Χρήση του Yammer με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Το Yammer είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για την κοινή χρήση πληροφοριών, ακόμα και με άτομα που δεν έχετε συναντήσει ποτέ, αλλά μερικές φορές η γνωριμία με ένα νέο προϊόν μπορεί να είναι μια πρόκληση, εάν χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, αυτό το άρθρο μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε στο Yammer.

Θα βρείτε περιγραφές (που αναφέρονται με τη σειρά tab) της διάταξης σελίδας του Yammer και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Yammer χρησιμοποιεί επικεφαλίδες HTML και ορόσημα εγγράφων WAI-ARIA. Προσφέρουμε επίσης ορισμένες τεχνικές για την περιήγηση στο Yammer με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Σε αυτό το άρθρο

Περιήγηση σε σελίδες του Yammer

Περιήγηση με επικεφαλίδες

Περιήγηση με ορόσημα εγγράφων WAI-ARIA

Διάταξη σελίδας

Περιήγηση σε τροφοδοσίες και νήματα

Περιήγηση στα Εισερχόμενα του Yammer

Συνομιλία με το Online Now

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Yammer

Συντομεύσεις για συνηθισμένες ενέργειες

Συντομεύσεις για τον έλεγχο της τροφοδοσίας μηνυμάτων

Συντομεύσεις για περιήγηση στην τοποθεσία

Συντομεύσεις για τα μηνύματα

Περιήγηση σε σελίδες του Yammer

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες του Yammer χρησιμοποιώντας επικεφαλίδες ή ορόσημα εγγράφων WAI-ARIA.

Περιήγηση με επικεφαλίδες

Όταν κάνετε περιήγηση με επικεφαλίδες, το όνομα του δικτύου ή της εταιρείας είναι μια επικεφαλίδα επιπέδου 1 που εμφανίζεται στο πλαίσιο της τοποθεσίας. Όλες οι άλλες περιοχές των σελίδων έχουν επικεφαλίδα επιπέδου 2. Αυτές οι περιοχές των σελίδων είναι:

 • Αριστερή γραμμή περιήγησης

 • Περιοχή του κύριου περιεχομένου

 • Σχετικό παράθυρο περιεχομένου στη δεξιά πλευρά (την πλαϊνή γραμμή)

 • Το παράθυρο συνομιλίας Online Τώρα και κάθε ανοικτό παράθυρο συνομιλίας

Ορισμένες από αυτές τις περιοχές περιέχουν, επίσης, επικεφαλίδες επιπέδου 3 ή μεγαλύτερου.

Περιήγηση με ορόσημα εγγράφων WAI-ARIA

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε με βάση τα ορόσημα εγγράφων WAI-ARIA. Τα ορόσημα εγγράφων επισημαίνουν τις ακόλουθες περιοχές της σελίδας:

 • Πλαίσιο σε όλη την τοποθεσία

 • Περιοχές περιήγησης και αναζήτησης εντός του πλαισίου

 • Αριστερή γραμμή περιήγησης

 • Περιοχή του κύριου περιεχομένου

 • Σχετικό παράθυρο περιεχομένου στη δεξιά πλευρά

 • Υποσέλιδο σελίδας

Διάταξη σελίδας

Σε γενικές γραμμές, οι σελίδες του Yammer ακολουθούν μια παρόμοια διάταξη. Η παρακάτω λίστα εμφανίζει αυτήν τη διάταξη με περίπου την ίδια σειρά με την οποία εμφανίζονται τα στοιχεία όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο tab.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας είναι το πλαίσιο της τοποθεσίας. Το πλαίσιο περιέχει το όνομα του δικτύου Yammer, το οποίο συνήθως είναι το ίδιο με το όνομα της εταιρείας. Επίσης, το πλαίσιο περιέχει μια γραμμή περιήγησης, η οποία περιέχει τα εξής:

  • Συνδέσεις προς τα Εισερχόμενα και ένα νέο μενού ειδοποιήσεων.

  • Μια γραμμή αναζήτησης για αναζήτηση ατόμων, ομάδων ή συνομιλιών στο Yammer

  • Μια σύνδεση μενού με τίτλο "Περισσότερα" που περιέχει συνδέσεις για την πρόσβαση σε αρχεία, ομάδες, τον κατάλογο επαφών, σελίδες για την επεξεργασία του προφίλ σας και μια σύνδεση για αποσύνδεση.

 2. Μετά την περιοχή του πλαισίου, θα βρείτε την κεντρική περιοχή της σελίδας, η οποία μπορεί να έχει από ένα έως τρία παράθυρα.

  • Ορισμένες σελίδες έχουν ένα αριστερό παράθυρο περιήγησης, με συνδέσεις προς σχετικές περιοχές της τοποθεσίας.

  • Το κύριο παράθυρο περιεχομένου. Το κύριο παράθυρο περιεχομένου περιέχει τροφοδοσίες και νήματα ή περιέχει τα Εισερχόμενα, που περιγράφονται σε ενότητες που ακολουθούν.

  • Ορισμένες σελίδες έχουν ένα σχετικό παράθυρο περιεχομένου στη δεξιά πλευρά, με πρόσθετες πληροφορίες και επιλογές που σχετίζονται με το κύριο περιεχόμενο.

 3. Το υποσέλιδο της τοποθεσίας ακολουθεί την κεντρική περιοχή περιεχομένου. Το υποσέλιδο περιέχει μια σύνδεση για να αλλάξετε τη γλώσσα της τοποθεσίας, καθώς και συνδέσεις με πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 4. Τα τελευταία στοιχεία της σελίδας είναι το παράθυρο συνομιλίας Online Τώρα, ακολουθούμενο από τυχόν ανοιχτά παράθυρα συνομιλίας.

Περιήγηση σε τροφοδοσίες και νήματα

Το Yammer αφορά τις συνομιλίες: οι συνομιλίες ξεκινούν όταν κάποιος δημοσιεύσει ένα μήνυμα ή μια ερώτηση και κατόπιν συνεχίζονται όταν άλλα άτομα απαντήσουν στο πρώτο μήνυμα. Ένα μήνυμα και οι απαντήσεις σε αυτό είναι γνωστό ως "νήμα". Μπορείτε να περιηγηθείτε στα νήματα χρησιμοποιώντας τις επικεφαλίδες. Το αρχικό μήνυμα ενός νήματος έχει μια επικεφαλίδα επιπέδου 3 και κάθε απάντηση έχει επικεφαλίδα επιπέδου 4.

Συνήθως, η περιοχή μιας σελίδας του Yammer περιέχει μια συλλογή νημάτων. Αυτό το είδος της σελίδας ονομάζεται "σελίδα τροφοδοσίας" ή απλώς "τροφοδοσία". Για παράδειγμα, η Κεντρική σελίδα, η σελίδα Όλη η εταιρεία και σελίδες για ενδιαφερόμενες ομάδες και άτομα είναι σελίδες τροφοδοσίας.

Οι σελίδες τροφοδοσίας μπορεί να περιέχουν μια περιοχή όπου μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα συνομιλία πληκτρολογώντας ένα μήνυμα. Επιπλέον, η Κεντρική σελίδα περιέχει μια περιοχή ανακοινώσεων.

Περιήγηση στα Εισερχόμενα του Yammer

Τα Εισερχόμενα του Yammer περιέχουν τα μηνύματα που αποστέλλονται απευθείας σε εσάς, ως άτομο ή ως μέλος μιας ομάδας. Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε μηνύματα από μια ομάδα στην οποία έχετε αναφερθεί.

Η σελίδα εισερχομένων του Yammer έχει διαφορετική διάταξη από εκείνη των σελίδων τροφοδοσίας. Η κύρια περιοχή περιεχομένου περιέχει:

 • Ένα κουμπί Δημιουργία μηνύματος, το οποίο ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με μια φόρμα για τη δημιουργία ενός νέου μηνύματος

 • Μια περιοχή αναζήτησης όπου μπορείτε να αναζητήσετε τα Εισερχόμενα

 • Μια ενότητα μηνυμάτων Μη αναγνωσμένα, με μια λίστα των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων

 • Μια ενότητα μηνυμάτων Αναγνωσμένα, με μια λίστα των μηνυμάτων που έχετε διαβάσει παλιότερα

Οι περιοχές Αναγνωσμένα και Μη αναγνωσμένα έχουν επικεφαλίδες επιπέδου 3, ακολουθούμενες από μια λίστα συνδέσεων που ανοίγουν μια νέα σελίδα για κάθε μήνυμα και τις απαντήσεις σε αυτό.

Συνομιλία με το Online Now

Το Yammer σάς επιτρέπει να συνομιλείτε με άλλους χρήστες στην εταιρεία σας σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να βρείτε τους χρήστες για συνομιλία ανοίγοντας το παράθυρο Online Now που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Όταν ανοίγετε το παράθυρο συνομιλίας, το Yammer προσφέρει ένα πλαίσιο αναζήτησης για την εύρεση ατόμων ή μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα κάτω σε μια λίστα με ονόματα. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, απλώς πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου και πατήστε tab για να το επιλέξετε, και το Yammer ανοίγει ένα παράθυρο συνομιλίας. Κάθε ενεργή συνομιλία έχει δικό της παράθυρο που ακολουθεί (στη σειρά tab) το παράθυρο του Online Now. Τα εισερχόμενα μηνύματα συνομιλίας από άλλους χρήστες εμφανίζονται σε ένα παράθυρο συνομιλίας κατά την άφιξή τους.

Τα μηνύματα συνομιλίας εμφανίζονται επίσης στα Εισερχόμενα. Εάν θέλετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ζωντανής συνομιλίας, και να έχετε πρόσβαση στα μηνύματα της συνομιλίας μόνο μέσω των Εισερχομένων.

Για να απενεργοποιήσετε τη συνομιλία:

 1. Βρείτε το κύριο παράθυρο συνομιλίας (επικεφαλίδα επιπέδου 2 κοντά στο τέλος της σελίδας).

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού ρυθμίσεων στο επάνω μέρος του παραθύρου για να ανοίξει μια λίστα με επιλογές

 3. Επιλέξτε Απόκρυψη μηνυμάτων.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Yammer

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για να περιηγηθείτε σε συγκεκριμένες περιοχές της τοποθεσίας. Για παράδειγμα, πληκτρολογώντας "g" και αμέσως μετά 'i' θα μεταβείτε στο φάκελο "Εισερχόμενα".

Μπορείτε επίσης να βρείτε τη λίστα των συντομεύσεων οποιαδήποτε στιγμή από μια σελίδα του Yammer. Απλώς πιέστε το πλήκτρο "?" (ερωτηματικό) οπουδήποτε σε μια σελίδα του Yammer, για να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο εμφανίζει τη λίστα.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα από τα πατήματα πλήκτρων στους παρακάτω πίνακες για να περιηγηθείτε στη σελίδα, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε λειτουργία ανάγνωσης οθόνης ή να χρησιμοποιήσετε το κλειδί διαβίβασης για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις. Επιπλέον, αυτές οι συντομεύσεις δεν είναι ενεργές, όταν η εστίαση του πληκτρολογίου είναι σε ένα στοιχείο ελέγχου που δέχεται εισαγωγή κειμένου.

Οι πίνακες που ακολουθούν παραθέτουν τις συντομεύσεις του Yammer.

Συντομεύσεις για συνηθισμένες ενέργειες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Αναζήτηση

/

Εμφάνιση συντομεύσεων πληκτρολογίου

?

Περιήγηση προς τα επάνω

K

Περιήγηση προς τα κάτω

J

Συντομεύσεις για τον έλεγχο της τροφοδοσίας μηνυμάτων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Ανανέωση τροφοδοσίας μηνυμάτων

.

Σύνταξη μηνύματος

c

Απάντηση στο τρέχον μήνυμα

r

Σήμανση "Μου αρέσει" στο τρέχον μήνυμα

+

Προσθήκη νέου θέματος

t

Συντομεύσεις για περιήγηση στην τοποθεσία

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Μετάβαση στην Κεντρική σελίδα

gh

Μετάβαση στα Εισερχόμενα

gi

Μετάβαση στην τροφοδοσία μηνυμάτων όλης της εταιρείας

gc

Άνοιγμα πίνακα ειδοποιήσεων

gn

Συντομεύσεις για τα μηνύματα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Ανάπτυξη λίστας μηνυμάτων

l

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×