Χρήση του OneDrive στα Windows 10 (PC, τηλέφωνο, tablet, HoloLens ή Surface Hub)

Χρήση του OneDrive στα Windows 10 (PC, τηλέφωνο, tablet, HoloLens ή Surface Hub)

Εδώ θα βρείτε τις πιο συνηθισμένες εργασίες και λειτουργίες της εφαρμογής OneDrive σε όλες τις συσκευές Windows 10, όπως υπολογιστές, τηλέφωνα, tablet, HoloLens, Xbox One και Surface Hub.

Πολλές εργασίες γίνονται πιο γρήγορα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου. Για να δείτε όλες τις συντομεύσεις για το OneDrive, μεταβείτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στην εφαρμογή OneDrive για Windows 10.

Αυτό το άρθρο αφορά την εφαρμογή OneDrive στα Windows 10.

Για βοήθεια σχετικά με άλλες εκδόσεις των Windows, ανατρέξτε στο θέμα Windows Phone 8.1 ή Windows Phone 7 ή Περισσότερη βοήθεια για το OneDrive.

Σημείωση: Η εφαρμογή είναι μόνο για ανάγνωση από το Xbox. Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες και βίντεο, αλλά δεν μπορείτε να τα προσθέσετε από το Xbox.

Αποθήκευση αρχείων στο OneDrive

Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία για την αποστολή και αποθήκευση οποιουδήποτε τύπου αρχείου στην εφαρμογή OneDrive, όπως έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία μουσικής.

Αποστολή αρχείων

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, στο φάκελο στον οποίο θέλετε να προστεθεί το αρχείο, πατήστε Προσθήκη Προσθήκη φωτογραφίας .

 2. Στο πεδίο Επιλέξτε μια εφαρμογή, επιλέξτε την προέλευση του αρχείου που θέλετε να αποστείλετε, όπως Αυτή η συσκευή ή την εφαρμογή Φωτογραφίες του τηλεφώνου σας.

  Σημειώσεις: 

  • Σε ένα PC με Windows 10, το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα εμφανίζει τα αρχεία που βρίσκονται στον υπολογιστή σας. Μεταβείτε στα αρχεία που θέλετε να αποστείλετε και επιλέξτε Άνοιγμα.

  • Εάν το τηλέφωνό σας έχει ρυθμιστεί να αποθηκεύει αυτόματα τις φωτογραφίες στο OneDrive, η εφαρμογή Φωτογραφίες του τηλεφώνου σας εμφανίζει φωτογραφίες από το OneDrive καθώς και φωτογραφίες από το τηλέφωνο που δεν έχουν αποσταλεί. Η αποστολή μιας φωτογραφίας που υπάρχει ήδη στο OneDrive δημιουργεί ένα αντίγραφο της φωτογραφίας.

 3. Βρείτε το αρχείο που θέλετε να αποστείλετε, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, πατήστε OK OK .

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε αποστολή φωτογραφιών και βίντεο από το τηλέφωνό σας στο φάκελο του OneDrive στον υπολογιστή σας με την Εξερεύνηση αρχείων ή με τη δυνατότητα εισαγωγής της εφαρμογής Φωτογραφίες. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων του τηλεφώνου ή μέσω της σύνδεσης wi-fi ή Bluetooth.

(Μόνο για τηλέφωνα) Ρύθμιση του τηλεφώνου για αυτόματη αποστολή φωτογραφιών στο OneDrive

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις του OneDrive > Αποστολή δεδομένων κάμερας.

 2. Στην περιοχή Αποστολή δεδομένων κάμερας, θέστε το διακόπτη στην επιλογή Ενεργοποίηση.

  Για αυτόματη αποστολή και των βίντεο που τραβάτε με το τηλέφωνό σας, επιλέξτε Ενεργοποίηση για το διακόπτη Συμπερίληψη βίντεο.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αποστείλετε βίντεο αυτόματα μόνο εάν η επιλογή Αποστολή δεδομένων κάμερας είναι επίσης ενεργοποιημένη.

 3. Στην περιοχή Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας κάμερας, πατήστε τη λίστα για να ανοίξει και επιλέξτε το λογαριασμό OneDrive στον οποίο θέλετε να αποσταλούν οι εικόνες.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε την Αποστολή δεδομένων κάμερας για την αποστολή φωτογραφιών και βίντεο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση στο Internet με ογκοχρέωση, όπως μια επί πληρωμή σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε να επιλέξετε Ενεργοποίηση από την επιλογή Αποστολή με συνδέσεις ογκοχρέωσης. Για να αποφύγετε την αποστολή μέσω συνδέσεων ογκοχρέωσης, θέστε την επιλογή σε Απενεργοποίηση. Οι περισσότερες συνδέσεις δικτύου wi-fi δεν έχουν ογκοχρέωση, οπότε συνήθως μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή.

Προσθήκη φακέλου

Μπορείτε να προσθέσετε φακέλους στην προβολή Αρχεία ή μέσα σε οποιονδήποτε άλλο φάκελο του OneDrive.

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, στην προβολή Αρχεία, πατήστε Νέος φάκελος Η εντολή "Νέος φάκελος" στην εφαρμογή OneDrive στα Windows Phone 10 .

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε OK OK .

Μετακίνηση αρχείων σε διαφορετικό φάκελο του OneDrive

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Επιλογή Επιλογή αρχείων , πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για ένα ή περισσότερα αρχεία που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε Δείτε περισσότερα Δείτε περισσότερα και, στη συνέχεια, πατήστε Μετακίνηση Μετακίνηση αρχείων .

 2. Στο πεδίο Επιλέξτε φάκελο προορισμού, πατήστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινηθούν τα αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε Μετακίνηση OK .

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για τα αρχεία που μετακινείτε, επιλέξτε Νέος φάκελος Η εντολή "Νέος φάκελος" στην εφαρμογή OneDrive στα Windows Phone 10 .

Εύρεση του αρχείου που αναζητάτε

Μπορείτε να αναζητήσετε ονόματα αρχείων ή φακέλων, κείμενο μέσα σε αρχεία, ακόμη και κείμενο και ετικέτες σε φωτογραφίες. Πατήστε Αναζήτηση Αναζήτηση στο OneDrive και πληκτρολογήστε τη φράση που θέλετε στο πλαίσιο Αναζήτηση.

Συμβουλή: Χρήση των προβολών στην εφαρμογή OneDrive για πιο εύκολη εύρεση αρχείων. Πατήστε Μενού Μενού OneDrive και, στη συνέχεια, πατήστε μια προβολή, όπως Φωτογραφίες, Πρόσφατα έγγραφα, Τοποθεσίες ή Χωρίς σύνδεση, για να βρείτε τα αρχεία που αναζητάτε.

Εύρεση αρχείου σε τοποθεσία του SharePoint

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή Τοποθεσίες στην εφαρμογή OneDrive για να βρείτε αρχεία που έχουν αποθηκευτεί σε μια τοποθεσία του SharePoint. Πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Τοποθεσίες για να δείτε μια λίστα με τοποθεσίες του SharePoint Online και ομάδες του Office 365 που επισκέπτεστε ή ακολουθείτε συχνά. Πατήστε μια τοποθεσία για να δείτε τις βιβλιοθήκες εγγράφων όπου αποθηκεύονται τα αρχεία. Μπορείτε να προβάλετε το υπόλοιπο της τοποθεσίας, πατώντας τη σύνδεση Προβολή τοποθεσίας στο SharePoint για να ανοίξετε την εφαρμογή SharePoint. Εάν η εφαρμογή SharePoint δεν είναι εγκατεστημένη, θα σας ζητηθεί να την εγκαταστήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εφαρμογή για κινητές συσκευές του SharePoint για Windows.

Αλλαγή του τρόπου ταξινόμησης των αρχείων

Στην εφαρμογή OneDrive, ανοίξτε το φάκελο που θέλετε να ταξινομήσετε και πατήστε Ταξινόμηση κατά Ταξινόμηση . Μπορείτε να ταξινομήσετε κατά όνομα, ημερομηνία ή μέγεθος.

Σημείωση: Η ταξινόμηση λειτουργεί στην προβολή Όλα τα αρχεία ή σε ένα φάκελο που βρίσκεται στην προβολή Όλα τα αρχεία. Οι προβολές Φωτογραφίες, Έγγραφα και Κοινόχρηστα ταξινομούν μόνο κατά ημερομηνία.

Λήψη αρχείων από το OneDrive στη συσκευή σας

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Επιλογή Επιλογή αρχείων , πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για τα αρχεία που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Λήψη Λήψη αρχείου .

  Σημείωση:  Το OneDrive σε Windows Phone προς το παρόν δεν σας επιτρέπει να κάνετε λήψη φακέλων ή σημειωματαρίων του OneNote.

 2. Βρείτε και ανοίξτε το φάκελο στη συσκευή σας όπου θέλετε να αποθηκευτούν τα στοιχεία λήψης και, στη συνέχεια, πατήστε Αποθήκευση Η προσθήκη ολοκληρώθηκε .

  Σημείωση: Σε υπολογιστή Windows 10, βρείτε και ανοίξτε το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκευτούν τα στοιχεία λήψης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή φακέλου.

Αρχεία διαθέσιμα χωρίς σύνδεση

Μπορείτε να κάνετε αρχεία διαθέσιμα όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Δείτε πώς γίνεται:

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, στην προβολή Όλα τα αρχεία, πατήστε Επιλογή Επιλογή αρχείων , πατήστε το πλαίσιο ελέγχου των αρχείων που θέλετε να διατηρήσετε χωρίς σύνδεση (ή πατήστε παρατεταμένα ένα αρχείο) και, στη συνέχεια, πατήστε Διατήρηση εκτός σύνδεσης Στιγμιότυπο οθόνης του εικονιδίου "Διατήρηση εκτός σύνδεσης" στην εφαρμογή OneDrive για Windows 10 .

 2. Στην εφαρμογή OneDrive, στην προβολή Φωτογραφίες, πατήστε Επιλογή Επιλογή αρχείων , πατήστε το πλαίσιο ελέγχου των αρχείων που θέλετε να διατηρήσετε χωρίς σύνδεση (ή πατήστε παρατεταμένα ένα αρχείο), πατήστε Περισσότερα Δείτε περισσότερα και, στη συνέχεια, πατήστε Διατήρηση εκτός σύνδεσης Στιγμιότυπο οθόνης του εικονιδίου "Διατήρηση εκτός σύνδεσης" στην εφαρμογή OneDrive για Windows 10 .

 3. Μεταβείτε στην προβολή Χωρίς σύνδεση για να δείτε γρήγορα μια λίστα με όλα τα αρχεία που έχετε κάνει διαθέσιμα χωρίς σύνδεση.

Σημείωση: Η εφαρμογή OneDrive δεν επιτρέπει επί του παρόντος να κάνετε διαθέσιμους χωρίς σύνδεση φακέλους ή σημειωματάρια του OneNote.

Αρχεία μόνο με σύνδεση

Για να εξοικονομήσετε χώρο αποθήκευσης στη συσκευή σας, μπορείτε να κάνετε κάποια αρχεία διαθέσιμα μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Δείτε πώς γίνεται: Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Χωρίς σύνδεση Στιγμιότυπο οθόνης του εικονιδίου "Διατήρηση εκτός σύνδεσης" στην εφαρμογή OneDrive για Windows 10 , πατήστε Επιλογή Επιλογή αρχείων , πατήστε το πλαίσιο ελέγχου των αρχείων που θέλετε να διατηρήσετε μόνο με σύνδεση (ή πατήστε παρατεταμένα ένα αρχείο) και, στη συνέχεια, πατήστε Μόνο με σύνδεση Στιγμιότυπο οθόνης του εικονιδίου "Μόνο online" στην εφαρμογή OneDrive για Windows 10 .

Κοινή χρήση αρχείου ή φακέλου

Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Επιλογή Επιλογή αρχείων , πατήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να μοιραστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε Κοινή χρήση Κοινή χρήση αρχείου .

Εάν θέλετε να το μοιραστείτε με λίγα συγκεκριμένα άτομα, επιλέξτε Πρόσκληση ατόμων ή Αποστολή αρχείων..

Εάν θέλετε να το μοιραστείτε με πολλά άτομα, όπως σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή σε μια καταχώρηση ιστολογίου, επιλέξτε Κοινή χρήση σύνδεσης.

Πρόσκληση ατόμων για κοινή χρήση

 1. Πατήστε Κοινή χρήση Κοινή χρήση αρχείου > Πρόσκληση ατόμων.

 2. Στην περιοχή Πρόσκληση ατόμων, πληκτρολογήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε. Πατήστε Προσθήκη Προσθήκη φωτογραφίας για να εισαγάγετε περισσότερα ονόματα.

  Συμβουλή: Κοιτάξτε στην περιοχή Πρόσφατες επαφές - το άτομο με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ενδέχεται να υπάρχει εκεί. Απλώς πατήστε το όνομα για να στείλετε σε αυτό το άτομο ένα μήνυμα με μια σύνδεση προς το αρχείο που θέτετε σε κοινή χρήση.

 3. Εάν θέλετε οι παραλήπτες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές, επιλέξτε το πλαίσιο στο στοιχείο Να επιτρέπεται η επεξεργασία. Καταργήστε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο για να ρυθμίσετε το αρχείο ως μόνο για ανάγνωση για τους παραλήπτες.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε μια σημείωση στην πρόσκληση για κοινή χρήση, πατήστε το βέλος στο τέλος του στοιχείου Να επιτρέπεται η επεξεργασία, πατήστε Προσθήκη γρήγορης σημείωσης και πληκτρολογήστε αυτό που θέλετε να πείτε.

 4. Πατήστε OK OK . Οι παραλήπτες θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια σύνδεση προς το έγγραφο.

Κοινή χρήση σύνδεσης

 1. Πατήστε Κοινή χρήση Κοινή χρήση αρχείου > Κοινή χρήση σύνδεσης.

 2. Επιλέξτε εάν θέλετε οι παραλήπτες να έχουν τη δυνατότητα για Προβολή και επεξεργασία του αρχείου ή για Προβολή μόνο ώστε οι παραλήπτες να μπορούν μόνο να το διαβάσουν.

 3. Στη λίστα Κοινή χρήση, πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την κοινή χρήση της σύνδεσης. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση προς τα επάνω στη λίστα για να δείτε όλες τις επιλογές.

Σημείωση: Να θυμάστε ότι όλοι όσοι έχουν τη σύνδεση μπορούν να ανοίξουν, να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν το έγγραφο, καθώς επίσης και να προωθήσουν τη σύνδεση.

Κοινή χρήση ως συνημμένου

 1. Πατήστε Κοινή χρήση Κοινή χρήση αρχείου > Αποστολή αρχείων.

 2. Στη λίστα Κοινή χρήση, πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε το συνημμένο αρχείο.

 3. Αφού κάνετε αυτή την επιλογή, θα ανοίξει η εφαρμογή που έχετε επιλέξει. Χρησιμοποιήστε την για να κάνετε κοινή χρήση του αρχείου.

Σημείωση: Η κοινή χρήση ως συνημμένου λειτουργεί μόνο με μεμονωμένα αρχεία. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου, χρησιμοποιήστε μία από τις επιλογές Πρόσκληση ατόμων ή Κοινή χρήση σύνδεσης.

Ανάκτηση ενός αρχείου από τον Κάδο Ανακύκλωσης του OneDrive

 1. Πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Κάδος Ανακύκλωσης.

 2. Πατήστε Επιλογή Επιλογή αρχείων , πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για τα αρχεία που θέλετε να ανακτήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε Επαναφορά Επαναφορά .

Προσθήκη λογαριασμού OneDrive για επιχειρήσεις

Αποκτήστε πρόσβαση στους λογαριασμούς OneDrive για επιχειρήσεις στο τηλέφωνό σας με την ίδια εφαρμογή OneDrive. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το OneDrive για επιχειρήσεις;

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Ρυθμίσεις λογαριασμού.

 2. Πατήστε Προσθήκη λογαριασμού και, στη συνέχεια, πατήστε Εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός.

 3. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες εισόδου που χρησιμοποιείτε για τον λογαριασμό σας στο OneDrive για επιχειρήσεις και στη συνέχεια πατήστε Είσοδος.

Σημείωση: Για να εισέλθετε στο OneDrive για επιχειρήσεις, ο οργανισμός σας πρέπει να διαθέτει ένα κατάλληλο πρόγραμμα συνδρομής του SharePoint Online ή του Office 365 για επιχειρήσεις. Εναλλακτικά, ο οργανισμός πρέπει να έχει τη δική του ανάπτυξη SharePoint Server. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο με έναν λογαριασμό από κατάλογο εσωτερικής εγκατάστασης.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην είσοδο με το λογαριασμό OneDrive για επιχειρήσεις που έχετε, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης web του τηλεφώνου σας στη διεύθυνση https://portal.office.com/onedrive ή επικοινωνήστε με το τμήμα ΙΤ.

Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών

Η εφαρμογή OneDrive στα Windows 10 σάς επιτρέπει την είσοδο στον προσωπικό σας λογαριασμό OneDrive και σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς OneDrive για επιχειρήσεις.

Πατήστε Μενού Μενού OneDrive στο επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Μπορείτε να έχετε πολλούς λογαριασμούς OneDrive για επιχειρήσεις με την εφαρμογή OneDrive, αλλά μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό.

Για εναλλαγή σε άλλο προσωπικό λογαριασμό του OneDrive

 1. Πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Ρυθμίσεις λογαριασμού.

 2. Στην περιοχή Λογαριασμοί, πατήστε τον προσωπικό λογαριασμό που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, πατήστε Έξοδος.

 3. Πραγματοποιήστε είσοδο με τον άλλο προσωπικό λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Δείτε πόσο χώρο αποθήκευσης έχετε

Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις του OneDrive > Λογαριασμοί. Στη σελίδα "Λογαριασμοί", εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που είναι συνδεδεμένοι στην εφαρμογή OneDrive, καθώς και ο συνολικός χώρος αποθήκευσης και ο ελεύθερος χώρος για κάθε έναν.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Online

Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας
Δείτε περισσότερες σελίδες υποστήριξης για το OneDrive και το OneDrive για επιχειρήσεις.
Για την εφαρμογή για κινητές συσκευές του OneDrive, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής OneDrive για κινητές συσκευές.

Εικονίδιο "Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"

Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, ανακινήστε την κινητή σας συσκευή ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογή του OneDrive ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξης του OneDrive. Για να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη του OneDrive για επιχειρήσεις από το PC ή τον Mac σας, ανοίξτε το κέντρο δραστηριότητας, επιλέξτε Περισσότερα > Αποστολή σχολίων > Δεν μου αρέσει κάτι.

Οι διαχειριστές του OneDrive για επιχειρήσεις μπορούν επίσης να προβάλουν την Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του OneDrive για επιχειρήσεις, τη Βοήθεια για διαχειριστές του OneDrive για επιχειρήσεις ή να επικοινωνήσουν με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις.

Φόρουμ της κοινότητας του Office 365

Έχετε σχόλια;
OneDrive Το UserVoice είναι το σημείο όπου μπορείτε να προτείνετε δυνατότητες που θα θέλατε να προσθέσουμε στο OneDrive. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την υλοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων ή χρονοδιαγραμμάτων, ωστόσο θα ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε πρόταση λάβει περισσότερες από 500 ψήφους.

Μετάβαση στο OneDrive UserVoice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×