Χρήση του TalkBack για πραγματοποίηση κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις για Android

Χρήση του TalkBack για πραγματοποίηση κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις για Android

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Με Skype για επιχειρήσεις για Android, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να καλέσετε συναδέλφους στο τηλέφωνο ή tablet. Μπορείτε να κάνετε και λήψη κλήσεων φωνής και βίντεο, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, και προσθέσετε άλλα άτομα στην κλήση σας.

Σημειώσεις: 

 • Σημείωση: Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφτείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Πραγματοποίηση κλήσης

 1. Έναρξη Skype για επιχειρήσεις για Android και πραγματοποιήστε είσοδο, εάν είναι απαραίτητο.

  Συμβουλή: Εάν δεν είχατε αποσυνδεθεί από το Skype για επιχειρήσεις για Android την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή θα ανοίξει χωρίς να σας ζητήσει να συνδεθείτε. Για βοήθεια σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα Γρήγορα αποτελέσματα χρήσης του TalkBack με το Skype για επιχειρήσεις για Android.

  Στην οθόνη Skype για επιχειρήσεις για Android ανοίγει. Στο επάνω μέρος της οθόνης είναι η επικεφαλίδα, στην επάνω δεξιά γωνία των οποίων θα βρείτε το κουμπί " επαφές ". Κάτω από την επικεφαλίδα είναι το πλαίσιο αναζήτησης, όπου μπορείτε να βρείτε άτομα στον κατάλογο εταιρείας. Κάτω από την αναζήτηση πλαίσιο είναι μια λίστα με τις προσεχείς συναντήσεις και, κάτω από το στοιχείο που είναι η λίστα με τις πρόσφατες συνομιλίες και τις συσκέψεις με τις επαφές.

 2. Βρείτε και επιλέξτε το όνομα του ατόμου που θέλετε να καλέσετε.

  • Βρείτε το άτομο στη λίστα Πρόσφατες.

   α. Στην κύρια οθόνη, στη λίστα Πρόσφατες, σύρετε προς τα κάτω στα ονόματα, έως ότου βρείτε το άτομο που θέλετε να καλέσετε. Πατήστε δύο φορές. Ανοίγει μια νέα οθόνη όπου παρατίθενται περισσότερες λεπτομέρειες των πρόσφατων αλληλεπιδράσεών σας με αυτό το άτομο.

   β. Για να ανοίξετε την κάρτα επαφής, κοντά στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, μετακινήστε την εστίαση στο όνομα της επαφής και πατήστε δύο φορές. Θα ακούσετε "Κάρτα επαφής".

   Συμβουλή: Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα μια πρόσφατη επαφή χωρίς να ανοίξετε την κάρτα της. Στην επάνω δεξιά γωνία της προηγούμενης οθόνης, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί Κλήση βίντεο ή Κλήση ήχου και πατήστε δύο φορές.

  • Εάν το άτομο αυτό δεν βρίσκεται στη λίστα Πρόσφατες, αναζητήστε το στη λίστα Επαφές.

   α. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί Επαφές. Θα ακούσετε "Προβολή επαφών και οθόνης διαχείρισης επαφών". Πατήστε δύο φορές. Ανοίγει η οθόνη Επαφές.

   β. Σύρετε προς τα κάτω στη λίστα, στην οποία περιλαμβάνονται άτομα που έχετε προσθέσει ως Αγαπημένα και ως Επαφές Web. Τα Αγαπημένα παρατίθενται οριζόντια στο επάνω μέρος της οθόνης, ενώ οι Επαφές Web παρατίθενται κατακόρυφα κάτω από τα Αγαπημένα.

   γ. Για να ακούσετε περισσότερα σε κάθε λίστα, χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για κύλιση.

   δ. Για να επιλέξετε ένα άτομο για κλήση, πατήστε στο όνομά του. Για να ανοίξετε την κάρτα επαφής, πατήστε δύο φορές.

  • Εάν το άτομο αυτό δεν βρίσκεται στη λίστα Επαφές, αναζητήστε το στον κατάλογο της εταιρείας σας.

   α. Στην κύρια οθόνη, μετακινήστε την εστίαση στο πλαίσιο αναζήτησης. Θα ακούσετε "Αναζήτηση στον κατάλογο της εταιρείας".

   β. Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο της οθόνης, πατήστε δύο φορές και έπειτα, πληκτρολογήστε ή πείτε το όνομα του ατόμου.

   γ. Σύρετε προς τα κάτω στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, έως ότου βρείτε το άτομο που θέλετε να καλέσετε. Για να ανοίξετε την κάρτα επαφής, πατήστε δύο φορές.

 3. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, κοντά στο επάνω κεντρικό τμήμα της οθόνης της κάρτας επαφής, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί Κλήση βίντεο ή Κλήση ήχου και πατήστε δύο φορές. Ακούτε ηχητικά σήματα, έως ότου ο παραλήπτης απαντήσει στην κλήση.

  Συμβουλή: Από προεπιλογή, το κουμπί Σίγαση είναι ρυθμισμένο στην επιλογή "Ανενεργό" (χωρίς σίγαση). Για να βεβαιωθείτε ότι η επαφή σας μπορεί να σας ακούσει, σύρετε κατά μήκος των στοιχείων ελέγχου έως ότου η εστίαση μεταβεί στο κουμπί Σίγαση. Εάν ακούσετε "Ο ήχος είναι απενεργοποιημένος, ο διακόπτης είναι επιλεγμένος", πατήστε δύο φορές το κουμπί Σίγαση έως ότου ακούσετε "Ανενεργό".

 4. Για να τερματίσετε την κλήση, κοντά στο κάτω κεντρικό τμήμα της οθόνης, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί Τερματισμός κλήσης και πατήστε δύο φορές. Θα ακούσετε "Η κλήση τερματίστηκε, τερματισμός κλήσης".

Επιλογές κλήσεων

Όταν συνδέεται κλήσης σας, η Skype για επιχειρήσεις για Android κλήσης οθόνη παρουσιάζει τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου:

 • Στην επάνω σειρά, τα κουμπιά Βίντεο, Σίγαση και Ήχος.

 • Στη μεσαία σειρά, τα κουμπιά Προσθήκη, Πληκτρολόγιο κλήσης και Περισσότερα.

 • Στο κάτω κεντρικό τμήμα της οθόνης, το κουμπί Τερματισμός κλήσης.

Για να ενεργοποιήσετε κάποιο από αυτά τα στοιχεία ελέγχου, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί που θέλετε και πατήστε δύο φορές.

 • Το κουμπί Βίντεο ενεργοποιεί το βίντεο στην κλήση, έτσι ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να σας βλέπει. Ακούτε "Η προεπισκόπηση βίντεο είναι απενεργοποιημένη, ο διακόπτης δεν είναι επιλεγμένος".

 • Το κουμπί Σίγαση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη μετάδοση ήχου. Εξακολουθείτε να ακούτε το συνομιλητή σας, αλλά αυτός δεν μπορεί να σας ακούσει. Όταν το τηλέφωνό σας είναι σε σίγαση, θα ακούσετε "Έγινε αναίρεση της σίγασης του ήχου, ο διακόπτης είναι επιλεγμένος". Όταν το τηλέφωνό σας δεν είναι σε σίγαση (η προεπιλεγμένη ρύθμιση), θα ακούσετε "Ο ήχος ενεργοποιήθηκε, ο διακόπτης δεν είναι επιλεγμένος".

 • Το κουμπί Ήχος ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ηχείο. Όταν είναι ενεργοποιημένο, ακούτε "Ηχείο, επιλεγμένο". Όταν είναι απενεργοποιημένο, ακούτε "Ηχείο, μη επιλεγμένο".

 • Το κουμπί Προσθήκη συμμετέχοντος σάς επιτρέπει να προσκαλέστε άλλα άτομα στην κλήση. Στην οθόνη που ανοίγει, μπορείτε να μετακινηθείτε σε μια λίστα με τις πρόσφατες επαφές και, επίσης, να αναζητήσετε άτομα.

 • Το κουμπί Προσθήκη συμμετέχοντος σάς επιτρέπει να προσκαλέστε άλλα άτομα στην κλήση. Στην οθόνη που ανοίγει, μπορείτε να μετακινηθείτε σε μια λίστα με τις πρόσφατες επαφές και, επίσης, να αναζητήσετε άτομα.

 • Το κουμπί Πληκτρολόγιο κλήσης ανοίγει το αριθμητικό πληκτρολόγιο, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλληλεπιδράσετε με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα τηλεφώνου, να εισαγάγετε έναν κωδικό ή να επιλέξτε ένα μενού, για παράδειγμα. Ακούτε "Προβολή πληκτρολογίου κλήσης και κουμπιού φωνητικού ταχυδρομείου". (Ο οργανισμός σας ενδέχεται να μη διαθέτει φωνητικό ταχυδρομείο για τις κλήσεις σας με Skype για επιχειρήσεις για Android.) Για να επιστρέψετε στην οθόνη κλήσης, στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί Κλείσιμο και πατήστε δύο φορές.

 • Το κουμπί Περισσότερα ανοίγει μια οθόνη που περιέχει το κουμπί Αναμονή. Η τοποθέτηση μιας κλήσης σε αναμονή, αναστέλλει την κλήση χωρίς να την τερματίζει. Οι συνομιλητές δεν μπορούν να ακούσουν ο ένας τον άλλο, όταν μια κλήση βρίσκεται σε αναμονή.

Λήψη κλήσης

Όταν μια επαφή σάς καλεί, μια ειδοποίηση ανοίγει στην οθόνη σας και ακούτε "Εισερχόμενη κλήση από" και το όνομα του καλούντα.

 • Για να απαντήσετε στην κλήση, κοντά στο κάτω κεντρικό τμήμα της οθόνης, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί Αποδοχή κλήσης ήχου και πατήστε δύο φορές. Γίνεται σύνδεση της κλήσης σας. Για να τερματίσετε την κλήση, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί Τερματισμός κλήσης στο κάτω κεντρικό τμήμα της οθόνης και πατήστε δύο φορές. Θα ακούσετε "Η κλήση τερματίστηκε, τερματισμός κλήσης".

 • Για να απορρίψετε την κλήση, κοντά στο κάτω κεντρικό τμήμα της οθόνης, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί Παράβλεψη και πατήστε δύο φορές. Ακούτε μια ειδοποίηση αναπάντητης κλήσης. Το όνομα του καλούντα προστίθεται στη λίστα Πρόσφατες στην κύρια οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να συμμετάσχετε σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση του TalkBack για διαχείριση επαφών στο Skype για επιχειρήσεις για Android

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις για Android

Έναρξη χρήσης του TalkBack μαζί με το Skype για επιχειρήσεις για Android

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×