Χρήση τύπων περιεχομένου για διαχείριση περιεχομένου με συνέπεια σε μια επιχείρηση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Κατά τη διάρκεια ενός έργου, μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορους τύπους εγγράφων, όπως προτάσεις, νομικές συμβάσεις και προδιαγραφές προϊόντων. Ενώ μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτά τα έγγραφα μαζί, επειδή ανήκουν σε ένα έργο, μπορείτε να επίσης Δημιουργία, κοινή χρήση και διατηρούνται τους με διαφορετικούς τρόπους. Για αυτόν το λόγο, ενδέχεται να θέλετε να συλλέγει και να διατηρεί διαφορετικά είδη μετα-δεδομένα (δεδομένα σχετικά με τα έγγραφά σας) για κάθε τύπο περιεχομένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται σε μια τοποθεσία του SharePoint παράδειγμα δημιουργήθηκε από Adventure Works, μια φανταστικά εταιρεία που κατασκευάζει ποδήλατα, τα στοιχεία ποδηλάτου και bicycling Βοηθήματα.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 σάς επιτρέπει να ορίσετε αυτά τα διαφορετικά σύνολα εγγράφων ως τύπους περιεχομένου. Ένας τύπος περιεχομένου είναι μια ομάδα με δυνατότητα επανάληψης χρήσης των ρυθμίσεων για μια κατηγορία περιεχομένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους περιεχομένου για να διαχειριστείτε τα μετα-δεδομένα, πρότυπα και τη συμπεριφορά των στοιχείων και εγγράφων με συνέπεια. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο στο κέντρο Adventure Works εγγράφου, μενού Δημιουργία σάς παρέχει ένα σύνολο από τους τύπους περιεχομένου, και επιλέξτε τον τύπο που αντιστοιχεί στο έγγραφο που θέλετε να δημιουργήσετε.

Μενού 'Δημιουργία', το οποίο εμφανίζει τους τύπους περιεχομένου

Επιπλέον, διαφορετικούς τύπους περιεχομένου στην ίδια βιβλιοθήκη εγγράφων μπορεί να συλλέξει διαφορετικό μετα-δεδομένων. Για παράδειγμα, στο κέντρο εγγράφων Adventure Works, ο πίνακας "εγχειρίδια χρήστη" έχουν ένα πεδίο Ημερομηνία παράδοσης, ενώ συγκρίσεις προϊόντων έχουν ένα πεδίο Όνομα υπεύθυνο έγκρισης και δύο τύπους περιεχομένου, χρησιμοποιήστε το πεδίο " % ολοκλήρωσης ".

Στήλες που χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς τύπους περιεχομένου

Δυνατότητες των τύπων περιεχομένου

Μπορείτε να ορίσετε τύπους περιεχομένου για κάθε τύπο στοιχείου στο Office SharePoint Server 2007, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, στοιχείων λίστας και φακέλων. Κάθε τύπος περιεχομένου μπορεί να καθορίσει:

  • Τις στήλες (μετα-δεδομένα) που θέλετε να εκχωρήσετε στον τύπο.

  • Το πρότυπο εγγράφου που θέλετε να εφαρμόσετε σε νέα στοιχεία (διαθέσιμο μόνο για τύπους περιεχομένου εγγράφου).

  • Προσαρμοσμένες φόρμες για "Δημιουργία","Επεξεργασία" και "Εμφάνιση".

  • Ροές εργασίας για τα στοιχεία του τύπου περιεχομένου.

  • Προσαρμοσμένες λύσεις ή δυνατότητες.

  • Πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών.

  • Παράθυρα πληροφοριών εγγράφου, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε συμβατά προγράμματα του Microsoft Office.

  • Τις μετατροπές εγγράφων για τα στοιχεία του τύπου περιεχομένου (διαθέσιμο μόνο για τύπους περιεχομένου εγγράφου).

Είδη τύπων περιεχομένου

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε δύο βασικά είδη των τύπων περιεχομένου:

  • Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας     Αυτούς τους τύπους περιεχομένου είναι διαθέσιμες για χρήση σε τυχόν δευτερεύουσες τοποθεσίες που δημιουργούνται κάτω από τη γονική τοποθεσία. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας για την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου μιας συλλογής τοποθεσιών, αυτού του τύπου είναι διαθέσιμη για χρήση σε λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων σε όλες τις τοποθεσίες σε αυτήν τη συλλογή. SharePoint Server παρέχει τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από προεπιλογή.

  • Τύποι περιεχομένου λίστας     Αυτοί οι τύποι περιεχομένου μπορούν να προστεθούν σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη. Μετά την προσθήκη τους, μπορείτε να προσαρμόσετε τους για αυτήν τη συγκεκριμένη θέση. Από προεπιλογή, οι τύποι περιεχομένου λίστας είναι θυγατρικά στοιχεία από τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από το οποίο έχετε δημιουργήσει τους. Τύποι περιεχομένου λίστας να κάνετε τις λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων πιο ευέλικτη, επειδή μία μόνο λίστα ή βιβλιοθήκη μπορεί να περιέχει πολλούς τύπους στοιχείων ή τύπους εγγράφων, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να έχει μοναδικά μετα-δεδομένα, πολιτικές ή συμπεριφορές. Εάν ρυθμίσετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη για να επιτρέπει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου, μπορείτε να προσθέσετε τύπους περιεχομένου σε συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη από τις ομάδες των τύπων περιεχομένου τοποθεσίας. Η εντολή Δημιουργία στη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη, στη συνέχεια, παραθέτει τους τύπους που είναι διαθέσιμες για τη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη.

Adventure Works χρησιμοποιεί τύπους περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, να προσαρμόζεται αυτούς τους τύπους σε μεμονωμένες λίστες ή βιβλιοθήκες, επειδή αυτή η προσέγγιση είναι η πιο ευέλικτη. Για παράδειγμα, όταν ανοίγετε το μενού " Δημιουργία " στο κέντρο του εγγράφου, μπορείτε να δείτε πολλούς τύπους περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της Λίστας τιμών, Προδιαγραφή φύλλου και Σύγκριση προϊόντων. Κάθε έναν από αυτούς τους τύπους περιεχομένου λίστας βασίζεται σε έγγραφο του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τους τύπους λίστας και γονικό τους.

Τύποι περιεχομένου λίστας και οι αντίστοιχοι γονικοί τύποι περιεχομένου.

Πληροφορίες για τη μεταβίβαση χαρακτηριστικού

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους περιεχομένου από την αρχή. Αντί για αυτό, το SharePoint Server 2007 παρέχει ένα προεπιλεγμένο σύνολο τύπους περιεχομένου, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως-είναι ή προσαρμογή. SharePoint Server οργανώνουν τους τύπους περιεχομένου σε μια ιεραρχία που επιτρέπει σε έναν τύπο περιεχομένου να λαμβάνει τα χαρακτηριστικά από την άλλη. Αυτή η δομή σάς επιτρέπει να χειριστείτε ολόκληρων των κατηγοριών εγγράφων με συνέπεια σε ολόκληρη την εταιρεία σας.

Όταν ορίζετε έναν νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, ξεκινήστε επιλέγοντας ένα γονικό στοιχείο από τους υπάρχοντες τύπους περιεχομένου. Ο νέος τύπος λαμβάνει τα χαρακτηριστικά από τη γονική τοποθεσία, όπως το πρότυπο εγγράφου, η ρύθμιση μόνο για ανάγνωση, ροές εργασίας και στήλες. Αφού δημιουργήσετε το νέο τύπο, μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν μεταβιβαστεί και μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε οι αλλαγές αυτές για να εφαρμόσετε σε άλλους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας ή λίστας που μεταβιβάζονται τα χαρακτηριστικά τους από τον προσαρμοσμένο τύπο.

Εάν μπορείτε να προσαρμόσετε ένα θυγατρικό τύπο με τα χαρακτηριστικά που δεν έχει ο γονικός τύπος, όπως επιπλέον στήλες, αυτές οι προσαρμογές δεν εγγράφεται ο γονικός τύπος. Με άλλα λόγια, αλλαγές σε χαρακτηριστικά που έχουν μεταβιβαστεί μπορεί να εκτελέσει επικάλυψη προς τα κάτω από το γονικό στοιχείο στο παιδί, αλλά ποτέ προς τα επάνω.

Τους ίδιους κανόνες ισχύουν όταν δημιουργείτε έναν τύπο περιεχομένου λίστας. Για παράδειγμα, εάν μπορείτε να προσαρμόσετε έναν τύπο λίστας με τα χαρακτηριστικά που δεν έχει ο γονικός τύπος, όπως επιπλέον στήλες, αυτές οι προσαρμογές δεν επηρεάζουν το γονικό τύπο. Επίσης, να θυμάστε μπορείτε να προσαρμόσετε έναν τύπο λίστας μόνο για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη στην οποία προστέθηκε και, όταν αλλάζετε χαρακτηριστικά στο γονικό τύπο, οι αλλαγές σας να αντικαταστήσουν τα χαρακτηριστικά του τύπου λίστα θυγατρικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×