Χρήση υπολογιζόμενων στηλών σε πίνακα του Excel

Χρήση υπολογιζόμενων στηλών σε πίνακα του Excel

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Υπολογιζόμενες στήλες σε πίνακες του Excel είναι ένα φανταστικές εργαλείο για την εισαγωγή τύπων αποτελεσματικά. Σας επιτρέπουν να εισαγάγετε έναν τύπο σε ένα κελί και, στη συνέχεια, τύπος θα επεκταθεί αυτόματα το υπόλοιπο της στήλης μόνη. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τις εντολές γεμίσματος ή αντιγραφή. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρόνο αποθήκευσης, ειδικά εάν έχετε πολλές γραμμές. Και το ίδιο συμβαίνει κατά την αλλαγή ενός τύπου; η αλλαγή επίσης να αναπτύξετε το υπόλοιπο της υπολογιζόμενης στήλης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα στιγμιότυπα οθόνης σε αυτό το άρθρο λήφθηκαν στο Excel 2016. Εάν έχετε μια διαφορετική έκδοση της προβολής σας ενδέχεται να είναι λίγο διαφορετική, αλλά εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, η λειτουργία είναι η ίδια.

Δημιουργία υπολογιζόμενης στήλης

 1. Δημιουργήστε έναν πίνακα. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τους πίνακες του Excel, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο θέμα: Επισκόπηση των πινάκων του Excel.

 2. Εισαγάγετε μια νέα στήλη στον πίνακα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, πληκτρολογώντας στο αμέσως τη στήλη στα δεξιά του πίνακα και το Excel θα αυτόματα επέκταση του πίνακα για εσάς. Σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε να δημιουργήσει μια νέα στήλη, πληκτρολογώντας "Γενικό σύνολο" στο κελί D1.

  Προσθήκη νέας στήλης πίνακα, πληκτρολογώντας στην κενή στήλη ακριβώς στα δεξιά του υπάρχοντα πίνακα

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια στήλη πίνακα από την κεντρική καρτέλα. Απλώς κάντε κλικ στο βέλος για Εισαγωγή > Εισαγωγή στηλών πίνακα προς τα αριστερά.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη πίνακα από την κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή στο βέλος για εισαγωγή > Εισαγωγή στηλών πίνακα προς τα αριστερά.

 3. Πληκτρολογήστε τον τύπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Προσθέστε έναν τύπο σε ένα κελί πίνακα που θα αυτόματης καταχώρησης για να δημιουργήσετε μια υπολογιζόμενη στήλη

  Σε αυτήν την περίπτωση θα σας καταχωρήσει = sum (, στη συνέχεια να επιλέξετε τις στήλες Τρ. 1 και 2 Τρ. . Ως αποτέλεσμα, το Excel δημιουργηθεί ο τύπος: = SUM (Πίνακας1 [@[Τριμ]: [Τρ. 2]]). Αυτή η διαδικασία ονομάζεται έναν τύπο δομημένη αναφορά , το οποίο είναι μοναδικό σε πίνακες του Excel. Η μορφή δομημένη αναφορά είναι τι σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο τύπο για κάθε γραμμή του πίνακα. Ενός κανονικού τύπου του Excel για αυτό θα ήταν =SUM(B2:C2), που κάνατε, στη συνέχεια, πρέπει να αντιγράφουν ή συμπληρώνουν προς τα κάτω στο υπόλοιπο τα κελιά στη στήλη

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με δομημένες αναφορές, ανατρέξτε στο θέμα: Χρήση δομημένων αναφορών με πίνακες του Excel.

 4. Όταν πατάτε το πλήκτρο Enter, ο τύπος συμπληρώνεται αυτόματα σε όλα τα κελιά της στήλης — επάνω και κάτω από το κελί όπου έχετε εισαγάγει τον τύπο. Ο τύπος είναι το ίδιο για κάθε γραμμή, αλλά επειδή πρόκειται για μια δομημένη αναφορά, Excel γνωρίζει εσωτερικά ποια γραμμή είναι η οποία.

  Παράδειγμα τύπου που έχει autofilled για να δημιουργήσετε μια υπολογιζόμενη στήλη σε έναν πίνακα

Σημειώσεις: 

 • Η αντιγραφή ή συμπλήρωση ενός τύπου σε όλα τα κελιά μιας κενής στήλης πίνακα επίσης δημιουργεί μια υπολογιζόμενη στήλη.

 • Εάν μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να μετακινήσετε έναν τύπο σε μια στήλη πίνακα που περιέχει ήδη δεδομένα, μια υπολογιζόμενη στήλη δεν δημιουργείται αυτόματα. Ωστόσο, εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης να σας παρέχει την επιλογή για να αντικαταστήσετε τα δεδομένα ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία μιας υπολογιζόμενης στήλης.

  Επιλογή για να αντικαταστήσετε υπάρχοντες τύπους σε μια υπολογιζόμενη στήλη, όταν είναι διαφορετικό από το υπόλοιπο έναν τύπο

 • Εάν εισαγάγετε έναν νέο τύπο που είναι διαφορετικό από υπάρχοντες τύπους σε μια υπολογιζόμενη στήλη, η στήλη θα ενημερωθεί αυτόματα με τον νέο τύπο. Μπορείτε να επιλέξετε να αναιρέσετε την ενημέρωση και διατήρηση μόνο τον νέο τύπο μόνο από το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Αυτό συνήθως δεν συνιστάται, επειδή μπορεί να αποτρέψει τη στήλη από την αυτόματη ενημέρωση στο μέλλον, καθώς αυτό δεν γνωρίζετε ποιο τύπο για να επεκτείνετε κατά την προσθήκη νέων γραμμών.

  Επιλογή για να αναιρέσετε μια υπολογιζόμενη στήλη, αφού ένας τύπος έχει εισαχθεί

 • Εάν πληκτρολογήσατε ή αντιγράψατε έναν τύπο σε ένα κελί μιας κενής στήλης και δεν θέλετε να διατηρήσετε τη νέα υπολογιζόμενη στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση Εικόνα κουμπιού δύο φορές. Μπορείτε επίσης να πατήσετε Ctrl + Z δύο φορές

Μια στήλη υπολογισμού μπορεί να περιλαμβάνει ένα κελί που περιέχει έναν τύπο διαφορετικό από το υπόλοιπο. Αυτό δημιουργεί μια εξαίρεση που θα επισημανθεί εμφανώς στον πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο, τυχαίες ασυνέπειες εύκολα να εντοπιστεί και να επιλυθεί.

Ειδοποίηση σφάλμα τύπου χωρίς συνέπεια σε πίνακες του Excel

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι εξαιρέσεις υπολογιζόμενων στηλών δημιουργούνται όταν κάνετε κάποιο από τα εξής:

 • Πληκτρολογείτε δεδομένα που δεν είναι τύπος σε ένα κελί υπολογιζόμενης στήλης.

 • Πληκτρολογείτε έναν τύπο σε ένα κελί υπολογιζόμενης στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση Εικόνα κουμπιού στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

 • Πληκτρολογείτε έναν νέο τύπο σε μια υπολογιζόμενη στήλη που περιέχει ήδη μία ή περισσότερες εξαιρέσεις.

 • Αντιγράφετε δεδομένα στην υπολογιζόμενη στήλη, τα οποία δεν ταιριάζουν με τον τύπο της υπολογιζόμενης στήλης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν τα δεδομένα που έχουν αντιγραφεί περιέχουν έναν τύπο, αυτός ο τύπος θα αντικαταστήσει τα δεδομένα στην υπολογιζόμενη στήλη.

 • Διαγράφετε έναν τύπο από ένα ή περισσότερα κελιά στην υπολογιζόμενη στήλη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εξαίρεση αυτή δεν επισημαίνεται.

 • Μετακινείτε ή διαγράφετε ένα κελί σε μια άλλη περιοχή του φύλλου εργασίας στην οποία γίνεται αναφορά από μία από τις γραμμές μιας υπολογιζόμενης στήλης.

Ειδοποίηση σφάλματος θα εμφανίζεται μόνο εάν έχετε το έλεγχος ενεργοποιημένη την επιλογή σφαλμάτων στο παρασκήνιο. Εάν δεν βλέπετε το σφάλμα, στη συνέχεια, επιλέξτε αρχείο > Επιλογές > τύποι > βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Έλεγχος σφαλμάτων στο παρασκήνιο.

 • Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007, κάντε κλικ στο κουμπί του Office κουμπί Κουμπί του Office 2007 , στη συνέχεια, Επιλογές του Excel > τύποι.

 • Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Mac, μεταβείτε στο Excel από τη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις > τύποι και λίστες > Έλεγχος σφαλμάτων.

Η επιλογή για την αυτόματη συμπλήρωση τύπων για τη δημιουργία υπολογιζόμενων στηλών σε έναν πίνακα του Excel είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν δεν θέλετε να δημιουργεί το Excel υπολογιζόμενες στήλες όταν εισάγετε τύπους σε στήλες πίνακα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή συμπλήρωσης τύπων. Εάν δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε την επιλογή, αλλά δεν θέλετε να δημιουργούνται πάντα υπολογιζόμενες στήλες καθώς εργάζεστε σε έναν πίνακα, μπορείτε να διακόψετε την αυτόματη δημιουργία υπολογιζόμενων στηλών.

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπολογιζόμενων στηλών

  1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στις Επιλογές.

   Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007, κάντε κλικ στο κουμπί του Office κουμπί Κουμπί του Office 2007 , στη συνέχεια, Επιλογές του Excel.

  2. Επιλέξτε Εργαλεία ελέγχου.

  3. Στην ενότητα Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, επιλέξτε Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη Μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση.

  5. Στην περιοχή Αυτόματα κατά την εργασία, επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπλήρωση τύπων σε πίνακες για τη δημιουργία υπολογιζόμενων στηλών για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

   Απενεργοποιήστε τις στήλες υπολογισμού πίνακα από αρχείο > Επιλογές > Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου > Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης > χωρίς σημάδι "Συμπλήρωση τύπων σε πίνακες για τη δημιουργία υπολογιζόμενων στηλών".

   Συμβουλή:  Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης που εμφανίζεται στη στήλη πίνακα μετά την εισαγωγή ενός τύπου. Επιλέξτε Επιλογές ελέγχου Αυτόματης Διόρθωσης και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Συμπλήρωση τύπων σε πίνακες για τη δημιουργία υπολογιζόμενων στηλών για να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

  Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Mac, Μετάβαση σε Excel στο κύριο μενού, στη συνέχεια, Προτιμήσεις > λίστες και τύποι > πίνακες και φίλτρα > Αυτόματη συμπλήρωση τύπων.

 • Διακοπή αυτόματης δημιουργίας υπολογιζόμενων στηλών

  Μετά την εισαγωγή του πρώτου τύπου σε μια στήλη πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διακοπή αυτόματης δημιουργίας υπολογιζόμενων στηλών.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πεδία υπολογισμού με τους Συγκεντρωτικούς πίνακες, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο και Excel, στη συνέχεια, εφαρμόζει σε μια ολόκληρη στήλη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον υπολογισμό τιμών σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε πάντα να ζητήσετε ειδικός σε Excel Tech Κοινότητας, λήψη υποστήριξης στο την Κοινότητα Answersή προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση του Excel χρήστη φωνής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση των πινάκων του Excel

Μορφοποίηση πίνακα του Excel

Αλλαγή μεγέθους πίνακα με την προσθήκη ή κατάργηση γραμμών και στηλών

Άθροισμα των δεδομένων σε έναν πίνακα του Excel

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×