Χρήση του Communicator με το Office Outlook 2007 και το Office OneNote 2007

Με τη χρήση του Office Communicator 2007 R2 με το Office Outlook προστίθενται μερικές πολύ χρήσιμες και ισχυρές δυνατότητες στην εμπειρία του Office Communicator. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Προβολή της διαθεσιμότητας των επαφών και πρόσβαση στις δυνατότητες κλήσης και ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων του Office Communicator στο Outlook 2007.

 • Αυτόματη ανάκτηση των ρυθμίσεων "Εκτός γραφείου" από το Outlook και εμφάνιση του μηνύματος "Εκτός γραφείου" του Office στην περιοχή ειδοποίησης κατάστασης του Communicator 2007 R2.

 • Ρύθμιση του Communicator στην ενημέρωση της κατάστασης "Ελεύθερος" ή "Απασχολημένος" σύμφωνα με το ημερολόγιο του Outlook και ενημέρωση της λίστας επαφών σύμφωνα με τα δεδομένα επαφών του Outlook.

 • Διατήρηση μιας εγγραφής για εισερχόμενες, εξερχόμενες και χαμένες κλήσεις στο Outlook.

 • Έναρξη ή επανέναρξη μιας συνομιλίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, ήχου ή βίντεο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.

 • Ανάκτηση σημειώσεων του OneNote 2007, οι οποίες λήφθηκαν στην διάρκεια μιας προηγούμενης κλήσης από το φάκελο Ιστορικό συνομιλιών του Outlook.

Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων, ενδέχεται επίσης να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις δυνατότητες λήψης εμπλουτισμένων σημειώσεων του Office OneNote 2007 μέσα από το παράθυρο Συνομιλία του Communicator.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών ενοποίησης του Outlook στον Communicator

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από περίοδο λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων

Στείλτε άμεσο μήνυμα από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Χρήση του φακέλου "Ιστορικό συνομιλιών" του Outlook

Προβολή χαμένων κλήσεων στο Outlook 2007

Αναπαραγωγή του τηλεφωνητή στο Outlook 2007

Προβολή τυχόν ειδοποιήσεων του Outlook που ενδέχεται να έχετε χάσει

Λήψη σημειώσεων στη διάρκεια μιας συνομιλίας με το Office OneNote 2007

Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών ενοποίησης του Outlook στον Communicator

 1. Στη γραμμή τίτλου του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία, στην περιοχή Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών, κάντε την επιλογή Microsoft Office Outlook από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις παρακάτω επιλογές, όπως απαιτείται:

  • Εμφάνιση της πληροφορίας "Εκτός γραφείου" του Outlook σε επαφές των επιπέδων πρόσβασης Προσωπικό, Ομάδα και Εταιρεία.

  • Ενημέρωση της κατάστασης παρουσίας μου βάσει των πληροφοριών του ημερολογίου του Outlook

  • Εμφάνιση θέματος και θέσης σύσκεψης σε επαφές του επιπέδου πρόσβασης Ομάδα.

  • Αποθήκευση των συνομιλιών άμεσων μηνυμάτων στο φάκελο Ιστορικό συνομιλιών του Outlook.

  • Αποθήκευση όλων των αρχείων καταγραφής κλήσεων στο φάκελο Ιστορικό συνομιλιών του Outlook.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλες οι αλλαγές σε αυτές τις επιλογές αντιγράφονται αυτόματα σε όλους τους υπολογιστές και τις συσκευές που εκτελούν τον Communicator 2007 R2.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από περίοδο λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων

 1. Στη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε στη λίστα συμμετεχόντων το όνομα της επαφής στην οποία θέλετε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα της επαφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αρχή της σελίδας

Στείλτε άμεσο μήνυμα από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 • Στο παράθυρο μηνύματος του Outlook 2007, κάντε κλικ στην ένδειξη κατάστασης παρουσίας δίπλα από το όνομα της επαφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απάντηση με άμεσο μήνυμα.

Αρχή της σελίδας

Χρήση του φακέλου "Ιστορικό συνομιλιών" του Outlook

Ο Communicator 2007 δημιουργεί έναν ειδικό φάκελο στο Outlook, ο οποίος ονομάζεται Ιστορικό συνομιλιών και χρησιμεύει στην παρακολούθηση και στην καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τις συνομιλίες σας. Ο φάκελος εμφανίζεται στη λίστα φακέλων του Outlook 2007, μαζί με άλλους φακέλους, όπως είναι ο φάκελος Εισερχόμενα, Εξερχόμενα και Απεσταλμένα, και περιέχει μια εγγραφή των περιόδων λειτουργίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, των κλήσεων τηλεφώνου και των κλήσεων προώθησης.

Όλα τα στοιχεία στον φάκελο Ιστορικό συνομιλιών περιέχουν την ώρα και την ημερομηνία του μηνύματος, το θέμα και το περιεχόμενο της συνομιλίας, τα ονόματα των συμμετεχόντων και την κατεύθυνση της συνομιλίας (εισερχόμενη ή εξερχόμενη). Επιπρόσθετα, στο φάκελο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τυχόν συνομιλίες που συμπεριλάμβαναν ήχο, και, εάν έχει οριστεί αυτή η επιλογή, μια πλήρη εγγραφή όλων των συνομιλιών άμεσων μηνυμάτων.

Για την προβολή του φακέλου "Ιστορικό συνομιλιών"

 1. Στο παράθυρο πλοήγησης του Outlook, στην επιλογή Όλοι οι φάκελοι αλληλογραφίας, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοκιβώτιο για να αναπτύξετε τη λίστα φακέλων.

 2. Κάντε κλικ στο φάκελο Ιστορικό συνομιλιών.

Αρχή της σελίδας

Προβολή χαμένων κλήσεων στο Outlook 2007

Στο Outlook 2007 παρακολουθούνται οι χαμένες τηλεφωνικές κλήσεις, ο τηλεφωνητής και οι χαμένες συνομιλίες. Μια εγγραφή αυτών των συμβάντων αποθηκεύεται στο φάκελο "Εισερχόμενα".

 • Στο παράθυρο πλοήγησης του Outlook, στην περιοχή Όλοι οι φάκελοι αλληλογραφίας, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Αναζήτηση φακέλων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χαμένες συνομιλίες.

Αρχή της σελίδας

Αναπαραγωγή του τηλεφωνητή στο Outlook 2007

 1. Στο παράθυρο πλοήγησης του Outlook, στην περιοχή Όλοι οι φάκελοι αλληλογραφίας, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Αναζήτηση φακέλων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τηλεφωνητής.

 2. Βρείτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει την εγγραφή του μηνύματος που χάσατε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο συνημμένο (Outlook 2003) ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή (Outlook 2007).

  Ανοίγει ο Windows Media Player και εκτελεί την αναπαραγωγή του μηνύματος τηλεφωνητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο Outlook 2007, μπορείτε επίσης να επιλέξετε την αναπαραγωγή του τηλεφωνητή στο τηλέφωνο αντί για τον υπολογιστή σας και μπορείτε να δημιουργήσετε σχόλια στο μήνυμα τηλεφωνητή κάνοντας κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σημειώσεων στο επάνω μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αρχή της σελίδας

Προβολή τυχόν ειδοποιήσεων του Outlook που ενδέχεται να έχετε χάσει

Όταν ο Communicator 2007 R2 είναι ενοποιημένος με το Outlook 2007, λαμβάνετε μια ειδοποίηση στον Communicator για νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον τηλεφωνητή ή για χαμένες συνομιλίες στον φάκελο "Εισερχόμενα". Εάν δεν υπάρχουν χαμένες ειδοποιήσεις, η ειδοποίηση "Χαμένες ειδοποιήσεις" δεν υπάρχει.

 • Στο κύριο παράθυρο του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Χαμένες ειδοποιήσεις. Εμφανίζεται μια λίστα των χαμένων ειδοποιήσεων.

Αρχή της σελίδας

Λήψη σημειώσεων στη διάρκεια μιας συνομιλίας με το Office OneNote 2007

 • Στο παράθυρο Συνομιλία, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή περισσότερων επιλογών στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη σημειώσεων με το OneNote.

  Εάν πρόκειται για συνέχιση συνομιλίας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Προβολή περισσότερων επιλογών για να ανοίξετε ξανά κάποια από τις προηγούμενες σημειώσεις σας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×