Χρήση του Project με το SharePoint

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με Microsoft Project Professional 2010, για να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών του έργου και, στη συνέχεια, να συγχρονίσετε τη λίστα εργασιών σε μια λίστα σε μια τοποθεσία του SharePoint Server 2010 ή του SharePoint Foundation 2010. Εναλλακτικά, εάν η ομάδα σας περιέχει ήδη μια λίστα του SharePoint, μπορείτε να το εισαγάγετε στο έργο. Και μπορείτε να κάνετε όλα αυτά χωρίς να χρησιμοποιεί τον Project Server.

Αφού έργου έχει έχει συγχρονιστεί σε λίστα του SharePoint, οι αλλαγές στη λίστα εργασιών στο Project θα εμφανιστούν στη λίστα εργασιών στην τοποθεσία του SharePoint, και το αντίστροφο.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε τύπο λίστας στο SharePoint, συμπεριλαμβανομένων των εργασίας λίστες και το project λίστες εργασιών.

Σημείωση: . Δεν συνιστάται η συγχρονισμό περισσότερους από 1.000 εργασιών μεταξύ του Project και του SharePoint. Εάν θέλετε να συγχρονίσετε περισσότερους από 1.000 εργασίες, χρησιμοποιήστε Microsoft Project Server 2010.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημοσίευση έργου σε λίστα του SharePoint

Εισαγωγή μιας λίστας του SharePoint στο Project

Αντιμετώπιση προβλημάτων με το συγχρονισμό λιστών

Δημοσίευση έργου σε λίστα του SharePoint

Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει ότι έχετε δημιουργήσει μια λίστα εργασιών στο έργο πριν από το συγχρονισμό τη λίστα εργασιών σε λίστα του SharePoint.

 1. Στο Project, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο για να ανοίξετε την προβολή Backstage. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και αποστολή

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή συγχρονισμού με λίστες εργασιών.

 3. Στη λίστα Διεύθυνση URL της τοποθεσίας, επιλέξτε το όνομα διεύθυνσης URL της τοποθεσίας του SharePoint που περιέχει τη λίστα που θέλετε να συγχρονιστούν.

  Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε σε αυτό το σημείο, μια διεύθυνση URL που περιέχει το όνομα της λίστας εργασιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή επικύρωση διεύθυνσης URL.

 5. Στη λίστα Επιλέξτε μια υπάρχουσα λίστα εργασιών, επιλέξτε το όνομα της λίστας εργασιών του SharePoint στην οποία θέλετε η λίστα εργασιών έργου για να συγχρονίσετε.
  Εάν θέλετε να συγχρονίσετε τη λίστα εργασιών έργου με μια νέα λίστα στο SharePoint, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα. Μια νέα λίστα εργασιών θα δημιουργηθεί στο SharePoint και θα γίνετε συγχρονίζονται με το στο Project.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός.

Αφού τις λίστες εργασιών δύο έχουν συγχρονιστεί, αλλαγές σε μία λίστα αντικατοπτρίζονται στην άλλη. Εάν οι αλλαγές γίνονται οι δύο λίστες την ίδια στιγμή, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να αποφασίσετε ποια έκδοση της αλλαγής που θέλετε να διατηρήσετε.

Συμβουλή: Αφού τις λίστες εργασιών δύο έχουν συγχρονιστεί, μέσα από το Project μπορείτε να μεταβείτε την έκδοση του SharePoint από τη λίστα εργασιών. Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή πληροφορίες. Στην ενότητα Συγχρονισμός με λίστες εργασιών, κάντε κλικ στη σύνδεση στην τοποθεσία του SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή μιας λίστας του SharePoint στο Project

Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει ότι έχετε δημιουργήσει μια λίστα των εργασιών σε λίστα του SharePoint, αλλά δεν έχετε δημιουργήσει μια αντίστοιχη σε ένα έργο.

 1. Στο Project, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο για να ανοίξετε την προβολή Backstage. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & αποστολή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή συγχρονισμού με λίστες εργασιών.

 3. Στη λίστα Διεύθυνση URL της τοποθεσίας, πληκτρολογήστε το όνομα διεύθυνσης URL της τοποθεσίας του SharePoint που περιέχει τη λίστα εργασιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε σε αυτό το σημείο, μια διεύθυνση URL που περιέχει το όνομα της λίστας εργασιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή επικύρωση διεύθυνσης URL.

 5. Στη λίστα Επιλέξτε μια υπάρχουσα λίστα εργασιών, επιλέξτε το όνομα της λίστας εργασιών του SharePoint που θέλετε να εξαγάγετε στο έργο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός.

Αφού τις λίστες εργασιών δύο έχουν συγχρονιστεί, αλλαγές σε μία λίστα αντικατοπτρίζονται στην άλλη. Εάν οι αλλαγές γίνονται στις δύο λίστες την ίδια στιγμή, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να αποφασίσετε ποια έκδοση της αλλαγής που θέλετε να διατηρήσετε.

Συμβουλή: Αφού τις λίστες εργασιών δύο έχουν συγχρονιστεί, στο Project μπορείτε να μεταβείτε την έκδοση του SharePoint από τη λίστα εργασιών. Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πληροφορίες. Στην ενότητα Συγχρονισμός με λίστες εργασιών, κάντε κλικ στη σύνδεση στην τοποθεσία του SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Αντιμετώπιση προβλημάτων με το συγχρονισμό λιστών

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις συνθήκες που θα εμποδίζουν το συγχρονισμό με μια λίστα του SharePoint εργασίες του έργου.

ΣΥΝΘΗΚΗ

Επεξήγηση

Λίστα του SharePoint περιέχει απαιτούμενο πεδίο

Εάν η λίστα του SharePoint περιέχει ένα πεδίο που είναι απαραίτητη, αλλά το σχέδιο έργου δεν περιέχει το ίδιο πεδίο, στη συνέχεια, συγχρονίζεται ανάμεσα στις δύο λίστες θα σταματήσει. Λύση   : Προσθέστε το απαιτούμενο πεδίο ως ένα προσαρμοσμένο πεδίο στο έργο.

Το πεδίο του Project περιέχει τύπο

Κείμενο. Λύση   : Προσθέστε το απαιτούμενο πεδίο ως ένα προσαρμοσμένο πεδίο στο έργο.

Προβλήματα με τις σχέσεις προαπαιτούμενη εργασία

Ένας κύκλος που δημιουργήθηκε μεταξύ προαπαιτούμενες εργασίες

Το παιδί έχει γονικό στοιχείο ως μια προαπαιτούμενη εργασία

Μη-λήξης-έναρξης προαπαιτούμενων σχέσεις

Πολλές αναθέσεις πόρων

WinProj έχει πολλούς πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί μία εργασία και του SharePoint έχει καθοριστεί μπορεί μόνο να υπάρχουν έναν πόρο για αυτή την εργασία.

Όνομα εργασίας σύνοψης δεν είναι έγκυρο

Εάν μια εργασία σύνοψης έχει ένα μη έγκυρο όνομα, ο συγχρονισμός δεν θα ολοκληρωθεί. Οι κανόνες για ένα μη έγκυρο όνομα είναι το ίδιο που ισχύουν για ένα μη έγκυρο όνομα φακέλου στο SharePoint. Εκτός από αυτούς τους κανόνες, ένα όνομα δεν μπορεί να περιέχει δύο περιόδων δίπλα στο άλλο ή κενό διάστημα στο τέλος./:*?<>|

Πεδία αναζήτησης έχουν λανθασμένη μορφοποίηση

Η αναζήτηση πεδία περιέχουν τιμές που δεν είναι συμβολοσειρά κείμενο.

Μια λίστα περιέχει εσφαλμένους χαρακτήρες

Ένα όνομα λίστας περιέχει τους ακόλουθους χαρακτήρες!. []’

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×