Χρήση του προγράμματος επεξεργασίας HTML

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η δυνατότητα προγράμματος επεξεργασίας HTML των διακομιστών Microsoft Office SharePoint Server 2007 είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου. Μπορείτε να εφαρμόσετε στυλ μορφοποίησης σε κείμενο ή σε στοιχεία περιεχομένου, χρησιμοποιώντας ένα μενού από τη γραμμή εργαλείων Πρόγραμμα επεξεργασίας HTML. Μπορείτε να εισαγάγετε στοιχεία, όπως πίνακες και λίστες, χρησιμοποιώντας κουμπιά της γραμμής εργαλείων. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση περιεχομένου, ακόμα και να πραγματοποιήσετε ορθογραφικό έλεγχο του περιεχομένου, χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων. Επίσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες αυτές τις δυνατότητες από το πληκτρολόγιο.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου

Επιλογή κειμένου ή στοιχείων HTML και εφαρμογή μορφοποίησης ή προσαρμοσμένων στυλ

Εισαγωγή και επεξεργασία πινάκων και άλλων στοιχείων HTML

Χρήση λειτουργίας επεξεργασίας προέλευσης HTML

Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου

Το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML ενδέχεται να εμφανίζεται ενσωματωμένο ή σε ένα παράθυρο διαλόγου ιστοσελίδας, σε νέο παράθυρο. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας στο παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας HTML, όπως θα κάνατε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Το κείμενο εμφανίζεται στο πρόγραμμα επεξεργασίας HTML όπως εμφανίζεται στη δημοσιευμένη σελίδα. Ορισμένες δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες όταν το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML εμφανίζεται ενσωματωμένο.

Αντιγραφή και επικόλληση

Η αντιγραφή και η επικόλληση κειμένου λειτουργούν ακριβώς όπως λειτουργούν σε άλλα προγράμματα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου, με τη διαφορά ότι το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML παρέχει επιλογές επικόλλησης.

Όταν κάνετε επικόλληση κειμένου από το Πρόχειρο και το κείμενο αυτό είναι μορφοποιημένο, εμφανίζεται το μενού Επιλογές επικόλλησης. Το μενού Επιλογές επικόλλησης παρέχει τις παρακάτω επιλογές:

 • Κατάργηση ενσωματωμένων στυλ      Με αυτή την επιλογή καταργούνται τα ενσωματωμένα στυλ από το επικολλημένο κείμενο. Η μορφοποίηση που δεν αποτελεί μέρος κάποιου ενσωματωμένου στυλ, παραμένει ως έχει.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου      Με αυτή την επιλογή καταργούνται από το επικολλημένο κείμενο τα ενσωματωμένα στυλ και η μορφοποίηση .

 • Διατήρηση ενσωματωμένων στυλ      Με αυτή την επιλογή τα ενσωματωμένα στυλ και η μορφοποίηση διατηρούνται στο επικολλημένο κείμενο

Αναζήτηση κειμένου στο περιεχόμενό σας

Μπορείτε να αναζητήσετε κείμενο στο περιεχόμενό σας, κάνοντας κλικ στο κουμπί Εικόνα κουμπιού Εύρεση. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση, εμφανίζεται ένα πλαίσιο Εύρεση, μαζί με ένα κουμπί Εύρεση επόμενου. Στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου. Εάν εμφανίζεται το κείμενο που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Εύρεση στο περιεχόμενο που επεξεργάζεστε, θα είναι επισημασμένη την πρώτη παρουσία του συγκεκριμένου κειμένου στο περιεχόμενο. Κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου ξανά για να αναζητήσετε την επόμενη εμφάνιση.

Σημείωση: Εάν μετακινήσετε το δρομέα έξω από το πλαίσιο Εύρεση, η εντολή Εύρεση ξεκινά αναζήτηση του περιεχομένου εκεί όπου βρίσκεται ο δρομέας όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου και δεν επαναλαμβάνει την αναζήτηση όταν φτάσει στο τέλος. Για να βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει αναζήτηση σε όλο το κείμενο, αφήστε το δρομέα στο πλαίσιο Εύρεση όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου.

Σημείωση: Η λειτουργία αναζήτησης δεν είναι διαθέσιμη όταν το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML εμφανίζεται ενσωματωμένο.

Ορθογραφικός έλεγχος του κειμένου

Μπορείτε να ελέγξετε το κείμενό σας για ορθογραφικά λάθη, κάνοντας κλικ στο κουμπί γραμμής εργαλείων Εικόνα κουμπιού Ορθογραφικός έλεγχος. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος, ένα νέο παράθυρο ανοίγει και εμφανίζει πιθανά ορθογραφικά λάθη, μαζί με προτάσεις για τη διόρθωση τους.

Συντόμευση πληκτρολογίου για να ελέγξετε την ορθογραφία σας, πατήστε το πλήκτρο F7.

Σημείωση: Η λειτουργία ορθογραφικού ελέγχου δεν είναι διαθέσιμη όταν το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML εμφανίζεται ενσωματωμένο.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή κειμένου ή στοιχείων HTML και εφαρμογή μορφοποίησης ή προσαρμοσμένων στυλ

Όταν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση ή το κείμενο στο περιεχόμενο της σελίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση και τα στυλ.

Τα στυλ είναι προκαθορισμένα σύνολα επιλογών μορφοποίησης, τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε ως μία επιλογή μορφοποίησης. Για παράδειγμα, ίσως να έχετε ένα προκαθορισμένο στυλ "Τίτλος άρθρου" που καθορίζει έντονη γραφή, γραμματοσειρά με μέγεθος γραμμάτων 14, χρήση της οικογένειας γραμματοσειρών Arial, με καστανοκόκκινο χρώμα φόντου. Όταν εφαρμόζετε το στυλ "Τίτλος άρθρου" σε μια επιλογή, κάθε μια από τις μεμονωμένες επιλογές μορφοποίησης του στυλ εφαρμόζεται στην επιλογή αυτή.

Υπάρχουν δύο τρόποι επιλογής περιεχομένου: Μη αυτόματη επιλογή περιεχομένου ή επιλογή των στοιχείων HTML και του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτά τα στοιχεία.

Αρχή της σελίδας

Τι θέλετε να κάνετε;

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε κείμενο

Χρησιμοποιήστε το μενού "επιλογή" για να επιλέξετε τα στοιχεία HTML

Εφαρμογή στυλ με χρήση του μενού στυλ

Εφαρμόστε μορφοποίηση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων

Χρήση του ποντικιού ή του πληκτρολογίου για την επιλογή κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα μπλοκ κειμένου χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο.

Για να επιλέξετε ένα μπλοκ κειμένου με το ποντίκι, κάντε ένα από τα εξής:

 • Σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε.

 • Κάντε στο κείμενο διπλό κλικ για να επιλέξετε μια λέξη ή τριπλό κλικ για να επιλέξετε παράγραφο, στοιχείο λίστας ή κελί πίνακα.

Για να επιλέξετε ένα μπλοκ κειμένου με το πληκτρολόγιο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πιέστε το πλήκτρο με το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή το ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, για να προσαρμόσετε την επιλογή σας κατά ένα χαρακτήρα κάθε φορά. Εναλλακτικά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πατήστε το πλήκτρο με το ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ ή ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, για να προσαρμόσετε την επιλογή σας κατά μία γραμμή κάθε φορά. Επίσης, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων CTRL και SHIFT, πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο με το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή με το ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε μία λέξη κάθε φορά.

Αρχή της ενότητας

Χρησιμοποιήστε το μενού "επιλογή" για να επιλέξετε τα στοιχεία HTML

Εάν θέλετε να επιλέξετε όλο το κείμενο που περιέχεται στο στοιχείο HTML, χρησιμοποιήστε το μενού Επιλογή στη γραμμή εργαλείων.

Το μενού Επιλογή είναι σχετικό με το περιεχόμενο, επομένως οι επιλογές του εξαρτώνται από το στοιχείο στο οποίο βρίσκεται ο δρομέας. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ στο μενού Επιλογή ενώ ο δρομέας βρίσκεται σε ένα στοιχείο λίστας, στο μενού Επιλογή εμφανίζονται αυτές οι επιλογές:

 • Επιλογή του μορφοποιημένου περιεχομένου (μόνο το κείμενο στο τρέχον στοιχείο).

 • Επιλογή του μορφοποιημένου μπλοκ (το κείμενο και το στοιχείο DIV που περιέχει το κείμενο).

 • Επιλογή του στοιχείου λίστας (το στοιχείο στοιχείου λίστας, μαζί με το κείμενο και το μπλοκ μορφοποίησης που περιέχεται στο στοιχείο).

 • Επιλογή της λίστας (όλα τα στοιχεία λίστας στην τρέχουσα λίστα, μαζί με το κείμενο και τα μπλοκ μορφοποίησης).

 • Επιλογή όλου του περιεχομένου (όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας HTML).

 • Με το περιεχόμενο της σελίδας ανοιχτό στο πρόγραμμα επεξεργασίας HTML, τοποθετήστε το δρομέα στο κείμενο του στοιχείου HTML που θέλετε να επιλέξετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή στη γραμμή εργαλείων.

 • Κάντε κλικ στο στοιχείο του μενού Επιλογή που ταιριάζει περισσότερο στην εμβέλεια της επιλογής που θέλετε. Για παράδειγμα, εάν ο δρομέας βρίσκεται στο κείμενο ενός στοιχείου λίστας με κουκκίδες και θέλετε να επιλέξετε ολόκληρη τη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο Λίστα με κουκκίδες.

Χρησιμοποιήστε το μενού Επιλογή για να εξασφαλίσετε ότι μορφοποιείτε ή εφαρμόζετε στυλ σε συγκεκριμένα στοιχεία HTML και όχι μόνο στο κείμενο που βλέπετε επισημασμένο στο παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η συνέπεια των στυλ και της μορφοποίησης.

Αρχή της ενότητας

Εφαρμογή στυλ με χρήση του μενού στυλ

Όταν επιλέγετε κείμενο με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο ή επιλέγετε στοιχεία με χρήση του μενού Επιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Στυλ για να εφαρμόσετε στυλ που έχουν οριστεί για την τοποθεσίας σας. Υπάρχουν εγκατεστημένα πολλά τέτοια στυλ, ως μέρος των διακομιστών Office SharePoint Server 2007, και ο διαχειριστής της τοποθεσίας ή ένας σχεδιαστής διάταξης σελίδας μπορεί να καθορίσει προσαρμοσμένα στυλ στα οποία έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας το μενού Στυλ.

Το μενού Στυλ είναι σχετικό με το περιεχόμενο. Τα στυλ που εμφανίζονται εξαρτώνται από την επιλογή που στην οποία εφαρμόζετε ένα στυλ.

Αρχή της ενότητας

Εφαρμογή μορφοποίησης με χρήση των κουμπιών της γραμμής εργαλείων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων για να εφαρμόσετε μορφοποίηση σε μια επιλογή. Σε αυτές τις εντολές έχετε πρόσβαση με το ποντίκι ή με χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου.

Όταν εφαρμόζεται μια μορφοποίηση σε μια επιλογή, αυτή προστίθεται στις άλλες μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται ήδη στην επιλογή, εκτός εάν οι μορφοποιήσεις είναι ασύμβατες μεταξύ τους. Εάν δύο μορφοποιήσεις είναι ασύμβατες  — αν, για παράδειγμα, καθορίζουν δύο διαφορετικά χρώματα γραμματοσειράς — στην επιλογή εφαρμόζεται η δεύτερη μορφοποίηση

Αρχή της ενότητας

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή και επεξεργασία πινάκων και άλλων στοιχείων HTML

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων για την εισαγωγή πινάκων, λιστών, υπερ-συνδέσεων, εικόνων και περιεχομένου με δυνατότητα επανάληψης χρήσης.

Το περιεχόμενο με δυνατότητα επανάληψης χρήσης αποτελείται από μπλοκ κειμένου και στοιχεία HTML τα οποία μπορούν να εισαχθούν στο περιεχόμενο σελίδας. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του περιεχομένου ή της δομής του περιεχομένου με δυνατότητα επανάληψης χρήσης με χρήση του προγράμματος επεξεργασίας HTML. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML για να εφαρμόσετε στο περιεχόμενο με δυνατότητα επανάληψης χρήσης στυλ και μορφοποίηση.

Αρχή της σελίδας

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή και επεξεργασία ενός πίνακα

Εισαγάγετε μια λίστα

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης

Εισαγωγή εικόνας

Εισαγωγή περιεχομένου με δυνατότητα επανάληψης χρήσης

Εισαγωγή και επεξεργασία πίνακα

Μπορείτε να εισαγάγετε έναν πίνακα, κάνοντας κλικ στο κουμπί Εισαγωγή πίνακα Εικόνα κουμπιού γραμμή εργαλείων. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί " Εισαγωγή πίνακα ", ανοίγει ένα νέο παράθυρο, όπου μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες ιδιότητες πίνακα:

 • Ιδιότητες μεγέθους

  • Γραμμές      Χρησιμοποιήστε αυτή την ιδιότητα για να επιλέξετε τον αριθμό των γραμμών.

  • Στήλες      Χρησιμοποιήστε αυτή την ιδιότητα για να επιλέξετε τον αριθμό των στηλών.

  • Καθορισμός διαστάσεων      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να αλλάξετε το πλάτος και το ύψος του πίνακα, στα πλαίσια Πλάτος και Ύψος. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν θέλετε η διαχείριση των διαστάσεων του πίνακα να γίνεται από το διακομιστή.

  • Πλάτος και Ύψος     Εάν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Καθορισμός διαστάσεων, μπορείτε να επιλέξετε τις ιδιότητες Πλάτος και Ύψος για να ελέγξετε τις διαστάσεις του πίνακα. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο Πλάτοςή Ύψος και, κατόπιν, κάντε κλικ για να μπορέσετε να επιλέξετε είτε pixel είτε ποσοστό. Για παράδειγμα, για να καθορίσετε ότι ο πίνακας πρέπει να έχει το μισό πλάτος της σελίδας, πληκτρολογήστε 50 στο πλαίσιο Πλάτος και κατόπιν κάντε κλικ στο ποσοστό από τη λίστα.

 • Ιδιότητες μορφοποίησης:

  • Χρήση προκαθορισμένης μορφής πίνακα      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε μια μορφή πίνακα από την αναπτυσσόμενη λίστα. Οι διακομιστές Office SharePoint Server 2007 παρέχει έναν αριθμό προκαθορισμένων μορφών πίνακα, και ο διαχειριστής της τοποθεσίας μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες μορφές πίνακα και να τις προσθέσει στη λίστα.

   Όταν επιλέγετε μια μορφή πίνακα από τη λίστα, εμφανίζεται μια προεπισκόπηση αυτής της μορφής στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

   Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρήση προκαθορισμένης μορφής πίνακα για να απενεργοποιήσετε τις επιλογές της ενότητας Μορφή. Δεν εφαρμόζεται καμιά μορφή στον πίνακα.

  • Εφαρμογή ειδικών μορφών σε      Κάθε προκαθορισμένη μορφή πίνακα μπορεί να περιέχει μορφοποίηση που εφαρμόζεται στη γραμμή επικεφαλίδας, στην τελευταία γραμμή, στην πρώτη στήλη και στην τελευταία στήλη. Χρησιμοποιήστε αυτές τις τέσσερις επιλογές γραμμών και στηλών για να καθορίσετε αν θα εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μορφοποίηση για αυτήν τη γραμμή ή τη στήλη. Για παράδειγμα, για να καθορίσετε ότι η γραμμή επικεφαλίδας δεν θα μορφοποιείται σύμφωνα με την προκαθορισμένη μορφοποίηση πίνακα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Γραμμή επικεφαλίδας.

   Σημείωση: Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο αν το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προκαθορισμένης μορφής πίνακα είναι επιλεγμένο.

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε έναν πίνακα για να αλλάξετε το μέγεθός του, τη μορφοποίησή του και άλλες ιδιότητες. Ο καλύτερος τρόπος της επεξεργασίας ενός πίνακα είναι με τη χρήση του στοιχείου Μενού κελιού. Για να ανοίξετε το στοιχείο Μενού κελιού, κάντε κλικ στο βέλος στη δεξιά άκρη του κελιού του πίνακα το οποίο επεξεργάζεστε.

Το στοιχείο Μενού κελιού περιέχει τις παρακάτω εντολές:

 • Εισαγωγή γραμμής επάνω      Με αυτή την εντολή εισάγεται μια γραμμή ακριβώς πάνω από το κελί που επεξεργάζεστε.

 • Εισαγωγή γραμμής κάτω      Με αυτή την εντολή εισάγεται μια γραμμή ακριβώς κάτω από το κελί που επεξεργάζεστε.

 • Εισαγωγή στήλης αριστερά      Με αυτή την εντολή εισάγεται μια στήλη ακριβώς στα αριστερά του κελιού που επεξεργάζεστε.

 • Εισαγωγή στήλης δεξιά      Με αυτή την εντολή εισάγεται μια στήλη ακριβώς στα δεξιά του κελιού που επεξεργάζεστε.

 • Διαγραφή γραμμής      Με αυτή την εντολή διαγράφεται η γραμμή που περιέχει το κελί που επεξεργάζεστε.

 • Διαγραφή στήλης      Με αυτή την εντολή διαγράφεται η στήλη που περιέχει το κελί που επεξεργάζεστε.

 • Συγχώνευση κελιών      Με αυτή την εντολή, το κελί που επεξεργάζεστε συγχωνεύεται με το κελί που βρίσκεται στα δεξιά του, ή, για τις γλώσσες με γραφή από τα δεξιά προς τα αριστερά, με το κελί που βρίσκεται στα αριστερά του.

 • Διαίρεση κελιών      Με αυτή την εντολή διαιρείται το κελί που επεξεργάζεστε, και ο δρομέας τοποθετείται στο αριστερό από τα δύο κελιά που προκύπτουν.

 • Ύψος και πλάτος      Με αυτή την εντολή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να αλλάζετε το ύψος της γραμμής και το πλάτος της στήλης που περιέχουν το κελί που επεξεργάζεστε.

 • Επεξεργασία πίνακα      Με αυτή την εντολή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να αλλάζετε οποιαδήποτε ιδιότητα του πίνακα που περιέχει το κελί που επεξεργάζεστε.

Μπορείτε επίσης να εκτελέστε όλες τις ενέργειες του στοιχείου Μενού κελιού με τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων.

Αρχή της ενότητας

Εισαγωγή λίστας

Μπορείτε να εισαγάγετε μια λίστα, κάνοντας κλικ στο κουμπί γραμμής εργαλείων Εικόνα κουμπιού "Κουκκίδες" Λίστα με κουκκίδες ή Λίστας με αρίθμηση Εικόνα κουμπιού .

Συντόμευση πληκτρολογίου για να εισαγάγετε μια λίστα με αρίθμηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + E. Για να εισαγάγετε μια λίστα με κουκκίδες, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + L.

Αρχή της ενότητας

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης

Μπορείτε να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση, κάνοντας κλικ στο κουμπί γραμμής εργαλείων Εικόνα κουμπιού Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Συντόμευση πληκτρολογίου για να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + K.

Κατά την εισαγωγή μιας υπερ-σύνδεσης, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Επεξεργασία ιδιοτήτων υπερ-σύνδεσης.

 • Στο πλαίσιο Επιλεγμένη διεύθυνση URL, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, για να αναζητήσετε ένα στοιχείο ή έγγραφο στην τοποθεσία.

 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα σύνδεσης σε νέο παράθυρο, για να ανοίξετε την υπερ-σύνδεση σε νέο παράθυρο. Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο, η υπερ-σύνδεση θα ανοίξει στο ίδιο παράθυρο.

 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προβολή σύνδεσης με εικονίδιο, για να εμφανίσετε ένα εικονίδιο εμπρός από το κείμενο υπερ-σύνδεσης. Αυτό γίνεται προσθέτοντας μια ετικέτα εικόνας (<IMG>) στην αρχή της σύνδεσης. Από προεπιλογή, το εικονίδιο που εμφανίζεται αντανακλά τον τύπο του εγγράφου στο οποίο οδηγεί η υπερ-σύνδεση, αλλά μπορείτε αργότερα να αλλάξετε την εικόνα που εμφανίζεται, κάνοντας επεξεργασία του χαρακτηριστικού προέλευσης της ετικέτας της εικόνας (<IMG src=>). Εάν το πλαίσιο ελέγχου Προβολή σύνδεσης με εικονίδιο έχει απαλειφθεί, η υπερ-σύνδεση εμφανίζεται ως κείμενο υπερ-σύνδεσης.

 • Στο πλαίσιο Πληροφορίες εργαλείων, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο που θα εμφανίζεται όταν ο δείκτης του ποντικού θα βρίσκεται στην υπερ-σύνδεση. Αυτό το κείμενο αποθηκεύεται ως χαρακτηριστικό τίτλου στην ετικέτα αγκύρωσης της υπερ-σύνδεσης (<A title=>).

 • Στην ενότητα Σελιδοδείκτης, στο πλαίσιο Όνομα , μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για την υπερ-σύνδεση. Αυτό το όνομα αποθηκεύεται ως χαρακτηριστικό αναγνωριστικού στην ετικέτα αγκύρωσης της υπερ-σύνδεσης (<A title=>). Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα σελιδοδείκτη στη σελίδα, στον οποίο μπορείτε να συνδέεστε από άλλες σελίδες ή από άλλα σημεία της ίδιας σελίδας.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα υπερ-σύνδεση με τα ίδια κουμπιά της γραμμής εργαλείων ή πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+K όταν έχει επιλεγεί η υπερ-σύνδεση που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Διαγραφή υπερ-σύνδεσης

Για να διαγράψετε μια υπερ-σύνδεση, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να διαγράψετε, χρησιμοποιώντας το μενού Επιλογή.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Πιέστε το πλήκτρο DELETE ή BACKSPACE.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί της γραμμής εργαλείων Εικόνα κουμπιού Κατάργηση υπερ-σύνδεσης.

Αρχή της ενότητας

Εισαγωγή εικόνας

Μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα, κάνοντας κλικ στο κουμπί Εισαγωγή εικόνας Εικόνα κουμπιού γραμμή εργαλείων.

Συντόμευση πληκτρολογίου για να εισαγάγετε μια εικόνα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + G.

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή εικόνας ή πιέζετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+G, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Επεξεργασία ιδιοτήτων εικόνας.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να κάνετε αναζήτηση στις διαθέσιμες εικόνες. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Επιλογή εικόνας , και εμφανίζονται οι εικόνες που είναι αποθηκευμένες στη βιβλιοθήκη "Εικόνες δημοσίευσης" της τοποθεσίας που περιέχει το περιεχόμενο σελίδας το οποίο επεξεργάζεστε. Κάντε κλικ σε μια εικόνα και κατόπιν στο κουμπί OK, για να εισαγάγετε την εικόνα.

 • Μπορείτε να πληκτρολογήσετε εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα, στο πλαίσιο Εναλλακτικό κείμενο. Το εναλλακτικό κείμενο διαβάζεται από τους αναγνώστες της οθόνης αντί για την εμφάνιση της εικόνας και εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης, εάν δεν είναι δυνατή η απόδοση της εικόνας από το πρόγραμμα περιήγησης Web κάποιου επισκέπτη.

 • Ορίστε επιλογές στην ενότητα Διάταξη, για να καθορίσετε τη στοίχιση, το πάχος του περιγράμματος και την απόσταση της εικόνας.

 • Ορίστε επιλογές στην ενότητα Μέγεθος, για να καθορίσετε το μέγεθος της εικόνας. Μπορείτε να καθορίσετε ότι η εικόνα θα εμφανίζεται με το προεπιλεγμένο της μέγεθος ή να επιλέξετε το μέγεθος εμφάνισης σε pixel. Εάν καθορίσετε το μέγεθος εμφάνισης, μπορείτε να επιλέξετε τόσο το ύψος όσο και το πλάτος της εικόνας ή να διατηρήσετε τις αναλογίες της (να διατηρήσετε την αναλογία ύψους προς πλάτος).

 • Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των ιδιοτήτων της εικόνας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα εικόνα με τα ίδια κουμπιά της γραμμής εργαλείων ή πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+G όταν έχει επιλεγεί η εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Αρχή της ενότητας

Εισαγωγή περιεχομένου με δυνατότητα επανάληψης χρήσης

Μπορείτε να εισαγάγετε περιεχόμενο με δυνατότητα επανάληψης χρήσης, κάνοντας κλικ στο κουμπί Εισαγωγή περιεχομένου με δυνατότητα επανάληψης χρήσης Εικόνα κουμπιού γραμμή εργαλείων.

Μετά την εισαγωγή περιεχομένου με δυνατότητα επανάληψης χρήσης, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του στη σελίδα και το μέγεθός του, και να εφαρμόσετε επιλογές στυλ και μορφοποίησης.

Για να αλλάξετε τη θέση ή το μέγεθος του περιεχομένου με δυνατότητα επανάληψης χρήσης, κάνε κλικ στο περιεχόμενο και χρησιμοποιήστε το πλαίσιό του για να προσαρμόσετε τη θέση ή το μέγεθός του.

Για να εφαρμόσετε επιλογές στυλ ή μορφοποίησης, κάντε κλικ στο περιεχόμενο με δυνατότητα επανάληψης χρήσης, κάντε κλικ στο μενού Επιλογή και κατόπιν στο μενού Λίστα με κουκκίδες. Στη συνέχεια, μπορείτε να εφαρμόσετε στυλ χρησιμοποιώντας το μενού Στυλ και να εφαρμόσετε επιλογές μορφοποίησης με τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων ή με συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο με δυνατότητα επανάληψης χρήσης, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση περιεχομένου με δυνατότητα επανάληψης χρήσης.

Αρχή της ενότητας

Αρχή της σελίδας

Χρήση κατάστασης επεξεργασίας προέλευσης HTML

Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ επεξεργασίας κειμένου και επεξεργασίας προέλευσης HTML όποτε θέλετε, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επεξεργασία προέλευσης HTML της γραμμής εργαλείων. Η κατάσταση επεξεργασίας προέλευσης HTML είναι χρήσιμη για την αλλαγή των χαρακτηριστικών των στοιχείων HTML στο περιεχόμενό σας.

Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση επεξεργασίας προέλευσης HTML, στο παράθυρο προγράμματος επεξεργασίας HTML εμφανίζεται το περιεχόμενό σας σε HTML και τα περισσότερα από τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων είναι απενεργοποιημένα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την προέλευση HTML χρησιμοποιώντας τυπικές ετικέτες και σύνταξη HTML. Το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML υποστηρίζει το πρότυπο HTML έκδοσης 4.01 Transitional

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×