Χρήση υπέρ-συνδέσεων σε βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η υπερ-σύνδεση είναι μια σύνδεση από ένα έγγραφο σε ένα άλλο που ανοίγει τη δεύτερη σελίδα ή αρχείο όταν κάνετε κλικ σε αυτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπερ-σύνδεση σε ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης, όπως ακριβώς μπορείτε να κάνετε και σε άλλες εφαρμογές.

Στις επόμενες ενότητες περιγράφεται ο τρόπος χρήσης μιας υπερ-σύνδεσης για την περιήγηση σε διάφορους τύπους θέσεων προορισμού, καθώς και ο τρόπος δημιουργίας μιας υπερ-σύνδεσης για χρήση σε ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Χρήση μιας υπερ-σύνδεσης ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Δημιουργία υπερ-σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα βιβλίο εργασίας που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης

Διαφορές μεταξύ των υπερ-συνδέσεων ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και το Excel

Ρυθμίσεις ιδιοτήτων Τμήματος Web που επηρεάζουν τις υπερ-συνδέσεις

Χρήση μιας υπερ-σύνδεσης ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Μετά την προσθήκη μιας υπερ-σύνδεσης στο βιβλίο εργασίας του Excel και την αποθήκευσή του σε μια τοποθεσία, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε σε μια άλλη θέση και να ανοίξετε τη σελίδα που καθορίσατε. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Ανοίξτε το έγγραφο, αρχείο ή ιστοσελίδα σε νέο παράθυρο   . Όταν συνδέετε σε ένα έγγραφο ή ιστοσελίδα εκτός του τρέχοντος βιβλίου εργασίας, το πρόγραμμα προβολής Web ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησης για να το εμφανίσετε.

Εκκίνηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημιουργήστε ένα μήνυμα.    Όταν κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση προς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ξεκινά αυτόματα και δημιουργεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει τη σωστή διεύθυνση στο πλαίσιο προς.

Μεταβείτε σε άλλη θέση στο τρέχον βιβλίο εργασίας   . Εάν μια υπερ-σύνδεση που συνδέεται με μια άλλη θέση στο τρέχον βιβλίο εργασίας, η επιλογή ενεργού κελιού αλλάζει στη νέα θέση στο βιβλίο εργασίας, αλλά δεν ανοίγει ένα νέο παράθυρο.

Η περιήγηση σε άλλη θέση στο τρέχον βιβλίο εργασίας μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη, ιδιαίτερα σε ένα μεγάλο βιβλίο εργασίας που περιέχει πολλά φύλλα εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αποκλειστικό φύλλο εργασίας που συμπεριφέρεται ως βασικό μενού, με συνδέσεις προς κάθε ξεχωριστό φύλλο εργασίας. Ή, μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις που συνδέουν κελιά σε ένα φύλλο εργασίας με σχετικές πληροφορίες σε άλλο φύλλο εργασίας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημιουργία υπερ-σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα βιβλίο εργασίας που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση απευθείας σε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel Services. Αντί για αυτό, που πρέπει να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε μια υπερ-σύνδεση σε ένα βιβλίο εργασίας με χρήση του Excel, και, στη συνέχεια, δημοσίευση ή αποστολή του βιβλίου εργασίας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση. Μπορείτε να πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL απευθείας σε ένα κελί, χρησιμοποιήστε το κουμπί "υπερ-σύνδεση" στην ομάδα συνδέσεις στο Excel ή χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση υπερ-σύνδεση.

Όταν δημιουργείτε μια υπερ-σύνδεση σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel, η υπερ-σύνδεση κωδικοποιεί τον προορισμό ως διεύθυνση URL (ενιαίο προσδιοριστικό πόρου). Η διεύθυνση URL μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, ανάλογα με τη θέση προορισμού (στο Web, στο ίδιο έγγραφο κ.λπ.). Η ενότητα "Δείτε επίσης" περιέχει μια σύνδεση η οποία παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες (και πολλά παραδείγματα) σχετικά με τα διάφορα είδη υπερ-συνδέσεων σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel.

Τα παρακάτω παραδείγματα σύνταξης υπερ-συνδέσεων περιέχουν λεπτομερείς εξηγήσεις των στοιχείων της υπερ-σύνδεσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα παραδείγματα για να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις.

 • Σύνδεση προς μια ιστοσελίδα

  Αυτό το παράδειγμα δείχνει μια υπερ-σύνδεση που συνδέεται προς μια ξεχωριστή ιστοσελίδα που βρίσκεται στο διακομιστή Web www.example.com:

  http://www.example.com/jan07/news.htm.

  Στοιχείο διεύθυνσης URL

  Περιγραφή

  http://

  Το προσδιοριστικό πρωτοκόλλου που υποδεικνύει ότι ο προορισμός είναι μια θέση Web.

  www.example.com

  Η διεύθυνση του διακομιστή Web ή της θέσης δικτύου

  Jan07

  Η διαδρομή ή ο φάκελος στο διακομιστή

  News.htm

  Το όνομα αρχείου της σελίδας προορισμού

 • Λήψη δεδομένων από άλλη ιστοσελίδα

  Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να εκτελέσετε ένα ερώτημα στο Web, το οποίο ανακτά δεδομένα από μια ιστοσελίδα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα ερώτημα Web το οποίο ανακτά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια θέση στο Internet ή σε μια εταιρική τοποθεσία intranet. Ένα ερώτημα στο Web αποστέλλει τη θέση προορισμού ως συμβολοσειρά ερωτήματος στο τέλος της βασικής διεύθυνσης της σελίδας - στόχου. Οι ιστοσελίδες περιέχουν συχνά πληροφορίες ιδανικές για ανάλυση στο Excel. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα Web για την ανάκτηση δεδομένων από άλλο βιβλίο εργασίας που βρίσκεται στο intranet της εταιρείας σας.

  Για παράδειγμα, αυτή η υπερ-σύνδεση οδηγεί στην ενότητα "Παραγγελίες πελάτη" μιας εταιρικής τοποθεσίας Web, εντοπίζει ένα βιβλίο εργασίας που ονομάζεται "Παραγγελίες πελάτη23456" και, στη συνέχεια, εντοπίζει την περιοχή κελιών F1 έως F8 στο φύλλο εργασίας για το Μάιο:

  http://MySharePointServer/MySite/_layouts/xlviewer.aspx?id=http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/PurchaseOrder23456.xlsx&range=May!F2:F8

  Στοιχείο διεύθυνσης URL

  Περιγραφή

  http://

  Το πρωτόκολλο (απαιτείται HTTP για θέσεις στο Web)

  MySharePointServer/MySite/_layouts

  Η τοποθεσία Intranet

  xlviewer.aspx

  Το πρόγραμμα προβολής Excel Web Access

   ?id

  Ο χαρακτήρας του αγγλικού ερωτηματικού αποτελεί την αρχή της συμβολοσειράς ερωτήματος URL

  http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/

  Η διεύθυνση της τοποθεσίας του προορισμού

  PurchaseOrder23456.xlsx

  Το όνομα του βιβλίου εργασίας

  &range=

  Ο χαρακτήρας του εμπορικού ’και’ (&) συνδέει το όνομα του βιβλίου εργασίας με την τιμή της περιοχής στα κελιά προορισμού

  Μάιος

  Το όνομα του φύλλου εργασίας στο βιβλίο εργασίας

  !

  Ο χαρακτήρας του θαυμαστικού συνδέει το όνομα του φύλλου εργασίας με την περιοχή των κελιών που αποτελούν τον προορισμό

  F2:F8

  Η πραγματική περιοχή κελιών που αποτελεί στόχο του ερωτήματος

  Εάν μεταβιβάσετε μια θέση ενός βιβλίου εργασίας ως παράμετρο συμβολοσειράς ερωτήματος σε μια υπερ-σύνδεση, το πρόγραμμα προβολής ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο ή σε μια νέα καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια, μετακινείται στη θέση του βιβλίου εργασίας. Εάν πρόκειται για θέση κελιού, το πρόγραμμα προβολής τοποθετεί το κελί στο κέντρο της ιστοσελίδας. Εάν πρόκειται για τοπική ή καθολική καθορισμένη περιοχή, το πρόγραμμα προβολής τοποθετεί το επάνω αριστερό κελί της περιοχής στο κέντρο της ιστοσελίδας. Και στις δύο περιπτώσεις, το πρόγραμμα προβολής δεν επιλέγει το κελί.

Διαφορές μεταξύ των υπερ-συνδέσεων ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και το Excel

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια υπερ-σύνδεση ενός βιβλίου εργασίας του προγράμματος περιήγησης συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως μια υπερ-σύνδεση σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφορές.

 • Τα βιβλία εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζουν μόνο απόλυτες υπερ-συνδέσεις ή υπερ-συνδέσεις που περιέχουν ολόκληρη διεύθυνση. Εδώ περιλαμβάνεται το πρωτόκολλο, ο διακομιστής Web, η διαδρομή και το όνομα του αρχείου. Δεν υποστηρίζουν σχετικές υπερ-συνδέσεις, οι οποίες περιέχουν μόνο μέρος μιας πλήρους διεύθυνσης. Αντιθέτως, το Excel υποστηρίζει τόσο τις απόλυτες όσο και τις σχετικές υπερ-συνδέσεις.

 • Τα βιβλία εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης καθορίζουν το χρώμα μιας υπερ-σύνδεσης από το προεπιλεγμένο χρώμα υπερ-σύνδεσης που έχει οριστεί για το πρόγραμμα περιήγησης, εκτός και αν ορίσετε ρητώς το προεπιλεγμένο χρώμα για τις υπερ-συνδέσεις στο βιβλίο εργασίας του Excel.

 • Το πρόγραμμα προβολής που βασίζεται στο Web μετατρέπει τις υπερ-συνδέσεις που αναφέρονται σε μια ολόκληρη στήλη ή γραμμή του Excel σε αναφορά στο πρώτο κελί αυτής της γραμμής ή της στήλης.

 • Το πρόγραμμα προβολής που βασίζεται στο Web δεν υποστηρίζει υπερ-συνδέσεις σε γραφήματα, υπερ-συνδέσεις γραφικών και υπερ-συνδέσεις σε μη συνεχείς περιοχές. Αντιθέτως, το πρόγραμμα προβολής μετατρέπει συνδέσεις όπως αυτές σε μορφή συμβολοσειρών κειμένου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Ρυθμίσεις ιδιοτήτων Τμήματος Web που επηρεάζουν τις υπερ-συνδέσεις

Το Τμήμα Web του Excel Web Access παρέχει προσαρμοσμένες ιδιότητες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των υπερ-συνδέσεων. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ιδιότητες.

Εάν το πλαίσιο ελέγχου αυτής της ιδιότητας:

Είναι επιλεγμένο:

Έχει απαλειφθεί

Υπερ-συνδέσεις

Όλες οι υποστηριζόμενες υπερ-συνδέσεις σε αρχεία και έγγραφα εκτός του τρέχοντος βιβλίου εργασίας είναι ενεργές. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη συμπεριφορά.

Όλες οι υποστηριζόμενες υπερ-συνδέσεις σε θέσεις εκτός του τρέχοντος βιβλίου εργασίας μετατρέπονται σε μη ενεργές συμβολοσειρές κειμένου.

Περιήγηση

Όλες οι υποστηριζόμενες υπερ-συνδέσεις σε θέσεις μέσα στο τρέχον βιβλίο εργασίας είναι ενεργές. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη συμπεριφορά.

Όλες οι υποστηριζόμενες υπερ-συνδέσεις σε θέσεις μέσα στο τρέχον βιβλίο εργασίας μετατρέπονται σε μη ενεργές συμβολοσειρές κειμένου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×