Χρήση των υπηρεσιών του Excel για συνεργασία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να κάνετε συνεργασίας σε δεδομένα του βιβλίου εργασίας πιο εύκολη από ποτέ, Microsoft Office Excel 2007 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με Excel Services — ένα διακομιστή Microsoft Office SharePoint Server 2007 που έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις υπηρεσίες υπολογισμού του Excel.

Αντί να απλά να αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint, μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services για να επωφεληθείτε από τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Μπορεί να παρουσιαστεί δεδομένων του βιβλίου εργασίας σε μια αξιόπιστη θέση που έχει ρυθμιστεί για την εταιρεία σας.

 • Μπορείτε να καθορίσετε τα τμήματα του βιβλίου εργασίας που θέλετε να βλέπουν οι άλλοι — δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνετε απόκρυψη των δεδομένων του βιβλίου εργασίας που δεν θέλετε να δουν οι υπόλοιποι.

 • Μπορείτε να ελέγξετε ενός βιβλίου εργασίας για συμβατότητα με τις υπηρεσίες Excel Services, έτσι ώστε να αποφύγετε τη χρήση δυνατοτήτων που δεν υποστηρίζονται στις υπηρεσίες Excel Services.

 • Τα μπορείτε να προσπελάσετε τα βιβλία εργασίας που δημοσιεύονται στις υπηρεσίες του Excel σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιώντας το Microsoft Office Excel Web Access και να τα υπολογίσετε με την πλήρη πιστότητα υπολογισμών του Excel.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η δυνατότητα δημοσίευσης ενός βιβλίου εργασίας του Excel στις υπηρεσίες Excel είναι διαθέσιμη μόνο στα Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 και Microsoft Office Excel 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι οι υπηρεσίες του Excel;

Τι είναι το Excel Web Access;

Με ποιον τρόπο Excel 2007 και στις υπηρεσίες Excel Services συνεργάζεται;

Υπηρεσίες Excel Services και διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών

Σύνδεση με δεδομένα με ασφαλή τρόπο

Δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες του Excel

Αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας του Excel στις υπηρεσίες του Excel

Τι είναι οι υπηρεσίες του Excel;

Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία στις υπηρεσίες Excel τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και όλα μαζί αποτελούν τη συνολική δομική σχεδίαση των υπηρεσιών Excel.

Επισκόπηση των υπηρεσιών Excel

1. υπηρεσίες υπολογισμού Excel (ECS) είναι ο "μηχανισμός" των υπηρεσιών του Excel που φορτώνει το βιβλίο εργασίας, υπολογίζει με πλήρη πιστότητα με τις υπηρεσίες Excel Services, ανανεώνει τα εξωτερικά δεδομένα και διατηρεί περιόδους λειτουργίας.

2. Excel Web Access (EWA) είναι ένα τμήμα Web που εμφανίζει και επιτρέπει την αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel σε ένα πρόγραμμα περιήγησης με χρήση του δυναμικού γλώσσας ιεραρχική σήμανσης ετικέτα (DHTML) και JavaScript χωρίς την ανάγκη για τη λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX στον υπολογιστή-πελάτη και μπορεί να συνδεθεί με άλλα τμήματα Web σε πίνακες εργαλείων και άλλες σελίδες Τμημάτων Web.

3. υπηρεσίες Web Excel (EWS) είναι μια υπηρεσία Web που φιλοξενείται στο Microsoft Office SharePoint Services που παρέχει διάφορες μεθόδους που ο προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσετε ως μια διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API) για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες εφαρμογές που βασίζονται σε βιβλίο εργασίας του Excel.

Επειδή στις υπηρεσίες Excel Services είναι ένα στοιχείο του Microsoft Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να επίσης να εκμεταλλευτείτε πολλές δυνατότητες τεχνολογία του SharePoint, όπως έλεγχος, η ασφάλεια και τη διαχείριση της πρόσβασης σε βιβλία εργασίας, με βάση το διακομιστή επιδόσεων και τη δυνατότητα να κλιμακωθεί σωστά όταν προστίθενται οι χρήστες.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι το Excel Web Access;

Excel Web Access είναι ένα τμήμα Web που εμφανίζει δεδομένα και γραφήματα από ένα βιβλίο εργασίας του Excel, με μια "Εμφάνιση και αίσθηση" που είναι παρόμοιο με το Excel (για παράδειγμα, και τα δύο έχουν καρτέλες φύλλων, κουμπιά διάρθρωσης και αναπτυσσόμενων βελών), και το Excel Web Access παρέχει πολλούς τρόπους για να προσαρμόσετε το τμήμα Web.

Χρήση του Excel Web Access για κοινή χρήση βιβλίων εργασίας του Excel

1. Το επάνω τμήμα περιλαμβάνει τη γραμμή εργαλείων που διαθέτει διάφορα μενού, εντολές, αναπτυσσόμενες λίστες και κουμπιά περιήγησης για κύλιση ανά σελίδα.

2. Το κύριο παράθυρο παρουσιάζει ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας σε προβολή "Φύλλο εργασίας", ένα ονομαστικό στοιχείο, όπως είναι ένα γράφημα ή ένας πίνακας του Excel σε προβολή "Ονομαστικό στοιχείο" και, προαιρετικά, μια περιοχή διάρθρωσης.

3. Το κάτω τμήμα εμφανίζει προειδοποιήσεις και ερωτήσεις, όπως μηνύματα για την ανανέωση των δεδομένων.

4. του παραθύρου εργασιών παραμέτρων διαθέτει ετικέτες παραμέτρων, πλαίσια κειμένου για την καταχώρηση δεδομένων και, προαιρετικές επεξηγήσεις εργαλείων που παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε παράμετρο. Microsoft Office Excel Web Access

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Excel Web Access, ανατρέξτε στη Βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Με ποιον τρόπο συνεργάζεται το Excel 2007 με τις υπηρεσίες του Excel;

Για να συνεργαστείτε με άλλους χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Excel, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel 2007 και, στη συνέχεια, να το δημοσιεύσετε στις υπηρεσίες του Excel. Στην ουσία, το Excel 2007 είναι το συντακτικό εργαλείο και οι υπηρεσίες του Excel είναι το εργαλείο για την αναφορά.

Πώς συνεργάζονται οι υπηρεσίες Excel και το Excel 2007

1. Ο συντάκτης ενός βιβλίου εργασίας, συνήθως ένας αναλυτής επιχειρήσεων, χρησιμοποιεί το Excel 2007 για να δημιουργήσει το βιβλίο εργασίας του Excel και, προαιρετικά, για να καθορίσει ονομαστικά στοιχεία για την προβολή και τον προσδιορισμό των παραμέτρων.

2. Ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας δημοσιεύει το βιβλίο εργασίας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων (ή ένα δίκτυο ή ένα φάκελο στο Web) των υπηρεσιών του Excel, όπου η διαχείριση και η εξασφάλισή του γίνεται από ένα διαχειριστή του SharePoint.

3. Ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας και ο άλλοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν αναφορές, σελίδες Τμημάτων Web και πίνακες εργαλείων Επιχειρηματικής ευφυΐας, οι οποία θα χρησιμοποιούν το βιβλίο εργασίας.

4. Πολλοί επιχειρηματικοί χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο βιβλίο εργασίας προβάλλοντάς το σε ένα πρόγραμμα περιήγησης και, ακόμα, θα μπορούν να κάνουν ανανέωση των δεδομένων εάν το βιβλίο εργασίας είναι συνδεδεμένο μ ένα αρχείο προέλευσης εξωτερικών δεδομένων.

5. Με τα κατάλληλα δικαιώματα, οι επιχειρηματικοί χρήστες θα μπορούν να κάνουν αντιγραφή της τρέχουσας κατάστασης του βιβλίου εργασίας και των συναλλαγών που έγιναν κατά την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας, όπως είναι η ταξινόμηση και το φιλτράρισμα σε έναν υπολογιστή-πελάτη για περαιτέρω ανάλυση, είτε ως βιβλίο εργασίας του Excel είτε ως στιγμιότυπο του βιβλίου εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Υπηρεσίες του Excel και Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (Information Rights Management)

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) είναι ένας τρόπος για να παρέχουν προστασία προσωπικών δεδομένων για ένα έγγραφο του Microsoft Office και να εξασφαλίσετε ότι μόνο προβάλλεται ευαίσθητες πληροφορίες από τα κατάλληλα άτομα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να οικονομικών δεδομένων τριμηνιαία αναφορά μόνο για να επιλέξετε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ένα μήνα πριν από τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμη στο κοινό σε μια πρόταση οικονομικών, έτσι ώστε η διοικητική επιτροπή έχει χρόνο για να προετοιμάσετε απαντήσεων δημόσια σχέσης και κάντε τις κατάλληλες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Windows SharePoint Services έκδοση 3.0 ή νεότερη έκδοση υποστηρίζουν το IRM σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων και όλα τα έγγραφα αυτής της βιβλιοθήκης (εάν είναι ενεργοποιημένα τα μεμονωμένα έγγραφα με IRM). Μετά την αποστολή του εγγράφου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων με δυνατότητα με την υπηρεσία IRM, το έγγραφο, ενεργοποιείται με δυνατότητα IRM.

Οι υπηρεσίες του Excel δεν υποστηρίζουν βιβλία εργασίας του Excel με δυνατότητα IRM και δεν είναι δυνατό να ανοίξουν ένα βιβλίο εργασίας του Excel εάν έχει τη δυνατότητα IRM ή εάν προέρχεται από μια βιβλιοθήκη εγγράφων με δυνατότητα IRM. Ωστόσο, εάν θέλετε να εκμεταλλευτείτε την υπηρεσία IRM, μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel χωρίς δυνατότητα IRM στις υπηρεσίες του Excel, να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας ως στιγμιότυπο στις υπηρεσίες του Excel και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε το στιγμιότυπο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων με δυνατότητα IRM.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σύστημα Βοήθειας της Κεντρικής διαχείρισης του διακομιστή Office SharePoint Server.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση με δεδομένα με ασφαλή τρόπο

Στα περισσότερα βιβλία εργασίας του Excel που δημοσιεύονται στις υπηρεσίες του Excel, τα δεδομένα αποθηκεύονται στο βιβλίο εργασίας. Για να κάνετε ενημέρωση των υπηρεσιών του Excel με τις αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει στα δεδομένα, μπορείτε απλά να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας του Excel. Για τα υπόλοιπα βιβλία εργασίας, υπάρχουν μία ή περισσότερες συνδέσεις προς αρχεία προέλευσης εξωτερικών δεδομένων, όπως είναι μια βάση δεδομένων ή ένας κύβος OLAP. Αυτές ι συνδέσεις περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού, σύνδεσης, υποβολής ερωτήματος και πρόσβασης προς το αρχείο προέλευσης εξωτερικών δεδομένων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν στο βιβλίο εργασίας, συχνά αποθηκεύονται σε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων του Office (Office Data Connection) (.odc), ειδικά όταν τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από κοινού από πολλούς χρήστες και πρέπει να γίνεται ενημέρωση των πληροφοριών σύνδεσης. Ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας ή ένας διαχειριστής μπορούν να δημιουργήσουν τις πληροφορίες σύνδεσης χρησιμοποιώντας το Excel 2007 για τη δημιουργία της σύνδεσης και, στη συνέχεια, για την εξαγωγή των πληροφοριών σύνδεσης σε ένα αρχείο ODC (.odc).

Μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων (DCL) είναι μια ειδική βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint που μπορεί να οριστεί ως βιβλιοθήκη αξιόπιστης θέσης και που διευκολύνει την αποθήκευση, ασφαλούς, κοινή χρήση και διαχείριση των αρχείων .odc. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής ίσως χρειαστεί να μετακινήσετε μια βάση δεδομένων από ένα διακομιστή δοκιμής σε ένα διακομιστή παραγωγής ή να ενημερώσετε ένα ερώτημα που έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Με τη χρήση ενός αρχείου .odc που έχει αποθηκευτεί σε μια DCL, η διαχείριση των πληροφοριών σύνδεσης είναι πολύ πιο εύκολο και του χρήστη πρόσβαση σε δεδομένα είναι πιο πρακτικό επειδή όλα τα βιβλία εργασίας χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση αρχείου και ανανεώστε το λειτουργία, είτε βρίσκονται στον υπολογιστή-πελάτη ή διακομιστή και λαμβάνουν ενημερωμένες αλλαγές σε αυτό το αρχείο σύνδεσης. Μπορείτε ακόμα να ρυθμίσετε Office SharePoint Server και υπολογιστή-πελάτη ενός χρήστη για να εντοπίσει αυτόματα τις αλλαγές στη σύνδεση αρχείο και να χρησιμοποιεί την πιο ενημερωμένη έκδοση αυτού του αρχείου σύνδεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία,επεξεργασία και διαχείριση συνδέσεων προς εξωτερικά δεδομένα και το το σύστημα Βοήθειας Κεντρικής διαχείρισης του Office SharePoint Server.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες του Excel

Εάν έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Excel Services, μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε αυτόν το διακομιστή, ώστε οι άλλοι χρήστες να έχουν πρόσβαση όλα ή τμήματα των δεδομένων που περιέχει ένα πρόγραμμα περιήγησης με τη χρήση Microsoft Office Excel Web Access.

Καθορισμός αυτών που θέλετε να βλέπουν οι υπόλοιποι χρήστες

Κατά τη δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services, ολόκληρο το βιβλίο εργασίας είναι δημοσιεύονται στο διακομιστή, αλλά μπορείτε να ορίσετε τα τμήματα του βιβλίου εργασίας, όπως μεμονωμένα φύλλα εργασίας, ονομαστικές περιοχές ή γραφήματα, που θέλετε για να εμφανίσετε σε Microsoft Office Excel Web Access τις υπηρεσίες Excel Services. Εμφανίζοντας μόνο συγκεκριμένα τμήματα του βιβλίου εργασίας και με τη χρήση Office SharePoint Server 2007 δικαιώματα για την προστασία του βιβλίου εργασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μπορείτε να διατηρήσετε δεδομένα στο βιβλίο εργασίας εμπιστευτικά κατά την ενεργοποίηση εξουσιοδοτημένους χρήστες να ανανεώσετε, επαναλάβετε τον υπολογισμό και αλληλεπίδραση με τα δεδομένα που προβάλλονται.

Ρύθμιση παραμέτρων για δυνατότητα αλληλεπιδραστικής ανάλυσης

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις παραμέτρους. Οι παράμετροι είναι μεμονωμένα κελιά που μπορούν να έχουν τις τιμές που ορίζονται από τους χρήστες Microsoft Office Excel Web Access. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραμέτρους για να εκθέσετε κελιά που μπορούν να οδηγήσουν Υπολογισμός βιβλίου εργασίας, όπως μια ανάλυση what-if που χρησιμοποιεί τις τιμές που καταχωρούν οι χρήστες σε κελιά που έχουν καθοριστεί ως παράμετροι.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες Δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες του Excel και Ορισμός των παραμέτρων του βιβλίου εργασίας για χρήση στο Office Excel Web Access.

Αρχή της σελίδας

Αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας του Excel στις υπηρεσίες του Excel

Παρόλο που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε κελιά βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τα δεδομένα με διάφορους τρόπους. Για να απαντήσετε σε συγκεκριμένες, απροσδόκητες ερωτήσεις που ενδέχεται να έχετε σχετικά με τα δεδομένα, μπορείτε συχνά να βρείτε και να εμφανίσετε πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις παρακάτω δυνατότητες αλληλεπίδρασης:

 • Προβάλετε τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα του τύπου, επανάληψη υπολογισμού των δεδομένων στο βιβλίο εργασίας.

 • Ανανέωση των δεδομένων πραγματικού χρόνου από ένα αρχείο προέλευσης εξωτερικών δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων ή έναν κύβο ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (Online Analytical Processing-OLAP).

 • Περιήγηση στο βιβλίο εργασίας σε διαφορετικά φύλλα εργασίας, σε τμήματα των φύλλων εργασίας ή σε επιλεγμένα ονομαστικά στοιχεία, όπως ένα γράφημα ή έναν πίνακα του Excel.

 • Ταξινόμηση και φιλτράρισμα δεδομένων.

 • Ανάπτυξη ή σύμπτυξη επιπέδων δεδομένων σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 • Προσωρινή αλλαγή των τιμών σε κελιά, πληκτρολογώντας παραμέτρους για την ενημέρωση των αποτελεσμάτων ενός τύπου ή εκτέλεση μιας απλής ανάλυσης "Τι συμβαίνει αν".

 • Λήψη διαφορετικών αποτελεσμάτων ή προβολών με επιλογή δεδομένων από ένα άλλο συνδεδεμένο Τμήμα Web, όπως ένα Τμήμα Web φίλτρων ή ένα Τμήμα Web προβολής λίστας, σε έναν πίνακα εργαλείων ή κάποια άλλη σελίδα Τμήματος Web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το βιβλίο εργασίας του Excel, να το ανοίξετε στο Excel 2007 στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του Excel, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης "Τι συμβαίνει αν" και της εκτύπωσης με επαγγελματική εμφάνιση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Excel Web Access, ανατρέξτε στο θέμα Microsoft Office Excel Web Access Βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×