε τους δύο τύπους χαρακτήρων μπαλαντέρ στην ίδια βάση δεδομένων.

Χαρακτήρες μπαλαντέρ για χρήση με τους μηχανισμούς βάσεων δεδομένων της Access (ANSI-89)

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω χαρακτήρες μπαλαντέρ στα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί για μια βάση δεδομένων της Access.

Σύμβολο

Περιγραφή

Παράδειγμα

*

Αντιστοιχίζει οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτος ή τελευταίος χαρακτήρας στη συμβολοσειρά χαρακτήρων.

Πληκτρολογώντας πα* εντοπίζονται οι λέξεις πανό, παλιός και πατώ

?

Αντιστοιχίζει κάθε μεμονωμένο αριθμητικό χαρακτήρα.

Πληκτρολογώντας κά?α εντοπίζονται οι λέξεις κάβα, κάπα και κάσα

[ ]

Αντιστοιχίζει έναν οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα μέσα στις αγκύλες.

Πληκτρολογώντας κά[πσ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάπα και κάσα, αλλά όχι η λέξη κάβα

!

Αντιστοιχίζει έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα που δεν βρίσκεται μέσα στις αγκύλες.

Πληκτρολογώντας κά[!πσ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάβα και κάρα, αλλά όχι η λέξη κάσα ή κάπα.

-

Αντιστοιχίζει οποιαδήποτε περιοχή χαρακτήρων. Πρέπει να καθορίσετε τους χαρακτήρες με αύξουσα σειρά (Α προς Ω και όχι Ω προς Α).

Πληκτρολογώντας κά[π-σ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάπα, κάρα και κάσα.

#

Αντιστοιχίζει κάθε μεμονωμένο αριθμητικό χαρακτήρα.

Πληκτρολογώντας 1#3 εντοπίζονται οι αριθμοί 103, 113 και 123.

Χαρακτήρες μπαλαντέρ για χρήση με τον SQL Server (ANSI-92)

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω χαρακτήρες μπαλαντέρ στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν για χρήση με μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server™.

Σύμβολο

Περιγραφή

Παράδειγμα

%

Αντιστοιχίζει οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτος ή τελευταίος χαρακτήρας στη συμβολοσειρά χαρακτήρων.

Πληκτρολογώντας πα* εντοπίζονται οι λέξεις πανό, παλιός και πατώ

_

Αντιστοιχίζει κάθε μεμονωμένο αριθμητικό χαρακτήρα.

Πληκτρολογώντας κά?α εντοπίζονται οι λέξεις κάβα, κάπα και κάσα

[ ]

Αντιστοιχίζει έναν οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα μέσα στις αγκύλες.

Πληκτρολογώντας κά[πσ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάπα και κάσα, αλλά όχι η λέξη κάβα

^

Αντιστοιχίζει έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα που δεν βρίσκεται μέσα στις αγκύλες.

Πληκτρολογώντας κά[!πσ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάβα και κάρα, αλλά όχι η λέξη κάσα ή κάπα.

-

Αντιστοιχίζει οποιαδήποτε περιοχή χαρακτήρων. Πρέπει να καθορίσετε τους χαρακτήρες με αύξουσα σειρά (Α προς Ω και όχι Ω προς Α).

Πληκτρολογώντας κά[π-σ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάπα, κάρα και κάσα.

Δείτε επίσης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×