Χρήση του τμήματος web κύρια εικόνα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μεταφέρετε την εστίαση και οπτικό ενδιαφέρον στη σελίδα σας με την κύρια τμήματος web. Μπορείτε να εμφανίσετε έως και πέντε στοιχεία στο τμήμα web κύρια και να χρησιμοποιήσετε συναρπαστικές εικόνες, κείμενο και συνδέσεις για να τραβήξετε την προσοχή σε κάθε μία. Το τμήμα web κύρια περιλαμβάνεται από προεπιλογή σε τοποθεσίες επικοινωνίας, αλλά μπορείτε επίσης να προσθέσετε το τμήμα web κύρια σε άλλες σελίδες.

Σημειώσεις: 

 • Ορισμένες λειτουργίες παρουσιάζονται σταδιακά στους οργανισμούς που έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα πρώτης κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε ακόμα αυτή τη δυνατότητα ή ότι αυτή ενδέχεται να δείχνει διαφορετική από τον τρόπο που περιγράφεται στα άρθρα της Βοήθειας.

 • Πρέπει να έχετε δικαιώματα επεξεργασίας για τη δημιουργία σελίδων. Εάν είστε κάτοχος, αλλά δεν μπορείτε να προσθέσετε μια σελίδα, ο διαχειριστής μπορεί να έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα να το κάνετε.

Το τμήμα web κύρια στις τοποθεσίες επικοινωνίας: το θέμα και Showcase

Αλλαγή της διάταξης του τμήματος web κύρια εικόνα

Αλλάξτε την εικόνα, το κείμενο και συνδέσεις για κάθε πλακίδιο ή επιπέδου

Αναδιάταξη των πλακιδίων ή επίπεδα

Τοποθετήστε το τμήμα web κύρια σε μία στήλη

Προσθήκη τμήματος web του κενή κύρια εικόνα σε μια σελίδα

Στο τμήμα web κύρια κλιμάκωση της εικόνας

Το τμήμα web κύρια στις τοποθεσίες επικοινωνίας: το θέμα και Showcase

Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία επικοινωνίας, το τμήμα web κύρια περιλαμβάνεται στη σελίδα σας από προεπιλογή. Είναι ήδη συμπληρωμένα με προεπιλεγμένες εικόνες, κείμενο και τις συνδέσεις που μπορείτε να αλλάξετε να επιδεικνύει τις δικές σας εικόνες, κείμενο, σελίδες ή έγγραφα.

Όταν επιλέγετε το θέμα για τον τύπο της τοποθεσία επικοινωνίας που θέλετε, η προεπιλεγμένη κύρια είναι μια διάταξη σε παράθεση με πέντε πλακίδια (το οποίο μπορείτε να αλλάξετε από ένα έως και πέντε):

Τμήμα web κύρια στην τοποθεσία επικοινωνίας

Όταν επιλέγετε Showcase για τον τύπο του τοποθεσία επικοινωνίας που θέλετε, η προεπιλεγμένη κύρια είναι μια κατακόρυφη διάταξη με τρία επίπεδα (το οποίο μπορείτε να αλλάξετε από ένα έως και πέντε επίπεδα):

Κύρια εικόνα Showcase

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη του τμήματος web κύρια εικόνα από ένα πλέγμα σε κατακόρυφη επίπεδα χρησιμοποιώντας το κουμπί Επεξεργασία τμήματος web Κουμπί "Επεξεργασία τμήματος Web" και μπορείτε να αλλάξετε το συνδέσεις, εικόνες και κείμενο για κάθε πλακίδιο ή χρησιμοποιώντας το κουμπί Επεξεργασία λεπτομερειών Επεξεργασία λεπτομερειών για κάθε επίπεδο πλακίδιο ή επίπεδο.

Επεξεργασία κύρια κουμπιά

1. "Επεξεργασία" τμήμα web

2. "Επεξεργασία λεπτομερειών"

Αλλαγή της διάταξης του τμήματος web κύρια εικόνα

 1. Εάν δεν είστε ήδη σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας στη σελίδα σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή το web τμήμα Επεξεργασία τμήματος web κουμπί Κουμπί "Επεξεργασία τμήματος Web" στα αριστερά και επιλέξτε τον τύπο της διάταξης που θέλετε - μπορείτε να επιλέξετε έως και 5 πλακίδια (όπως σε μια τοποθεσία του θέματος που) ή έως και 5 επίπεδα (όπως που σε μια τοποθεσία Showcase).

  Κύρια εικόνα επιλογών διάταξης Επιλογές διάταξης κύρια εικόνα

Αλλάξτε την εικόνα, το κείμενο και συνδέσεις για κάθε πλακίδιο ή επιπέδου

 1. Εάν δεν είστε ήδη σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας στη σελίδα σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία λεπτομερειών Επεξεργασία λεπτομερειών στο στην κάτω δεξιά γωνία του πλακιδίου ή επίπεδο που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Στην εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια θέση από την οποία θέλετε να λάβετε τη σύνδεση:

  • Πρόσφατα: Εάν έχετε ανοίξει πρόσφατα εικόνων, σελίδων ή έγγραφα που θα τους παρατίθεται εδώ.

  • Αναζήτηση στο Web: μπορείτε να βρείτε εικόνες από το Bing που χρησιμοποιούν την Creative κοινές άδεια χρήσης. Είστε υπεύθυνοι για την εξέταση παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης για μια εικόνα, πριν να το τοποθετήσετε στη σελίδα σας.

  • OneDrive: μπορείτε να λάβετε μια σύνδεση για ένα έγγραφο ή μια εικόνα που έχετε αποθηκεύσει στο OneDrive.

  • Τοποθεσίας: μπορείτε να λάβετε μια σύνδεση για ένα έγγραφο, εικόνα ή σελίδας από μια τοποθεσία που καθορίζετε.

  • Αποστολή: μπορείτε να αποστείλετε ένα έγγραφο ή μια εικόνα από μια προσωπική συσκευή.

  • Από μια σύνδεση: Εισαγάγετε μια σύνδεση για τη σελίδα, έγγραφο ή την εικόνα από το OneDrive για επιχειρήσεις ή του SharePoint Online.

 4. Επιλέξτε την εικόνα, σελίδα ή έγγραφο και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 5. Στην εργαλειοθήκη, στην περιοχή της εικόνας, επιλέξτε Προσαρμογή εικόνας ή χρώματος μόνο (μόνο χρώμα είναι διαθέσιμη μόνο για τη διάταξη πλακιδίων και το χρώμα που αντιστοιχεί σε σας χρώμα θέματος τοποθεσίας).

  Η επιλογή Αυτόματη επιλεγμένης επιλέγει αυτόματα μια εικόνα από τη σελίδα ή το έγγραφο, το οποίο συνδέεστε, εάν είναι διαθέσιμο.

 6. Εισαγάγετε το εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

 7. Στην περιοχή Επιλογές:

  • Μπορείτε να εμφανίσετε μια κλήση για να σύνδεση ενέργειας, αλλάζοντας τη ρύθμιση σε Ναι. Στη συνέχεια, προσθέστε την κλήση σε κείμενο ενέργειας (για παράδειγμα, "μάθετε περισσότερα"). Η κλήση σύνδεση ενέργεια είναι διαθέσιμη για κάθε επίπεδο σε μια διάταξη σε επίπεδα, αλλά μόνο για το μεγαλύτερο πλακίδιο σε μια διάταξη σε παράθεση.

  • Για μια διάταξη σε επίπεδα, μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το θέμα επικεφαλίδας για κάθε επίπεδο, αλλάζοντας τη ρύθμιση για το θέμα επικεφαλίδα σε Ναι. Στη συνέχεια, προσθέστε το κείμενο επικεφαλίδας το θέμα.

Αναδιάταξη των πλακιδίων ή επίπεδα

Μπορείτε να αναδιατάξετε τα πλακίδια ή επίπεδα, μετακινώντας τα στο σημείο που θέλετε.

 1. Εάν δεν είστε ήδη σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας στη σελίδα σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας.

 2. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το κουμπί Μετακίνηση στοιχείου και, στη συνέχεια, σύρετε το πλακίδιο ή επίπεδο όπου θέλετε.

  Κύρια εικόνα Μετακίνηση στοιχείου

Τοποθετήστε το τμήμα web κύρια σε μία στήλη

Το τμήμα web κύρια έχει σχεδιαστεί ώστε να καταλαμβάνουν όλο το πλάτος της σελίδας. Εάν κάνατε προτιμάτε του τμήματος web κύρια δεν έλαβε προς τα επάνω στο πλήρες πλάτους, μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη στη σελίδα, και τοποθέτηση web κύρια μέρος σε αυτήν τη στήλη.

 1. Εάν δεν είστε σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας ήδη, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού ακριβώς επάνω από το τμήμα web κύρια και θα δείτε μια γραμμή με ένα σε κύκλο +, ως εξής:

  Σύμβολο "συν" για την προσθήκη τμημάτων Web σε μια σελίδα

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύμβολο συν σε κύκλο που χρησιμοποιείται για την προσθήκη ενός σύγχρονου τμήματος Web σε μια σελίδα .

 4. Στην περιοχή διάταξη ενότητας, επιλέξτε μία στήλη.

  Μία στήλη
 5. Στην αριστερή πλευρά του τμήματος web, χρησιμοποιήστε το κουμπί Μετακίνηση τμήματος web για να σύρετε το τμήμα web κύρια εικόνα σε μια στήλη που μόλις προσθέσατε.

  Κουμπί "Μετακίνηση τμήματος web"

  Μετακίνηση κύρια εικόνα

Προσθήκη τμήματος web του κενή κύρια εικόνα σε μια σελίδα

Μπορείτε να προσθέσετε ένα τμήμα web κύρια εικόνα σε μια σελίδα σε μια τοποθεσία ομάδας ή μια τοποθεσία επικοινωνίας . Για να το κάνετε αυτό:

 1. Εάν δεν είστε ήδη σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας στη σελίδα σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας.

 2. Στη σελίδα σας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού από πάνω ή κάτω από μια υπάρχουσα web τμήμα και θα δείτε μια γραμμή με ένα σε κύκλο +, ως εξής:

  Σύμβολο "συν" για την προσθήκη τμημάτων Web σε μια σελίδα

  Κάντε κλικ στην επιλογή + και, στη συνέχεια, επιλέξτε το τμήμα web κύρια εικόνα.

  Κύρια εικόνα τμήματος web σε μια κενή κατάσταση
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή το web τμήμα Επεξεργασία κουμπί Κουμπί "Επεξεργασία τμήματος Web" και επιλέξτε τον τύπο της διάταξης που θέλετε - μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλέγμα από το 1 για τα πλακίδια 5 ή κατακόρυφη επίπεδα 1 έως 5.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση για κάθε πλακίδιο που θέλετε να αλλάξετε.

 5. Για κάθε πλακίδιο, στην εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια θέση από την οποία θέλετε να λάβετε τη σύνδεση:

  • Πρόσφατα: Εάν έχετε ανοίξει πρόσφατα εικόνων, σελίδων ή έγγραφα που θα τους παρατίθεται εδώ.

  • Αναζήτηση στο Web: μπορείτε να βρείτε εικόνες από το Bing που χρησιμοποιούν την Creative κοινές άδεια χρήσης. Είστε υπεύθυνοι για την εξέταση παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης για μια εικόνα, πριν να το τοποθετήσετε στη σελίδα σας.

  • OneDrive: μπορείτε να λάβετε μια σύνδεση για ένα έγγραφο ή μια εικόνα που έχετε αποθηκεύσει στο OneDrive.

  • Τοποθεσίας: μπορείτε να λάβετε μια σύνδεση για ένα έγγραφο, εικόνα ή σελίδας από μια τοποθεσία που καθορίζετε.

  • Αποστολή: μπορείτε να αποστείλετε ένα έγγραφο ή μια εικόνα από μια προσωπική συσκευή.

  • Από μια σύνδεση: Εισαγάγετε μια σύνδεση για τη σελίδα, έγγραφο ή την εικόνα από το OneDrive για επιχειρήσεις ή του SharePoint Online.

 6. Επιλέξτε την εικόνα, σελίδα ή έγγραφο και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 7. Στην εργαλειοθήκη, στην περιοχή της εικόνας, επιλέξτε Προσαρμογή εικόνας ή χρώματος μόνο. Η επιλογή Αυτόματη επιλεγμένης επιλέγει αυτόματα μια εικόνα από τη σελίδα ή το έγγραφο, το οποίο συνδέεστε, εάν είναι διαθέσιμο. Χρώμα μόνο είναι διαθέσιμη μόνο για τη διάταξη πλακιδίων και το χρώμα που αντιστοιχεί σε σας χρώμα θέματος τοποθεσίας.

 8. Εισαγάγετε το εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

 9. Στην περιοχή Επιλογές:

  • Μπορείτε να εμφανίσετε μια κλήση για να σύνδεση ενέργειας, αλλάζοντας τη ρύθμιση σε Ναι. Στη συνέχεια, προσθέστε την κλήση σε κείμενο ενέργειας (για παράδειγμα, "μάθετε περισσότερα"). Η κλήση σύνδεση ενέργεια είναι διαθέσιμη για κάθε επίπεδο σε μια διάταξη σε επίπεδα, αλλά μόνο για το μεγαλύτερο πλακίδιο σε μια διάταξη σε παράθεση.

  • Για μια διάταξη σε επίπεδα, μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το θέμα επικεφαλίδας για κάθε επίπεδο, αλλάζοντας τη ρύθμιση για το θέμα επικεφαλίδα σε Ναι. Στη συνέχεια, προσθέστε το κείμενο επικεφαλίδας το θέμα.

Στο τμήμα web κύρια κλιμάκωση της εικόνας

Για να επιλέξετε βέλτιστη μεγέθους εικόνων για την κύρια τμήματος web, λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Το τμήμα web έχει σχεδιαστεί για να χωρέσει το πλάτος της οθόνης σε μια διάταξη πλήρους προέκτασης.

 • Στη διάταξη πλακιδίων, το ύψος του τμήματος web προσαρμόζεται για να παρακολουθήσετε μια αναλογία 8:3 και εικόνων εντός της κλίμακας τμήματος web σε μια αναλογία εικόνας 4:3.

 • Στη διάταξη επίπεδα, ένα συγκεκριμένο επίπεδο Κλιμακώνει μια αναλογίες εικόνας 8:3 και εικόνων μέσα σε κάθε επίπεδο κλίμακα σε μια αναλογία κοντά 9:16.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×