Χρήση τύπων του Excel για να υπολογίσετε πληρωμές και εξοικονόμησης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Διαχείριση προσωπικών οικονομικών τους μπορεί να είναι δύσκολο, ιδίως όταν προσπαθείτε να σχεδιάσετε το πληρωμών και εξοικονόμησης. Τύπους του Excel μπορεί να σας βοηθήσει να υπολογίσετε τη μελλοντική αξία των απαιτήσεων και επενδύσεις, διευκολύνοντας την εικόνα ανάληψη πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την επίτευξη των στόχων σας. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Συνάρτηση PMT υπολογίζει την πληρωμή ενός δανείου με βάση σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

 • NPER υπολογίζει τον αριθμό των περιόδων πληρωμής μιας επένδυσης με βάση κανονική, σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

 • Συνάρτηση PV επιστρέφει την παρούσα αξία μιας επένδυσης. Η παρούσα αξία είναι το συνολικό ποσό που αντιπροσωπεύει μια σειρά μελλοντικών πληρωμών τώρα.

 • FV επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης με βάση περιοδικές, σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

Καταλαβαίνετε το μηνιαίων πληρωμών να πληρώσετε απενεργοποίηση ομολογίες μια πιστωτική κάρτα

Ας υποθέσουμε ότι το υπόλοιπο προθεσμία είναι $5,400 με ετήσιο επιτόκιο 17%. Κανένα άλλο που θα αγοραστούν στην κάρτα ενώ η ομολογίες που καταβάλλεται.

Χρήση της συνάρτησης PMT(rate,NPER,PV)

=PMT(17%/12,2*12,5400)

το αποτέλεσμα είναι μια μηνιαία πληρωμή $266.99 να πληρώσετε το ομολογίες σε δύο έτη.

 • Το όρισμα επιτόκιο είναι το επιτόκιο του δανείου ανά περίοδο. Για παράδειγμα, σε αυτόν τον τύπο το 17% ετήσιο επιτόκιο διαιρείται δια του 12, ο αριθμός των μηνών ανά έτος.

 • Το όρισμα NPER 2 * 12 είναι ο συνολικός αριθμός των περιόδων πληρωμής για το δάνειο.

 • Το PV ή παρουσίαση το όρισμα τιμή είναι 5400.

Καταλαβαίνετε μηνιαία δόσεις του στεγαστικού δανείου

Φανταστείτε μια αρχική τιμή $180.000 με επιτόκιο 5%, με μια στεγαστικού 30 ετών.

Χρήση της συνάρτησης PMT(rate,NPER,PV)

=PMT(5%/12,30*12,180000)

το αποτέλεσμα είναι μια μηνιαία πληρωμή (εκτός της ασφάλισης και των φόρων) $966.28.

 • Το όρισμα επιτόκιο είναι 5% δια του 12 μηνών σε ένα έτος.

 • Το όρισμα NPER είναι 30 * 12 για ένα έτος 30 στεγαστικού δανείου με 12 μηνιαίων πληρωμών κάνει κάθε έτος.

 • Το όρισμα PV είναι 180000 (την παρούσα αξία του δανείου).

Μάθετε πώς μπορείτε να αποθηκεύσετε κάθε μήνα για διακοπές ονείρων

Θέλετε να αποθηκεύσετε για διακοπές τρία έτη από τώρα που θα κοστίσει $8,500. Το ετήσιο επιτόκιο για αποθήκευση είναι 1,5%.

Χρήση της συνάρτησης PMT(rate,NPER,PV,FV)

=PMT(1.5%/12,3*12,0,8500)

Για να αποθηκεύσετε $8,500 σε τρία έτη απαιτείται μια εξοικονόμηση $230.99 κάθε μήνα για τρία έτη.

 • Το όρισμα επιτόκιο είναι 1,5% διά 12, ο αριθμός των μηνών ανά έτος.

 • Το όρισμα NPER είναι 3 * 12 για δώδεκα μηνιαίων πληρωμών πάνω από τρία έτη.

 • Η συνάρτηση PV (παρούσα αξία) είναι 0, επειδή ο λογαριασμός ξεκινώντας από το μηδέν.

 • FV (μελλοντική αξία) που θέλετε να αποθηκεύσετε είναι $8,500.

Τώρα, φανταστείτε ότι γίνεται αποθήκευση για μια διακοπών $8,500 πάνω από τρία έτη και αναρωτιέστε πόσο θα πρέπει να κατάθεση στο λογαριασμό σας για να διατηρήσετε μηνιαία εξοικονόμησης με 175.00 $ ανά μήνα. Στη συνάρτηση PV θα υπολογίσει την έκταση της κατάθεσης έναρξης θα yield μια μελλοντική τιμή.

Χρήση της συνάρτησης PV(rate,NPER,PMT,FV)

=PV(1.5%/12,3*12,-175,8500)

ένα αρχικό κατάθεση $1,969.62 θα είναι απαραίτητη, για να έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε 175.00 $ ανά μήνα και καταλήξετε με $8500 κατά τρία έτη.

 • Το όρισμα επιτόκιο είναι 1,5% / 12.

 • Το όρισμα NPER είναι 3 * 12 (ή δώδεκα μηνιαίων πληρωμών για τρία έτη).

 • Η συνάρτηση PMT είναι-175 (μπορείτε να πληρώσετε 175 $ ανά μήνα).

 • Το FV (μελλοντική αξία) είναι 8500.

Μάθετε πόσος χρόνος θα χρειαστεί να πληρώσετε απενεργοποίηση προσωπικό δάνειο

Ας υποθέσουμε ότι έχετε προσωπικό δάνειο $2.500 και έχετε συμφωνήσει να πληρώσετε 150 $ ανά μήνα με 3% ετήσιο επιτόκιο.

Χρήση της συνάρτησης NPER(rate,PMT,PV)

=NPER(3%/12,-150,2500)

Αυτό θα διαρκέσει 17 μήνες και ορισμένες ημέρες για να πληρώσετε απενεργοποίηση δανείου.

 • Το όρισμα επιτόκιο είναι 3% / 12 μηνιαίων πληρωμών ανά έτος.

 • Το όρισμα PMT είναι-150.

 • Το όρισμα παρούσα ΑΞΊΑ είναι 2500.

Καταλαβαίνετε πληρωμής προς τα κάτω

Υποθέσουμε ότι θέλετε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο $19.000 με επιτόκιο 2.9% πάνω από τρία έτη. Θέλετε να διατηρήσετε το μηνιαίων πληρωμών στην 350 $ ανά μήνα, ώστε να πρέπει να υπολογίσετε την πληρωμή σας προς τα κάτω. Σε αυτόν τον τύπο, το αποτέλεσμα της συνάρτησης PV είναι το ποσό του δανείου, το οποίο, στη συνέχεια, αφαιρείται από την τιμή αγοράς για να λάβετε την πληρωμή προς τα κάτω.

Χρήση της συνάρτησης PV(rate,NPER,PMT)

= 19000 PV(2.9%/12, 3*12,-350)

η πληρωμή προς τα κάτω, θα ήταν $6,946.48

 • Η τιμή αγοράς $19.000 παρατίθεται πρώτα στον τύπο. Το αποτέλεσμα της συνάρτησης PV θα αφαιρείται από την τιμή αγοράς.

 • Το όρισμα επιτόκιο είναι 2.9% διά 12.

 • Το όρισμα NPER είναι 3 * 12 (ή δώδεκα μηνιαίων πληρωμών πάνω από τρία έτη).

 • Η συνάρτηση PMT είναι-350 (μπορείτε να πληρώσετε 350 $ ανά μήνα).

Δείτε πόσο εξοικονόμησης σας θα προσθέσει προς τα επάνω στο πάροδο του χρόνου

Ξεκινώντας με $500 στο λογαριασμό σας, πόσο θα έχετε 10 μήνες εάν κατάθεση 200 $ ανά μήνα με 1,5% επιτόκιο;

Χρήση της συνάρτησης FV(rate,NPER,PMT,PV)

=FV(1.5%/12,10,-200,-500)

σε 10 μηνών που θα έχει $2,517.57 στο εξοικονόμησης.

 • Το όρισμα επιτόκιο είναι 1,5% / 12.

 • Το όρισμα NPER είναι 10 (μήνες).

 • Το όρισμα PMT είναι -200.

 • Το όρισμα παρούσα ΑΞΊΑ είναι-500.

Δείτε επίσης

Συνάρτηση PMT

Συνάρτηση NPER

Συνάρτηση PV

Συνάρτηση FV

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×