Χρήση του TalkBack για εκτέλεση βασικών εργασιών στο Excel για Android

Χρήση του TalkBack για εκτέλεση βασικών εργασιών στο Excel για Android

Χρησιμοποιήστε το Excel για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για τη δημιουργία βιβλίων εργασίας και υπολογιστικών φύλλων, την εφαρμογή μορφής αριθμών, τη δημιουργία απλών τύπων και άλλες εργασίες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

 • Εάν δεν την έχετε ήδη, κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Excel για Android από το Google Play.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας

Τα αρχεία του Excel ονομάζονται βιβλία εργασίας. Κάθε βιβλίο εργασίας περιέχει φύλλα, τα οποία ονομάζονται συνήθως υπολογιστικά φύλλα ή φύλλα εργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε όσα φύλλα θέλετε σε ένα βιβλίο εργασίας ή μπορείτε να δημιουργήσετε νέα βιβλία εργασίας για να διατηρείτε τα δεδομένα σας οργανωμένα.

 1. Στο Excel, για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Για να ανοίξετε ένα κενό βιβλίο εργασίας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του προτύπου βιβλίου εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να γυρίσετε πίσω αφού φτάσετε στο τέλος της λίστας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα του σωστού προτύπου βιβλίου εργασίας.

 3. Για να επιλέξετε το πρότυπο, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δημιουργία νέου φύλλου εργασίας στο βιβλίο εργασίας

Σε ένα βιβλίο εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Προσθήκη φύλλου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Εισαγωγή δεδομένων

Καθώς πληκτρολογείτε δεδομένα στο φύλλο, εργάζεστε με γραμμές, στήλες και κελιά. Τα κελιά περιγράφονται σύμφωνα με τη γραμμή και τη στήλη τους στο φύλλο, επομένως το κελί A1 βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στήλης A. Σε ένα νέο φύλλο εργασίας, το κελί A1 είναι το προεπιλεγμένο κελί.

 1. Στο φύλλο εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να βρείτε το κελί στο οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να το ενεργοποιήσετε.

 2. Για να ανοίξετε το διακόπτη συναρτήσεων, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε "Κουμπί 'Αποκοπή'", που είναι το πρώτο στοιχείο στην αναδυόμενη γραμμή.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επεξεργασία'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Εμφανίζεται πληκτρολόγιο Αγγλικών (ΗΠΑ)" (η γλώσσα του πληκτρολογίου σας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου).

 4. Για να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς ή το κείμενο που θέλετε, σύρετε το δάχτυλό σας επάνω στο πληκτρολόγιο για να ακούσετε τους χαρακτήρες και σηκώστε το δάχτυλο για να επιλέξετε.

 5. Σύρετε το δάχτυλό σας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Εισαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα.

Εφαρμογή μορφής αριθμών

Μπορείτε να εμφανίσετε διάφορους τύπους αριθμών εφαρμόζοντας μια μορφή σε ένα κελί, όπως νομισματική μονάδα, ποσοστό ή ημερομηνία.

 1. Στο έγγραφο του Excel, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να βρείτε το κελί στο οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε το κελί που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού καρτελών, επιλέχθηκε η Κεντρική καρτέλα. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Μενού 'Μορφή αριθμών'. Πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μορφή αριθμών".

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τις διαθέσιμες μορφές, όπως Νομισματική μονάδα, Ώρα και Ποσοστό.

 5. Για να επιλέξετε μια μορφή, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Συμβουλή: Ορισμένες από τις επιλογές μορφής έχουν υπομενού. Θα ακούσετε, για παράδειγμα: "Μενού 'Αριθμός'". Για να ανοίξετε το υπομενού, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δημιουργία απλού τύπου

Μπορείτε να δημιουργήσετε απλούς τύπους για πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση των αριθμών σας.

 1. Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να επιλέξετε το κελί στο οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να το ενεργοποιήσετε.

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε το διακόπτη συναρτήσεων. Θα ακούσετε "Κουμπί 'Αποκοπή'", που είναι το πρώτο στοιχείο στο διακόπτη συναρτήσεων.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επεξεργασία'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφανίζεται πληκτρολόγιο Αγγλικών (ΗΠΑ)" (η γλώσσα του πληκτρολογίου σας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου).

 4. Στο κελί, για να δημιουργήσετε έναν τύπο, πληκτρολογήστε ένα συνδυασμό αριθμών και τελεστών υπολογισμού σύροντας το δάχτυλό σας επάνω στο πληκτρολόγιο και σηκώνοντάς το όταν φτάσετε στο χαρακτήρα που θέλετε. Για παράδειγμα, εισαγάγετε το σύμβολο συν (+) για την πρόσθεση, το σύμβολο πλην (-) για την αφαίρεση, τον αστερίσκο (*) για τον πολλαπλασιασμό ή την κάθετο (/) για τη διαίρεση. Για παράδειγμα, εισαγάγετε =2+4, =4-2, =2*4 ή =4/2.

 5. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς ή το κείμενο που θέλετε, σύρετε το δάχτυλό σας επάνω στο πληκτρολόγιο στην κάτω δεξιά γωνία μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλο. Το Excel εκτελεί τον υπολογισμό και εμφανίζει το αποτέλεσμα στο κελί.

Αποθήκευση εργασίας

Το Excel αποθηκεύει αυτόματα την εργασία σας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του αρχείου και να επιλέξετε τη θέση του.

Αποθήκευση ενός αντιγράφου του αρχείου σας

 1. Σε ένα αρχείο του Excel, για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε το μενού "Αρχείο". Θα ακούσετε τη φράση: "Άνοιγμα μενού 'Αρχείο'".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το στοιχείο μενού "Κουμπί 'Αποθήκευση ως'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε όνομα αρχείου".

 3. Για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγάγετε όνομα αρχείου. Πλαίσιο επεξεργασίας (και το προεπιλεγμένο όνομα)", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Απαλοιφή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για απαλοιφή του τρέχοντος ονόματος του αρχείου.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγάγετε όνομα αρχείου. Πλαίσιο επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφανίζεται πληκτρολόγιο Αγγλικών (ΗΠΑ)" (η γλώσσα του πληκτρολογίου σας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου).

 5. Για να πληκτρολογήσετε το όνομα που θέλετε, σύρετε το δάχτυλό σας επάνω στο πληκτρολόγιο για να ακούσετε τους χαρακτήρες και σηκώστε το δάχτυλο για να επιλέξετε.

 6. Όταν πληκτρολογήσετε το νέο όνομα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Επιλογή της θέσης του αρχείου σας

 1. Σε ένα αρχείο του Excel, για να αλλάξετε τη θέση του αρχείου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε το μενού "Αρχείο". Θα ακούσετε τη φράση: "Άνοιγμα μενού 'Αρχείο'".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το στοιχείο μενού "Κουμπί 'Αποθήκευση ως'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Εισαγάγετε όνομα αρχείου".

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Θέσεις". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να ακούσετε τις θέσεις στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας, όπως OneDrive και Αυτή η συσκευή. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε μια θέση.

  Συμβουλή: Ορισμένες επιλογές μπορεί να έχουν ένα υπομενού. Πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε μια θέση και πατήστε δύο φορές ξανά για να επιλέξετε το υπομενού.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να αποθηκεύσετε το αρχείο στην επιλεγμένη θέση.

  Συμβουλή: Εάν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με ένα όνομα που υπάρχει ήδη, θα ακούσετε τη φράση "Αντικατάσταση αρχείου;". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Άκυρο'" ή "Κουμπί 'Αντικατάσταση'", ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Εκτύπωση της εργασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει έναν εκτυπωτή στη συσκευή σας.

 1. Σε ένα αρχείο του Excel, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε το μενού "Αρχείο". Θα ακούσετε τη φράση: "Άνοιγμα μενού 'Αρχείο'".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εκτύπωση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Θα ακούσετε τη φράση: "Εκτύπωση. Προετοιμασία αρχείου για εκτύπωση. Πατήστε 'Άκυρο' για διακοπή. Κλείσιμο μενού 'Αρχείο'. Ουρά εκτυπώσεων". Ανοίγει η προεπισκόπηση εκτύπωσης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να ακούσετε τη φράση: "Να επιτρέπεται στο Excel η χρήση ηλεκτρονικής υπηρεσίας από τη Microsoft για την προετοιμασία αρχείων για εκτύπωση;". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποδοχή'" ή "Κουμπί 'Απόρριψη'", ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναπτυσσόμενη λίστα. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή. Πατήστε δύο φορές για αλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να βρείτε τον εκτυπωτή που θέλετε και πατήστε δύο φορές στην οθόνη για ενεργοποίηση.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου με το Excel για Android

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×