Χρήση του OneDrive σε Windows Phone

Εδώ θα βρείτε βήματα και συμβουλές για τις πιο συνήθεις εργασίες με την εφαρμογή OneDrive για Windows Phone.

Ποια έκδοση των Windows έχετε στο τηλέφωνό σας;

OneDrive για Windows 10 (PC, τηλέφωνο, tablet, HoloLens ή Surface Hub) | OneDrive για Windows Phone 8 ή Windows Phone 8.1 | OneDrive ή Windows Phone 7

OneDrive για Windows 10 (PC, τηλέφωνο, tablet, HoloLens ή Surface Hub)

Αποθήκευση αρχείων στο OneDrive

Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία για την αποστολή και αποθήκευση οποιουδήποτε τύπου αρχείου στην εφαρμογή OneDrive, όπως έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία μουσικής.

Αποστολή αρχείων

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, στο φάκελο στον οποίο θέλετε να προστεθούν οι φωτογραφίες, πατήστε Προσθήκη Προσθήκη φωτογραφίας .

 2. Στο πεδίο Επιλέξτε μια εφαρμογή, επιλέξτε την προέλευση του αρχείου που θέλετε να αποστείλετε, όπως Αυτή η συσκευή ή την εφαρμογή Φωτογραφίες του τηλεφώνου σας.

  Σημειώσεις: 

  • Σε ένα PC με Windows 10, το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα εμφανίζει τα αρχεία που βρίσκονται στον υπολογιστή σας. Μεταβείτε στα αρχεία που θέλετε να αποστείλετε και επιλέξτε Άνοιγμα.

  • Εάν το τηλέφωνό σας έχει ρυθμιστεί να αποθηκεύει αυτόματα τις φωτογραφίες στο OneDrive, η εφαρμογή Φωτογραφίες του τηλεφώνου σας εμφανίζει φωτογραφίες από το OneDrive καθώς και φωτογραφίες από το τηλέφωνο που δεν έχουν αποσταλεί. Η αποστολή μιας φωτογραφίας που υπάρχει ήδη στο OneDrive δημιουργεί ένα αντίγραφο της φωτογραφίας.

 3. Βρείτε το αρχείο που θέλετε να αποστείλετε, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, πατήστε OK OK .

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε αποστολή φωτογραφιών και βίντεο από το τηλέφωνό σας στο φάκελο του OneDrive στον υπολογιστή σας με την Εξερεύνηση αρχείων ή με τη δυνατότητα εισαγωγής της εφαρμογής Φωτογραφίες. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων του τηλεφώνου ή μέσω της σύνδεσης wi-fi ή Bluetooth.

(Μόνο για τηλέφωνα) Ρύθμιση του τηλεφώνου για αυτόματη αποστολή φωτογραφιών στο OneDrive

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις του OneDrive > Αποστολή δεδομένων κάμερας.

 2. Στην περιοχή Αποστολή δεδομένων κάμερας, θέστε το διακόπτη στην επιλογή Ενεργοποίηση.

  Για αυτόματη αποστολή και των βίντεο που τραβάτε με το τηλέφωνό σας, επιλέξτε Ενεργοποίηση για το διακόπτη Συμπερίληψη βίντεο.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αποστείλετε βίντεο αυτόματα μόνο εάν η επιλογή Αποστολή δεδομένων κάμερας είναι επίσης ενεργοποιημένη.

 3. Στην περιοχή Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας κάμερας, πατήστε τη λίστα για να ανοίξει και επιλέξτε το λογαριασμό OneDrive στον οποίο θέλετε να αποσταλούν οι εικόνες.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση στο Internet με ογκοχρέωση, όπως μια σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε να επιλέξετε Απενεργοποίηση από το διακόπτη Αποστολή με συνδέσεις ογκοχρέωσης. Εάν δεν η σύνδεσή σας δεν είναι με ογκοχρέωση - οι περισσότερες συνδέσεις δικτύου wi-fi δεν είναι - μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόν το διακόπτη.

Προσθήκη φακέλου

Μπορείτε να προσθέσετε φακέλους στην προβολή Αρχεία ή μέσα σε οποιονδήποτε άλλο φάκελο του OneDrive.

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, στην προβολή Αρχεία, πατήστε Νέος φάκελος Η εντολή "Νέος φάκελος" στην εφαρμογή OneDrive στα Windows Phone 10 .

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε OK OK .

Μετακίνηση αρχείων σε διαφορετικό φάκελο του OneDrive

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Επιλογή Επιλογή αρχείων , πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για ένα ή περισσότερα αρχεία που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε Δείτε περισσότερα Δείτε περισσότερα και, στη συνέχεια, πατήστε Μετακίνηση Μετακίνηση αρχείων .

 2. Στο πεδίο Επιλέξτε φάκελο προορισμού, πατήστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινηθούν τα αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε Μετακίνηση OK .

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για τα αρχεία που μετακινείτε, επιλέξτε Νέος φάκελος Η εντολή "Νέος φάκελος" στην εφαρμογή OneDrive στα Windows Phone 10 .

Εύρεση του αρχείου που αναζητάτε

Μπορείτε να αναζητήσετε ονόματα αρχείων ή φακέλων, κείμενο μέσα σε αρχεία, ακόμη και κείμενο και ετικέτες σε φωτογραφίες. Πατήστε Αναζήτηση Αναζήτηση στο OneDrive και πληκτρολογήστε τη φράση που θέλετε στο πλαίσιο Αναζήτηση.

Αλλαγή του τρόπου ταξινόμησης των αρχείων

Στην εφαρμογή OneDrive, ανοίξτε το φάκελο που θέλετε να ταξινομήσετε και πατήστε Ταξινόμηση κατά Ταξινόμηση . Μπορείτε να ταξινομήσετε κατά όνομα, ημερομηνία ή μέγεθος.

Σημείωση: Η ταξινόμηση λειτουργεί στην προβολή Όλα τα αρχεία ή σε ένα φάκελο που βρίσκεται στην προβολή Όλα τα αρχεία. Οι προβολές Φωτογραφίες, Έγγραφα και Κοινόχρηστα ταξινομούν μόνο κατά ημερομηνία.

Λήψη αρχείων από το OneDrive στη συσκευή σας

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Επιλογή Επιλογή αρχείων , πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για τα αρχεία που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Λήψη Λήψη αρχείου .

  Σημείωση:  Το OneDrive σε Windows Phone προς το παρόν δεν σας επιτρέπει να κάνετε λήψη φακέλων ή σημειωματαρίων του OneNote.

 2. Βρείτε και ανοίξτε το φάκελο στη συσκευή σας όπου θέλετε να αποθηκευτούν τα στοιχεία λήψης και, στη συνέχεια, πατήστε Αποθήκευση Η προσθήκη ολοκληρώθηκε .

  Σημείωση: Σε υπολογιστή Windows 10, βρείτε και ανοίξτε το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκευτούν τα στοιχεία λήψης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή φακέλου.

Κοινή χρήση αρχείου ή φακέλου

Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Επιλογή Επιλογή αρχείων , πατήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να μοιραστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε Κοινή χρήση Κοινή χρήση αρχείου .

Εάν θέλετε να το μοιραστείτε με λίγα συγκεκριμένα άτομα, επιλέξτε Πρόσκληση ατόμων ή Αποστολή αρχείων..

Εάν θέλετε να το μοιραστείτε με πολλά άτομα, όπως σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή σε μια καταχώρηση ιστολογίου, επιλέξτε Κοινή χρήση σύνδεσης.

Πρόσκληση ατόμων για κοινή χρήση

 1. Πατήστε Κοινή χρήση Κοινή χρήση αρχείου > Πρόσκληση ατόμων.

 2. Στην περιοχή Πρόσκληση ατόμων, πληκτρολογήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε. Πατήστε Προσθήκη Προσθήκη φωτογραφίας για να εισαγάγετε περισσότερα ονόματα.

  Συμβουλή: Κοιτάξτε στην περιοχή Πρόσφατες επαφές - το άτομο με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ενδέχεται να υπάρχει εκεί. Απλώς πατήστε το όνομα για να στείλετε σε αυτό το άτομο ένα μήνυμα με μια σύνδεση προς το αρχείο που θέτετε σε κοινή χρήση.

 3. Εάν θέλετε οι παραλήπτες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές, επιλέξτε το πλαίσιο στο στοιχείο Να επιτρέπεται η επεξεργασία. Καταργήστε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο για να ρυθμίσετε το αρχείο ως μόνο για ανάγνωση για τους παραλήπτες.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε μια σημείωση στην πρόσκληση για κοινή χρήση, πατήστε το βέλος στο τέλος του στοιχείου Να επιτρέπεται η επεξεργασία, πατήστε Προσθήκη γρήγορης σημείωσης και πληκτρολογήστε αυτό που θέλετε να πείτε.

 4. Πατήστε OK OK . Οι παραλήπτες θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια σύνδεση προς το έγγραφο.

Κοινή χρήση σύνδεσης

 1. Πατήστε Κοινή χρήση Κοινή χρήση αρχείου > Κοινή χρήση σύνδεσης.

 2. Επιλέξτε εάν θέλετε οι παραλήπτες να έχουν τη δυνατότητα για Προβολή και επεξεργασία του αρχείου ή για Προβολή μόνο ώστε οι παραλήπτες να μπορούν μόνο να το διαβάσουν.

 3. Στη λίστα Κοινή χρήση, πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την κοινή χρήση της σύνδεσης. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση προς τα επάνω στη λίστα για να δείτε όλες τις επιλογές.

Σημείωση: Να θυμάστε ότι όλοι όσοι έχουν τη σύνδεση μπορούν να ανοίξουν, να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν το έγγραφο, καθώς επίσης και να προωθήσουν τη σύνδεση.

Κοινή χρήση ως συνημμένου

 1. Πατήστε Κοινή χρήση Κοινή χρήση αρχείου > Αποστολή αρχείων.

 2. Στη λίστα Κοινή χρήση, πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε το συνημμένο αρχείο.

 3. Αφού κάνετε αυτή την επιλογή, θα ανοίξει η εφαρμογή που έχετε επιλέξει. Χρησιμοποιήστε την για να κάνετε κοινή χρήση του αρχείου.

Σημείωση: Η κοινή χρήση ως συνημμένου λειτουργεί μόνο με μεμονωμένα αρχεία. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου, χρησιμοποιήστε μία από τις επιλογές Πρόσκληση ατόμων ή Κοινή χρήση σύνδεσης.

Ανάκτηση ενός αρχείου από τον Κάδο Ανακύκλωσης του OneDrive

 1. Πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Κάδος Ανακύκλωσης.

 2. Πατήστε Επιλογή Επιλογή αρχείων , πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για τα αρχεία που θέλετε να ανακτήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε Επαναφορά Επαναφορά .

Προσθήκη λογαριασμού OneDrive για επιχειρήσεις

Αποκτήστε πρόσβαση στους λογαριασμούς OneDrive για επιχειρήσεις στο τηλέφωνό σας με την ίδια εφαρμογή OneDrive. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το OneDrive για επιχειρήσεις;

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Ρυθμίσεις λογαριασμού.

 2. Πατήστε Προσθήκη λογαριασμού και, στη συνέχεια, πατήστε Εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός.

 3. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες εισόδου που χρησιμοποιείτε για τον λογαριασμό σας στο OneDrive για επιχειρήσεις και στη συνέχεια πατήστε Είσοδος.

Σημείωση: Για να εισέλθετε στο OneDrive για επιχειρήσεις, ο οργανισμός σας πρέπει να διαθέτει ένα κατάλληλο πρόγραμμα συνδρομής του SharePoint Online ή του Office 365 για επιχειρήσεις. Εναλλακτικά, ο οργανισμός πρέπει να έχει τη δική του ανάπτυξη SharePoint Server. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο με έναν λογαριασμό από κατάλογο εσωτερικής εγκατάστασης.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην είσοδο με το λογαριασμό OneDrive για επιχειρήσεις που έχετε, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης web του τηλεφώνου σας στη διεύθυνση https://portal.office.com/onedrive ή επικοινωνήστε με το τμήμα ΙΤ.

Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών

Η εφαρμογή OneDrive στα Windows 10 σάς επιτρέπει να εισέλθετε στους προσωπικούς σας λογαριασμούς OneDrive και OneDrive για επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, να πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ των λογαριασμών που έχετε προσθέσει.

Πατήστε Μενού Μενού OneDrive στο επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Για να προσθέσετε έναν άλλο λογαριασμό, πατήστε Ρυθμίσεις λογαριασμού και, στη συνέχεια, Προσθήκη λογαριασμού.

Δείτε πόσο χώρο αποθήκευσης έχετε

Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Μενού Μενού OneDrive > Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις του OneDrive > Λογαριασμοί. Στη σελίδα "Λογαριασμοί", εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που είναι συνδεδεμένοι στην εφαρμογή OneDrive, καθώς και ο συνολικός χώρος αποθήκευσης και ο ελεύθερος χώρος για κάθε έναν.

Κοινοποιήστε σχόλια στην εφαρμογή OneDrive

Μπορείτε να λάβετε βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή OneDrive κουνώντας το τηλέφωνό σας. Σε άλλες συσκευές, επιλέξτε Παροχή σχολίων στις περισσότερες σελίδες για να λάβετε βοήθεια.

OneDrive για Windows Phone 8 ή Windows Phone 8.1

Αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο στο OneDrive

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο

 1. Στο OneDrive, στην προβολή Όλα τα αρχεία, πατήστε Προσθήκη στο κάτω μέρος της οθόνης.

 2. Στο πεδίο Επιλέξτε μια εφαρμογή, επιλέξτε την προέλευση της φωτογραφίας ή του βίντεο που θέλετε να αποστείλετε, όπως η εφαρμογή Φωτογραφίες του τηλεφώνου σας.

 3. Βρείτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να αποστείλετε, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, πατήστε τέλος.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για αυτόματη αποστολή φωτογραφιών στο OneDrive

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και πατήστε αντίγραφα ασφαλείας > φωτογραφίες και βίντεο.

 2. Στην περιοχή Φωτογραφίες ή Βίντεο, επιλέξτε είτε Καλή ποιότητα είτε Βέλτιστη ποιότητα.

  Εάν δεν θέλετε να γίνεται αυτόματη αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χωρίς αποστολή.

Συμβουλή: Για να μάθετε πώς μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο από το τηλέφωνό σας στο φάκελο OneDrive του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο θέμα Συγχρονισμός φωτογραφιών και βίντεο με χρήση του υπολογιστή μου στην τοποθεσία Web του Windows Phone.

Εύρεση του αρχείου που αναζητάτε

Μπορείτε να αναζητήσετε κείμενο μέσα σε αρχεία, ακόμα και σε φωτογραφίες. Για να αναζητήσετε κείμενο σε ένα αρχείο ή σε μια φωτογραφία, πληκτρολογήστε τη φράση που θέλετε στο πλαίσιο Αναζήτηση.

Αλλαγή του τρόπου ταξινόμησης των αρχείων

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή OneDrive.

 2. Ανοίξτε τον φάκελο που θέλετε να ταξινομήσετε, πατήστε περισσότερα Περισσότερα και, στη συνέχεια, πατήστε ταξινόμηση κατά. Μπορείτε να ταξινομήσετε κατά όνομα, ημερομηνία ή μέγεθος.

Σημείωση: Η ταξινόμηση λειτουργεί σε φακέλους ή στην προβολή "Όλα τα αρχεία".

Προσθήκη λογαριασμού OneDrive για επιχειρήσεις

Τώρα μπορείτε να προσθέσετε λογαριασμούς OneDrive για επιχειρήσεις στην εφαρμογή OneDrive για Windows Phone 8.1. (Για να ελέγξετε εάν έχετε Windows Phone 8.1, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και πατήστε πληροφορίες.) Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το OneDrive για επιχειρήσεις;

Για να προσθέσετε έναν λογαριασμό OneDrive για επιχειρήσεις, ανοίξτε την εφαρμογή OneDrive, πατήστε "Μενού" Μενού OneDrive στο επάνω μέρος της οθόνης, πατήστε Προσθήκη OneDrive για επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την εταιρεία σας, το σχολείο σας ή άλλον οργανισμό. Για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο OneDrive για επιχειρήσεις, ο οργανισμός σας πρέπει να έχει ένα κατάλληλο πρόγραμμα συνδρομής στο SharePoint Online ή στο Office 365 για επιχειρήσεις. Εναλλακτικά, ο οργανισμός πρέπει να έχει τη δική του ανάπτυξη SharePoint Server. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό από κατάλογο εσωτερικής εγκατάστασης.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην είσοδο με το λογαριασμό OneDrive για επιχειρήσεις που έχετε, δοκιμάστε να εισέλθετε στη διεύθυνση https://portal.office.com/onedrive ή επικοινωνήστε με το τμήμα ΙΤ.

Κοινή χρήση αρχείου (προσωπικοί λογαριασμοί OneDrive)

Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να μοιραστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε Κοινή χρήση Κοινή χρήση αρχείου .

Εάν θέλετε να το μοιραστείτε με λίγα συγκεκριμένα άτομα, επιλέξτε Πρόσκληση ατόμων ή Αποστολή αρχείων..

Εάν θέλετε να το μοιραστείτε με πολλά άτομα, όπως σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή σε μια καταχώρηση ιστολογίου, επιλέξτε Κοινή χρήση σύνδεσης.

Πρόσκληση ατόμων για κοινή χρήση

 1. Πατήστε κοινή χρήση > πρόσκληση ατόμων.

 2. Στο πεδίο Προσθήκη ατόμων για κοινή χρήση, πληκτρολογήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε. Πατήστε Προσθήκη Προσθήκη παραλήπτη για να εισαγάγετε περισσότερα ονόματα.

  Σημείωση: Κοιτάξτε στην περιοχή κοινή χρήση με πρόσφατη επαφή - το άτομο με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ενδέχεται να υπάρχει εκεί. Απλώς πατήστε το όνομα για να στείλετε σε αυτό το άτομο ένα μήνυμα με μια σύνδεση προς το αρχείο που θέτετε σε κοινή χρήση.

 3. Εάν θέλετε οι παραλήπτες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές, επιλέξτε το πλαίσιο στο στοιχείο Να επιτρέπεται η επεξεργασία. Καταργήστε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο για να ρυθμίσετε το αρχείο ως μόνο για ανάγνωση για τους παραλήπτες.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε μια σημείωση στην πρόσκληση για κοινή χρήση, πατήστε το βέλος στο τέλος του στοιχείου Να επιτρέπεται η επεξεργασία, πατήστε Προσθήκη γρήγορης σημείωσης και πληκτρολογήστε αυτό που θέλετε να πείτε.

 4. Πατήστε αποστολή Η προσθήκη ολοκληρώθηκε . Οι παραλήπτες θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια σύνδεση προς το έγγραφο.

Κοινή χρήση σύνδεσης

 1. Πατήστε κοινή χρήση > κοινή χρήση σύνδεσης.

 2. Επιλέξτε εάν θέλετε οι παραλήπτες να έχουν τη δυνατότητα για Επεξεργασία του αρχείου ή Προβολή του αρχείου ως μόνο για ανάγνωση.

 3. Στη λίστα Κοινή χρήση, πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την κοινή χρήση της σύνδεσης. Ίσως χρειαστεί να σύρετε τη λίστα προς τα επάνω για να δείτε όλες τις επιλογές.

Σημείωση: Να θυμάστε ότι όλοι όσοι έχουν τη σύνδεση μπορούν να ανοίξουν, να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν το έγγραφο, καθώς επίσης και να προωθήσουν τη σύνδεση.

Κοινή χρήση ως συνημμένου

 1. Πατήστε κοινή χρήση > αποστολή αρχείων.

 2. Στη λίστα Κοινή χρήση, πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε το συνημμένο αρχείο.

 3. Αφού κάνετε αυτή την επιλογή, θα ανοίξει η εφαρμογή που έχετε επιλέξει. Χρησιμοποιήστε την για να κάνετε κοινή χρήση του αρχείου.

Συμβουλή: Η κοινή χρήση ως συνημμένου λειτουργεί μόνο με μεμονωμένα αρχεία. Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου, χρησιμοποιήστε μία από τις επιλογές Πρόσκληση ατόμων ή Κοινή χρήση σύνδεσης.

Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων (λογαριασμοί OneDrive για επιχειρήσεις)

 1. Στην εφαρμογή OneDrive για επιχειρήσεις, ανοίξτε το αρχείο ή τον φάκελο που θέλετε να μοιραστείτε και πατήστε κοινή χρήση Κοινή χρήση αρχείου . Για να κάνετε κοινή χρήση πολλών αρχείων ή φακέλων, πατήστε επιλογή Επιλογή αρχείων , πατήστε τα στοιχεία και, στη συνέχεια, πατήστε κοινή χρήση.

 2. Στην περιοχή Πρόσκληση ατόμων, πατήστε στο σημείο που εμφανίζεται η ένδειξη "Πληκτρολογήστε όνομα ή email" και εισαγάγετε το άτομο με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση. Πατήστε Προσθήκη Προσθήκη παραλήπτη για να εισαγάγετε περισσότερα ονόματα.

  Σημείωση: Κοιτάξτε στην περιοχή κοινή χρήση με πρόσφατη επαφή - το άτομο με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ενδέχεται να υπάρχει εκεί. Απλώς πατήστε το όνομα για να στείλετε σε αυτό το άτομο ένα μήνυμα με μια σύνδεση προς το αρχείο που θέτετε σε κοινή χρήση.

 3. Εάν θέλετε οι παραλήπτες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές, επιλέξτε το πλαίσιο στο στοιχείο Να επιτρέπεται η επεξεργασία. Καταργήστε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο για να ρυθμίσετε το αρχείο ως μόνο για ανάγνωση για τους παραλήπτες.

  Συμβουλή: Για να προσθέσετε μια σημείωση στην πρόσκληση για κοινή χρήση, πατήστε το βέλος στο τέλος του στοιχείου Να επιτρέπεται η επεξεργασία, πατήστε Προσθήκη γρήγορης σημείωσης και πληκτρολογήστε αυτό που θέλετε να πείτε.

 4. Πατήστε αποστολή Η προσθήκη ολοκληρώθηκε . Οι παραλήπτες θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια σύνδεση προς το έγγραφο.

Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών

Εάν έχετε Windows Phone 8.1, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ ενός προσωπικού λογαριασμού OneDrive και ενός λογαριασμού OneDrive για επιχειρήσεις ή μεταξύ πολλών λογαριασμών OneDrive για επιχειρήσεις. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε Μενού Μενού OneDrive στο επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν προσωπικούς λογαριασμούς με την εφαρμογή OneDrive.

Δείτε πόσο χώρο αποθήκευσης έχετε (προσωπικοί λογαριασμοί OneDrive μόνο)

Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε Μενού Μενού OneDrive στο επάνω μέρος της οθόνης, πατήστε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε τον προσωπικό σας λογαριασμό για να δείτε τον συνολικό χώρο αποθήκευσης και τον ελεύθερο χώρο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με την εφαρμογή

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις διαθέσιμες ενημερώσεις για την εφαρμογή. Η λήψη και η εγκατάστασή τους γίνεται αυτόματα, όταν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi . Για να δείτε τις διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις που δεν έχουν ληφθεί:

 1. Σε Windows Phone 8.1, ανοίξτε το Store, πατήστε περισσότερα Περισσότερα και, στη συνέχεια, πατήστε λήψεις.

 2. Εάν εμφανιστεί η εφαρμογή OneDrive, πατήστε επάνω της για περισσότερες πληροφορίες ή πατήστε Ενημέρωση για να κάνετε αμέσως λήψη της εφαρμογής μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Εάν δεν βλέπετε το αρχείο που αναζητάτε στην εφαρμογή, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση αρχείων που έχουν χαθεί ή λείπουν στο OneDrive.

Σχόλια κοινής χρήσης στην εφαρμογή OneDrive

Μπορείτε να χαρακτηρίσετε την εφαρμογή OneDrive ή να λάβετε βοήθεια, κουνώντας τη συσκευή σας.

OneDrive για Windows Phone 7

Προσθήκη φωτογραφίας ή βίντεο

 1. Στο τηλέφωνό σας, βρείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που θέλετε να αποστείλετε. Για να κάνετε κοινή χρήση μιας εικόνας από ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ, θα πρέπει πρώτα να το αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε την εικόνα, πατήστε περισσότερα Περισσότερα , πατήστε αποθήκευση στο τηλέφωνο και, στη συνέχεια, ανοίξτε την ξανά από το άλμπουμ Αποθηκευμένες εικόνες.

 2. Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο, πατήστε "κοινή χρήση…" και, στη συνέχεια, πατήστε SkyDrive (τώρα ονομάζεται OneDrive).

 3. Αν θέλετε, προσθέστε μια λεζάντα και, στη συνέχεια, πατήστε αποστολή.

  Οι φωτογραφίες σας θα αποσταλούν σε πλήρη ανάλυση. Για να δείτε αυτές τις απεσταλμένες φωτογραφίες, στην εφαρμογή OneDrive για κινητά, πατήστε Έγγραφα και, στη συνέχεια, πατήστε Στοιχεία που έχουν αποσταλεί από κινητό.

Κοινή χρήση αρχείου ή φακέλου

 1. Στην εφαρμογή OneDrive, πατήστε παρατεταμένα το αρχείο ή τον φάκελο που θέλετε να μοιραστείτε.

 2. Επιλέξτε εάν θέλετε να στείλετε μια σύνδεση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να αντιγράψετε τη σύνδεση στο πρόχειρο. Στη συνέχεια, επιλέξτε εάν θέλετε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα μόνο προβολής του αρχείου ή και επεξεργασίας του.

 3. Εάν επιλέξατε να στείλετε τη σύνδεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να κάνετε κοινή χρήση του αρχείου. Εάν επιλέξετε να αντιγράψετε τη σύνδεση στο πρόχειρο, μπορείτε να την επικολλήσετε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε γραπτό μήνυμα, σε άμεσο μήνυμα ή σε κοινωνικό δίκτυο για κοινή χρήση με κάποιον άλλο.

Αυτόματη αποθήκευση φωτογραφιών που τραβάτε στο OneDrive

 1. Στη λίστα "Εφαρμογές", πατήστε Ρυθμίσεις.

 2. Κινηθείτε προς τα αριστερά στις εφαρμογές και, στη συνέχεια, πατήστε εικόνες + κάμερα.

 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη αποστολή στο SkyDrive (τώρα ονομάζεται OneDrive).

  Σημειώσεις: 

  • Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε αυτόματα εικόνες στο OneDrive, εάν το τηλέφωνό σας έχει μόνο 256 MB RAM. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για περισσότερες πληροφορίες.

  • Οι εικόνες αποστέλλονται σε χαμηλή ανάλυση. Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων σε πλήρη ανάλυση, χρησιμοποιήστε το λογισμικό Zune στον υπολογιστή σας. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Συγχρονισμός μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο. Εάν θέλετε να αποστείλετε τις εικόνες σε πλήρη ανάλυση, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Προσθήκη φωτογραφίας ή βίντεο".

Αλλάξτε το λογαριασμό της Microsoft που χρησιμοποιείτε για το OneDrive

Στην εφαρμογή OneDrive, ανοίξτε το μενού ρυθμίσεις, πατήστε έξοδος και, στη συνέχεια, εισέλθετε και πάλι με το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Δείτε πόσο χώρο αποθήκευσης έχετε

Στην εφαρμογή OneDrive, μεταβείτε στις ρυθμίσεις για να δείτε το συνολικό χώρο αποθήκευσης και τον ελεύθερο χώρο.

Περισσότερη βοήθεια για το OneDrive (προσωπικοί λογαριασμοί)

Αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής OneDrive για κινητές συσκευές

Ανατρέξτε στα σχετικά άρθρα της Βοήθειας του OneDrive για Android ή του OneDrive για iOS.

Δείτε το Κέντρο βοήθειας του OneDrive.

Λάβετε βοήθεια στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξης του OneDrive. Στην εφαρμογή OneDrive για κινητά, ανακινήστε τη συσκευή για να λάβετε βοήθεια ή να στείλετε σχόλια για το OneDrive.

Περισσότερη βοήθεια για το OneDrive για επιχειρήσεις

Τι είναι το OneDrive για επιχειρήσεις;

Υποβάλετε την ερώτησή σας στο φόρουμ της κοινότητας του OneDrive για επιχειρήσεις

Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με το τμήμα IT ή το διαχειριστή σας. Εάν είστε διαχειριστής του SharePoint Online, μπορείτε επίσης να υποβάλετε ένα δελτίο υποστήριξης στο κέντρο διαχείρισης του Office 365.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×